Milované spřízněné duše,

 Před 2 000 lety jsem vám slíbil, že se vrátím a přinesu Boží království na Zemi. Nyní nastal čas, abych osobně ve fyzickém těle pomohl při transformaci planety a lidstva. Už velmi brzy dojde k rozdělení lidstva, oddělení zrna od plev. Více se dočtete v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny a v 2. dílu knihy Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás.

Děkuji všem spolupracovníkům na celém světě za to, že jste splnili své poslání navzdory nebezpečí, nepochopení a osočování, že jste se velkou měrou zasloužili za včasné probuzení milionů lidí a umožnili převibrování  zatím části z nich do 5. dimenze.

Ráj na Zemi je už připraven a čeká na ty z vás, kdo mají lásku v srdci.

 

Prosím všechny o pomoc při šíření těchto textů na www.bozirodina.cz a jejich překlad do dalších jazyků.

 

 

S láskou                                        

VÁŠ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ RODINA