UKÁZKY SLEDOVÁNÍ TAJNÝMI SLUŽBAMI

Za uplynulý rok 2016 byly naším spolupracovníkem Michalem zachyceny hned dva případy viditelného sledování tajnými službami, jež ovládají elity řídící tento svět a prosazující vůli svých pánů a bohů, kteří se snaží zotročit lidstvo. Zde je jeho svědectví a fotografie.

Považuji za vhodné se s veřejností stručně podělit o to, jak se mi podařilo dvakrát během pěti měsíců zdokumentovat letadla tajných služeb, které se mne navíc snažily a neustále snaží všemožnými způsoby zbavit. Samozřejmě nejde jen o mojí osobu, ale o všechny naše spolupracovníky odkrývajících pravdu o fungování tohoto světa, čímž pomáhají probouzet připravené lidi. Sledování se týká všech, kdo výrazně vybočují z řady a nebojí se zveřejňovat systému nepohodlné informace. Nejde jen o nějakou ohraničenou skupinu spolupracovníků, ale jsou to lidé ze všech koutů planety, z nichž každý svým vlastním a jedinečným způsobem pomáhá k transformaci lidstva. Všichni odvádějí velmi důležitou práci pro celek a dohromady tak tvoříme úžasnou mozaiku spějící k vyšším cílům. Z této velké množiny vyšel na světlo i náš tým Boží rodiny, jenž nikdy nebude strhávat davy, protože jeho účelnost je jiná. Kráčíme tichými cestami klidných bojovníků světla a oslovujeme pouze ty nejvyspělejší duše v tělech, které k nám nikdy nejsou přivedeny náhodou. Jsme nejdůležitější misí Multivesmíru, na níž závisí osud celého Stvoření. Nikdo si nyní nedovede představit dosah našeho působení, ale vězte, že je dalekosáhlý. Šíříme pravdu, jakou na této planetě nikde jinde nenajdete. Nedržíme se pozemských zdrojů a postupů, informace přijímáme přímo z absolutního Zdroje všeho života, kterého má každá bytost ve svém srdci. Stačí jej mít otevřené a komunikace i s dalšími členy vyšších dimenzí půjde sama. Šíříme obě dávky Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, jež jsou nejdůležitějšími knihami všech knih, v nichž je přítomno pravé Boží slovo v co nejpřístupnější formě, vysvětlující životně důležité informace o pozitivním a negativním stavu a o všech podstatných věcech a souvislostech všeho kolem. Právě druhá dávka Nového Zjevení přináší informace ohledně fungování zdejšího systému, odhaluje doposud neznámá tajemství, jaká nikde jinde nejsou k dispozici.

Právě tyto informace jsou velkým trnem v oku pro skryté světové vládce, kteří budují za přítomnosti spící většiny obyvatel NWO a po návratu Pseudotvůrců nechají očipovat každého jedince, aby se tak stal loutkou ovládanou téměř na 100 %. Ještě předtím ale dojde k fyzickému rozdělení lidstva a převibrování jeho pozitivní části do 5. dimenze. Přišli jsme spolu s ostatními vysvobodit připravené jedince od okovů tohoto nepřirozeného života, pomoci se jim zorientovat v nepřehledné situaci a nasměřovat je na základě svobodné volby na správnou cestu Lásky. Díky našemu působení bude v následujících letech přímo i nepřímo osvobozeno obrovské množství lidských bytostí, které si už nepřejí trpět po všech stránkách. Jsme největšími nepřáteli temné strany, která by nás nejraději vymazala z povrchu zemského, poněvadž ta si v žádném případě nepřeje přítomnost textů pozvedávajících spirituální úroveň jednotlivců i celku. My jsme však neporazitelní a před ničím se nezastavíme. Když už nás nemohou fyzicky zlikvidovat ani cenzurovat a mazat naše stránky a internetové účty, snaží se nás zastrašit jinými způsoby. Jedním z nich jsou právě tajné služby, jejichž činnost nám občas dávají okatě najevo, abychom si jich všimli a udržovali se v nízkých energiích strachu majících za cíl odklonit se od poslání a práce, vyvolat nedůvěru v Boží plán, jímž jsme v každém okamžiku vedeni, posilováni a chráněni. Jejich úsilí ovšem vychází zcela nadarmo, protože alespoň co se mě osobně týče, nejenže ve mně nevyvolali strach nebo jiné kontraproduktivní jevy, nýbrž naopak mi vlili novou sílu a chuť ještě intenzivněji odhalovat pravdu o jejich praktikách a každému přinášet důkazy o tom, jak to všechno funguje. Sami se nám odhalují a díky jejich nedokonalé práci jsem vyfotografoval dvě jejich letadla. Monitorují a analyzují každý náš zveřejněný text, tento není výjimkou, proto si můžeme být jisti, že jim asi zaskočilo sousto, když se dozvěděli, že nezůstali skryti a sami si pod sebou podřezali větev. Nyní popíšu ony dvě události z června a listopadu 2016, když jsem je zachytil na svůj mobilní telefon. Stály za tím vlastně „náhody“, které ale - jak víme - neexistují.

První případ se udál na naší chalupě v západních Čechách. Byl slunečný den začínajícího léta, když jsem jako obvykle pozoroval oblohu, kde často pozoruji letadla vypouštějící chemtrails. Byl to v podstatě můj instinkt, který zvedl mé oči severním směrem, kde jsem spatřil onen špionážní dron. Později jsem se dozvěděl, že to byl RQ-4 Global Hawk americké CIA. Uvedu zde jeho stručný popis, aby jste věděli, co umí:

Je to bezpilotní stroj s umělou inteligencí, řízený obvykle na dálku. Výška letu může být přes 18 000 m, výdrž ve vzduchu až 28 hodin, cestovní rychlosti dosahuje při 575 km/h a zvládne 14 000 km bez přistání. Základ tvoří elektro-optická soustava (infračervené i viditelné spektrum) pro denní i noční průzkum a radar s plošnou fázovou anténou s elektronickým snímáním. Rozpětí křídel je 40 metrů. Se svým vybavením dokáže tento stroj za letu snímat tyto údaje: detailní fotografie všeho, co je na zemi i pod ní (ve dne i v noci), teplotu objektů a osob nacházejících se v jeho záběru kamer, odposlouchává fyzické a telefonní dialogy, jež mezi sebou lidé vedou, přičemž má na své palubě v neposlední řadě také „elektronické zbraně“ - tento pojem zahrnuje všechny tajné zbraně, které mají tajné služby k dispozici. Je jich mnoho druhů, jedním z nich jsou zbraně na bázi mikrovlnného záření a dalších frekvenčních vln (ultrazvuk, infrazvuk). Právě speciálními mikrovlnami mě ostřelovali z druhého letadla, ale o tom až za chvíli.

Jakmile jsem jej na obloze spatřil, zaujal mě svou zvláštností. Proto jsem ihned vytáhl mobil a začal natáčet. Výsledkem bylo pořízení několika desítek vteřin záznamu. Stroj neustále kroužil nad naší zahradou, stoupal a v kruzích se zase vracel. Patrně mapoval oblast, v níž jsem se nacházel, a jistě i mě samotného. Řídící středisko si určitě všimlo, že jsem je zpozoroval, ale nemohli udělat nic. Po přibližně třech až čtyřech minutách dron udělal poslední vzdušnou vývrtku a zamířil směrem lehce na jiho-východ. Podotýkám, že jsem neslyšel žádný zvuk, jenž by byl zdrojem tohoto objektu. Na mysl mi vyvstalo několik otázek, jako např. co by jinak pohledával v tak odlehlé a řídce osídlené oblasti nad naší osadou?

Druhý případ se udál v listopadu, tentokrát už v západočeské metropoli. Tehdy jsem seděl u počítače, když v tom okamžiku jsem svůj zrak namířil na oblačnou oblohu, kde přímo nad městem čítajícím 170 000 obyvatel, ve vzdálenosti přibližně 1 km vzdušnou čarou od mého panelového domu, plulo další letadlo. Tentokrát se již nesnažilo vykonávat stejné manévry jako jeho kolega před pěti měsíci. Pohybovalo se zcela neskrytě a v nižší výšce nešlo přehlédnout, protože na rozdíl od předchůdce nemělo lesklou, ale tmavou barvu. Nebylo by na něm nic zvláštního, kdyby však opět nekroužilo takřka před mými okny. Opět jsem instinktivně popadl mobil a začal natáčet. Protože jsem kromě tohoto nezpozoroval nic zvláštního, odložil jsem tento případ a vrátil se k němu asi až o měsíc později. Když jsem si po čase opakovaně pouštěl tento záznam, po přiblížení jsem si všiml, že objekt několikrát vystřelil jakýsi záblesk čehosi. Při důkladném prozkoumání jsem celkem napočítal asi čtyři tyto záblesky během půlminutového záznamu, dokud letadlo neodletělo do neznáma opět přibližně jiho-východním směrem. Záhy jsem na základě intuice a za pomoci mých přátel zjistil, že objekt na sobě nesl zařízení vystřelující výše zmíněné mikrovlny, jejichž namíření na člověka může mít až smrtící účinek. Kdybych neměl ochranu před negativními vlivy, fyzicky by mne odstranili, jelikož by v krajním případě mohlo dojít i k zástavě srdce. Nevím, o jaký typ letounu v tomto případě šlo, jakou zbraní na mě stříleli, ani kdo z poskoků temné strany za tím přesně stojí.

Pro poučení každého stačí nicméně vědět toto málo, aby každý získal obrázek těch, kteří nás v každém okamžiku sledují a považují všechny světlonoše za nepřátele. Ale proč? V konečném důsledku totiž pomáháme i jim, když se zasluhujeme o konec utrpení jejich uzavřených srdcí. Nevědí, co ve skutečnosti činí. Za velké peníze a moc jsou tito poskoci schopni udělat cokoliv pro to, aby vykonali vůli svých šéfů. Nedílnou součástí práce pro temnou stranu snažící se narušit a úplně zastavit Boží misi je ale i upsání vlastní duše. Bude to právě ona, kdo bude trpět, neboť každý nese následky a důsledky svých činů a rozhodnutí.

Tajné služby si nás mohou sledovat jak chtějí, monitorovat naši činnost, mít přístup do našich internetových účtů, sledovat emaily a komunikace, mobilní hovory a další. Mohou se nás snažit zastrašit či dokonce fyzicky zlikvidovat, ale nikdy nám ve skutečnosti nemohou udělat nic, co by nás oslabilo a zničilo. Tak se tomu se stalo i v mém případě. Nejenže mě druhá strana tímto způsobem byť na okamžik nezastrašila, nesnížila vibrace, nevyvolala nedůvěru a neodstranila, ale dokonce nezůstala před mým zrakem skryta, jak původně plánovala. Podařilo se mi je zachytit, čímž přišlo jejich úsilí vniveč, a tak mi dali možnost podělit se s ostatními o tento zážitek a dokázat, že je skutečný. Děkuji za tuto zkušenost, nad níž se mohu pousmát, protože jsem hrdý, že jim působím vrásky na čele, a proto si se mnou dělají takové přehnané starosti.

AUTOR: Michal R. (Arch Anděl Rafael)
30. 12. 2016

 

 

 

PRAKTIKY ŠEDIVÁKŮ

 

Ahoj Janičko,

slíbila jsem, že pošlu svůj příběh prožitý na vlastní kůži a který byl mou realitou na tomto světě a skutečně prožitý a trval několik let...

napřed mi pomáhal můj Strážný Anděl, ale jeho ochrana bývala pomalejší a někdy jsem ho nedokázala zavolat včas a dostala se do víru událostí, který mě pak zakazovali jej přivolat.... byl to hrozný čas a noci plné děsu a utrpení a o to horší pak byla rána ...nevyspalá, unavená, nervní, zničená a utopená v pocitu beznaděje...nastoupit koloběh stresující práce / mám práci, která je hodně psychicky náročná - proto jsem ty noční děsy přirovnávala z počátku k této skutečnosti.../ ale cítila jsem, že je to žvást rádoby vědců, kteří chtějí jen ukonejšit lidi, kteří mají také stresovou práci..... já prostě cítila, že je to jinak, že tady jde sakra o něco víc, než o běžný stres a z těch publikací jsem měla dojem, že spíše máme přijmout to, že spánková paralýza je normální a běžná věc doby a že ve skutečnosti trvá jen několik minut..a nejlíp vám na to napíšou nějaké farmaka, které jsou většinou návyková a tak si pro systém vyrobit nejlépe pacienta, jak to bývá už v tomto světě zvykem... ..ale já cítila, že je to o něčem víc, než o běžné záležitosti stresu...

Tuto skutečnost, co popíši, se odehrávala několik let, nebyla pravidelností, ale stávala se docela často a někdy to byly i noci pravidelně po sobě jdoucí...

Byla to pokaždé strašně škaredá bytost, šedivá s velkou hlavou, která měla jakýsi výčnělky místo spánků a tenkým úzkým tělem

Naposledy ten šedivák přišel, sedl si ke mně na postel a já cítila, jak se nemůžu hýbat....tak jako pokaždé, když přišel.... myslím, že odborníci pro to našli výraz " SPÁNKOVÁ PARALÝZA"... tentokrát jsem už byla v kontaktu s Tebou, já si vzpomněla na naše dlouhý rozhovory po nocích, ujistila si mě, že od teď se už nemusím bát, že mám plnou ochranu Pána Ježíše Krista....začala jsem tedy v duchu volat PJK, ať přijde a pomůže mi ...a víš co se stalo..slyšela jsem ho..jak mu říká, ať mě nechá být. .že už toho bylo dost a ať v klidu odejde...šedivákovi se moc nechtělo, ale nakonec se zvedl a zmizel..doslova jsem cítila, jak se mi ulevilo i od toho tlaku...pod kterým mě držel v nehybnosti a nakonec i to, jak seděl na posteli.... .jako kdyby se zvedl člověk, co tam seděl...a byl tam důlek po něm.

On se na mě živil. ..po nocích mě tahal z těla ven a hádal se se mnou o různých skutečnostech. ..a pak jsme se vznášeli po baráku a po vsi a po zahradě...někdy až ke hvězdám...k různým místům na Zemi...někdy až na výlet po planetách, kde jsem viděla ledacos i život na nich... ..pak jindy dělal zase něco hnusnýho...znásilňoval mě.... bylo toho víc....ale je faktem, že se dost často děje prolínaly a opakovaly a pokaždé tam šlo o to, abych se cítila zničená, ponížená, frustrovaná, znásilněná, vyčerpaná....prostě nic příjemného a hlavně asi kromě výletu po planetách se dělo vše proti mé vůli.

Druhý den ráno jsem byla pokaždé jak zničená, tak unavená.... že se nedalo pořádně fungovat, byla jsem doslova ráda, že jsem si odbouchala svojí práci v práci a domu pokaždý přišla tak urvaná, že jsem neuměla najít čas na to, po čem toužila moje duše, aby se mohla rozvíjet a růst ..a od té chvíle, co jsem volala jméno Pána Ježíše Krista - je to pryč...a moc za to děkuji...PJK...věřím, že vy jste ta cesta pravdy a lásky. ..a miluji vás  https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f6c/1/16/2764.png

A navíc od té doby, co mám ochranu PJK, tak ta šedivá ohavná bytost už nepřišla a netahala mě z těla ven...a nepraktikovala ty strašný věci na mně.

Nechť moje písmenka slouží pro otevření očí všech, co ještě tápají a hledají a mají podobný problémy co jsem měla já....zkuste volat jméno PJK a uvidíte co se stane, jistě vás to také ujistí v tu skutečnost, že jen Pán Ježíš Kristus je jediná pravda a láska a že jdete tou správnou cestou....já už to dneska také vím  https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f4c/1/16/1f642.png:-) a jsem za to poznání ráda

S Láskou srdečně zdravím
Andrea

31. 1. 2017

 

 

 

ÚTOK Z PEKEL

 

Před chvíli jsem dočetla ten rozhovor mezi PJK a PT, konkrétně ten se Zeusem. Mohu potvrdit, že to byla ta samá entita, která po mě šla už od chvíle, kdy temní začali konvertovat. Myslely jsme si, že Zeus je prostě jeden z temných, nějaký mocnější démon vyšší třídy. Nejdřív jsme si s Monikou myslely, že tato bytost patří k nám tedy 9D/10D. Pak zase že patřil k výše postaveným annunaki do 4D. Ale mně se to jméno nespojuje ani s jedním druhem. Vnímám z něho jen čisté zlo. Když Usire zvažoval, že konvertuje, tak nás oba dva napadl. Náš pes Tim tehdy v noci začal štěkat, že chce ven, pamatuji se, že jsem musela jít ven v 00:30. Vylezla jsem ven. Vypadal to, jako když se mění realita. Cítila jsem, jako když prostě padne tma na planetu. Cítila jsem, jak se ke mně stahují démoni, a to nemyslím zrovna desítky ale stovky možná tisíce, cítila jsem, jak se blíží ke mně, jak se mě obkličují. Řekla jsem Gaie, že nemám ráda tenhle pocit, nevěděla jsem tehdy co se děje. Řekla jsem jí: „To se mi nelíbí.“ A Gaia odpověděla: „Ani mně ne.“ Ale její odpověď byla slyšet jako z velké dálky. A bylo cítit, jak tma houstne stále více. Cítila jsem to zlo, jak sílilo. Možná mě měli i zabít nebo jen unést. Ale cítila jsem, že by mě chtěli mít nejradši mrtvou. PJK byl celou dobu se mnou, tak jsem sice cítila jisté ohrožení, ale ne přímo strach, věděla jsem, že jsem chráněna. Pak nás Zeus oba napadl, nevím přesně, co udělal, ale vím, že jsem venčila psa a ten pes začal žrát sníh a já jsem chtěla do bezpečí. Ano cítila jsem strach a zároveň jsem si byla zcela jistá, že jsem absolutně chráněná, že se nemusím bát, že ochrana PJK je dokonalá. Vedla jsem Tima na tom vodítku domů. A najednou mi přišla myšlenka, ať toho psa uškrtím. Nikdy bych to neudělala. Miluji každou živou bytost i planetu Zemi samotnou. Nikdy bych nikomu neublížila. Přesto jsem viděla, jak toho psa zabíjím. A zároveň jsem ho opravdu začala táhnout na vodítku, cítila jsem, jak se škrtí. Lapal po dechu a mně se to líbilo. Chtěla jsem, aby ten čokl prostě chcípnul. Chtěla jsem vzít dýku a rozsekat jeho mrtvé tělo na kousky. Chtěla jsem, aby co nejvíc trpěl, než chcípne. Necítila jsem žádnou lásku, jen čisté zlo. Pak jsem, Zeuse cítila i astrálně, pronásledoval mě až domů do mého pokoje. PJK stál vedle mě, cítila jsem, jak mě drží, aby se ke mně nepřibližoval. Doslova jsem to cítila, jako když mě pevně drží v objetí. Zeus mi řekl: "Udělám ti ze života peklo. Osobně dohlédnu na to, abys trpěla. Takový bordel mi tu dělat nebudeš." Řekla jsem mu, že mě chrání PJK, že mi nemůžou ublížit. A že se vrátím domů na Asgard 9D a oni s tím nic nezmůžou. Cítila jsem jeho posměšný úsměv, zvuk něco mezi vzteklým prskáním kočky a syčením hada a slova: „Opravdu si myslíš, že se vrátíš?" "Ano samozřejmě, vrátím se. A co ty, kdy konvertuješ?" Zeus: "NIKDY."
Pak zmizel, zůstal se mnou jen PJK, a mně bylo blbě, cítila jsem se jen plná zla. Byla jsem úplně na dně, zcela vyčerpaná. Jako kdyby to už nešlo napravit.
Jako kdyby to zlo bylo součástí mě samotné, ztratila jsem víru v lásku. Začala jsem věřit, že jsem zlá. Protože jsem podlehla. Ne činům ale myšlenkám.
Tahle bytost patří přímo k PT. Je nejvýše postaveným v jejich systému vládnutí.
Je to on. Zeus. Prohlásil se králem Země, neomezeným vládcem. A řekl, že sloužit PJK nikdy nebude.

Siri Kaminari  31. 1. 2017

 

 

KÓMA

Tak sa idem snažiť napísať spomienky moje aj mojej dcérky......Mala vtedy 18, takže je to už skoro 30 rokou, čo mala na babete nehodu.,Na ceste ju obehlo veľké nákladné auto plné naložené, tušim Tatra. Stopoval na ceste šoférov priateľ a ten prudko zaflekoval, aby ho zobral,dcerka nestačila dobrzdit ,lebo bol veľmi blízko,narazila do zadu , toľko čo otočila ,hlavu bokom, naraz ju vymrštil na cestu, kde treskla hlavou a praskla jej lebka .Ostala nehybne ležať , okamžite ju naložili do auta a odviezli do nemocnice. Ked sme sa to dozvedeli, okamžité sme šli za ňou, bola v kóme. Pustili nás k nej ,myslela som, že mi pukne srdiečko od žiaľu ,tak som ju len hladila a plakala. V noci som nemohla spať ,tak som šla do kuchyne a modlila som sa dookola ruženec tužobne prosiac našu drahú matku aj Pána Boha aby mi ju nebrali.Po lícach mi stekali slzy,ktore som ani nevnímala.Tri dní a tri noci bola v kóme a keď sa prebrala, prevážali ju do Ostravskej nemocnice na operaciu hlavy,pretoze jej vytekal mozgovo miešny mok.V deň jej naplánovanej operácie sa stal prvý zázrak , ešte tesne pred operáciou jej robili posledný rentgen a zistili že blana sa scelila takže ju neoperovali.Po dlhšom čase a sledovaní sa vrátila domov a ja som vrúcne ďakovala aj ďakujem za jej uzdravenie . Asi za dva dni, keď sme spolu sedeli a rozprávali sa, začala mi hovoriť o tom, čo sa dialo, keď bola v kóme . Videla, keď sme boli za ňou a ako som plakala .Povedala mi, že išla potom veľmi dlho čiernym tunelom a mala veľké bolesti,po dlhom čase videla pred sebou svetlo , ku ktorému sa rýchlo blížila. Svetlo bolo veľmi intenzívne ,ale príjemné a ona sa s tým svetlom telepaticky rozprávala. Všetka bolesť jej vtedy prestala a jej bolo úžasne, cítila obrovskú lásku a pokoj a chcela tam ostať , ale to svetlo jej povedalo, že jej dáva možnosť vybrať si, ale aby sa pozrela domou. Povedala mi ...mami ja som ta videla v kuchyni v pyžame, ako sa modlis ruženec a veľmi plačes a prosíš, aby som sa vrátila. To svetlo mi dalo na výber, čí chcem ostať alebo sa vrátiť .A ja hoci som tam veľmi túžila ostať ,lebo ma nič nebolelo a bolo tam tak krásne, rozhodla som sa kvôli tebe príst späť. Vtom momente sa prebrala a mala ukrutné bolesti .Na boku mala dieru od nárazu a celú lebku prasknutú, takže si ešte bolesť odtrpela ,ale na taký veľký úraz sa s toho dostala bez veľkej ujmi , pretože pracuje na zodpovedných pozíciách a rozum je v poriadku, za čo som Bohu aj našej matke Panne Marii vďačná. Verim, že to bol zázrak a že moje modlitby boli vyslyšané.

Boženka Valíčková  31.1.2017

 

 

DUCHOVNÍ ZÁŽITEK MILANA SABO

 

ZKOUŠKA VÍRY

 

Jak dobře každý ví, v únoru jsem byl v Plzni na operaci. Jak jsem tam jel, čím blíž jsem byl k nemocnici, tím hůř jsem se cítil. Ale teď to bylo naopak, cítil jsem se lépe a lépe. V únoru při operaci se děly věci, 5 minut už jsem byl úplně jinde, měli se mnou co dělat Archanděl Rafael a Anna. Já jsem jim a PJK řekl, že budu pomáhat lidem a ukazovat tu správnou cestu. Pak mě pustili domů. Po měsíci a půl mi přišla z hystologie hlavní zpráva, že mi to budou vypalovat. Hned v noci jsem měl sen s rodiči a prarodiči, mluvili se mnou, jestli bych dokázal svou víru tím, že zákrok podstoupím bez narkózy a umrtvení. Já odpověděl, že ano, udělám. Na druhý den jsem to napsal na fb, co a jak, odepsali mi, že je to šílenství a někteří, že se do toho zamíchali pseudotvůrci. Tak už jsem s nikým o tom nemluvil. Den před operací jsem si četl modlitbu a děkoval PJK za krásný den a PJK se mi zjevil. Ráno jsem jel k zákroku veselý, už jsem se nemohl dočkat, až přijdu na řadu. Když se to stalo, říkali mi, že mám zůstat do rána. Už mi chtěli píchnout injekci a vtom se zjevil PJK. Řekl jsem doktorovi: bez injekce a dělejte. Vy jste magor. Když magor tak magor, koukejte dělat, ať to mám za sebou.

Byl jsem za patnáct minut hotov, ale dvě hodiny jsem čekal a potom jsem jel domů. Přijel jsem, napsal pár zpráv a modlil jsem se. Zjevil se PJK a já mu hned poděkoval za bezbolestnou operaci.

PJK mi poděkoval: Milane, i já tobě dekuju za statečnost a odvahu a důvěru. Toto říkám já: Tato cesta je ta pravá, která vede k PJK. Děkuji ti PJK za pomoc.

 

 

 

DUCHOVNÍ ZÁŽITEK MILUŠKY BLÁHOVÉ (Z CHATU)

24. 4. 2017

Milá Janičko, přeji krásný večer, dnes Ti napíši jednu pro mě velmi záhadnou příhodu, která se mi teď na VIDEU připomněla. V loňském roce - 6.10. v 1.32 hod. mě cosi nebo kdosi (neumím to zdůvodnit) vzbudil a já byla zmatená, z nitra se mi ozývalo: jdi si zapnout video. Tak jsem rozespalá šla do kuchyně, zapnula si tablet a objevilo se krátké asi necelé tříminutové video - hrála krásná hudba a běžely titulky (krásný lahodící hlas na sluch), poslouchám tu hudbu a čtu - to video se jmenovalo - HLAS UVNITŘ TICHA - najednou se titulky ztratily, okamžik nic, ticho a najednou se objevily nové a psalo mi to,(asi přesně to nenapíši do písmene):Ty jsi byla mrtvá, oni Tě zabili, já jsem umřel za Tebe, aby ty jsi mohla žít, máš hodně hříchů, podvody, lež, sex, brzy Tě navštívím, zazvoním u Tvých dveří bytu jako usměvavý pohledný mladík, je na Tobě, zda mě pozveš dál, já jsem KRISTUS. Janičko, koukala jsem na to jako jelen, pustila jsem to znova a znova a nic podobného už jsem tam neviděla napsané, jen opět hudba s průvodními titulky. Ještě ráno v osm jsem to znova pustila, jednou to přehrálo a najednou se video ztratilo a celých 7 měsíců jsem ho nenašla, až teď. Proto se mi to vše vybavilo a říkám si, že Ti tuto příhodu napíši, ale je na něm jen ta příjemná hudba s překladem nic víc a mě navíc zarazilo, že video bylo nahráno před sedmi měsíci.Tak to jsou pro mě takové perličky, bylo to nějak dva měsíce před říjnem, kdy já jsem klikla na hledání - videa HLEDÁM BOHA a po té jsem našla NZPJK BR, tak takto postupně až do posledního momentu, kdy jsem Tě ten večer oslovila a věř mi, že jsem tomu nesmírně ráda a šťastná, že to nejsou lži a podvody, tak zlato moje přeji krásnou noc, děkuji s pokorou a vděčností PJK , přátelům z Nebe i andílkům za ochranu nás všech lidiček na drahé matičce Gaie a opět zase písnu https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f98/1/16/1f49e.png💞 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f98/1/16/1f49e.png💞 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f98/1/16/1f49e.png💞

 

 

DUCHOVNÍ ZÁŽITEK MILANA SABO (Z CHATU MILANA A LUCIE ŠÍROVÉ)

25. 4. 2017

Vstal jsem ve čtyři hodiny ráno a šel jsem se vyčurat. Vrátil jsem se a začalo mi v hlavě hučet a měl jsem vyšší vibrace. Koukám se a vidím světlo o velikosti slepičího vejce. Šel jsem ven, koukám a vidím něco jako vzducholoď a klesá níž a níž, až je tak čtyřicet metrů nad barákama. Z ní vystoupil PJK a šel ke mně, pozdravili jsme se a začal sám povídat: Už aby jsi byl zdravý, moc tě potřebuju. Obejmul mě kolem pasu a najednou jsme byli na vzducholodi. Tam mi povídal: Lidé, co tě poslechnou, tak se budou mít jako v ráji, kdo ne, tak zažije něco hrozného. Ukázal mi po odchodu, jak to tu bude vypadat, nezůstane tady kámen na kameni, ale za třicet let potom, co se stane, tak tady bude krásná pohádková země. https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/ffb/1/16/263a.png Toto jsem viděl při plném vědomí, ale ještě teď mě bolí hlava. Děkuju ti Lucinko a Janičko, že jsem vám to mohl sdělit.

 

 

DUCHOVNÍ ZÁŽITEK RENÁTY TARY TAUEROVÉ

 

MILÁ JANINKO, 

 

tady slíbený příběh, který jsem Ti už posílala, ale slíbila jsem, že ho ještě vylepším, abych se pod něj mohla podepsat před ostatními. Můžeš ho dát jak na fb, tak na stránky boží rodina. 

 

Mám pro vás milí čtenáři a přátelé, můj osobní a skutečný příběh, který se mi nedávno stal v sauně, kam chodím relaxovat pravidelně každý týden. To místo se nachází nedaleko Františkových Lázní na Komorní hůrce v hotelu, kde je již neaktivní sopka. Kdysi tam tábořil i J.W.Goethe.

 

Sedla jsem si v bylinkové sauně do lotosového sedu a začala přemýšlet o všem. Nejdříve to začalo tím, že jsem si vše uvědomila, co se stalo poslední týden. Potom se mi něco čistilo s otcem a vtom jsem požádala PJK, aby mu poslal moji a jeho lásku, že se o mě vždy staral, jak mohl a dával mi lásku. Potom jsem si to oplakala, protože to bylo dost silné. Potom jsem znovu pozvala ke mně PJK, aby přišel, že mu chci vše říct a poděkovat mu. 

Zeptala jsem se tedy, jestli se mnou zrovna teď je a on odpověděl, že  ano. Pak jsem ho požádala, aby mi pomohl všem odpustit v tomto i jiných životech na všech úrovních dimenze. A ať mi odpustí i všichni, kterým jsem kdy způsobila bolest jak slovem, tak i  činem, že je objímám všechny a všem posílám lásku. Prostě taková celková očista pokání a odpuštění. Bylo to tak upřímný a čistý, že jsem cítila neuvěřitelně silné vlny vibrací od lýtek k pažím až po hlavu, tam to bylo nejsilnější. Kolem hlavy mi šel silný proud energie od uší směrem nahoru do tvaru pyramidy...jako když nás někdo hladí po hlavě a máme ten krásný pocit blaženosti. Skoro bych si myslela, že mi tam vyrostla skleněná pyramida.  Při tom jsem myslela nejvíc na ty, co mi nejvíce ublížili ve prospěch své role, a odpouštěla a odpouštěla. Začala jsem plakat. Cítila jsem velkou pokoru a jakoby ze mne vše vystoupilo. Veškerá ta tíha, kterou si neseme na zádech celý život, a pak nás ta záda z toho bolí. Naštěstí jsem tam zrovna byla sama, což bylo jasně zařízené od PJK.  Potom jsem už jen děkovala a děkovala za všechny a za to, že jsem tady a teď v téhle době, za všechny lekce a bolesti, za přátelství a lásku a všechny jsem objímala. Za všechny ty sehrané role od všech účastníků, kteří souhlasili před svou inkarnaci na Nulu, že mi sehrají lekce, které jsem se měla naučit. 

Požádala jsem, aby se mi dostaly všechny lekce, které se ještě mám naučit, protože už bych chtěla být od všech ostatních očištěna a chtěla pomáhat lidem ještě víc a jestli je to v mém plánu, tak chci s Boží rodinou do DCBR co nejdříve. Že se moc těším na své bratry a sestry, pravé rodiče, Janinku PJK a všechny nejbližší spolupracovníky.

 Měla jsem tak 20 minut silné vibrace a brnění a chvění. Bylo to tak upřímné a silné. Jako bych to najednou nebyla já Renča, ale jen mé bytí a božská čistota můj duch. Ještě jsem to nezažila. Prostě nádhera. A to uvolnění...prostě kosmické. Ani jsem na chvíli vůbec nevnímala své tělo, ani kde jsem a kdo jsem. Prostě jen Bytí. 

 

Je opravdu moc důležité odpustit a odpouštět milí přátelé. Stejně jako já jsem si k tomu došla, tak to jednou určitě zažije každý. Bez toho není možný život v lásce. Neříkám, že je vše hotovo a mám vyhráno, určitě ještě budu odpouštět jako své matce, protože ta mi sehrála dost těžkou roli. S chutí do toho, půl je hotovo. Teď když vím, jak je to nádherný pocit odpustit, už nebudu mít v sobě takovou tíhu to udělat znovu, když bude zapotřebí. 

Doporučuji to od srdce všem, kteří ještě nevědí jak, nebo se jim do toho nechce skrze ego. Vypadá to zprvu dost těžce ano...ale potom ta odměna duševní, ta lehkost bytí...za to to stojí aspoň to zkusit. Je to asi ta nejtěžší duchovní "práce" na sobě. 

 

Přeji vám všem, kdo se chystáte odpustit jen třeba jednomu herci ve vašem životě, hodně trpělivosti a pokory. Jen Láska vám k tomu pomůže. Láska je klíč ke všemu. 

Odevzdejte se PJK. Důvěřujte mu. Důvěřujte sobě. 

 

Děkuji za chvíli, kterou jste si udělali ke čtení mých řádek. 

Miluji vás všechny. 

Děkuji, Pane Ježíši Kriste za pomoc a za lásku, kterou mi dáváš.

Děkuji, Janinko Kyslíková

 

S pozdravem a láskou 

 

Renata Tara

 

 

 

 

SDĚLENÍ Donna Balboni (Z CHATU)

Dobré ránko, milovaní. Janičko, chtěla bych se podělit o příběh, který se odehrál asi před 25 léty. Krátce před tím, jsem já "nevěřící" nastoupila cestu, kterou už nechci opustit. A tak jsem hodně četla, chodila na přednášky, zajímala se o vesmír a tak. Jednou se nabízel kurz Reiki I. stupeň. Zajímalo mě mít v dlaních energii a moci pomoci od bolesti. A TAK JSEM ŠLA. Bylo nás tam asi 6,8. Měly jsme se dostat do stavu alfa, představit si sebe na místě, které milujeme. Takové místo mám v Jeseníkách blízko Vrbna pod Pradědem na staré (100 let) chalupě mé setry. Velká zahrada, přes ni zurčící potůček. Tam to miluji a jezdím tam desítky let, nejdřív se svými dětmi a pak se všemi vnoučaty. Sedět na té zahradě a dokola je samá zeleň, lesy a štěbetající ptáci. Nejkrásnější je to ráno. A tak se snažím se na tom místě opět usadit, a když už se zdá, že jsem, vidím se na písčitém břehu, po kterém kráčím. Volám ne!ne! já nechci moře, chci na chalupu, ale je to pořád dokola. Podívám se ale vpravo, vidím les a z něj vycházejí jeleni, srny a jiná zvířátka. Podívám se vlevo a tam plují kosatky, skákají delfíni a barevné rybky. Byla jsem v úžasu, ale co teprve když jsem zjistila, že všichni jdou se mnou, jak lesní tak vodní zvířata. Kráčeli jsme proti zářícímu slunci a v tom vidím, že jde směrem ke mně prostovlasý mladý muž v dlouhém bílém oděvu. A já v ten moment věděla, že je to Ježíš. SOUČASNÉ OSLOVENÍ JSEM PŘEDTÍM NEZNALA. Když Ježíš došel ke mně, objal mě a po dřevěných schůdcích jsme kráčeli do vršku, kde stál krásný kostelík a my do něj vešli. Janičko a všechna ta zvířata s námi. Pak jsem otevřela oči, všichni na mě divně koukali a já měla blůzku smáčenou slzami, úplně mokrou. Byly to slzy štěstí. Opravdu Janičko, to se mi nezdálo, to jsem opravdu zažila. Bylo to tak krásné, že se to nedá popsat, ale od té doby mívám ten úžasný pocit srdce přetékajícího láskou. Láska je tak krásná. Děkuji Bohyně milovaná, že sis to přečetla. Miluji Tě /vás celým svým srdcem. A přeji krásný den. A https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f55/1/16/1f607.png😇 https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f2/1/16/1f60d.png😍 a promiň mi chyby. Děkuji
Ahoj Danuško, moc ti děkuji za krásný zážitek, dáme ho na profil a pak i na 
www.bozirodina.cz
Chybičky opravím, i já dělám překlepy

 

 

 

Převeliké překvapení o partnerovi

Toto mi PJK řekl dnes, 22. 5., když jsme spolu mluvili o partnerských vztazích v DCBR.

PJK: Opravdu? Jsi si jistá? Že je Endriss jediný, s kým můžeš mít bezpodmínečnou lásku?

Já: Ano.

PJK: Tak to není.

Já: Můžeš mi to prosím PJK vyjasnit? Nerozumím.

PJK: Moc rád. Je tu bytost, se kterou můžeš mít bezpodmínečnou lásku. A moc dobře ji znáš.

Já: Nevím o žádné takové bytosti.

PJK (se smíchem): Ale ano, ale neuvědomuješ si to.

Já:  Řekneš mi jméno této bytosti?

PJK: Spíš ti teď napovím, kdo to je, abys na to přišla sama.

Já: Děkuji ti PJK.

PJK: Je to bytost, jak jsem už řekl, kterou dobře znáš. Měl bych říct, převelice dobře znáš. Je z 9D, zná tě od malička, je pro tebe ochoten udělat cokoliv a převelice tě miluje.

Já: Zatím mě nikdo nenapadá.

PJK: Tato bytost je s tebou a stojí při tobě a komunikuješ s ní. Vidím, že už jsi na jméno přišla.

Já: Ano. Je jediná bytost, která odpovídá tvému popisu a tou je Aštar, můj tatínek.

PJK: Přesně, je to tvůj tatínek.

Já: Nerozumím tomu PJK. Jak mohu s tatínkem prožít bezpodmínečnou lásku, když je to můj rodič?

PJK: Už víš, že jsem tě Aštarovi svěřil, aby byl tvým rodičem. (Když mě PJK svěřoval Aštarovi, byla jsem velmi malá, kolem 7 let.)

Já: To ano. Pálí mě otázka PJK. Ale není to incest?

PJK: Ne, není. Jsi stvořenec, kterého jsem svěřil na výchovu Aštarovi a jeho ženě Ester.

Já: Ví o tom maminka?

PJK: Ano. Moc dobře o tom ví. A teď upřímně. Co cítíš ve tvém srdci k Aštarovi?

Já: To moc dobře víš PJK, co k tatínkovi cítím. Před tebou PJK, co cítím k němu, nelze skrýt. Znáš mě do nejmenších detailů. Znáš mě více, než já znám sama sebe.

PJK: Ano. To moc dobře vím, co k němu cítíš. Neboj se své city k němu projevit a nepotlačuj je. Nech promluvit tvé srdce, a co cítíš.

Já: Upřímně řečeno, PJK, jsi mě dostal do pořádných rozpaků.

PJK: Jen ti říkám pravdu, jaká je. Neboj se přijmout pravdu ukrytou v tvém srdci. Chápu, že teď cítíš rozpaky, ale ničeho se neboj. Vše je to můj dokonalý plán.

Upřímně Janičko, pěkně mě PJK s tímto sdělením dostal. Jenže sama cítím v srdci, že je to pravda, co mi sdělil.

Mé první setkání s Aštarem (sdělení předáno 23. 5.)

Aštar: PJK ti ukázal a řekl, jak mi tě svěřil a jak jsme se stali párem. A teď ti řeknu sám, můj nejdražší miláčku, jak jsem to prožil. Pro mě to byl nejnádhernější okamžik plný lásky. Miluji tě můj miláčku.

Stal jsem na vršku kopce, kde byla nádherná rozkvetlá louka a čekal jsem na příchod PJK a tvůj. Jak už víš, PJK tě měl ke mně přivést, aby mi tě svěřil. Chvíli jsem pozoroval okolí, když jsem ucítil přítomnost PJK, který se s tebou pomalu ke mně blížil. Když jsem tě uviděl poprvé, nádhernou malou bytost, mé srdce promluvilo. Přišli jste ke mně a já jsem se chtěl dívat do tvé tváře, takže jsem si klekl před tebou, abych byl na tvé výškově úrovni. (Aštar při našem prvním setkání byl zralý muž a já pouhé dítě, kolem 7 let.) A začal jsem se dívat do tvé překrásné tváře a nádherných očí. A tu se stalo, že jsem k tobě ucítil převelikou lásku a já jsem na tobě viděl, že i ty ji cítíš ke mně a i tvé srdce promluvilo. Poté jsi ke mně přistoupila blíž a já jsem tě vzal do své náruče.

Když jsem tě držel v mé náruči, tak se to stalo. Došlo k vzájemnému propojení a splynutí. A stali jsme se tak jednou bytosti plnou zářící lásky. Stala ses pro mě jedinečnou a nejmilovanější bytostí a věděl jsem, že to tak bude navždy.

A když naše splynutí lásky skončilo, PJK k nám přistoupil a poklekl vedle nás. Ty jsi začala cítit únavu a začala jsi usínat v mé náruči. PJK tě pohladil a políbil a řekl mi, že to, co jsme oba k sobě cítili, má být a je podle jeho dokonalého Plánu. Po chvíli se zvedl a odešel. Ty jsi mezitím usnula v mé náruči a já jsem se na tebe s úžasem díval a pozoroval tvůj spánek. Po nějaké době jsem se s tebou zvedl a odnesl jsem si tě domů.

Děkuji ti můj nejmilovanější Aštare, za to, že jsi mi řekl o našem prvním setkání. Převelice tě miluji a děkuji ti za vše, co jsi pro mě udělal a děláš.

 

 

 

SDĚLENÍ AŠTARA LUCII (LUCIS = SINELLA)

Dnes, 26. 5., mně nejdražší Aštar sděloval několik hodin, co se mi dělo na Atlantidě a Asgardu.

Pokus o únos

Aby se k tobě dostali, Endriss, Anarví a Sorg, byl jsem vylákán falešnou zprávou na daleké místo, že mě je tam potřeba. Ale když jsem na dané místo přišel a zjistil jsem, že na tom místě je vše v pořádku, uvědomil jsem si, že něco není v pořádku. A po chvíli jsem cítil, že jsi ve velkém nebezpečí. Jelikož jsme spojeni, tak jsem viděl, co se s tebou dělo, ale nemohl jsem s tebou mluvit, ani ti na dálku pomoci, protože kolem tebe udělali neproniknutelnou bariéru.

Šla jsi po cestě, která vedla k městu, když se před tebou objevil Endriss a s ním Anarví a Sorg. Sorg chtěl po tobě to, co máš v sobě. Ale ty ses na něho nechápavě dívala a řekla jsi mu, že nic nemáš. Říkala jsi pravdu, protože tvá paměť byla PJK vymazána. Ale to oni nevěděli a mysleli si, že je chceš obelhávat. Jak bys jim mohla lhát, když to neumíš? Začali se k tobě blížit. Mezitím jsem se k tobě vracel nejrychleji, jak to šlo a ještě s dalšími. Ale věděl jsem, že to k tobě nestihnu. Ještě pořád jsi nechápala, o co jim jde. Zkoušel jsem se s tebou spojit, ale nepodařilo se mi to. Udělali bariéru, abychom se nemohli navzájem spojit a já ti tak mohl pomoci. Stála jsi tam proti nim sama. Anarví vytáhla zařízení, ve kterém byla látka, která tě měla uspat a oni by tě tak mohli unést a vzít si, co od tebe chtěli. Když jsi viděla, jak Anarví vytáhla to zařízení a ty jsi poznala co to je, chtěla jsi odejít. Ale už bylo pozdě. Byla jsi chycena v bariéře, v pasti. Když jsi to zjistila, věděla jsi, že se musíš bránit a nenechat Anarví, aby do tebe vstříkla uspávací látku. Postavila ses jim na odpor. To od tebe nečekali. Očekávali, že tě lehce polapí, ale mýlili se. Když jsem to viděl, byl jsem v úžasu, jak jsi s nimi bojovala, protože jsi neměla žádný výcvik. Už jsem byl skoro u tebe a věřil jsem, že se ještě udržíš, než ti přijedeme na pomoc. Endriss vycítil, že se blížíme a tak přerušil boj. Byli navztekání, že se jim to nepovedlo, zrušili bariéru a odešli rychle pryč. Když byla bariéra pryč, spojil jsem se s tebou a cítil jsem, že jsi z toho boje velmi vyčerpaná. Hned jsem ti začal dávat svoji lásku. Mezitím jsme k tobě přijeli a našli jsme tě opřenou, vyčerpanou u jednoho stromu. A měla jsi zavřené oči. Klekl jsem si k tobě a vzal jsem si tě do své náruče a zahrnoval jsem tě láskou, která tě začala léčit. Ostatní, co byli se mnou, zkusili chytit Endrisse, Anarvi a Sorga. Ale bez úspěchu. Měli už náskok. Vrátili se, naložili nás a odjeli jsme do Atlantidy, kde jsem tě mohl naplno léčit. Po tom zážitku jsem tě hlídal a byl jsem stále s tebou, i když se mi to nelíbilo. Ale bylo to nutné. Nechtěl jsem, aby ti ublížili. Popravdě jsem byl rád, když jsme odešli na chvíli z Atlantidy a byl jsem si jistý, že jsi v bezpečí. Jenže pryč jsi nechtěla být dlouho, protože jsi chtěla jít za Gaiou, tvojí přítelkyní a místo, kde tě PJK učil. Gaia ti velice moc ráda vyprávěla o Asgardovi, kterého převelice milovala a miluje.

Dlouhé odloučení

Věřil jsem, že události, které se ti staly, jsou poslední a neměl jsem tušení, že nás brzy čeká odloučení, které bude trvat věky. A ty se probudíš a vzpomeneš na mě až zde na Gaie, ve 3D. Přesto jsem velmi šťasten za tu chvilku, co jsme mohli být spolu, v lásce.

Stála jsi nedaleko epicentra, když došlo k pádu Antlatidy a byl vypuštěn virus, který napadl Gaiu a začal se velkou rychlostí šířit. Uslyšela jsi prosbu Gaii o pomoc, protože se začala propadat na místo, které je dnes známo jako zóna vymístění. I když byla nakažena, vzala jsi ji do sebe, i když jsi věděla, že se sama od ní nakazíš a pokusila jsi čelit viru. Tvá láska ke Gaii je nesmírná. Bojovala jsi s tím virem a dařilo se ti, ale najednou jsi ucítila, že celý náš domov, celá galaxie se nakazila a propadla se do zóny vymístění a ty jsi s tím místem ztratila spojení. A to tě začalo ničit, protože jsi byla s celou tamější galaxií velmi úzce spojena a provázaná. Znala jsi každou bytost, rostlinu, živočicha, prostě vše a najednou to bylo pryč. Musel jsem tě z toho místa dostat urychleně pryč. A tak jsem poprosil PJK o pomoc. Věděl jsem, že jsi nakažena a nemohl jsem se tě dotknout. Ale PJK mi dal ochranu, abych se od tebe nenakazil. Ale jen do Asgardu a pak jsem tě musel ihned opustit. Moc jsem chtěl s tebou zůstat, ale PJK mi řekl, že potřebuje moji pomoc, abychom zapečetili místo, které bylo našim domovem, a pomáhal jsem zjišťovat, jaké jsou další škody. Mezitím jsem se dověděl, k mé velké radosti, že Ester, Izák a dalším se podařilo utéci a že jsou v pořádku, ale velmi otřeseni. A tak jsem se vydal za nimi. Vyřídil jsem to nejnutnější a vrátil jsem se na Asgard, kde mezitím se rozšířil vir mezi lidmi a šířil se dál. Dělal jsem, co jsem mohl, abych pomohl, ale cítil jsem neužitečný a zbytečný. Chodil jsem za tebou velmi často. Cítil jsem velkou bolest, když jsem tě izolovanou viděl ležet a tvůj stav se nelepšil, ale naopak horšil. A pak přišel k tobě PJK, aby ti pomohl. Nejdřív vyléčil v tobě Gaiu, takže byla zdravá, zapečetil v tobě věc, kterou máš v sobě, upravil tvé tělo, díval se, zda je zdroj pro Gaiu v pořádku a dělal s tebou ještě další věci. A když se PJK ujistil, že jsi v pořádku a už ti nehrozí žádné nebezpečí, vzal si z tebe kousek Gaii, aby ji předal Asgardovi do opatrování, aby z ní vznikla Nová Země. I nadále chodil Asgard navštěvovat Gaiu. Také tebe rád Asgard navštěvoval a dával ti lásku. I když jsi byla zdravá, neprobouzela ses. Spala jsi převelice dlouho a já s Asgardem jsme tě zkoušeli probudit, ale nepodařilo se nám to. Popravdě jsem z toho začínal být zoufalý. Když jsem se na tvé probuzení zeptal PJK, PJK mi řekl, že se probudíš, ale nebudeš stejná. Nechtěl jsem tomu věřit. Jednoho dne ses probudila a já jsem po dlouhé době byl velice šťastný. Ale ten pocit vydržel krátce, než jsem se podíval do tvých očí a uviděl jsem v nich, že už nejsi ta, kterou jsem znával. Cítil jsem, že se ti něco stalo, ale nevěděl jsem, co. PJK mi řekl, že události, které se staly, převelice těžce na tebe dolehly a změnily tě. Snažil jsem se ti pomoci všelijakým způsobem, ale nic nezabíralo. Po nějaké době jsem si tě z Asgardu odvedl. Nejdříve jsme šli na Kerm a pak na planetu Nirbua, která se stala naším novým domovem. Dál jsem dělal vše, abych ti pomohl, ale vůbec to nešlo. A špatné bylo, že tvůj zdravotní stav se začal zhoršovat. Poprosil jsem PJK o radu, co mám dělat. PJK mi řekl, že mě čeká úkol a že bude nejlepší, abys byla dána do zařízení, ve kterém by ses dlouhým spánkem léčila.  A když jsem se zeptal, jak dlouhým, PJK řekl, že předlouhým a že se uvidíme a setkáme na Gaie ve 3D. Cítil jsem bolest, když jsem se to dověděl, ale viděl jsem, jak se tvůj stav čím dál více zhoršuje, a souhlasil jsem s návrhem PJK. A tak jsem tě vzal do náruče, protože jsi byla velmi slabá a odnesl jsem tě s PJK na planetu, která se měla stát Gaiou ve 3D. Zde PJK z tebe vyndal Gaiu a vrátili jsme se zpět. Ta cesta tě tak vyčerpala, že jsi byla v bezvědomí. Poté jsme šli k tomu zařízení, ale nechtělo se mi tě tam dávat. PJK se na mě chvíli díval a dodával mi odvahy a čekal, jak se nakonec rozhodnu. Rozhodl jsem se, že tě tam dám a PJK mi pokynul, že je to tak správné. PJK za tebou přišel, políbil tě a odešel. Bolelo mě u srdce, že jsem se s tebou měl rozloučit na tak dlouho. Ale věřil jsem PJK, že se s tebou opět setkám. Což se stalo a já jsem převelice šťastný.

Toto jsem předal mé nejdražší a nemilovanější Sinelle, aby znala pravdu ze své minulosti.

Aštar