AKTUÁLNÍ SVĚTOVÉ DĚNÍ

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PROSTŘEDNICTVÍM AA RAFAELA V TĚLE MICHALA

OD 10. 10. 2016

 

VOLBA AMERICKÉHO PREZIDENTA 2016

Nyní nastal čas, abych vám sdělil/a, jak to doopravdy je s volbou budoucího prezidenta ve Spojených státech amerických. Nejprve je třeba, abyste pochopili a uvědomili si následující věc: Žádný vrcholný politik nemůže a nikdy nezmění palčivé problémy tohoto světa a systému, protože politiku má pod palcem negativní stav, jenž hýbe veškerými aspekty na této planetě Země/Nula v černém antivesmíru. Mimozemské entity řídící tento matrix mají vše naplánované tak, aby se vývoj tohoto světa ubíral pro ně co nejpřívětivějším směrem, vedoucím k nezbytnému, avšak kratičkému vítězství temnoty nad světlem, při němž bude zaveden NWO, celoplanetární fašistický stát, jednotná virtuální měna, čipy a mnohé další věci mrtvého pseudoživota bez Lásky, který si stále volí většina lidstva. Ve skutečnosti žádný minulý ani současný reformátor nemohl a nemůže pozměnit vývoj světa pozitivním směrem, jelikož Pseudotvůrci a jejich přisluhovači si nepřejí jakýkoli posun k lepšímu, který by měl za následek odpoutání se od jejich politického, ekonomického, sociálního, zdravotnického, vojenského,... systému. V 5. a vyšších dimenzích Pravého Stvoření v žádném případě tyto systémy s negativními základy neexistují, neboť vše vychází z pravé duchovnosti a je řízeno Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, Stvořitelem všeho a všech. V této době je již vhodné, abych se vyjádřil k důležité události na poli Pseudotvůrců, a tím je právě volba amerického prezidenta 2016. Řídící pozemské elity, skrytě i veřejně vystupující, které zde ovládají v podstatě vše, včetně většiny lidí; ale i elity mimo tento svět, už předem naplánovaly vše na planetě Nula dlouho dopředu. Ne nadarmo se tomu říká loutkové divadlo. Z Nového Zjevení někteří z vás vědí, že Pseudotvůrci měli před Mým Prvním příchodem v těle Ježíše schopnosti cestovat v čase, a to do minulosti i budoucnosti. Poté, co jsem vstoupil do pekel, abych zajal aktivátory negativního stavu, ztratili klíčové schopnosti, jež měli do té doby. Týká se to právě i cestování v čase. Před nedávnem jsem je propustil z jejich separované pozice a nyní se blíží s planetou Nibiru k této planetě. Ve fázi, kdy zotročí tu část lidstva, které si nevybralo žít v Lásce, jimi budou opět obnoveny cesty v čase, ale už jen do blízké budoucnosti, a to pouze v jejich vlastní sféře. Tento fakt má přímou souvislost s tím, o čem je řeč. Pseudotvůrci již dávno předtím, než jsem je uvěznil, naplánovali do detailu všechna dějství, která se budou dít na Nule po dobu jejich vlády v zóně vymístění. Ačkoliv není jejich plán dokonalý a má různá omezení a chyby (protože nejsou absolutními), připravili si v předstihu živnou půdu pro jejich Druhý příchod, jenž nastane po fyzickém rozdělení lidstva.

Důležitým krokem v jejich počínání je i to, kdo stane v čele USA, z nichž se řídí podstatná část světa. Ten, kdo vystřídá Baracka Obamu, bude předposledním prezidentem Spojených států před tím, než dojde k návratu mimozemských „bohů“. Stejně tak je tomu i u prezidenta České republiky Miloše Zemana, který bude v roce 2018 podruhé úspěšně znovu zvolen občany do své funkce. Je zde však podstatný rozdíl, poněvadž Zeman není, jako jeden z mála politiků, přisluhovačem temné strany. Vzpomeňte si na pojednání o jednookém králi mezi slepými, jímž je. I když si není vědom spojení s vyššími celky, má Moji ochranu, aby se fyzické i mentální útoky na jeho osobu míjely účinkem, protože on slouží jako jakási duchovní pojistka před zaprodáním ducha národa, hmotným a především nehmotným kolektivním odkazem předků, přímo spjatým s vyššími dimenzemi. Elity volební kampaní v Americe rozehrály v této době téměř nepostřehnutelnou blamáž na lidstvo, stejně tak jako 11. září 2001 nenarazily do Světového obchodního centra skutečná letadla, ale byl to nefyzický hologram, jenž se postaral o dokonalou siluetu letounu, nebo třeba zfalšované přistání na Měsíci roku 1969 natočené v ateliérech pod vedením režiséra Stanleyho Kubricka. Ona rafinovaná fikce klání spočívá v tom, že na jednu stranu spektra postavili Hillary Clintonovou a proti ní Donalda Trumpa, oba se zcela odlišnými názory, ale velmi působícími na nic netušící občany. Jak víte, každý z nich má jiný cíl. Clintová jde cestou otevřené podpory pozměněných hodnot amerického establishmentu, Trump jde naopak proti tomu, o co se jeho rivalka snaží, kvůli čemuž jsou mu záměrně házeny „klacky pod nohy“ ze všech stran, aby mu co nejvíce znemožnili vyhrát. Copak vy nevíte, že přesně toto je plánem elit, jak ještě efektivněji zavést Nový světový řád? Ať vyhraje ona či on, mají globalisté připraveny obě cesty k tomu, aby po jejich zvolení srze ně tak jako tak mohli prosadit svou vůli, jelikož oba dva jsou pouze ovládané loutky v rukou mocnějších, tudíž v nejzazším smyslu nezáleží ani trochu na tom, kdo bude vítěz a kdo poražený. Kdyby ilumináti nechtěli, aby Trump s jeho vystupováním proti vládnoucí třídě vystupoval, odstranili by ho dřív, než by s tím vším vůbec začal. Stínová vláda už předem počítá s dosazením Donalda Trumpa, který usedne do svého křesla 20. ledna 2017. Proč ne Clintonová? I když se její preference zdají být na vyšší úrovni, není tomu tak. Agentura Reuters a mnohé další pod vedením globalistů vypouštějí do světa falešné zprávy o tom, že Hillary má nad Donaldem jasnou převahu, ačkoliv je tomu přesně naopak. Nikdy nedejte na zmanipulované průzkumy. Co tím sledují? Především chtějí vyprovokovat nespokojené voliče a zajistit tak v konečném výsledku více podpory pro Trumpa. Dalším důvodem je odvedení pozornosti od jejich skutečných plánů. Loutkovodiči rozdali karty na obě strany s tím, že sledují, jak ovládaní občané dávají v zápalu emocí svůj hlas tomu či onomu, bojují mezi sebou, přičemž vzniká rozdělení ve vlastních řadách. Právě on je tím „pojistným kandidátem“, který je použit k zajištění hlasů nespokojených lidí. Ukolébá občany Spojených států do falešného pocitu pozitivní politické novoty a změny, která ale přinese ještě rychlejší zavádění Nového světového řádu, jehož konstruování v praxi bude méně viditelné, ale o to více účinné.

Jak to je s Clintonovou dál? Cíle globalistů by po jejím zvolení prosazovala až moc okatě, což by vedlo k odporu obyčejných lidí proti vládě, odebírající poslední zbytky svobod. Navíc zde hraje roli další důležitý fakt, a to ten, že pravá Hillary před nějakým časem zemřela na vážnou nemoc. Hlavní příčinou skonu byla zrada jejího samotného těla, které nebylo lidské, nýbrž byl to hybrid mezi ještěrem a člověkem, jako má mnoho dalších politiků (královna Alžběta, Angela Merkel,...). Takto namíchaná kombinace DNA se v určitém věku může stát fatální pro další fungování životních funkcí. Existuje zde ale ještě jeden závažný důvod jejího konce. Ani fyzické tělo totiž nevydrží tak velké zatížení zly a nepravdami. Tento případ není ojedinělý, pouze veřejnosti dosud neznámý. Ještě před smrtí pravé Hillary byl v tajných podzemních laboratořích vytvořen její klon s identickou podobou, vystupováním, hlasem a vším ostatním, aby nebyla poznat záměna. Vědci, pracující pro temnou stranu a vázáni tajemstvím, mají od reptiliánů technologie a možnosti nevídaných rozměrů, takže dokonce i vytvoření umělého člověka pro ně není nemožné. Hillary č. 2 je biorobotem prakticky bez svobodné vůle, do jejíhož umělého mozku byla nahrána osobnost její skutečné předchůdkyně, spolu s veškerými obsaženými informacemi a myšlenkovými pochody. „Clintonová“ k tomu navíc používá ještě několik dalších lidských dvojnic se stejnou či velmi podobnou podobou, které mají rozdělené úkoly, kdy a kde budou vystupovat na veřejnosti. Za zmínku jistě stojí, že nejen rodina Bushů a Clintonů se účastnili a účastní satanských rituálů, získávají peníze nečistými způsoby, financovali a podporovali lokální války a zasloužili se ve spolupráci s dalšími o vznik tzv. Islámského státu. Donald Trump patří do stejné množiny organizací ovládajících tento svět, ačkoliv způsobem jako jeho rivalové v politice dosud takto nepůsobil. Bohatý byznysmen a miliardář byl vybrán ilumináty nejen proto, že je ceněným Svobodným zednářem. Tento muž s jezuitským vzděláním se již léta před svou kandidaturou domluvil s předáky globalistů o svém cíli a poslání, které přijal. Stalo se tak již přibližně na přelomu tisíciletí, kdy bylo mezi pozemským a mimopozemským podsvětím domluveno, že v roce 2017 stane v čele USA právě on a vystřídá Obamu. K tomu, aby byla pozornost odvedena jinam, měla být zahájena kampaň některými vládnoucími křídly proti němu samotnému, a vyhlášena veřejně neskrývaná podpora Clintonové a jejího vystupování ze strany mainstreamových médií, významných lídrů, herců, osobností a dalších. Oběma kandidátům byly přiděleny přesné role, jaké mají hrát v tomto divadle, co mají říkat, na co se musí zaměřovat a poukazovat, koho mají oslovit apod. V roce 2000 seriál Simpsonovi v jednom ze svých dílů „předpověděl“ jeho kandidaturu a zvolení, stejně tak jako „předpověděl“ i útok na Dvojčata, uměle vytvořený virus Eboly a další podstatné věci. Není to náhoda, jelikož těmito podprahovými signály je do podvědomí lidí zakódována vždy nějaká skutečnost, která se má stát. Tím je nachystáno jejich programování až na mnoho let dopředu.

Nespokojení lidé budou žádat spravedlnost a bezpečnost před uměle vyvolanými vnějšími vlivy - a oni jim ji na chvíli dají, výměnou za větší dohled a kontrolu obyvatel ze strany nadnárodních korporací NSA, FBI, CIA, dále pak ještě větší nasazení chemtrails, čipování nejprve většiny domácích zvířat, posléze v poslední fázi i pro každého člověka, což ale bude až při zavedení NWO. Nevěřte tomu, co se vám předkládá ze strany hlavního proudu, raději vyciťujte intuicí a srdcem, kde leží skutečná pravda. Váš vnitřní hlas vás vždy povede k tomu, co je skutečně důležité a nezapomínejte, že kdo odevzdává svou moc jinému, stává se bezmocným, ačkoliv si to neuvědomuje.

Váš Pán Ježíš Kristus  10. 10. 2016

 

 

 

MEZIDIMENZIONÁLNÍ PORTÁL NAD URYCHLOVAČEM ČÁSTIC „CERN“

Toto video z roku 2015 zachycuje umělé vytvoření portálu nad švýcarským urychlovačem částic CERN. Elity chtějí dosáhnout propojení této 3. dimenze s Pravým Stvořením, aby se dosáhlo přístupu k vyšším realitám Pravého Stvoření (viz. odkaz dole). Nikdy však nebude negativním entitám povoleno napadnout pozitivní stav, jejich schopnosti jsou a budou omezeny pouze v doméně zóny vymístění (antivesmíru). Až bude zcela odpovězeno na otázku: Jak by vypadal život bez Boha, Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích duchovních zákonů, učiním konec tomuto strastiplnému dějství, v němž je tolerováno téměř vše, jen aby se dokázalo, do jaké krajnosti lze zajít, pokud se obyvatelé Multivesmíru budou stavět proti Mně. Bytostem v rajských světech pak spadne kámen ze srdce a těm, kteří zůstanou až do samého konce tohoto cyklu času v peklech, bude se zcela otevřeným vědomím umožněno, aby se i oni seznámili s kvalitou života v lásce. Na základě toho si vyberou, kde budou chtít žít.

Na záznamu vidíte energetický vír, jenž přesahuje frekvence několika vibračních pásem. Vesmírní lidé pod vedením Aštarovy flotily ve spolupráci se Mnou se zasloužili o to, aby byl tento portál bezpečně uzavřen a nedošlo ke kosmické destabilizaci. Kdyby si vládci této planety pod vedením Pseudotvůrců mohli dělat úplně cokoli, došlo by ke zničení zdejšího života. Tím by tento experiment skončil předčasně a nedošlo by k zodpovězení výše zmíněné otázky.

Váš Pán Ježíš Kristus | 25. 10. 2016

• VIDEO:  http://www.youtube.com/watch?v=ST6X0Ra7zOQ

 

 

 

 

PRAVDA O DALAJLÁMOVI

Jak většina z vás ví, nejen politické, ale i náboženské elity zde na Zemi/Nule slouží temné straně. Jakožto poskoci Pseudotvůrců pocházejí jejich duše z mnohých dimenzí zóny vymístění (pekel), stejně jako vy, Moji blízcí spolupracovníci v tělech, máte původ v rozmanitých dimenzích zóny umístění, čili v pozitivním stavu Pravého Stvoření. Tyto nízké entity mají za úkol šířit zlo do myslí většinou nic netušících pozemšťanů, jejichž většina se nechává ovládat a vysávat tímto matrixem a ovládacími programy negativních entit. Jejich vysílače pracují na principu jemných vln a mají velký vliv (až z 95-98 %) na život duchovně spícího jedince. Tato zařízení se nenacházejí pouze na Měsíci, kde jsou obsluhována za speciálními počítačovými pulty šediváky bez svobodné vůle, ale i jinde ve sluneční soustavě mezi 3. - 4. dimenzí (Jupiter, Mars,...).

Primárním účelem náboženských elit je zajistit odklon od pravých duchovních principů Pána Ježíše Krista, které jsou životně důležité a jimiž se řídí každá bytost v nebeských světech. Kdyby byly duchovní zákony platné ve vyšších dimenzích dodržovány i zde, negativní stav by na této planetě skončil bez mrknutí oka. Místo toho si lidstvo vytvořilo a stále vytváří mnohé falešné nauky, tradice, zvyky, dogmata, ulpívá na něčem starém a brání se změně, která by ho pomohla osvobodit. Ruku v ruce s tímto vymyslely vládnoucí složky tisíce složitých pseudozákonů, jež většina z nich odporuje zákonům přímo ode Mě, které jsou naopak jednoduché a postavené na pilířích lásky a dobra.

Stejně jako papež František, jenž připravuje půdu pro Druhý příchod Pseudotvůrců, tak i jeho protějšek z východu Dalajláma pracuje pro stejnou stranu. Tento představitel tibetského budhismu pochází z 9. dimenze pekel a inkarnoval se sem pro to, aby od poloviny 20. století, kdy byl dosazen na svůj post, a v průběhu prvních dekád 21. století postupně s dalšími šířil falešné, zprzněné či překroucené životní a náboženské ideje, jejichž následováním se bytost uzavírá sama sobě, svému nitru a srdci, kde přebývám Já, Pán Ježíš Kristus, absolutní Stvořitel všeho a všech. Slepým oddáváním se něčemu, co ve skutečnosti pochází od Božích odpůrců, se jedinec vystavuje úplnému svedení ze své duchovní cesty, protože pokud následovníci těchto učení přijmou falešné myšlenky za součást svých duší a podstat, nastává u nich spirituální pád. Budou mít jako všichni do jednoho, kdo přebývají na Nule, ještě možnost přijmout skutečného Boha, až se jim během Události/Varování nakrátko zjevím. Tuto skutečnost jsme popsali ve 31. kapitole druhé dávky Nového Zjevení na našich stránkách www.bozirodina.cz.

Jak je to doopravdy se zdejšími náboženstvími, jsme sdělili taktéž v Novém Zjevení od Boží rodiny, a to v jeho 5. kapitole "Náboženství na Zemi". V rozšiřujícím výkladu o této problematice jsme pokračovali ve Sděleních PJK, jež najdete opět na výše jmenovaných stránkách. Pro některé zde připomínám, že není jediné náboženství, které by nebylo ovlivněno, nebo přímo vytvořeno strůjci negativních entit, dokonce ani křesťanství, které se od původního pravého učení Ježíše Krista odchýlilo nedlouho po jeho odchodu ze zdejší sféry.

A jak se věci mají se samotným Dalajlámou? Když byl v roce 1950 dosazen na svoje působiště, již dávno od svého narození věděl, co je jeho účelem v tomto dějství. Důležití agenti negativního stavu mají totiž takové schopnosti, o nichž se většině z vás ani nezdá. Do toho se započítává i důležitý fakt, a to ten, že tito pekelní tvorové jsou si již od dětství vědomi téměř plného rozsahu své životní náplně, jež slouží/bude sloužit k postupnému šíření zel a nepravd v tomto světě. Nikdo však kromě Mě a Pseudotvůrců (ačkoliv jsou jen relativní) nemá přesné a úplné informace o této hře zvané Život, která je pro obyvatele antivesmíru zatím tak nepříjemná a bolestivá. Proto ani jejich nejoddanější přisluhovači v tělech nemohou mít plnou znalost o čemkoliv, ale na rozdíl od drtivé většiny planetárních občanů, nestojících na těch úplně nejvyšších globálně-řídících postech, je bytí těchto tvorů zasvěceno do těch nejtajnějších informací, i když všechny díly skládačky znát nemohou.

Když vydala iluminátská skupina Bílého draka, jež zastupuje zájmy hlavně východoasijských vůdců, rozhodnutí o invazi komunistické Číny do Tibetu, nemohla frakce iluminátů západního světa, kterou je Sionisticko-kabalistická pod vedením USA, nenechat nic náhodě a pokusit se zvrátit snahy Číny o podmanění obrovského himalájského území. Americká tajná služba CIA proto nabídla Dalajlámovi mnohé výhody na poli fyzickém i mentálním, když s ní bude spolupracovat. Odboj proti Číňanům pak přímo vedl jeho druhý bratr Gaylo Dondrup. Bílý drak nakonec tento souboj elit za oponou viditelného světa, jenž se tehdy projevil vpádem do Tibetu, vyhrál.

Dalajláma byl v prvních dekádách svého života vycvičen do technik ovládání a čtení mysli druhých, to všechno ve službách stínové vlády západního světa a jejích tajných služeb. Tyto praktiky měl zabudované již ve své duši a DNA, stačilo pouze znovu aktivovat a rozvinout příslušné schopnosti tzv. černého mága. Díky vysoce rozvinuté (a zneužité) telepatii má schopnost ovlivňovat lidi okolo sebe. Je jedno, zda se jedná o jedince či celé masy lidí, výsledek je vždy stejný. Když je tento mentální nátlak použit, dosahuje se jím poslušnosti druhých, přičemž se to děje hlavně za účelem vymámení a následném získání tajných informací, jejichž poskytovatel je má za běžných okolností jinak ukryt hluboko v mysli.

Tibetský náboženský vůdce používá těchto technik zejména při setkávání se s různými státníky, politiky, prezidenty, premiéry, ministry a dalšími, aby po nabourání do jejich mysli získal důležitá sdělení, podléhající jinak tomu nejvyššími stupni utajení. Toho používal i při častém setkávání se s tehdejším prezidentem Václavem Havlem, který byl též přisluhovačem negativní strany. Dalajláma se spolu s americkými prezidenty a dalšími státníky výrazně podílel na jeho vlastním ovládání, až se stal úplnou loutkou v rukách mocnějších. Havel se výraznou měrou podílel na destabilizaci v České a Slovenské republice i v jiných oblastech, a to nejen na úrovni fyzické, ale i na úrovni duchovní. Po smrti svého fyzického těla odešel do 5. dimenze zóny vymístění (pekel), kde nyní zažívá vše, co způsobil během pozemského života ostatním. Bytosti v peklech se kvůli svému ovládání a duchovní neznalosti většinou zdráhají přijmout Moji lásku a dar spasení, který jim neustále nabízím. Většina z nich proto ze svobodné vůle zůstane v antivesmíru až do konce tohoto cyklu času, kdy jim dám poslední možnost a výběr, zda si přejí konvertovat do pozitivního stavu.

Dalajláma takto získávané informace posléze předává řídícím orgánům tohoto světa, na jejichž vrcholu stojí 13 iluminátských rodin, z nich ta nejvyšší, Rothschildové, má hlavní a rozhodující slovo ve všem. I díky němu je mysl státníků zatím suverénních států pečlivě analyzována a stínová vláda má pak lepší přehled o tom, zda není některý z nich náhodou neposlušný. Pokud ano, je buď donucen ke spolupráci, nebo je rovnou odstraněn. Tibetský láma, vůdce vysokého stupně zasvěcení, mající mnohé schopnosti a sloužící zájmům loutkovodičů, podílejících se na finálním zotročení lidstva, je členem několika tajných spolků, jako je např. Agenda 2030. Tato organizace rychlým tempem zavádí pod záštitou nadnárodní instituce OSN Nový světový řád v celoplanetárním měřítku. Rovněž se aktivně účastní tajných zasedání iluminátů po celém světě, na které je zván a kde jsou mu přidělovány další úkoly. Taktéž se spolu s elitami účastní různých temných rituálů a okultních praktik.

Nechávejte se proto vést přímou Mnou, Pánem Ježíšem Kristem ve vašem srdci, naslouchejte hlasu intuice a poznáte, co je pravda a co je lež. Nestrhávejte se tímto loutkodivadlem, staňte se pozorovateli a buďte nad věcí. Klidnou hlavu si zachovávejte vždy, i když jde o politickou či náboženskou scénu, protože už víte, že to, co se vám předkládá, je pouze klam na ovlivnění dosud duchovně spících. Nesoustřeďte se ani příliš na právě vrcholící prezidentské volby ve Spojených státech amerických, protože žádný z politiků nikdy nemůže vyřešit nebo reformovat tento systém. Mnozí z vás budou zvolením nového prezidenta USA překvapeni, mnozí z vás naopak velice zklamáni. Tak či onak vás budou světové události a konflikty nechávat vždy klidnými, protože máte v každém okamžiku vše, co doopravdy potřebujete a také to nejcennější - lásku v srdci.

Váš Pán Ježíš Kristus | 1. 11. 2016

 

• V souvislosti s tímto sdělením zde uvádíme článek o Dalajlámovi s vysokým stupněm pravdy: http://www.ragauian.cz/pravda-o-tibetskem-budhismu-z-duchovniho-pohledu-je-dalajlama-nejen-spolupracovnik-cia-ale-i-temny-mag-dalajlama-ne-nahodou-prosazuje-temnou-islamskou-invazi-do-cr/

 

 

 

DŮVODY ŘÍZENÉ UPRCHLICKÉ KRIZE

 

Již dříve jsme vám formou Božího slova sdělili obecné informace o tzv. uprchlické krizi. Nebudeme zacházet příliš do detailů, protože kdo hledá, najde, ale přišel čas, abych vám řekl další odkryté skutečnosti, jež vám pomohou lépe se zorientovat v nelehké situaci.

 

Přemístění velkého počtu muslimů na evropský kontinent je jedna z nejdůležitějších složek pro zavedení Nového světového řádu v této části světa. Elity mají vypracované velice důmyslné tajné plány, které nemůžete ani tušit. Souběžně s tím vytvářejí falešnou hru na „hodného a zlého policajta“, rozdělení na východ a západ, strašení hrozbou 3. světové války,... ačkoliv táhnou za jeden provaz, jelikož všichni mají tytéž instrukce od negativních mimozemských entit, jež je řídí jako loutky.

 

Evropský kontinent je Pseudotvůrcům největším trnem v oku, protože právě tato část planety Země/Nula je díky mnoha okolnostem nejméně podmanivá, co se týče ovládání bytostí. To platí zejména pro slovanské národy, jejichž nejvyvinutějšími, nejušlechtilejšími a nejmírumilovnějšími členy jsou Češi a Slováci. Přede Mnou jsou si však všechny pozemské národy rovny a žádný z nich není vyvolený, neboť nezáleží na státní příslušnosti bytosti, která ji dočasně přijala po čas pobytu ve hmotě. Jak víte, své spolupracovníky z vyšších dimenzí mám ve všech koutech světa a zemích, každý z nich plní poslání dle Mého dokonalého plánu. Každý má rovněž ty dary a talenty duše i těla, které přesně odpovídají tomu, aby „Moji lidé“ práci vykonávali co nejefektivněji, a tak se zasluhovali o zrychlený vzestup do vyšších dimenzí. Opět ale musím připomenout, že se nemáte s nikým srovnávat a brát nějakou skutečnost jako neměnné dogma. Proč se obracíte na druhé a hledáte odpovědi u nich, když se můžete zeptat přímo Mne ve svém nitru? Vězte, že je to velice snadné: stačí mít vyšší vibrace a spojit se se Mnou cestou vám nejbližší. Neexistují předem dané postupy.

 

Nejvíce problémů a starostí dělá elitám hlavně Česko a Slovensko. Nejde ale o politické směřování současných stran, postoje vlády, výroky atp., nýbrž o to, že na tomto území je přítomno nejvyšší zastoupení tzv. starých duší v lidských tělech (andělé, archandělé, mistři,... z 5. a vyšších dimenzí Stvoření), kteří se aktivně zasluhují o šíření pravdy, zvyšování vibrací a postupné snižování ovládání. Navíc právě zde působí fyzicky v čele se Mnou naše Boží mise, a právě z území Bohemie vyvěrají do všech částí této těžce zkoušené planety ve 3D čisté elementy pozitivního stavu.

 

Zaměřím se ale teď na věci ohledně uprchlické krize. Aby mocní dosáhli svého cíle pro zotročení těch, kteří budou pokračovat v tomto mrtvém životě i po příchodu stvořitelů lidské rasy, potřebují nejdříve vyvolat chaos, občanské války a vzpoury, rozvrat ekonomický, kulturní, náboženský a politický. Až nastane anarchie, budou mít pak větší důvod zavést větší kontrolu obyvatel, čipy pod kůži a bezhotovostní platby. V následujících letech bude tento trend přemisťování muslimů do Evropy pokračovat a stoupat, přestože hlavní média se tomuto problému již záměrně nebudou tolik věnovat, naopak se mu budou vyhýbat, aby občanský odpor nebyl předčasný. Prozatím zasáhne nejvíce západní část kontinentu, kde už nyní dochází k otevřeným násilnostem, naopak bratrské národy, kde mám fyzické útočiště a bydliště, budou od vnějších hrozeb ušetřeny, poněvadž nad nimi rozprostírám ochranu. Ta se zesílila díky posílení láskyplných energií na Pražském hradě v září 2016. Uměle vytvořená vlna předem vybraných a vycvičených lidí je dobře zaplacená a financovaná významnými bankovními rodinami. Ze středu zájmu iluminátů byl mj. vybrán maďarský miliardář George Soros, jenž má za úkol, aby uprchlická vlna zasáhla i státy střední Evropy. Projekt Evropské unie je důkazem snah o vytvoření jednotného státu. Při zavedení NWO opravdu budou zrušeny hranice jednotlivých dosud suverénních států a všechny otěže moci budou přesunuty do Bruselu, přičemž role Německa bude na úkor slabších opět posilovat a mnohým bude připomínat nacistickou Třetí říši. EU je řízena světovou stínovou vládou, jejíž pozice zaujímá 13 rodin uctívajících Satana, kteří mají dále pod sebou 500 klanů, jež ovládají další „poddané.“ Tím jsou na mysli bankéři, ředitelé nadnárodních korporací, vrcholní politici, prezidenti, premiéři a mnozí další. Na tomto kontinentu jsou s přípravami novodobé totality při krátkém, leč nezbytně nutném pseudovítězství negativního stavu o něco pozadu při porovnání se zbytkem planety. Proč? Důvodů je více, ale jeden ze stěžejních důvodů je odlišná mentalita spolu s jinými zvyky, kulturou a tradicemi, které jsou v Africe, Americe a Asii více vzdálené původním a nepřekrouceným hodnotám pozitivního stavu. Tento paradox nahrává snahám Pseudotvůrců a jejich přisluhovačům pro lepší ovládání.

 

Ve Spojených státech jsou s chystanými přípravami vůbec nejdál. Jako příklad zde uvedu koncentrační tábory FEMA, jichž existují už desítky napříč celou zemí, fluoridace vody, masové použití chemtrails s nanovlákny, bakteriemi, viry, okem nepostřehnutelnými čipy a mnohé další věci. Tyto fenomény tvořící mozaiku negativních a ziskuchtivých snah nemají nikde jinde obdoby. V uspěchané Asii mnoha kontrastů, ale hlavně Číně i dalších tzv. totalitních státech také nebude s ničím takovým problém, jelikož se v průběhu desetiletí podařilo téměř zcela pošlapat lidskou individualitu, samostatný rozvoj a myšlení. Právě neschopnost samostatně myslet je dalším činitelem, který tamější systémy vybudovaly. A pokud by snad měl někdo čas a chuť přemýšlet o něčem hlubším, než jsou jen povrchní věci a vnější záležitosti, pokud by se měl někdo zabývat svým nitrem, vstupovat do něj a pečovat o svou duši, o níž však takřka nikdo nemá pravé zdání, zda-li vůbec nějaké, pak je pro každého takového nachystána práce v nelidských podmínkách nuzných továren za bezcenné papírky peněz, a nebo jsou lidé ve městech zaměstnáni stresovou a dlouhou prací ve svém kariérním zaměstnání, mladí jsou zase vedeni k vzájemné nevraživosti a soutěžení mezi sebou, trávící navíc nejlepší léta svých životů ve školních institucích, kde je kladen obrovský důraz na dobré vzdělání postavené zcela na hlavu a na úspěch, kde se selhání a zaváhání nepřipouští. Myslíte si, že tyto problémy by se děly, kdyby zde existovala demokracie v pravém slova smyslu? V průběhu historie lidstva se ve státních systémech občas objevovaly snahy a skutečnou demokracii, vstřícnost a přístupnost prostému lidu, ale vždy nakonec skončily nezdarem, odstraněním onoho reformátora, následovaném dosazením loutky na jeho místo. Dokonce už i spící jedinci si mnohdy uvědomují, že tato rádoby demokracie je jen pouhou fraškou, sloužící k méně nápadnému zavádění NWO. Nakonec vše směruje k otevřené totalitě, jejíž předešlé formy byly jen malou ochutnávkou toho, co teprve skutečně přijde. V České republice současná vláda prosazuje do praxe zákon o sledování každého člověka a shromažďování jeho dat, a to bez velkého pozdvižení veřejnosti. Dalším velkým milníkem směrem k budování nesvobody je spuštění elektronické evidence tržeb (EET), mající za cíl nepřetržitě sledovat aktivity drobných a středních podnikatelů s cílem je šikanovat a likvidovat, jelikož v nadcházejícím uspořádání upadajícího světa se nepřísluší pracovat na sebe. Tento zdroj obživy je totiž vnímán jako velice samostatný a nezávislý. Dalším důvodem je donášení, vyvolávání podezření, nedůvěry a nejistoty. „Velké ryby“ EET nepostihne, neboť ty slouží negativnímu stavu, tedy leží přímo v dlaních těch, kdo stojí za oponou. 

 

Není však třeba se ve svém životě obávat nějakých špatných věcí, protože jste pod Mou absolutní ochranou, stejně tak jako vaši milovaní bližní a dokonce i fyzické území, kde dočasně žijete. Vždy poskytuji optimální podmínky pro to, abyste mohli být šťastní a úspěšně plnili své jedinečné a neopakovatelné poslání až do jeho úspěšného završení, zakončené přemístěním do 5. dimenze nejčastěji na Novou Zemi. Navzdory rozbouřenosti všeho kolem je a bude pro vás vše dobré, protože vy, kdo Mne následujete, nebudete zataženi do těchto sporů a divokých vln. Je ale nezbytné, aby zde negativní stav na chvíli vyhrál a ukázal každému, co si nikdy nevolit.

 

Váš Pán Ježíš Kristus | 12. 12. 2016

 

 

ODCHOD DAVIDA ROCKEFELLERA DO ZÓNY VYMÍSTĚNÍ

V první jarní den roku 2017 fyzicky zemřel americký bankéř, miliardář, budovatel Nového světového řádu a jeden z přímých zástupců Pseudotvůrců - David Rockefeller. Před více než jedním stoletím lineárního času byl tehdejším vládním seskupením pekel přímo vyslán na planetu Zemi/Nula do hmotného těla. Hlavní složkou jeho poslání bylo inkarnovat se do elitního uskupení, které důmyslně, skrytě a téměř nepoznáno řídí tento svět a drtivou většinu pozemské populace ovládá ve všech aspektech tohoto života.

Rockefeller se narodil do jedné z vládnoucích rodin iluminátů, majících tzv. „modrou krev.“ Toto přirovnání není nahodilé, protože krev elitních rodin, mísících se výhradně jen mezi sebou, má složení se zvýšeným obsahem mědi, jež dostává při oxidaci na vzduchu zeleno-modrý nádech. Jakožto duchovní a biologičtí potomci Pseudotvůrců, kteří mají ještěří podstatu a před Prvním příchodem Nejvyššího v těle Ježíše Krista působili fyzicky na této planetě, jsou těla těchto zasvěcených postavena rovněž na stejném základu, jaký mají i jejich bohové, jimž oddaně slouží. Jejich tělesné schránky jsou hybridem mezi pravým zfabrikovaným člověkem a ještěrem. Někdy se tak může stát, že záměrně změní podobu a ukáží tak svoji pravou podstatu. Na internetu lze najít mnoho pravdivých videí a fotografií, kde je zachycen tento fenomén.

David byl nejmladším synem Johna D. Rockefellera, zakladatele největší ropné společnosti Standard Oil, která mu vynesla miliardy dolarů, přičemž ta na ničení a zamořování ekosystému planety v odkazu svého zakladatele pokračuje dodnes. Už jako velmi mladý byl David zasvěcen do těch nejtajnějších okruhů a byl seznámen se vším, co se od něj očekává. Dobře věděl, co je jeho zdejším účelem a jakým směrem se má ubírat, aby dosáhl spolu s ostatními cílů vedoucích k úplnému zotročení populace. Působil v mnoha nadnárodních institucích. Jednou z nich byl i Mezinárodní poradenský výbor pro banky, který ovlivňoval tok financí a stál za vykořisťováním jednotlivých vlád, jež se musely v průběhu několika desetiletí podřídit přímému vlivu Rockefellerů, Rothschildů a dalších klanů.

Byl jednou z vůdčích osobností Organizace spojených národů, zakladatel Trilaterální komise, neformálně sdružující všechny nejvýznamnější státníky, skupiny Bilderberg nebo Rady pro mezinárodní vztahy. Společným jmenovatelem pro tyto a další instituce je postupné sdružování planety do jednoho celku, aby tak byl zajištěn co nejefektivnější přechod k úplnému zavedení Nového světového řádu, jednotné totality s centrální vládou, bezhotovostní měnou a v neposlední řadě s čipy pod kůží. Teprve až po příchodu Pseudovůrců na Nulu se z lidí stanou necitelné loutky ovládané na 99 %, jež budou živořit na planetě propadající se do pekel, na níž už nebude místa pro cokoli pozitivního. Právě díky tomuto přednímu iluminátovi bylo docíleno mnohých (byť jen dočasných) úspěchů negativního stavu, deroucího se stále více na povrch. Vůdci postupem času odebírají stále více osobních svobod. Není daleko do doby, kdy bude zavedena masivní cenzura a neskrývaná tyranie pod vládou stvořitelů lidstva, vracejících se sem na Nibiru. Potom, co se zde hmotně objeví, je však ovládaní pozemšťané, kteří si svými postoji, myšlenkami a vibracemi svobodně zvolili nepřevibrovat do 5. dimenze a zůstat zde, přijmou za své a za velkého jásotu a všech pompézností budou tyto vlky v rouše beránčím vítat jako své osvoboditele a spasitele. Nikdo už nebude schopen vycítit jejich ďábelskou duši. Teprve poté, co Pseudotvůrci a současné elity, které budou po jejich příchodu odstaveny na druhou kolej, vyřeší všechny zevní problémy - tj. války, krize, pohromy a další; odhodí své masky a každý pozná, co jsou skutečně zač. Tehdy bude už dávno pozdě na jakoukoli změnu. Tato nepřirozená situace ale bude trvat jen krátce, do Mého Druhého příchodu, kdy se Já, Pán Ježíš Kristus vrátím zpět do zóny vymístění a každého vysvobodím ze zajetí zla, falešností a nepravd. Všechny protichůdné elementy v opozici vůči pozitivnímu stavu tehdy ztratí své opodstatnění.

V průběhu let Rockefellerové a jejich spřízněné klany upevnili svou pozici a ještě více zvýšili své bohatství. Pod jejich přímým vlivem jsou v podstatě všechny národní vlády, včetně té americké, pro jejich cíle nejklíčovější. Sám David Rockefeller osobně prosazoval na tajných zasedáních některé prezidenty Spojených států a cestoval za mnoha dalšími politiky do všech koutů světa, které podplácel či jinak ovlivňoval, aby přes ně mohl prosazovat vůli globalistů. Není tajemstvím, že jeho rodina financovala ve spolupráci s dalšími války na obou stranách konfliktu a revoluce. Byl to opět on, kdo se postaral o řízený rozklad ilumináty uměle vytvořeného komunismu v Sovětském svazu a jeho východoevropských satelitech, jenž na konci 80. let 20. století již splnil svůj účel. Díky jeho snahám nastalo rychlé uchycení kapitalismu a rádoby "demokracie" v zemích pod bývalou vládou SSSR (ale i jinde), aby spolu s tím pomohl dosadit nové státníky do vlád těchto národů, kteří by ochotně sloužili stínové vládě. Jedním z řad těchto přisluhovačů byl i někdejší prezident ČSFR a později České republiky Václav Havel, jenž byl členem Římského klubu, patřícího do skupiny výše zmíněných organizací ovládajících lidstvo. Havel se s Rockefellerem osobně stýkal.

Byl spolufinančníkem falešného teroristického útoku na Světové obchodní centrum (WTC) 11. září 2001, když se podílel na osnování plánu pádu budov. WTC bylo strženo řízenou demolicí kombinací speciálních nanovýbušnin, termitu a jaderného podzemního výbuchu. Tato operace jedné z největších konspirací spáchaných na nevědomé občany si vyžádala pro své uskutečnění miliardy dolarů. Se svým bratrem se pak zasloužil o opětovné vybudování nového Světového obchodního centra, což bylo bodem velké spiklenecké dohody, jež je zásluhou sionisticko-kabalistické skupiny, navenek v té době zastupované prezidentem Bushem.

Za svůj velmi vysoký věk vděčí jak svým pánům a bohům, kterým ochotně sloužil, tak i zasvěceným vědcům pracujících pro elity. Není tajemstvím, že prodělal v minulosti celkem sedm transplantací srdce, aby byl vůbec schopen přežít. Jeho plánem bylo dožít se Druhého příchodu Pseudotvůrců a celoplošného čipování lidí, kdy bude zaveden tolikrát zmiňovaný Nový světový řad. Hrubohmotné tělo je však nedokonalé a rychle podléhá zkáze, tudíž ani jakékoli snahy medicíny nezajistí věčný život pro vyslance pekel, vlastnícího miliardy dolarů a ovládajícího chod systému. V posledních letech bylo nutno provádět další a další opravy jeho fyzické schránky. Byly podniknuty mnohé pokusy zajistit mu délku života překračující až 120 let, ale jednoho dne selhaly důležité životní funkce tohoto zchátralého, poloumělého a nepravými geny, zly a nepravdami zamořeného těla. Po prožití velmi dlouhého pseudoživota, za jehož trvání napáchal mnohá zla a naplnil tak své negativní poslání, byl odvolán ze 3D a odešel do 11. dimenze zóny vymístění (pekel), kde se bude na duševní a duchovní rovině podílet na závěrečném vítězství negativního stavu v antivesmíru. Po opuštění těla bude až do konce tohoto cyklu času zažívat „odměnu“ ve formě života na jedné z nejnižších úrovní pekel, kde bude dle duchovních zákonů a systémů vlády Pseudotvůrců zažívat to, co způsobil ostatním. Vězte, že není o co stát. Na tuto velmi nízkou úroveň odešlo dosud jen pár jedinců, kteří kdy pobývali na Nule. Je to oblast nejhorších a nejzavilejších sentietních entit, jež se nacházejí velmi daleko od jediného Zdroje všeho života. Miluji bezpodmínečně každou bytost, a proto přináším všem dar spásy a změny. Jako každému, i jemu bude položena otázka, při níž dostane poslední možnost se změnit na pozitivní boží bytost a přijme Mě, Pána Ježíše Krista za svého jediného/jedinou Boha/Bohyni.

Vše se děje pro nezbytné poučení celku. Jednou, až se navrátíte do Pravého Stvoření, budete moci plně chápat dosah a smysl všeho, co se dělo při koexistenci negativního stavu. Posílejte lásku těm, co se otočili proti světlu a jedinému pravému rodiči. Je to jediná věc, kterou skutečně potřebuje každý bez výjimky, protože díky této pralátce jedinec žije a může sám/sama sebe zažívat v rozličných formách existence. Každý, nehledě na to, kým je, prospívá celku a brzy bude této nepříjemné hře konec. Soustřeďte se proto hlavně na sebe a nedělejte si starosti s druhými, neboť jen Já vidím do jejich srdce a jako jediný/á vím, jaké jsou jejich niterné úmysly a pohnutky. Brzy budeme tvořit mnohem příjemnější formy života, bez vzájemné oddělenosti.

Váš Pán Ježíš Kristus | 20. 3. 2017