POSLEDNÍ INFORMACE K 21. 12. 2012

 

 

 

Moji milovaní,

 

Blíží se dlouho očekávaný a různými způsoby předpovídaný nejvýznamnější okamžik v historii lidstva a celého Multivesmíru. Mnozí z vás už desítky let pracují na zvyšování vibrací nejen svých, ale i ostatních bytostí na této planetě. Duchovní probouzení se zrychluje, šíří se jako lavina po celém světě. V současné době má lidstvo na Zemi (Nule) k dispozici technologie, které by mu umožnily vyřešit téměř všechny problémy: od nedostatku potravin,  přes vyléčení nemocí (rakovina, Alzheimerova choroba….), cestování létajícími stroji na principu elektromagnetismu a gravitace bez použití paliva, po neomezené zdroje energie, dostupné všem bez ničení životního prostředí. Díky Kesheho nadaci se tyto technologie předávají vládám jednotlivých států a informace se šíří prostřednictvím internetu. Kdo však četl a hlavně pochopil Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, ví, že se lidstvo nachází v negativním stavu a vše dobré, co sem bylo přineseno, bylo dříve či později překrouceno, zneužito a pošpiněno. Ani dnes, přestože už část lidstva mění své myšlení, stává se láskyplnější a ohleduplnější, nelze říci, že je lidstvo jako celek připraveno nastoupit cestu pozitivního vývoje bez válek, ničení životního prostředí, zabíjení zvířat, nespravedlivého rozdělování zdrojů planety, ovládání a zotročování. Stačí se podívat na stav této ubohé planety. Její voda, vzduch, půda, veškeré rostlinstvo a živočichové jsou díky nenasytnosti hrstky vládnoucích elit otrávené tak, že bez zásahu a pomoci vesmírných lidí by ekosystém Země už dávno zkolaboval a lidé by se museli přemístit do podzemí, jak se v mnohých případech stalo na jiných planetách ve vesmíru, např. na Marsu. Lidé porušují vesmírné = duchovní zákony i tím, že používají atomovou energii i zbraně. Radioaktivní zamoření i kvůli havárii elektrárny Fukušima je na takové úrovni, že přibývá lidí nemocných rakovinou i jinými chorobami, moře se stávají mrtvou zónou, kde by za chvíli nezbylo nic živého.

   Kdo má uši k slyšení, pochopí, že pokračování života v tomto prostředí už není možné. Gaia, duše planety Země je připravena na znovuzrození. To znamená, že na svém novém těle v 5. dimenzi přivítá všechny z vás, kdo chtějí žít v souladu s přírodou, v míru nejen s lidmi, ale i se zvířaty, s Láskou a v lásce.

   Následující informace jsou právě pro vás:

Do 5. dimenze je připraveno několik „cest“. Každý z vás půjde tou, která je přizpůsobena vaší duchovní úrovni, je tedy přijatelná a nebude vás stresovat.

1.     Přímé převibrování = tělo zvýší své vibrace natolik, že zmizí z této reality

2.     Vyzdvižení na vesmírné lodě civilizací z 5. dimenze

3.     Přechod mezidimenzionálními branami s průvodci

 ad 1.  Tímto nejjednodušším a nejrychlejším způsobem se přemístí pracovníci světla,kteří se sem inkarnovali z vyšších dimenzí nebo duchovních světů, aby v těchto tělech pomohli ostatním zvýšit vibrace. Někteří zůstanou v 5. dimenzi, aby pak přivítali své bratry a sestry, kteří se tam dostanou později, jiní se vrátí, aby pomohli jako průvodci.

ad 2. Tímto způsobem budou dopraveni do 5. dimenze ti, kteří vědí o mimozemských civilizacích, nemají z nich strach. Na lodích budou trávit čas očistou svých těl a zvyšováním vibrací, budou informováni o životě v pozitivním stavu, budou se připravovat na zcela nový a lepší způsob života, než zažili. Až budou připraveni, budou rozmístěni na několik planet v 5. dimenzi  ( i na Novou Zemi).

 ad 3.  Tento způsob se týká největšího počtu lidí, kteří jsou pozitivní, ale zatímnevěří a nebo nerozumějí transformaci lidstva, ale zaslouží si život v Ráji. Tito lidé zažijí 3 dny tmy, kdy se jejich těla uloží ke spánku (jako medvědi v zimě), aby prošla základní očistou (změny DNA), pak budou převedeni průvodci přes mezidimenzionální brány na planetu s vyšší vibrací než má Země (Nula). Tam se budou učit žít v pozitivním stavu tak dlouho, jak bude třeba. Pak budou přestěhováni loděmi vesmírných lidí na několik planet v 5. dimenzi, včetně Nové Země.

V každém případě od sebe nebudou odděleni příslušníci stávajících rodin, pokud si nebudou přát něco jiného. Bude postaráno i o těhotné  ženy. Nebudou už rodit starým = negativním a nebezpečným způsobem, ale jejich dítě zvýší vibrace svého těla tak, aby bezbolestně prostoupilo břichem matky, a bude až do zralosti umístěno v plodovém vaku z biologického materiálu. Zralost v tomto případě znamená, že bude chodit a mluvit. Tím odpadá únavná a celodenní péče o nemohoucího novorozence. Matky tak budou mít dost času na sebevzdělání a rozvíjení láskyplných vztahů s partnerem (často jiným než dosud), na cestování a poznávání ostatních lidí, zvířat, přírody atd.

   Pro vás, kdo jste láskyplní a pozitivní a půjdete 3. cestou mám několik doporučení: připravte si spací pytel, který vás ochrání před chladem a vzbudí ve vás pocit bezpečí a pohodlí. Máte-li obavy z nedostatku potravy a vody, připravte si nejnutnější jídlo ve formě sušenek, ovoce, lahve vody, džusu, minerálky apod. Vzhledem k tomu, že brzy usnete, není třeba velkých zásob. Dojde ke zpomalení metabolismu, tím i vylučování. Oblečte si bavlněné spodní prádlo, tepláky, trička, případně svetr a čepici. Můžeme tento proces přirovnat k zakuklení larvy, z níž se po krátkém čase vyklube nádherný motýl. Vaše tělo se změní: zjemní se, omládne (u starších lidí), uzdraví se, bude lehčí. Získáte nové schopnosti: telepatie, telekineze, čtení myšlenek a aury, ….

    Čeká vás život v Ráji, který jsem vám sliboval už 2 000 let. Nebudete žít v oddělenosti, budete cítit, že jste se mnou jedna žijící a milující bytost. Nebude žádné náboženství, peněžní systém, politické strany, války, hlad a nenávist. Velmi se na vás těším a budu s vámi žít i ve fyzických tělech Boží rodiny.

    Každý má možnost s námi žít. Stačí si vzpomenout, že jste láska. S těmi, kdo si nevzpomenou do 21. 12. 2012, se potkám později, nebo při opuštění těla. Není nikdo, s kým bych se nesetkal tváří v tvář.

 

 

VÁŠ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS