Zpět na výběr části

ODHOĎTE KONEČNĚ STRACH Z ČEHOKOLI A NECHEJTE SE VÉST MNOU, PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM. NIKDO VÁS NEZNÁ, NEMILUJE A NECHRÁNÍ TAK DOKONALE, JAKO JÁ, VÁŠ NEJLEPŠÍ A NEJODDANĚJŠÍ PŘÍTEL A LÁSKA 

Velké množství lidských bytostí, ať už jsou z vyšších dimenzí, pravými lidskými tvory, či jsou to duše ze zóny vymístění, mají sklony strachovat se téměř o cokoli. Je jedno, zda mají strach o svůj život, své blízké, o budoucnost,... duši. Díky tomu mají tendence plánovat svůj život, aby byl co „nejlepší“ a kopírují ho podle svého okolí, které žije v zaběhlém systému negativního stavu již po tisíce let. Strach snižuje vibrace, plánování čehokoli zase nahrává do karet mimozemským entitám - ovladačům, kteří vás mají na starosti a většinu lidstva řídí až z 95 %.

Sejměte konečně strach ze všeho a nechejte se vést Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Toto lze docílit tak, že přestanete věnovat velkou pozornost věcem, které jsou součástí nastaveného systému pro pozemské žití, kdy se na vás valí informace ze všech stran, a vy nemáte již čas na to, co je pro vás skutečně důležité, totiž to, abyste se nechali vést tím, kdo vás stvořil. Jen tak otevřete dveře dokořán pravé duchovní lásce, která má s láskou, kterou z vás většina zná, pramálo společného. Elity jsou si dobře vědomy toho, že zapojením intuice ( = navázáním vědomého kontaktu se Mnou) se drasticky snižuje úroveň ovládání a nastává postupné odpouzdření ducha a duše, jenž byly do té doby uzavřené ve speciálním obalu z energoprotoplazmy, což je práce Pseudotvůrců a dalších negativních entit. Mimo postupné snižování ovládání se zbavujete strachu ve všech podobách. Stoupáte na duchovní cestě a po dosažení určitého bodu jste schopni „být nad věcí.“

Jen velice málo inkarnovaných bytostí do lidských hrubohmotných těl má s Bohem nezprostředkovaný kontakt. Týká se to i velké části světelných spolupracovníků, kteří nemusí mít přímé napojení na Zdroj života, zato pomáhají individuální cestou dovést zatím méně vyspělé lidi do světla. Proto se na první pohled zdá, že téměř každé učení o duchovních pravdách je rozporuplné a zároveň si odporující s tím předešlým, ale to je proto, že každé z nich sem přináší rozdílný stupeň pravdy. Dá se s jistotou říci, že existuje tolik pravd, kolik je lidí. Jistě už víte, že nikdo nepřijímá 100% úroveň pravdy, protože dokud žijete v zóně vymístění, není to z mnohých důvodů možné. Při odkrývání pravdy je třeba postupovat obezřetně a nepřijímat každou informaci za zaručenou, poněvadž se vyskytují i záludné a někdy nebezpečné „pravdy,“ které nepochází ze světla, nýbrž od různých lidí, kteří jsou buď agenty negativního stavu a vědí, že šíření falešných zvěstí pomáhá i postupnému vítězství zel na této planetě, nebo od těch, co to nemyslí špatně, ale díky zavřenému duchovnímu srdci a nenapojení na Mne, jsou vystaveni vlivům druhé strany, a proto se na ně mohou „nalepit“ různé zlé entity, jenž se rády vydávají za světlonoše, přitom je to jen jejich líbivá maska. Zavádějící texty jsou od temné strany určeny pro ty, kteří nevyciťují onou zmíněnou intuicí, ale mozkem, egem, očima.
Zdůrazňuji, že pravdivost textů posoudíte vyciťováním srdcem. Texty ode Mne a od bytostí z nebes poznáte tak, že je v nich přítomno zářivé světlo a Láska, při jejichž čtení ucítíte harmonii a souznění, doslova vám udělají dobře na duši.

Nikdo vás nezná, nemiluje a nechrání tak dokonale, jako Já, váš nejlepší a nejoddanější přítel a Láska. Nač se tedy odevzdávat politikům, bankéřům a elitám, které jsou řízeny entitami plazího původu? Chcete snad mít něco společného s monstry, které vás obalamutí, zaslepí různými výhodami v krátkém pozemském životě, abyste na jeho fyzickém konci poznali, že to, čemu jste dobrovolně sloužili, nebylo produktivní, postrádalo cit, empatii, Lásku? Vždy mám i nad samotnými Pseudotvůrci navrch, protože nikdo kromě Mne není absolutní. Jejich moc se jeví vůči schopnostem Pána Ježíše Krista jako zrnečko písku, navíc temno je dočasné a po zodpovězení otázky života bez Boha a duchovních principů bude eliminováno a na věky zrušeno. Nelze sedět na dvou židlích, je třeba si vybrat, komu budete sloužit. Oznamuji všem, že i ti, co se ve zlech vyžívají, žijí ve strachu, a to dokonce i samotní strůjci všeho strádání. Zastřeni sami sebou se bojí Lásky, přestože je to právě ona, která je vyživuje.

Odevzdáním se do milující náruče Pána Ježíše Krista jste neustále chráněni, posilováni a milováni. Miluji všechny a všechno neustále, ale díky přijmutí Boha do svého srdce budete schopni toto milování vnímat. I v tomto těle, zhotoveném z prvků 3. dimenze, si uvědomíte dokonalý plán a řád Stvořitele, navážete dávno ztracené přátelství nejlepšího přítele a přítelkyně, které je jinak věčné a nikdy nekončící. Znám dokonale každý atom všech vesmírů a mám pochopení pro každého. Rozprávějte se Mnou a osušte si slzy, které vám způsobilo odloučení od Zdroje života. Nečekejte, že uslyšíte hlas, když navážete kontakt. Bůh je všude a ve všem, tudíž je i součástí myšlenek. Takto se projevuje telepatie a Pána Ježíše Krista najdete v tichu, nikoli v hluku.              

Váš Pán Ježíš Kristus

 

SEXUALITA A SEXUÁLNÍ VZTAH MEZI MUŽEM A ŽENOU, PŘESNĚJI MASKULINITOU A FEMINITOU, JE ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM SPOLUTVOŘENÍ V DUCHOVNÍCH, INTERMEDIÁLNÍCH A PŘÍRODNÍCH SVĚTECH MULTIVESMÍRU

Nyní je třeba obecně vysvětlit fungování intimního spojení ženy a muže v zóně vymístění a Pravém Stvoření. Více o tomto tématu najdete v knihách Nového Zjevení od Petra D. Francucha, ale to je určeno již pro pokročilé. Je vhodné podat tuto důležitou oblast života v podobě vlastní i pro čtenáře, spolupracovníky a následovníky Boží rodiny na jejích stránkách.

Pseudotvůrci překroutili všechny oblasti z pravého života na život mrtvý, nezůstalo téměř nic původního. Byla přeměněna veškerá struktura duší a hlavně těl, které nyní obývají zónu vymístění. Použili všemožné zvířecí geny, aby sestrojili tělo, v němž právě žijete. Dalo jim to ale mnoho práce, než dosáhli vytouženého výsledku pozemského člověka, který by manifestoval jejich cíle a sloužil by jim. Když experimentovali s vývojem fabrikátu, museli se Pseudotvůrci zaměřit nejvíce na oblast sexuální. Postupovali obezřetně krůček po krůčku, aby podle těl v pozitivním stavu ( = duplikátů), jež jsou dokonalá a ode Mě, okopírovali a zprznili všechny stoprocentně dobré elementy na elementy z 95 % negativní a ponechali pouze 5 % aspektů pozitivních. Nejvíce to odnesly věci, týkající se pohlaví.

Nejprve je třeba zdůraznit, že pohlavní orgány, tak jak je znáte, nejsou stvořeny Pánem Ježíšem Kristem, nýbrž je to výjimka u lidských těl v zóně vymístění. Pseudotvůrci museli vytvořit reprodukční orgány, ale nejprve si dali za úkol změnit čistou sexuální energii, jež vychází z nitra ven u duplikátů v Pravém Stvoření, na energii, která bude projevena pouze zevně a niternou myslí bude ovlivněna minimálně. Nastalo odpojení vjemů, které byly předtím v přímé komunikaci mezi duší a tělem, díky kterým mohlo být při styku prožíváno vaším protějškem to, co jste zažívali vy - a naopak vy jste mohli prožívat to, co on. Sexuální vibrace proto nahradili hmotou a muži „nasadili“ penis a ženě vagínu. Při styku u lidských tvorů probíhá vše, na rozdíl od bytostí ve vyšších dimenzích, navenek. Stvořitelé antivesmíru si byli dobře vědomi toho, že nebýt Mě, neexistoval by ani plný prožitek orgasmu, jenž se děje v duplikátech. Proto omezili jeho trvání pouze na oblast genitálií, který trvá jen několik vteřin, a navíc se neděje u obou partnerů současně, ale každý v jinou dobu, pokud tedy nastane vůbec nějaký. Sex může být u vás doprovázen i nepříjemnostmi, mnohdy odporem či bolestmi. Lidští tvorové se v intimních partiích navíc stýkají v místech, které jsou umístěny hned vedle vylučovacích orgánů, což sice nemusí být vždy na obtíž, ale z pohledu bytostí 5. a vyšší dimenzí, se tento paradox jeví jako velice nepřirozený, i když si ho lidé zde přirozeně neuvědomují. Proč mluvím o paradoxu? Chtěli byste se v nebi se svým protějškem pomilovat na místech, kde normálně vylučuje odpadní látky? Nic takového tam naštěstí neexistuje, neboť těla ode Mne jsou dokonalá. Fungování duplikátů ohledně tohoto tématu ještě vysvětlím.

Je třeba, abyste pochopili, že boží odpůrci si libují ve špíně všeho druhu, takže do hrubohmotného těla „nasadili“ otvory pro odpadní látky. Týká se to i vylučovacích žláz, které máte všude po těle. Produkujete ohromné množství látek, které nemají vůbec nic společného s pozitivním stavem. Na toto téma se zaměřím v jiném Sdělení, kde se budu zabývat více rozdíly mezi duplikátem a vaší nynější fyzickou schránkou.

Sexualita a sexuální vztah mezi mužem a ženou, přesněji maskulinitou a feminitou, je základním předpokladem spolutvoření v duchovních, intermediálních a přírodních světech Multivesmíru. Nebýt tohoto pravidla, pohasly by všechny životní energie a ustal by veškerý pohyb, a tak by nebylo možné nic nového tvořit. Díky tomu mohu nejen já, ale i relativní bytosti tvořit láskyplné ideje, z nichž posléze mohou vzniknout sebeuvědomělé, jedinečné entity. Duplikáty v 5. dimenzi jsou prosty pohlavních orgánů, u žen neexistuje menstruační cyklus, plodná a neplodná období u obou pohlaví, nejsou tam žádné perverzní úchylky, kolísání a prudký vzestup sexuálních nálad, z toho plynoucí obtěžování kohokoliv jako to máte zde a mnohé další negativní vlivy, které není třeba dále uvádět, protože si je můžete doplnit sami.

Téma sexu bylo a stále je označováno negativními entitami v zóně vymístění jako něco nečistého a nevhodného, kvůli němuž by se lidé měli stydět a raději ho označili za společensky nevhodné. Naproti tomu je produkováno vládnoucími elitami nepřeberné množství pornografie, která lidi odvádí od pravého duchovního napojení v oblasti druhé (sakrální) čakry s oranžová barvou. Kvůli tomu u lidí dochází k duševnímu pnutí, kdy již zapomněli, co je pro ně vlastně dobré, a proto se dostavují časté pocity viny nebo odevzdanosti, chybí síla k plnému vyjádření emocionality, pocitů a tvořivosti života, která neví, jakou přesnou cestou se vydat, a tak stagnuje na místě. I vy jste byli vychováni k tomu, aby jste o nejniternějším zážitku mluvili co nejméně a „odšoupli“ jej do druhé kategorie. Jak ale chcete poznat a porovnat pravou povahu fungování duality, když nejste schopni dívat se na kterékoli téma stejným náhledem, měrou a vahou? Dospěl čas k tomu, aby ti, co jsou už připraveni přijmout nové duchovní poznatky, dostali další dávku ze studnice poznání, kterou píše samotný Zdroj všeho života, a týká se tématu, na nějž se mnozí dívají skrz prsty, aniž by museli.

Jak funguje sex v 5. dimenzi u lidských bytostí? Když se žena a muž potkají, souzní spolu a chtějí žít v páru, nikdo a nic jim v tom nebrání. Po mnoha dobrodružstvích a zážitcích při vzájemném poznávání svého protějšku nastává chvíle, kdy je čas poznat ho/ji ve všeobsáhlém módu, díky němuž jeden partner pozná toho druhého v plnosti harmonie a prolínání duší. Partneři se k sobě přitisknou a obejmou se, přičemž začíná vzájemná rezonance duší a propojení světelných krystalů těl, jejichž „vlastníci“ prostupují do nitra svého protějšku. Líbání jako takové neexistuje ve známé podobě. Jelikož nejsou přítomny žádné tělní tekutiny, nedochází k pronikání slin skrze ústa do toho druhého a milostný polibek není doprovázen použitím jazyka. Celé to zní suše, ale mohu vám zaručit, že polibek je mnohem úžasnější a plnější, než jak to máte ve 3. dimenzi. Taktéž probíhá tisknutím rtů, ale nepůsobí jen na zevní pocity člověka, nýbrž dokoná spojení těl i duší na nejmožnější maximum. Při sexu v 5D jsou spojeny pevným poutem všechny čakry, ale nejvíce asistuje samozřejmě čakra sakrální, která je umístěná v oblasti podbřišku. Při všem asistuji Já, Pán Ježíš Kristus, z něhož vychází vše, aby byl tento akt dokonalý a plný. Celým vyvrcholením milování je orgasmus, který se dostavuje záhy a trvá ještě dlouhou dobu poté. Není omezen pouze na oblast genitálií (které neexistují v Pravém Stvoření), naopak prostupují vaší i partnerovo duší rozkoší, jakou jste ještě nikdy nezažili. Je to doslova nebeská rozkoš, které nejde docílit kdekoli v zóně vymístění. Prudce zvedne vibrace nejen těm, kteří se milovali, ale i celému okolí, planetě, Multivesmíru. Orgasmus probíhá u obou zároveň. Aby toho nebylo málo, jeden partner zažívá po celý čas to, co prožívá ten druhý a naopak.

Veškerá kvalita života se zlepšuje s nikdy nekončícím přibližováním směrem k absolutnímu stavu. I vy jednou dosáhnete rozpoložení, ve kterém se nacházejí ty nejvyšší duchovní bytosti, abyste mohli tento stav překročit a v novém cyklu dále pokračovat. Stanete se tvůrci nekonečna, jehož nedílnou součástí je v Multivesmíru vždy přítomná sexuální energie, ta nejkrásnější oslava života, lásky, krásy, dobra,... Boha.

Váš Pán Ježíš Kristus

 

JAK JEDNODUŠE POPSAT ŽIVOT V 5. DIMENZI PRAVÉHO STVOŘENÍ? JAKO SEN, KTERÝ SE U VÁS NA NULE NAZÝVÁ UTOPIÍ. 

Nová Země je jiná realita planety Země/Nula, která se nachází v 5. dimenzi Multivesmíru Pána Ježíše Krista. Její povrch je velmi odlišný od povrchu v této realitě, protože 3. dimenze nedokáže vyjádřit krásu pozitivního stavu. 5D je prvním schodem k vrcholu, kde sídlím Já, Prvotní Stvořitel všeho a všech. Veškeré cesty začínají právě v této existenční rovině a nenajdete zde již nic negativního, protože není místa pro tmu, nýbrž pouze pro světlo, teplo, Lásku.

Celou zeměkouli obepíná jeden nerozdělený kontinent, který je omývaný dvěma oceány - Severním a Jižním. V oceánech najdete ty nejfantastičtější projevy nesentientního života ve všech jeho formách. Všechny nesentientní entity (zvířata a rostliny) žijí v harmonii a telepatickém spojení nejen mezi sebou, ale i s lidmi. Najdete tam milióny nových druhů fauny a flóry, které na Staré Zemi neexistují. Svět, v němž se právě nacházíte, byl zfabrikován Pseudotvůrci a ve své podstatě nezůstalo nic původního, takže i těla fauny a flóry nepochází od Pána Ježíše Krista. Můžete namítat, že rostliny a stromy jsou na Staré Zemi vskutku krásné, což skutečně jsou, ale i ony růže, karafiáty, lípy, javory, duby... a všechny ostatní druhy rostlinstva byly vytvořeny Božími odpůrci. Jejich krása na této planetě tkví v tom, že se Pseudotvůrci snažili věrně napodobit vnější strukturu a vzhled rostlin, které se nacházejí v Pravém Stvoření. To se jim povedlo, ale to, co vidíte v přírodě, je pouhý odlesk toho, co existuje v 5. dimenzi. Vnějšek fauny a flóry se u mnoha druhů opravdu může podobat tomu, co jsem stvořil Já, ale jejich vnitřek je na Nule již zbaven pozitivního náboje, čili vytrácí se všeprostupující duchovnost, barvy, jas, kontrast a v neposlední řadě i samotné chování nesentientních druhů entit. Ty jsou odrazem kvality života sentientních entit, tedy lidí. V ráji na zemi přirozeně nenajdete negativní zvířectvo.

Vraťme se na souš. Na ní zase existuje celá řada harmonických biotopů, které se vzájemně prolínají. Nestřídají se zde ale roční období tak, jak je znáte. Pokud máte rádi jedno ze čtyř období roku, najdete si vhodné místo, na němž je daný ráz počasí neustále. Chcete voňavé jaro s kvetoucími stromy, jejichž květy nikdy neopadají? Nebo snad zářivé léto, kdy je vám po ruce věčné světlo božského slunce? Či si přejete pestrobarevný zlatavo-červený podzim, který je lehký jako pavučinka ve větru? Milovníci sněhu najdou zase místa s jiskřivým pronikavým sněhem, který je ale teplý, protože Nová Země má jiné fyzikální zákony.

A co teprve příroda, jak ji popsat? Je to jako krásný sen, který je v pozitivním stavu skutečností. Ani ty nejkrásnější místa na Staré Zemi si nezadají s krásami Nové Země. Louky tisíců květin, lesy všech druhů, statisíce ostrovů i ostrůvků při pobřeží i velmi daleko od něj, atoly, zátoky a zákruty všech druhů nekonečných pláží s jemným pískem, kopečky, jež přecházejí v úžasné zasněžené hory, které znovu přecházejí do údolí, kde jsou potůčky a studánky s neskonale čistou vodou. Vodopády zase dotvářejí relaxační atmosféru v panenských džunglích, kde každý může mít to největší soukromí. V neposlední řadě povrch dotváří planiny s trávou měkkou jako bavlnka, jeskyně, kaňony a další. To vše za přítomnosti vůně pozitivního stavu, čistého vzduchu, svěží teploty kolem 25 °C a vlahé zamilovanosti do všeho kolem.

Nenajdete zde továrny, silnice, automobily, skládky, města, nepříznivé počasí, záplavy, sucha, zataženou oblohu, ani peníze, korporace, sklady ekonomických produktů, jakoukoli manipulaci, přelidněné oblasti,... zkrátka absolutně žádné „vymoženosti“ negativního stavu. Na Nové Zemi bude místo pro každého, kdo se tam přesune, neboť zde bude žít jen okolo 600 milionů nejláskyplnějších lidí, kteří si vyberou místo k životu podle toho, jak s nimi ladí dané prostředí. Budete se dopravovat nejdříve pomocí vysoce výkonného létajícího talíře (přesněji antigravitační vesmírné lodě), která vás pomocí myšlenky přenese nejen na kterékoliv místo na planetě, ale i kamkoli jinam do vesmíru. Brzy se vaše schopnosti zlepší, postupem času již nebude třeba strojů, budete se přemisťovat teleportačně myšlenkou, začnete si zhmotňovat v mžiku sekundy věci a objekty dle přání. Až budete ještě na vyšším stupni duchovní spirály, rozdělíte aspekty vašeho ducha do více úrovní, stanete se multidimenzionální bytostí, objevíte skryté talenty. Čeká vás úžasná, nikdy nekončící cesta po boku věčně milujícího rodiče, Matky a Otce v jednom - Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, který/která bude žít i fyzicky v mužském a ženském těle mezi lidmi. Lidé budou žít buď v rodinách, sami i jinak, podle toho, co si kdo vybere. Každý bude ve stálém dostatku, kvalita i kvantita se zlepší tak, že to nelze ani vyjádřit. I zde se rodí děti, ale jiným způsobem ve speciálním biologickém vaku mimo tělo ženy. Rostou rychleji, učí se být láskyplní a již od malička jsou ve vědomém přímém kontaktu se Mnou.

Připravil jsem nebe pro ty, kteří nechtějí zůstat ve zhoršujících se podmínkách v plnosti negativního stavu na této planetě, kde během několika příštích let dojde k zavedení Nového světového řádu pod taktovkou ovládajících elit a samotných Pseudotvůrců. Nekonečné harmonické světy v pozitivním stavu Multivesmíru jsou pro vás připraveny, nikdy tomu nebylo jinak. Čekají spolu s jejich obyvateli na návrat ztracených synů a dcer. Představte si vaše místečko, které si vysníte v mysli nejbujnější fantazie. Jak by vypadalo? Přesně tak vypadají nesčetná místa ve vyšších dimenzích, kam se brzy přemístíte, pokud máte v srdci Lásku. Čistota a harmonie oněch míst bude jen pro vás. Jestli ale dáváte raději přednost materiálním věcem bez Lásky, ve světě, který se propadne hlouběji do zóny vymístění, nemohu vám bránit, abyste při rozdělení lidstva zůstali v této realitě. Brána nebeská je však otevřená pro každého, kdo Mě přijme za svého.

Už zde není třeba dále rozvádět kvality života v pozitivním stavu, neboť Boží slovo má za účel v tomto případě pouze nastínit úžasné věci, které vás čekají. Ostatní věci z toho plynoucí si můžete domyslet sami. Je třeba položit základ, abyste na něm mohli stavět další duchovní věci, posléze je pod Mým vedením i žít. Další informace na téma života v zóně umístění jsme napsali s Mojí přímou inkarnací Janou ve 14. kapitole Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny: „Život v pozitivním stavu.“ Pokud si přejete žít v dokonalém světě, sbalte si kufry a vydejte se společně s námi do 5. dimenze nejen na Novou Zemi, ale i do jiných nekonečně rozmanitých a stejně tak úžasných planet v mnoha vesmírech.

Váš Pán Ježíš Kristus

 

V MULTIVESMÍRU JE VŠE PROPOJENO, JE TO JEDEN ŽIVOUCÍ ORGANISMUS A KAŽDÁ, BYŤ NEPATRNÁ ČÁSTEČKA OVLIVŇUJE CELEK

Před eóny let, kdy ještě neexistovalo Stvoření v aktivním módu, jsem existoval ve své původní substanci absolutního stavu bez žádných relativních bytostí. Je svatou pravdou, že jsem nebyl nikým a ničím stvořen, neboť jsem alfou a omegou, počátkem a koncem všeho. Existuji v absolutnu 13. dimenze, kde neexistuje čas ani prostor v okamžiku TADY A TEĎ. Jsou v něm přítomny všechny vývojové linie všech časů a para-časů od věčnosti do věčnosti tak, jak se stanou i nestanou, protože u Mne / ve Mně je vše myslitelné i nemyslitelné možné. To, že nemám počátek ani konec, dokáží plně pochopit jen bytosti, žijící v těch nejvyšších dimenzích, jež se nejvíce přibližují a podobají boží konstruktivitě. Proto si nic nedělejte z toho, že vše nechápete, poněvadž jste svázáni časem a prostorem, navíc se nacházíte v antivesmíru, kde jste po čas svého pobytu v něm vystaveni vlivům negativního stavu, tudíž máte zažité falešné pseudokonvence o Bohu a životě jako takovém.

Pokud Mě požádáte o pomoc, budete schopni přijímat bez problémů nejnovější Boží slovo, jenž začíná studiem mnohých alternativních duchovních nauk, vede přes další stupně odkrývání pravdy a končí přečtením obou dávek Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, spolu s odevzdáním vašeho života milujícímu Stvořiteli. Tato posloupnost je obecná a každá cesta duše je jiná, proto teď mluvím o lidech z úzké části spektra. S Novým Zjevením, klíčovým Božím slovem pro tento cyklus času, se jednou seznámí všechny sentientní entity, tedy i ti, kteří mají ty nejhorší zlé a násilnické sklony a pobývají na nejnižších úrovních pekel. Vše řídím Já a mám dokonalý plán na vyvedení do svobody těch, kteří byli chyceni do pasti temnoty. Vězte, že po odhalení pravé podstaty negativního stavu, se nenajde téměř nikdo, kdo by se zdráhal ze svobodné vůle vstoupit do pozitivního stavu, jelikož nebude už nic, co by motivovalo žít nízké entity ve stavu bídy a utrpení.

Vraťme se k původnímu tématu. Když jsem existoval od věčnosti do věčnosti ve své samotě, nemohl jsem s nikým sdílet Moje elementy života, lásky, krásy, dobra, harmonie, uspokojení a dalších mnohých aspektů veškerenstva. Proto započal proces pohybu, kdy jsem uvolnil první ideje z absolutní mysli, které se staly sebeuvědomělými bytostmi. Tímto krokem vzniklo Stvoření tak, jak ho znají bytosti v Lásce, ale pamatujte, že něco vždy předchází něčemu jinému, tudíž je úplně vše, co se podává lidem na planetě Nula i v podobě Božího slova, velmi zestručněno, zobecněno a zjednodušeno, protože více byste v omezené realitě nebyli schopni pojmout. Ani předcházející kroky vytvoření jsoucen tří úrovní světů Multivesmíru nevycházejí jen tak z ničeho. Je to neustálý proces předcházení bez začátku a konce. Prvorozenci pomohli a navždy pomáhají tvořit duchovní, intermediální a přírodní světy Stvoření. Každý, včetně lidí, pomáhá tvořit život, ale na své vlastní kvalitativní a kvantitativní úrovni. V Multivesmíru je vše propojeno, je to jeden živoucí organismus a každá, byť nepatrná částečka ovlivňuje celek. K tomuto se později vrátím.

Jak někteří z vás vědí, Prvorozenci jsou duchovními „rodiči“ těch, kteří byli stvořeni po nich (viz. Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny ve 27. kapitole: „(Re)Inkarnace“). Ve stupni/dimenzi pod nimi jsou nově vzniklí opět „rodiči“ těch, kteří byli uvedeni do jsoucna a bytí po nich v dalším kroku, a tak je to až do nekonečna. Pro duchovní růst entit všech druhů vznikají nesčetné vesmíry, kterých je nekonečný počet. Souhrn všech vesmírů pak dává vzniknout termínu „Multivesmír.“ Představte si rozlehlou poušť. Když vezmete do hrsti písek, držíte tisíce zrníček. Každé zrníčko pak představuje z Mého pohledu jeden celý vesmír s miliardami sluncí, bilióny planet a kvadrilióny sentientních a nesentientních bytostí, které utvářejí v souladu s duchovními zákony a principy lásky své životní styly a pokolení, směřující ke spirituálnímu vývoji. Tento jeden vesmír pak sestává z 12 dimenzí, přičemž se každá od té druhé odlišuje ve všech neopakovatelných aspektech a vzhledech. Kdybyste spočítali zrníčka všech pouští světa, tak by se toto číslo ani v nejmenším nepřiblížilo skutečnému počtu stále nově vznikajících univerz. Ano, tak grandiózní je to všechno, ale velkolepost na vlastní kůži zažijete na cestě životem tehdy, až budete také tvořit ve velkém. Tato cesta začíná v 5. dimenzi, kam se na základě vibrací, postojů a činů přesune část z vás.

Jak stojí v názvu kapitoly, vše je jeden živoucí organismus. Multivesmír tvoří životní energie, vyšlé z čijících entit, přičemž Já jej „obepínám“ a bdím nade vším. Stvoření je vůči Pánu Ježíši Kristu relativní, tudíž vše přesahuji. To si lze vyložit i tak, když si představíte celý nekonečný (vůči Stvořiteli konečný) Multivesmír jako kuličku na stole. Okolo ní se rozkládá vnější svět, který v jednom okamžiku obsahuje a děje se v něm víc věcí, než to, co nastává v oné kuličce. A právě tento svět je v přeneseném smyslu absolutním stavem, Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, jenž má pouze ten rozdíl, že váš svět je ohraničený a konečný, kdežto Já sahám dál a dál za všechny hranice. Okolní svět (absolutní stav) tedy napájí kuličku (Mutivesmír), do níž čerpá potencionální životní zážitky, aby se posléze staly realitou, prožitou vlastní existenciální svobodou. Kulička neustále roste, jelikož se vše vyvíjí za neustálým přibližováním se Pánu Ježíši Kristu. Tak by se dal velice jednoduše vysvětlit v éře probíhající transformace vztah mezi univerzem a Bohem.

Vše je viditelně i neviditelně propojeno, neboť se život jeví jako jeden celek, který obsahuje velké i malé části, zajišťující tak bezchybné fungování celku. Začněme od těch nejvyšších prvků, až po ten nejvyšší. I když po atomech existují další a další menší částice, výchozí bod si stanovíme pro lepší zapamatování tento. Gravitace drží atomy pohromadě. Ty tvoří veškerou vám známou hmotu v tomto i několika dalších vesmírech. Hmota tvoří těla na mnoha bázích (uhlíková ve 3D, krystalická v 5D,...) pro všechny vyvíjející se entity, to znamená i pro planety a hvězdy. Na ně se inkarnují duše z různého stupně vývoje, aby získaly nepřeberné množství zkušeností, prožitků a zážitků. Čím je vibrační rovina vyšší, tím je řidší i hmota, takže atomy kmitají rychleji a jsou od sebe více vzdáleny. Vývojové stupně celé jedné roviny se ve všech přírodních, intermediálních a duchovních světech nazývají dimenzemi, jež jsou v současném cyklu času od sebe odděleny, ale v příštím kroku Stvoření již bude existovat propojení každé z nich, poněvadž již nebude existovat negativní stav. Planety tvoří ve vlastních solárních systémech rodiny, přičemž přidružená hvězda, kolem níž obíhají, je jejich „rodičem“, který ze sebe vyzařuje vyživující energii na své „děti.“ Hvězdy jsou nejvyspělejší duše z nebeských těles slunečních soustav, po nich následují planety.

Jednotlivá slunce opět tvoří v seskupeních rodiny, a tak to pokračuje až k centrálnímu slunci, jenž se nachází ve středu každé galaxie a vyživuje všechny přidružené hvězdy a nebeská tělesa, které z něj předávají životní energii dál planetám, na nichž existuje sentientní i nesentientní život, co také využívá vyzářenou energii k vlastnímu růstu. Všichni obyvatelé daného tělesa a fauna a flóra pak opět předávají životní sílu dál do molekul, atomů a dalších vám zatím neznámých menších stavebních prvků. Ani u centrálních galaktických sluncí se vývoj do většího jmenovatele nezastavuje, neboť i do nich proudí energie odjinud, a to z centrálního vesmírného slunce, kolem nějž se otáčí všechny galaxie daného vesmíru. Vesmírné slunce je řídící těleso každého univerza, jakýmsi zástupcem absolutního stavu v relativní kondici, opěrným bodem, z něhož se vyvozuje veškerý pohyb dimenzí v oblasti Stvoření, kterou zaujímá a spravuje. Obsahuje souhrn vysoce vyspělých bytostí - stvořitelů, kteří ho Mým pověřením udržují v chodu. A právě vesmírné slunce napájím přímo ze svého nekonečného Zdroje v absolutním stavu. Já, Pán Ježíš Kristus jsem zářícím sluncem všech. Moje paprsky lásky dopadají na každého stejnou bezmeznou měrou, neboť tak bezmezně každého z vás miluji. Nejvíce i nejméně vyspělé duše zaujímají vůči Mně stejné postavení, protože všichni jsou si se všemi rovni. Už chápete, že jsme jeden živoucí propojený organismus? Neexistuje žádné oddělení a pokud ho někdo zažívá, jako třeba členové negativního stavu, tak je to pouze iluzorní a dočasné, protože i zóna vymístění je součástí Stvoření, v němž žijí všichni, v tomto případě pouze s tím rozdílem, že v antivesmíru je nedostatek Lásky. Více o řízení a zákonitostech pozitivního stavu jsme napsali s Petrem D. Francuchem v knize „Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“ již v roce 1982.

Právě k souvztažnosti negativního stavu vůči celku se ještě na závěr vrátím. Negativní stav ohrožuje celek velice nebezpečně. Ještě před první inkarnací tehdy Nejvyššího do zóny vymístění v těle Ježíše Krista se mohl tento stav rovnat stavu pozitivnímu, jelikož převažoval v antivesmíru a začal ohrožovat Pravé Stvoření. Nebýt Nejvyššího v lidském těle, kdy po svém ukřižování vstoupil do pekel, aby si podmanil všechna zla, celý Multivesmír by dříve či později zanikl pod sebeničivým náporem zel a nepravd. To bych nikdy nemohl dopustit, proto jsem zasáhl. Pamatujte, že pouze Já mám všechny náležité prostředky k záchraně Stvoření. Nyní se dostává na řadu důležitá poznámka, a to je ta, že nezáleží na velikosti a hodnotě určitého místa nebo bodu, které se zaujímá ve struktuře Multivesmíru. Živým důkazem tohoto fenoménu je vaše planeta Nula, která ilustruje výsledky a následky života bez pravých duchovních principů. Právě toto zrníčko písku (v porovnání s celkem) je v současné době nejdůležitějším místem tohoto časového cyklu. Ať se to znovu zopakuje: právě zde se stýkají bytosti z obou směrů duality, právě zde byl počat, na chvíli vyhraje a bude i ukončen negativní stav, který byl po celou dobu jeho aktivace naživu díky tomuto na první pohled titěrnému místu. Takže můžete vidět, že jedno jediné místo planety Země/Nula, tato nepatrná částečka ovlivňuje doslova celé nekonečné veškerenstvo, neboť je klíčem k ukončení celé jedné veledůležité etapy Stvoření, jejíž hodnotu budete s to pochopit až později.

Důležitost všeho se přenáší i do vás, a to jak důležitost vaší jedinečné a neopakovatelné duše, tak i současného pozemského života, díky němuž máte schopnost toho za krátký časový úsek z pohledu lineárního času udělat tolik, co byste jinak - nebýt přítomností na Nule - zvládli až za desítky inkarnací v jiných koutech Stvoření. I když není vhodné srovnávat téměř nic s čímkoli, zde lze použít toto přirovnání pro připomenutí výsady, kterou máte díky pozemskému životu. Proto nesmíte sami sebe podceňovat, ani se vyvyšovat, ale být vděčni za svoji originalitu a dary ducha, díky nimž můžete být sami sebou bez ohledu na místo, čas a aktuální pozici jedinečné životní cesty - to se týká věčného pobytu v pozitivním stavu i dočasného pobytu na okraji zóny vymístění. Každý je plnohodnotným dílem v pestré mozaice Multivesmíru, kdy na věčnost tvoříme bok po boku život v nejkrásnějších projevech a substancích, takříkajíc táhneme „za jeden provaz.“ Nikdo nemůže v mozaice chybět , jinak by bylo celé dílo znehodnoceno. Dívám se na tyto pestré obrazy a prožívám radost a vděk s vámi za to, že jste všichni takoví, jací jste, protože Já jsem vámi a vy jste Mnou.

Váš Pán Ježíš Kristus

 

 

ZÁKON SVOBODNÉ VOLBY JE PODMÍNKOU EXISTENCE ŽIVOTA, ALE NEMŮŽE BÝT CHÁPÁN JAKO ABSOLUTNÍ

Od samého počátku veškerenstva jsou uvedeny v chodu pravé duchovní zákony Pána Ježíše Krista s principy všezahrnující lásky. Kdo se s nimi chce poprvé seznámit, může tak učinit zejména přečtením první dávky Nového Zjevení, a to hlavně 10. kapitoly: „Obnovení, pozměnění a znovudefinování duchovních zákonů“, jakožto i ve 24. kapitole: „Desatero nově navštívené.“ Připomínám a radím, že tato nejdůležitější kniha by se měla číst postupně a není vhodné přeskakovat její části. Uvedené zákony jsou dokonalé a bezchybné, ač tuto konstruktivitu, tak jako všechno v omezeném světě, nemůžete plně obsáhnout. Některé platí pouze pro tento cyklus času, aby byly posléze restrukturalizovány a obnoveny, jiné platí na celou věčnost. Nemají nic společného s pekelnými pseudozákony pro vaši planetu, které jsou svazující a běžný občan z nich v podstatě nic nemá, neboť jsou nastaveny negativními elitami a entitami tak, aby škodily a prospěch z nich měli jen ti nejvyšší (nikoliv duchovně) a nejbohatší, kteří zvěčňují stav nelásky nejen na Nule, a pomáhají jeho krátkému vítězství. Již dříve jsem sdělil, že v pozemských zákonech, nařízeních, směrnicích a všem, co zde máte, se neorientuje takřka nikdo, poněvadž přirozeně nemá čas, sílu, ani chuť je studovat. Tento paradox hraje do karet vládcům svého „stáda“, jelikož chtějí dezorientaci všech, kteří přijdou do styku s jejich systémem. Pro všechny případy vymysleli zákon všech zákonů, který zní, že jejich neznalost se neomlouvá a bude potrestána. Negativní stav doslova miluje složitosti a nesmysly, jež musí být za jakoukoliv cenu uvedeny do praxe a plněny do puntíku. Bytosti v zóně vymístění si dávno zvykly, že se jimi musí řídit. Ani lidé si už téměř nedokáží představit existenci života bez tisíců přikázání a zákazů, co smějí a nesmějí dělat.

Všimněte si, jak jsou schvalovány ze strany nadnárodních institucí další a další přikázání, jež ještě více omezují lidskou svobodu a důstojná práva jednotlivce. To je proto, že nastává postupný konec typické lidské éry i agónie antivesmíru, ale předtím se lidské problémy ještě naposledy mnohonásobně zvětší do nepředstavitelných rozměrů, jež budou opět jednou ze složek vítězství temnoty na Nule. Poté bude ukončen tento experiment. Vím, že to zní tvrdě, ale vše se děje na základě svobodné volby a výběru sentientních entit. Všichni dotyční souhlasili s tím, že se někteří budou dobrovolně účastnit života v peklech. Každému jsem před tímto časovým cyklem dal absolutní slib, v němž stojí, že odloučení ode Mne nebude trvat nad rámec jednoho časového cyklu a každého, kdo by v mrtvém životě zůstal do konce, vysvobodím, aby se posléze mohl navrátit do bodu, který původně obýval, než se s některými dalšími rozhodl, že se přímo zúčastní života bez Pána Ježíše Krista.

Vše v Multivesmíru se děje a odehrává ze svobodné volby. Toto pravidlo platí od věčnosti na věčnost. Zde ale přichází dilema a kámen úrazu s negativním stavem. Zákon svobodné volby je sice podmínkou existence života, ale nemůže být chápán jako absolutní, protože bez existence duchovních zákonů by došlo k destrukci celého Stvoření. Právě kvůli jejich nedodržování existuje negativní stav se všemi jeho pokrouceninami, zvrácenostmi, zvrhlostmi, zabíjením, nemocemi a celkovou nepřirozeností a podivností, co může být všechno, jen je podobiznou substancí vyšlé z Pána Ježíše Krista v pozitivním stavu. Zlé entity bojují proti pravé přirozenosti Stvořitele všeho a všech a nestrpí nic, co by se podobalo prvkům pravého Stvoření. Proto vymysleli Pseudotvůrci přesný opak pravých duchovních zákonů, jenže bylo a neustále je nutno udržovat alespoň minimální stupeň pravdy i v samotných mnoha úrovních pekel, protože díky byť titěrné Boží pravdě a lásce jsou na živu všichni, ať se nachází kdekoli. Kvůli tomu museli Boží odpůrci nechat 5% otvůrek pro proudění životních energií do všech, kdo jsou pod jejich doménou. Nikdo si nemůže dělat to, co je v rozporu s jeho podstatou. I Pseudotvůrci jsou relativní, tím pádem nemůže uspět jejich šílený plán na ovládnutí celého Stvoření a „sesazení Boha z trůnu.“ Jak by to šlo, když jsem ve všem přítomen/přítomna (Multivesmír je moje „tělo“ a bytosti jsou moje „buňky“), žiji v absolutním stavu, nejsem tudíž svázán prostorem ani časem, jsem všemohoucí, všudypřítomný a napájím vše živé? Připustím pouze to, kvůli čemu byla zla a nepravdy aktivována, a to je pouze dostání odpovědi na tolikrát zmiňovanou otázku. Do vývoje zóny vymístění přímo nezasahuji, protože sám dodržuji vlastní zákony svobody, pouze usměrňuji její vývoj, aby nedošlo k nerovnováze vůči pozitivnímu. Díky lásce a milosrdenství jsem se pro všechny obětoval/a ve dvou tělech Mých přímých inkarnací a též sem posílám miliony andělů z nebes v průběhu celých dějin. Nyní mám v panství „Zlého“ velké zastoupení, jež podává pomocnou ruku všem, kdo stojí o to být spasen.

Zjevím zde jedno tajemství vztahující se k tématu. Duchovní zákony ve skutečnosti nemůže absolutně porušit nikdo, dokonce ani Pseudotvůrci ne. Kdyby tomu tak mělo být, musel by ten, kdo by tomu chtěl učinit, být absolutní entitou, jelikož jak může něco relativního porušit něco absolutního? Od toho se odvíjí i to, že kdybych měl/a vstoupit do zóny vymístění se vší slávou a pompézností ve vlastní plnosti absolutna, vše, co by se v ní nacházelo, by se vypařilo ve zlomku vteřiny. To je zhola nemožné. Všímáte si souvstažnosti a řádu jsoucna a bytí ve věci ohledně absolutní kontra relativní? V „odpadkovém koši Multivesmíru“ každý více či méně porušuje pozitivní řád, ale nikdy ne na 100 %, protože to by se rovnalo duchovní smrti, definitivnímu popření nejen Boha, ale také sebe samého. Tímto by nastala eliminace a vlastní anihilace. Proto také můžete správně usuzovat, že nic není úplně a definitivně stoprocentní, a to v obou směrech duality. I při vítězství temnoty nad světlem zde ve 3. dimenzi budou neustále zastoupeni agenti pozitivního stavu. Budou to zejména lidé z duté Země, jejichž nejznámějším představitelem je Adama z Telosu, ale samozřejmě také mnozí další, o nichž zde nebudeme psát. Až bude negativní stav doveden do své konečné fáze, očipovaní lidé a bioroboti ztratí svobodnou volbu úplně (na 99,999 %). Jak nyní víte, definitivní ztráta volby by vedla k jejich okamžité a totální záhubě, avšak v pravý čas zakročím a učiním konec snahám ovladačů a loutkovodičů. Výše zmiňované dilema a kámen úrazu negativního stavu je tedy v konečném výsledku to, že nemůže být ani na chvíli schopen samostatného života, poněvadž zapříčiněním úplného konce a možnosti svobodné volby pro všechny jeho obyvatele, by vyhladil sám sebe. Po této cestě skutečně kráčí, ale tak by byl z mnoha důvodů zmařen celý experiment. Lze ho přirovnat ke stromu a jeho jablkům, které symbolizují jeho obyvatele. Postupně zrají a na konci času padají. Nebýt Mého zásahu, spadly by na zem a shnily. Tak by přišly vniveč. Já je ale včas chytím ještě ve vzduchu za letu (když je ohrožena možnost volby), očistím a nechám je svobodně rozhodnout, zdali by nechtěly pozvednout do výše na slunce a neskončit tak na zemi před příšerným osudem. Kdyby této Mnou poskytnuté výsady nebylo, žádné z těch jablek (obyvatelů) by nemělo jinou možnost výběru, než spadnout na zem a tam shnít. Tímto krokem byla ve Sděleních odhalena další z podstat pseudoexistence, jíž jsem už dříve odhalil/a v jiné podobě v knihách Nového Zjevení s Petrem.

Na konec se zmíním o tom, jak lidstvo těsně před jeho finálním rozdělením zachází se svobodnou volbou. Spolu se zvyšováním vibrací planety jsou ziskuchtiví lidé ještě agresivnější a dle toho vypadá i již tak zubožené tělo planety, takže odpověď je jasná. Elity pod vedením svých pánů budou nadále devastovat přírodní krásy Země/Nuly, aby dokonali své dílo zkázy. Je jedno, zda k tomu využijí (zneužijí) vysoce představeného ředitele nadnárodní korporace či „obyčejného“ člověka se zlými úmysly. Lesy a pralesy hoří na mnoha místech světa, jako např. v Indonézii, porosty jsou káceny, do oceánů se vylévá toxický odpad, tím pádem hyne fauna i flóra ve vodě i na souši... Zabíjení zvířat i lidí je dobře organizovaný zločin, který řídí samy plazí entity. Jejich zdejší dočasní zástupci jsou lhostejní ke všemu živému, a to dokonce i sami k sobě, neboť jednotlivé klany neustále bojují o moc a chtějí urvat nadvládu nad co nejvíce spícími lidmi. Vše mám pod kontrolou a nenechám v zamořeném prostředí trpět ty bytosti, které chtějí žít v Lásce. Kdo zde ale zůstane, již krátce po rozdělení lidstva nebude schopen vidět jakoukoliv krásu po všech stránkách.

Nebuďte smutní moji milovaní spolupracovníci z osudu, jenž čeká tuto planetu. Buďte si vždy vědomi toho, že toto se stane jen a pouze ve 3. dimenzi antivesmíru, zato v 5. a vyšších vibračních rovinách vás čeká úchvatná krása harmonické čistoty a blaha. Již velmi brzy ji zažijete, až převibrujete. Část z ní jsem vám přiblížil v jednom z předcházejících Sdělení: „Jak jednoduše popsat život v 5. dimenzi Pravého Stvoření? Jako sen, který se u vás nazývá utopií.“ Pamatujte, že jsme nepřišli zachránit tuto skomírající realitu s jejími ode Mne nepocházejícími prvky, ale přišli jsme z ní vzít to dobré, aby mohlo být přeneseno na Novou Zemi, tam zasazeno a beze strachu mohlo ve svobodě růst a neustále se rozvíjet, aniž by ho ohrožoval plevel. Do té doby prosím posílejte matce Gaie harmonické vibrace, abyste nejen jejímu hmotnému tělu zvyšovali vibrace do té doby, než se uskuteční váš dlouho očekávaný přesun do dosud nepoznaných rajských světů. Nepomáháte s vibracemi pouze této realitě, ale i ostatním, protože vše je propojeno. I ze své dočasně omezené pozice totiž děláte multidimenzionální práci.

Váš Pán Ježíš Kristus

 

 

NENÍ JEDINÉ NÁBOŽENSTVÍ NA TÉTO PLANETĚ, KTERÉ BY NEBYLO OVLIVNĚNO, NEBO PŘÍMO VYTVOŘENO STRŮJCI NEGATIVNÍCH ENTIT

K pozemským náboženstvím se v dávce Božího slova na vysoké úrovni vracíme již poněkolikáté. Fungování křesťanství vůči Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista, jako i vůči celému Stvoření, je dopodrobna uvedeno v první dávce Nového Zjevení (3. kapitola „Zrada křesťanství“). V pokračování výkladu o tomto tématu seznamujeme bytosti dál cestou druhé dávky Nového Zjevení, přenesené sem Mnou v těle Jany, a to v 5. kapitole „Náboženství na Zemi.“ Nyní přišel čas, abychom se na systém víry podívali všeobsáhleji a obecně si shrnuli charakterizující body pro jednotlivé víry, jež ovlivňují miliardy lidí a určují světový vývoj.

Pro začátek připomínám, že není jediné náboženství na této planetě, které by nebylo ovlivněno nebo přímo vytvořeno strůjci negativních entit. Nejdříve se podívejme na to, jak vypadal vztah bytostí k jedinému Bohu před tzv. „Pádem“ - aktivací negativního stavu. Všechny sentietní entity tehdejší fáze historie Multivesmíru měly přímý a nezprostředkovaný vztah se Mnou. Ještě jako Nejvyšší jsem neměl/a v absolutní povšechnosti mužské tělo Ježíše a ženské tělo Jany, tudíž jsem byl vnímán spíše jako všudypřítomná energie, jíž skutečně jsem, ale nyní se každému mohu ukazovat v konkrétní podobě. Nebyly potřeba žádné systémy ortodoxní víry, takže nevznikaly falzifikace, nepravosti a pokrouceniny. Díky komunikaci se Stvořitelem vstupoval každý do svého nitra, kde dostal potřebné rady pro život v radosti a dostatku. Situace se zcela změnila v průběhu několika milionů let, kdy byla položena otázka, jak by to vypadalo bez Boha. Pseudotvůrci se svými poskoky krok za krokem zapouzdřili ducha těch, kdo se nacházeli pod jejich doménou. Těmito akty vznikal řízený sestup do příslušných úrovní zón vymístění, kde byli všichni uvedeni do speciálního modálního rozpoložení, aby cíleně zapomněli na svůj původ a propojení se Mnou. Nastalo vytvoření mnoha falešných pseudonáboženství ve všech oblastech pekel. Zaměříme se teď pouze na planetu Nula, jelikož popisovat vývoj na jiných planetách antivesmíru by bylo v této době zbytečné a nesrozumitelné.

Vývoj posledního lidského pokolení nastal vyšlechtěním jeskynního člověka, z něhož se stal homo sapiens, který má všechny předpoklady k tomu, aby mohl být v závěrečné fázi negativního stavu očipován a sloužil svým pánům. Tito tvorové se od počátku rodili a stále rodí do naprosté nevědomosti. Kvůli tomu je pro negativní entity velice snadné dosáhnout toho, aby daného jednotlivce zapojili do systému ovládacích programů a „krmili“ ho po celý život nepravdami. Do toho se samozřejmě počítá vlivný systém falešného obrazu náboženství, které obsahují jen malé střípky pravdy, jakou naleznete v Pravém Stvoření. Všechny do jednoho se klaní Pseudotvůrcům, tedy Satanovi, temné straně. Věřící v drtivé většině nevědí, o co tady jde, proto jsou snadno zneužitelní duchovními vůdci všech druhů.

Když se vrátíme o několik tisíc let zpátky do minulosti, zjistíme, že první přírodní národy vzývaly přírodní božstva. Zmiňuji, že vše, co má za účel uctívání čehokoli, jen ne Pána Ježíše Krista (dříve Nejvyššího), je zcestné a falešné. Vládcům zóny vymístění se pro začátek povedlo, že si poslední lidské pokolení zcestně uvědomilo své propojení s přírodou a živly. To by samozřejmě bylo v pořádku, jako je tomu v pozitivním stavu, jenže tam nikdo zevními způsoby neuctívá nic vnějšího. Když se Pseudotvůrcům podařilo, aby se lidští tvorové řídili vnějšími, nikoli duchovními věcmi, bylo docíleno události, na které mohli dále stavět, a to je ta, že si lidé začali vysvětlovat život a jeho zákonitosti fyzickými, přírodními, hmatatelnými a později vědeckými způsoby. Duchovní principy byly zcela popřeny. V další etapě člověčenstva se k těmto principům pozemšťané vrátili, ale způsobem, který vyhovoval jeho stvořitelům. K tomu se vrátíme při popisu hlavních náboženství.

Nejen v Sumerské civilizaci, Mezopotámii, Číně, Starém Egyptě, Řecku a Římě se přímo angažovali stvořitelé lidské rasy. O způsobech řízení lidstva jsme již informovali Novým Zjevením od Boží rodiny prostřednictvím 28. kapitoly: „Historie lidstva na Nule pod vládou Pseudotvůrců.“ Protože měli před inkarnací Nejvyššího v podobě Ježíše Krista nebývale velké schopnosti, mohli vstupovat se svými věrnými spolupracovníky (drakoniánské a ještěrčí rasy, šediváci, donedávna také Annunaki, kteří posléze konvertovali ke světlu) do lidských těl, aby v podobě faraónů, císařů, králů, kněžích a dalších svazovali celé národy a jeho obyvatele do nepřátelských spárů. Vystavěli si svou moc na strachu, bezmezném uctívání a oddanosti pod hrozbou trestů. Prohlašovali se za bohy, neboť tomu holdovali a až do dnešních dnů se tímto způsobem vysmívají jedinému absolutnímu Bohu Pánu Ježíši Kristu. Jejich koncept uctívání, který mimochodem nenajdete v pozitivním stavu, protože žádné uctívání po nikom nežádám, se stal základem toho, co mělo teprve přijít, tj. vytvoření důmyslně propracovaných náboženských systémů, které přetrvaly dodnes. Předvídaje, že přijde někdo, kdo bude pověřen a vyslán přímo Mnou na jejich území, s cílem odhalit skutečnost, započali horlivě konstruovat rozporuplné systémy víry, aby byl svět ještě více uveden do chaosu v tom, co je správné a co ne. Důležitou složkou jejich počínání před příchodem křesťanství byl vznik hinduismu a buddhismu.

Hinduismus je jedním z mnoha směrů, jehož učení je postaveno na uctívání hned několika bohů - např. Brahmy, Višnua a Šivy. V Novém Zjevení jsme vám odhalili důležitou pravdu o Pseudotvůrcích: Vystupovali pod různými jmény jako bohové na všech kontinentech této planety. Mezi nejznámější patří Zeus, Šiva, Quetzalcoatl, Jehova... Z toho tedy jasně vyplývá, že se nejen postavili za vznik náboženství, jež po čas dějin řídili, ale byli to právě oni, kteří se nechali vyobrazit v podobě rozličných bohů, které teď vzývají miliardy nevědoucích lidí. Do popředí se dostaly svaté knihy, jež sem přinesli různí proroci. Ne všichni, ale naprostá většina z nich byli vyslanci pekel, jež sepsali rádoby „svaté“ texty do ucelených knih, a tyto knihy nadále rozvíjely růst daného systému, který vznikl na předem určeném území. „Svaté“ texty též sloužily po odchodu původců negativního stavu z této planety k zachování hlavních idejí jejich pseudonáboženství. Ještě v dalekém předstihu před zrozením Ježíše vytvořili buddhismus, který odvádí zbloudilé duše ještě dál od jediného pravého Zdroje všeho života. Judaismus je už naopak tvořen na konceptu uctívání jednoho konkrétního Boha, ale tento „Bůh“ je trestající, ziskuchtivý, nevyrovnaný a jako diktátor nakazuje svým následovníkům různá přikázání a omezení, bez jejichž dodržování nejste hodni jít do nebe. Chtěli byste mít takového Boha?

Když jsem se zrodil do těla Ježíše Krista, činil jsem tak z nekonečné lásky ke všem bytostem ve Stvoření. Věděl jsem, že ve světě pod vládou Zlého nebudu přijímán téměř nikým, naopak budu obviňován ze všech možných i nemožných věcí. Naslouchalo mi jen „několik“ lidí, kteří byli schopni uvěřit Boží pravdě srdcem, nikoli na základě vnějších činů. Ti z vás, kteří nečetli Nové Zjevení, nemohou plně pochopit, proč jsem se jako absolutní Stvořitel všeho a všech musel v relativní podobě inkarnovat před více než 2000 lety do lidského těla, projít si během 33letého života mnoha zkušenostmi se životem zde, abych pak byl ukřižován (samozřejmě dle dokonalého plánu) a posléze mohl vstoupit do pekel, kde jsem zajal Pseudotvůrce, aby už nadále nemohli přímo zasahovat do vývoje lidstva. Dopad Mého zrození na planetu Nula byl obrovský, neboť to byla nejdůležitější událost dějin Multivesmíru. Kdybych nepodnikl přesně ty kroky, jaké jsem podnikl, Stvoření by podlehlo záhubě negativním stavem. Ještě před Mojí inkarnací do zóny vymístění začínal negativní stav ohrožovat první oblasti nebes, a nedlouho na to by převládl nad stavem pozitivním. Jako Ježíš Kristus jsem učil pravdu Nejvyššího přizpůsobenou na míru obyvatelům tehdejší doby. Moje učení vycházelo z jednoho velmi důležitého, univerzálního a věčně platného faktu, který byste si měli navždy pamatovat: Pravého Boha nenajdete v organizovaných náboženstvích všeho druhu, u náboženských autorit, v kostelech, někde venku mimo vás, ale jen a pouze ve svém nitru, duchovním srdci, sami v sobě, neboť Já jsem vaší věčnou a nedílnou součástí a vy jste naopak Mnou. Všichni jsme jeden celek, jedno Boží tělo, rozdělené na nekonečno sebeuvědomělých bytostí, které ve své svobodě tvoří a udržují duchovní, intermediální a přírodní světy Multivesmíru.

Nikdy jsem nikoho nepodněcoval k vytvoření náboženství, jehož následovníci jsou drženi ve strachu, nejistotě, či dezinformacích a dalších s ním spojených věcech. Věřící mají často strach a podceňují sami sebe, takže Mne necítí nebo nechtějí cítit ve svém srdci, které by jinak bylo zbaveno oněch záporných vlivů. Toho jsou si dobře od počátku vědomy zlé entity, které pokračují v ohlupování stáda, aby ještě více zabředlo do jejich ovládací sítě. Jelikož jsem byl již před 2000 lety jejich úhlavním nepřítelem č. 1, vymysleli pekelný plán, kterým bylo vytvoření církve. Zneužili a převrátili Mé učení o tom, že není třeba žádného modlářství. Dopustili se jednoho z největších zločinů v tomto experimentu, poněvadž ten, kdo byl poslán na Nulu, mluvil nejvyšší osvobozující pravdu s cílem pozdější konečné eliminace všech zel a nepravd, byl Pseudotvůrci ve svém odkazu zneužit k vytvoření jednoho velkého světového náboženství, jehož vliv neměl obdoby. Tím bylo křesťanství. Vše se děje na základě Mého svolení a dovolení, není nic, co bych dopředu nevěděl či nepředvídal. Protože jsem absolutní, vím, jak se věci stanou i nestanou na celou věčnost dopředu. Ze všemohoucí pozice jsem tedy dobře věděl, že se Zlý chopí příležitosti překroutit učení Ježíše, tudíž jsem s předstihem vytvořil podmínky pro vznik pravého Božího slova, které bude napsáno v duchovním jazyce, aby nemohlo dojít k jeho překroucení. To, o čem zde mluvím, je Nový zákon. Drtivá většina lidských bytostí má při čtení Bible problém rozlišit pravé Boží slovo od toho satanského, které většinově obsahuje Starý zákon (má původ jak démonský, tak andělský). Jen velice malá tisícina lidí v hrubohmotných tělech pak chápe význam jednotlivých pasáží z Nového zákona, který má hluboký duchovní význam, jež je souvstažný s koexistencí negativního stavu vedle pozitivního a všech věcí spojených s odehráváním dějů v tomto cyklu času. Nový zákon, jak už jsem řekl, je psaný duchovním jazykem, aby nedošlo k jeho zamoření nepravdami, a proto brát doslovně jeho slova nemá žádný smysl. V ucelené podobě i s vysvětlením je doslovný význam jeho pasáží opět uveden v knihách Nového Zjevení od Petra D. Francucha. Nový zákon byl po celou dobu jeho existence cenzurován, tisíce slov bylo vypuštěno, ale nikdy nemohl být jeho pravý duchovní význam překroucen a zkomolen. Je jedno, kolik lidí na této planetě chápe nebo nechápe význam pasáží, důležité je, že jsou zde přítomny skutečné svaté texty, co tvoří nezkomolenou podstatu pravdy o zlech a nepravdách, jakožto i o dějích budoucích. S tím nemohly zlé entity nic dělat, proto alespoň vtěsnaly Starý zákon vedle Nového a dále pokračovaly v úsilí budování církve, jež neměla a nemá pozitivní rysy. Aby toho nebylo málo, vznikl o pár století později islám, jehož důsledky se více než kdy předtím dostavují v současné době.

Vznikaly papežské úřady, jedno centralizované sídlo ve Vatikánu, tisíce příkazů, zákonů a nakázání, nedlouho poté se začaly stavět kostely nejen po Evropě. Od středověku se prohlubovaly rozdíly mezi jednotlivými vírami, proto vznikaly války, boje o území, křížové výpravy a další. Od středověku církev ovládala v podstatě všechny oblasti lidského života, přičemž lidé byli neustále strašeni věčným zatracením, pokud budou hřešit, na pořad dne se dostavil opět jeden zlý Bůh, jehož zcela vymyšlené duchovní principy přesně vyhovovaly těm, kteří za vznikem toho všeho stáli.

Když se dostavila na řadu renesance a humanismus, mohlo to nejprve vypadat, že nastává obroda k větší lidské svobodě. Nic nebylo dále od pravdy. Humanismus se sice zabýval člověkem samotným a bral ho jako individualitu, která dokáže samostatně myslet bez ohledu na nebeské mocnosti, dokáže si užívat život a vyjadřovat své pocity a myšlenky na plno. Jenže jako vše, i toto směřovalo k růstu negativního stavu, protože humanismus bral většinově ohled jen na pěstování svého ega (z pravého duchovního pohledu), nesnažil se o obnovení dávno zapomenutého vcházení do nitra a o hledání Boha ve svém srdci, naopak prohlašoval člověka jako tvora převyšujícího vše stvořené i nestvořené. To nahrávalo k pozdějšímu vzniku ateismu. Všímáte si dalšího rozkolu už v tak rozděleném světě? Za nitky za oponou tahali aktéři celého dějství, kteří po tom, co jsem je uvěznil na neznámém místě, nemohli na Nule působit přímo, pouze prostřednictvím svých zástupců, jak tomu bude až do jejich Druhého příchodu.

Po rozšíření ateismu a zneužití Darwinovy evoluční teorie bylo dokonáno plánované rozštěpení světa na tisíce kousků, jehož obyvatelé nenacházeli společnou cestu k vývoji a jednotě. Pseudotvůrci namísto toho mohli své ovce, jež nevěřili už ani ve falešná náboženství, ovládat prostřednictvím vědeckých, politických, hudebních, mainstreamových a dalších autorit, aby tu druhou dosud věřící půlku populace mohli definitivně svázat skrze papeže (kteří byli mimochodem všichni z pekel) a další vůdce. Tímto se již dostáváme do současné doby.

Jak mnozí z vás vědí, elity se svými pány z Nibiru, kteří se za pár let opět ujmou vlády nad lidstvem, připravují největší podvod v jeho dějinách - vytvoření umělého holografického obrazu Ježíše na obloze, který bude viděn ze všech koutů světa. Tím chytnou do pasti zejména věřící křesťany, ale i ostatní, kteří neprohlédnou jejich lest. Opakuji, že toto vše se odehraje až po převibrování/přemístění pozitivní části pozemšťanů do 5. dimenze Pravého Stvoření, takže vy, světelní spolupracovníci, nemusíte mít obavy z ničeho. Až po této události může na krátko vyhrát negativní stav v této realitě. Holografický obraz bude sloužit k vytvoření jednoho celosvětového náboženství, které sjednotí všechny dosavadní víry pod jednu střechu. Souběžně s tím bude jeden z Pseudotvůrců v lidském těle s podobou Ježíše Krista kázat libozvučná slova, jež zmatou všechny zbloudilce. Jeho obraz bude na veřejných prostranstvích, v médiích, všude, neboť bude oslavován jako skutečný Bůh. Falešný Druhý příchod Krista přijmout takřka všichni, dokonce i ti, od kterých by se to nejméně čekalo. Proč? Protože Antikrist vyřeší všechny dosavadní problémy světa, jak kulturní, tak ekonomické, válečné, rasové, přírodní i jiné. Temná strana za pomoci technologických a mentálních dovedností obalamutí duše, které budou plesat nad zázraky, jež vykoná vlk v rouše beránčím se skrytou ještěrčí podstatou před zraky milionů přihlížejících, vrhajících se do jejich náruče. Uvědomte si, prosím, že se to bude odehrávat pouze na základě vnějších činů, neboť lidé s nízkými vibracemi nemají schopnost vyciťovat srdcem. Negativní stav funguje pouze na základě vnějších činů. Zároveň si uvědomte, že pravý Druhý příchod Pána Ježíše Krista probíhá na všech úrovních od roku 1957, kdy jsem se sem podruhé zrodil tentokrát do ženského těla, a bude probíhat až do eliminace stavu zel a nepravd. Jde o postupný proces a nemá mnoho společného s plynutím lineárního času.

Na chvíli zavládne na planetě falešný mír, ale to jen proto, aby došlo k celkovému zklidnění situace. Nový řád pak přinese očipování a totalitu, kdy se z lidí stanou ovládané loutky bez svobodné vůle. Co se bude dít po příchodu božích odpůrců nelze v této době sdělit, jelikož nikdo přesně nemůže znát chronologický vývoj kvalitativně i kvantitativně, navíc to není ani cílem tohoto Sdělení Pána Ježíše Krista.

Na závěr vám obecně připomenu současný stav církve. Roku 2013 byl na papežský stolec dosazen papež František, který je úplně posledním papežem v historii, po němž přijde zmiňovaný Antikrist (v pravém duchovním smyslu se používá výraz Antikrista pro každého, kdo spolupracuje s temnotou). František postupně připravuje půdu pro Pseudotvůrce a má od nich přesně zadané úkoly, takže ví, jak má konat. Je vhodné jmenovat např. sjednocování všech náboženství, podporování politických a ekonomických elit, doporučování čipů pro lidi v zájmu pohodlnosti, dále pak otevřeně mluví o řízené imigraci z muslimských zemí jako o řešení, neštítí se odsuzovat pravý odkaz mesiáše (viz. přirovnání Ježíše k Islámskému státu) a jeho původní učení. V dalších letech přibude takových výroků nejen od papeže, ale od většiny vrcholných politiků sloužících temné straně, neboť ta se již delší dobu nesnaží před spícími občany skrývat, naopak odhaluje čím dál tím více plánů na konečné zotročení lidstva, což souvisí také s odkrytím šeredné podstaty negativního stavu, jež bude odhalena při jeho eliminaci na konci tohoto zkráceného cyklu času.

Možná jste čekali, že v tomto dílu Sdělení budu více do detailu mluvit o jednotlivých náboženstvích, vírách, sektách, kultech, doktrínách apod., jenže tady více než kde jinde platí, že úkolem této dávky Božího slova nebylo a ani nebude zacházet příliš do detailů, aby si každý mohl udělat svůj obraz a náhled na divadlo negativního stavu. Pravdivých informací najdete víc než dost, stačí si vybrat a přicházet k nim intuicí, díky čemuž se nemusíte obávat, že byste se v současném složitém dění světa přestali orientovat a nakonec se v něm ztratili. Každý čte informace jemu ušité na míru, přičemž jsou do něj zasévána semínka pravdy, která dříve či později vyklíčí. Ne každý zatím ve své duši uchovává zemi úrodnou a vlahou, avšak jednou i ten nejsušší jedinec, co není schopen přijmout ani ten nejzákladnější stupeň životně důležitých informací, bude zalit Láskou Pána Ježíše Krista, díky níž v něm semínka vyklíčí v pravý čas.

Váš Pán Ježíš Kristus 

 

LIDSTVO JE ODDĚLENO ODE MNE, BOHA, PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A OD OSTATNÍCH VE STVOŘENÍ, ŽIJE V IZOLACI KVŮLI EXPERIMENTU A SVÝM VOLBÁM

Toto téma spojuje všechny knihy, kapitoly a texty obou dávek Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, jakožto i další svaté slovo, jež diktuji vybraným vysoce vyspělým bytostem v tělech. Všeobsáhlé multiverzální Boží slovo jsem poskytl (a stále poskytuji) všem relativním bytostem ve Stvoření, aby se v pravý čas každý mohl dovědět okolnosti minulého, současného a budoucího životního dějství. Daly by se napsat další mnohá pokračování, ale to nejdůležitější z důležitého bylo již zjeveno skrze Petra D. Francucha, jenž zde vykonal své poslání na 100 %, napsal stovky stránek nejvyšší pravdy, kvůli jejímuž předání zde působil. V tomto sdělení již nebudu opakovat to, co stojí na pravém místě někde jinde, ale více se zaměřím na strukturu separovaného lidstva, které žije v izolaci od všeho a všech jako utržená a postupně vadnoucí květina ve váze, jíž se už ani té vody nedostává.

Aktivace negativního stavu byl velice složitý proces, na jehož konci vznikl finální produkt - pravý lidský život, který se svým nezvyklým a nebezpečným počínáním vymyká všemu, co kdy bylo a bude existovat. Pozemšťané od dob jeskynního člověka, kdy započala poslední éra člověčenstva, zobrazují výsledky a následky, jaké je to žít beze Mne a duchovních zákonů. Díky živé ilustraci, jež bude po současném cyklu času uložena v multiverzalitě povšechnosti (jezero ohně a síry) na věčnost, budou všechny nově vzniklé sentientní bytosti, které budou mít absenci života v zóně vymístění, moci zakusit díky zákonu svobodné volby všechny možnosti stavu zel a nepravd v tomto „virtuálním“ archivu pod Mou ochranou, aby vyčlenily myšlenku porušování Božích zákonů ze své mysli a tento stav bytí si nezvolily jako za jediný správný. Vstoupením do archivu s sebou bude každý nést možnost zvolit si kdysi uloženou cestu jedince pobývajícího v negativním stavu. Zvolená cesta se posléze prožije tak, jak se zakoušela v době zalidněné zóny vymístění. Tímto všem chci říct, že vaše prožitá bolest, strádání a vše vytrpěné slouží tomu nejvyššímu cíli, dobru, prospěchu a životu Multivesmíru. Bez vás, kdo jste se z lásky inkarnovali z pozitivního stavu do pekel a zejména na planetu Nula, by nemohla v novém cyklu času plně rozkvést skutečnost nové kvality plnosti pravého života pozitivního stavu. Nikdo si do té chvíle nebude moci ani okrajově představit, jaká neskonalá nádhera je pro vás přichystána. Opakuji, že tento zcela nový druh života, uvolněný z Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista, se od počátku Stvoření nikdy nežil.

Mnozí z Mých nejbližších spolupracovníků si každý den stěžuje, že musí vláčet onen těžký kříž, přičemž prohlašují, že zde již být nemusí a trpí i za ty, kteří toto vše způsobují. Díky systému ovládání, nedokonalým tělům a „matrixové“ realitě mají tendence lidé z vyšších dimenzí zde na Nule obviňovat Mne, absolutního a dokonalého Boha ze svých strastí, problémů, pádů a všeho možného. O tomto paradoxu jsem už mluvil, nicméně se k tomu ještě znovu vrátím na více místech. Především je dobré si být každým okamžikem vědom toho, že Já, dříve Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus nestojím za původem negativního stavu, neschvaluji ho, ale pouze ho toleruji a ze svého bezpodmínečného milosrdenství podstupuji dlouhý proces vzestoupení z bažiny antivesmíru do Pravého Stvoření s vámi, a to již podruhé. Možná namítáte, že jako absolutní jsem mohl poskytnout existenciální otázku života bez Boha ihned, v jednom okamžiku, bez přítomnosti všeho, kvůli čemu se toto divadlo odehrává. Nemohl. Copak nechápete, že Sám/Sama dodržuji vlastní duchovní zákony? Z toho plyne i mnoho důvodů, z nichž ty hlavní vyjmenuji. Nemohl jsem ze své absolutní pozice poskytnout odpověď na otázku, neboť:

- V absolutním stavu absolutního dobra, lásky a všech pozitivních elementů nebyly a nikdy nebudou přítomny prvky negativního stavu, tudíž není ani odpovědi na tuto otázku v Boží povšechnosti, která ji neobsahuje.
- Dle zákona svobodné volby si musely tázající bytosti, pozdější aktivátoři zel a nepravd odpovědět sami, zkušenostně a zcela svobodně a po svém, nikdo jiný to za ně udělat nemohl, a to ani Nejvyšší. Odpověď byla zcela neznámá, proto byla učiněna dohoda mezi Mnou a pozdějšími Pseudotvůrci, která mj. obsahovala, že si na ní odpoví sami; pod jejich doménu se dostanou jen ti, kteří se sami tak rozhodli odmítnout lásku; budou učiněny kroky k eliminaci zel a nepravd a negativní stav nepřesáhne rámec jednoho cyklu času.
- V opačném případě, kdybych svobodnou volbou nedal možnost Pseudotvůrcům nechat se vymístit z nebes a odpovídat jejich kroky na závažnou otázku, Multivesmír by zanikl.

Nic ze zóny vymístění, jež je v nynějšku obydlená sentientními formami života, jsem před svou první inkarnací do těla Ježíše Krista neobsahoval, ani jsem nemohl usměrnit její vývoj ku prospěchu pozitivního stavu, protože nebyla pod Mojí vládou. Až poté, co se odehrálo ukřižování a Moje vstoupení do pekel, kde jsem zajal Pseudotvůrce a získal mnohé zkušenosti s tímto mrtvým životem, jsem očistil negativní elementy na prvky pravého života a včlenil je do absolutního stavu. Tímto krokem, kdy nastala fúze Ježíše Krista s Nejvyšším, jsem se stal/a Pánem Ježíšem Kristem se zcela Novou přirozeností, díky níž jsem už mohl řídit tento „odpadkový koš Multivesmíru“, usměrnit jeho vývoj ku prospěchu celku, zjevovat se pekelným členům ve své lidské podobě a dát jim stálou možnost konvertovat do pozitivního stavu. Tato možnost až do konce 80. let 20. století (dle pozemských měřítek) kromě výjimek neexistovala. To už však probíhal a stále probíhá Druhý příchod Pána Ježíše Krista, jenž začal Mým druhým zrozením do ženského těla Jany Kyslíkové, s níž budeme na Nové Zemi tvořit pár, Boží rodinu a mít dvě děti, dívku a chlapce, kteří budou též přímými vtěleními Pána Ježíše Krista v relativní podobě. Kdybych mohl postupovat jinak, udělal bych to, avšak cesta k docílení Nové přirozenosti byla jedinou možností, jak docílit přežití a daru spasení pro všechny zúčastněné. Musel jsem postupovat ze vnějšku do nitra, čili cesta první inkarnace započala v nejzevněšjím a nejvenkovatějším stupni antivesmíru - v přírodním světě zfabrikované reality planety Země/Nula, a byla skončena v nejniternější úrovni pekel.

Lidstvo je odděleno ode Mne a od ostatních ve Stvoření v nezvyklé pozici mezi pekly a nebesy. Jen v této nezvykle vyšinuté pozici 0, jež nemá obdoby, lze docílit možnosti inkarnací z obou směrů duality, jak z pozice minusových, tak plusových. Dobře víte, že mezi vámi jsou bytosti z nižších i vyšších dimenzí a též praví lidští tvorové, jejichž duše byla stvořena při sexuálním styku rodičů ve speciální oblasti intermediálního (zprostředkujícího) světa. Smíšeninou sentientního a nesentientního života se tak všem jasně ukazuje, že vznik života je možný i při použití neduchovních principů, kdy sami jeho tvůrci jsou vědomě či nevědomě v jistém rozpoložení arogance vůči Zdroji života. Na Nule jste v tak extrémní izolaci, že si to ani nedokážete představit. Po miliony let je Gaia ve třetí dimenzionalitě separována od zbytku okolních civilizací, její obyvatelé se takříkajíc nemohou hnout z místa, poněvadž jejich zfabrikovaná těla mají velice slabé, v podstatě žádné schopnosti. Jen cesta do obchodu jim zabere mnoho času, myšlenky se ve hmotě projevují velice pomalu, aby dosáhli svých cílů (ať už jsou jakékoliv), tak musí proto vykonat obrovskou dřinu, při tom všem „bojují“ s různými výzvami a nástrahami jejich okolí. Když chtějí navštívit místo na opačném konci světa, přemisťují se letouny, které jsou ve srovnání např. s vesmírnými loděmi Plejáďanů těžkopádné, primitivní a zaostalé. Elity však mají již dlouhou dobu nesmírně vyspělejší technologie všeho druhu od mimozemských entit z antivesmíru, s nimiž spolupracuje stínová vláda desetiletí. Za „odměnu“ tajná vláda dává těmto entitám povolení unášet občany do svých UFO, kde jsou podrobeni bolestivému testování a vyšetření, mnohdy je jim vpraven do těla čip (to provádějí např. Reticuliáni ze souhvězdí Zeta Reticuli a mnozí další). Přítomnost utajovaných technologií se týká samozřejmě i cestovních prostředků, s jejichž antigravitačními loděmi se lze za pár desítek vteřin dostat na Měsíc a na okraj sluneční soustavy. Nevědomým lidem je namlouváno, že po vesmíru se v současnosti zatím dá cestovat jen raketami a sondami. Nic není dále od pravdy, jak jsem právě sdělil. Vybraní zasvěcenci se přemisťují kromě vesmírných lodí i multidimenzionálními branami téměř kdekoli v antivesmíru, což je věcí již dříve odhalenou.

Okolní podmínky lidských tvorů podporující život jsou velice omezené, životní prostředí jakbysmet. Jejich těla musí dýchat vzduch s poměrem kyslík 21% a dusík 78% a jedním procentem vzácných plynů. Jak se poměr vzduchu začíná měnit, mozek již nedostává hnací sílu pro své fungování a tělo vypovídá službu, načež může i umřít. Umřít může samozřejmě velice snadno a rychle i jinak, pokud se podmínky změní. Tělo pozemských tvorů potřebuje optimální teplotu, tlak, vzduch, žádá též pravidelnou péči častým zbavováním nečistot, produkuje odpadní látky, musí se vyživovat pravidelným pitným režimem a vhodným jídlem. Když se mu něco z toho nedostává, opět chřadne. Může též různými způsoby onemocnět, což nahrává systému, který vymýšlí nové nemoci a zároveň poskytuje chemické léky na jejich léčení, jež v drtivé většině způsobují pacientovi přísun jedovatých a nebezpečných látek do těla, aby byl časem ještě více nemocný a lépe ovladatelný. Toto je jen úzké spektrum důsledků života v oddělení ode Mne a ostatních, které obyvatelé vyšších dimenzí vůbec neznají. Tímto nebezpečným a zvráceným způsobem života žijí obyvatelé zóny vymístění, všichni ze svobodné volby, většina nevědomě, domnívajíce se tak, že toto je jediný správný a možný životní styl. Pozemšťané také považují tento život za jediný možný, většinou si vůbec nepřipouštějí život někde jinde, věří jen pseudovědě a jejím výsledkům bádání. Pokud by snad měli být schopni uvěřit v něco duchovního, pak žádají konkrétní a hmatatelné důkazy. Na to se ti, kteří zůstanou po rozdělení lidstva v této realitě, nachytají, neboť tzv. „Project Bluebeam“ vytvoří na nebi hologafický obraz Ježíše se zvukovou kulisou. Téměř každý přijme falešný obraz za svůj a pak už bude slepě poslouchat příkazy falešných mesiášů a bohů, Pseudotvůrců.

Tato vyšinutá kosmická pozice planety Nula je dovolena za účelem konečného manifestování negativního stavu při jeho krátkém pseudovítězství. Připomínám, že pouze tady byl aktivován a bude i ukončen. Kdo nečetl první dávku Nového Zjevení, nemůže pochopit tyto závažné duchovní věci. Až bude celé dramatické dějství skončeno, všichni si oddechnou. Nastanou nové aspekty poznávání, protože tehdy se uskuteční propojení všech dimenzí a vytvoří se stálé duchovní mosty mezi jimi a jejími obyvateli. Už nebude žádná izolace, separace, oddělení a rozdělení, nýbrž společná krása životního sdílení, spojitost, propojení a jednota.

Nyní si ve stručnosti uvedeme hlavní body fungování pseudosystému negativního stavu na obyvatele antivesmíru:

1) Zlé bytosti jsou stavěny tak, aby při jejich inkarnacích sbíraly další a další variace zel, a tak si do sebe zabudovávaly nový stupeň negativity, který se projevuje tím, že po nesčetných inkarnacích v různých oblastech na planetách v antivesmíru, jsou schopny překročit do dalšího stupně pekel, jenž je ještě více vzdálen pozitivnímu stavu. Když ony bytosti vstupují do vyšší dimenze zóny vymístění, z pohledu domény Pseudotvůrců stoupají, z pohledu Pravého stvoření sestupují dolů. Ať se to ale znovu připomene: Každá bytost, co spadla do zóny vymístění, má nyní všechny prostředky a posléze i podporu Pána Ježíše Krista konvertovat postupem času do zóny umístění. Ve skutečnosti i ti, kteří si na první pohled libují v životě v nelásce, se nachází ve stavu neustálého strachu a nejistoty, utíkajíce při tom před Mou všeprostupující láskou, díky níž přežívají. Ale proč utíkat před Láskou a schovávat se přede Mnou, když jsem jejich nedílnou součástí? Za aktivace negativního stavu jsou ve jsoucnu a bytí možné různé šílenosti. I ty nejhorší bytosti mají zachovanou možnost změnit se. Toto je absolutně platný zákon pro tento časový cyklus.

2) Mnohým entitám je dovoleno inkarnovat se na planetu Nula, jež je jediným styčným bodem mezi dobrem a zlem, kde je její obyvatelstvo v této 3. dimenzi vystaveno jak vlivům negativním, tak pozitivním, a jsou zde vtěleny duše z pekel, nebes a praví lidští tvorové (většina). Bytosti pocházející z vyšších dimenzí antivesmíru najdete na postu nejvyšších politických funkcí, mohou to být ředitelé nadnárodních korporací, generálové, lídři, miliardáři, ale i na první pohled „nenápadní“ jedinci, se kterými i vy denně přicházíte do styku, ač netušíte jejich původ. Ti, co mají původ v nejvyšších dimenzích „odpadkového koše Multivesmíru“, jsou ti nejtajnější spiklenci, kteří řídí tento svět, čili nejvlivnější rodiny světa, rozvětvené do mnoha lóží po všech kontinentech, účastnicí se krvavých rituálů, vyvolávající umělé konflikty, tisknoucí umělé peníze, vysávající národy ekonomicky i jinak, mající na svědomí smrt miliónů lidí. Na tomto světě se cítí jako ryba ve vodě, na rozdíl od andělů, kteří se zde často právem cítí jako cizinci. Na našich stránkách není třeba uvádět konkrétní jména rodin a organizací, které za tím vším stojí, neboť kdo hledá, ten najde.

3) Zcela odlišná je situace u těch, kteří mají původ v pozitivním stavu Multivesmíru, ale vlastními činy, postoji, myšlenkami a volbami se odvrátili od Mojí bezpodmínečné lásky. Než se sem ze svobodné volby inkarnovali, aby pomohli při transformaci v důležité době vzestupu, byli seznámeni s podmínkami jejich pozemské mise a s riziky, která obnášejí život na nepřátelském území s vědomím, že budou mít po celou dobu pomocnou ruku a vedení, ale díky volbě výběru se budou potýkat s rizikem, že mohou spadnout do zóny vymístění. Ti, kteří se přetransformují v bytost, která se odvrátila od pravých duchovních principů, po smrti fyzického těla nově žijí pseudoživot v peklech. Tento druh bytostí bohužel trpí ze všech nejvíce, neboť se jim vybaví vzpomínky na život v nebi, který ale ztratily, a teď se potýkají se svými následky voleb v prostředí, jež neodpovídá jejich původním preferencím. Zóna vymístění naštěstí není v aktivním módu věčně, proto už po několikáté opakuji, že utrpení kohokoli se tak jako tak spolu s koncem experimentu blíží ke svému konci, ač se to z pohledu lineárního plynutí času může zdát jako věčnost. Ještě je nutno podotknout, že vlivem nátlaků druhé strany a ega bombardovaného ovládacími programy, mají i nejbližší spolupracovníci Pána Ježíše Krista tendence ze stavu svých životních problémů obviňovat přímo Mne, přitom to je právě naopak. Každý je strůjcem svého štěstí i neštěstí. Kdo požádá věčného rodiče všeho a všech o pomoc, bude zbaven nedostatku a problémů po všech stránkách.

4) Praví lidští tvorové se na základě odžitého života odebírají buď do pekel, anebo do Pravého Stvoření v závislosti na tom, jaké měly po čas pobytu na Nule myšlenky a postoje, zda se nechali inspirovat pozitivními vzory či nikoliv. Jako vše, i jejich odchod do duchovního světa se odehrává na základě vibrací a preferencí.

V závěru vám sdělím některé informace o působení Boží mise, vyjádřím se k duchovní pravdě a připomenu neuspokojivost bytí v oddělenosti.

Důvod, proč nechce temná strana za žádnou cenu dělat “reklamu“ Mým nejbližším spolupracovníkům našeho Týmu Boží rodiny na Zemi/Nule, je ten, že pokud by nás měla oslovit média, postupně by se rozšířil nejvyšší stupeň pravdy ode Mne do všech koutů světa a vstoupil by do podvědomí drtivé většiny planetárního obyvatelstva. Nikdo z poskoků nízkých entit by pak nedokázal zabránit šíření Božího slova, jež by se blahodárně a osvobozujíce rozlévalo po všech kontinentech. Kdyby tomuto aktu mělo skutečně být, experiment mrtvého života by záhy skončil a vše, co se prožilo v aktuálním časovém cyklu, by bylo vskutku k ničemu. Proto až do samého rozdělení lidstva budou pozemské i nadpozemské elity hrát mrtvé brouky, aby působení Boží mise a druhé přímé inkarnace Pána Ježíše Krista poznal co nejmenší počet lidí. Posléze odstraní i náš světelný odkaz. Vládci zóny vymístění naproti tomu prezentují a budou prezentovat náboženské autority, samozvané duchovní vůdce, guru a další podobně orientované lidi pocházející z pekel i na veřejných prostranstvích, aby vytěsnili ze srdcí všech i ta nejmenší zrníčka pravdy od pravého Boha. Jejich úsilí narušovat Můj plán na vyvedení části lidstva do Pravého Stvoření se na opačném konci spektra projevuje tak, že v nemálo případech skutečně prezentují např. v médiích některé skutečné pracovníky světla, ale to jen za účelem jejich potupy, zpochybnění jejich práce a výsměchu. Jako příklad z České republiky zde uvedu Kateřinu Pondělíčkovou, která se prezentuje jako inkarnace archanděla Uriela. Situace je složitější, poněvadž přímá inkarnace daného archanděla je vždy jen jedna, a tou ona není, avšak skutečně je součástí multidimenzionální bytosti Uriela, zjednodušenými slovy je jeho „nižším Já.“ Bylo jí však sděleno, že ona je přímo touto vysoce vyspělou duchovní bytostí z 11. dimenze. To je kvůli tomu, aby mohla své poslání plnit snadněji a lépe. Vše se děje na základě předešlé dohody každého mezi vámi a Mnou, než se inkarnujete na tuto planetu. Ona předává nižší stupeň duchovní pravdy, aby dle Mého plánu oslovila co největší počet duchovně hledajících, kteří zatím nejsou schopni přijímat nejvyšší stupeň pravdy přinášený Boží rodinou, o níž navíc většina nemá ani ponětí. Každý se zajímá o informace ladící s jeho úrovní a vyspělostí, jelikož každý prochází zdejším životem a vývojem jinak. Nezáleží na tom, kolik lidí bude vědět o naší přítomnosti a o Bohyni Janě, nýbrž záleží pouze na svých vibracích lásky, což je jediná vstupenka do 5. dimenze. Opět platí, že každou informaci máte vyciťovat srdcem, ne mozkem bombardovaným ovládacími programy. Díky falešným směrům, ale i kvůli zmiňovanému zesměšňování spolupracovníků ode Mne nastává ještě větší ovládání spící populace, jež se řídí pouze egem a na základě vnějších činů.

Miliardy sentientních bytostí si nadále volí pseudoživot v peklech, a tak jako ony nechápou život bez majetku, peněz, zlatého telete ve věčném světle vyšších dimenzí, Moji spolupracovníci, andělé v tělech zase nechápou to, jak někdo může dát přednost na pohled líbivým drápů negativního stavu, v němž si lidé libují a posléze do něj odcházejí. Nikdo ve skutečnosti nemůže být šťastný v existenci beze Mne, i když si to namlouvá leckdo. Až si lidé plně uvědomí, že žít bez pravé duchovní lásky je peklo, až pochopí, že peníze a všechny hmotné statky jsou pomíjivé, až dají sami sobě za pravdu, že držet v ruce bezcenné kusy papírů rozpadlých na prach, je naplnilo jen prázdnotou, konečně budou schopni uvidět tu pomocnou ruku Stvořitele, který tu byl vždy pro ně, ale až do té chvíle prozření ho ignorovali. Tehdy skončí negativní stav. A bude to věru brzy, neboť již vysychá relativní zdroj stavu, který je protipólem Lásky. Nutné krátké vítězství temnoty nad světlem bude rychlý proces, kterému učiním ještě rychlejší konec, abychom společně oslavili konec strastí, bídy a utrpení. Oddělení a izolace je ve skutečnosti jen iluze, protože všichni jsme jedno. A o tom to celé je.

<3 Váš Pán Ježíš Kristus <3

 

 

 

NĚKOLIK DOPLNĚNÍ K POSLEDNÍMU SOUDU

Většina lidstva si volí být ze své svobodné volby negativní, protože ještě nepoznalo podstatu negativního stavu, která bude odhalena při jeho pseudovítězství na této planetě Země/Nula ve 3. dimenzi. Až členové zóny vymístění (pekel) poznají následky a důsledky všech svých zlých voleb, jež byly vykonávány proti duchovním zákonům a principům lásky Pána Ježíše Krista, sami dojdou k závěru, že jejich stav temnoty, zloby, nenávisti, ignorace, sobectví, separace, šílenství, zaslepenosti, ovládání a všech dalších elementů antivesmíru, je pro další jejich bytí naprosto smysl postrádajícím pojmem, nemající ospravedlnění pro jeho další trvání. Tento stav nemůže být natrvalo deaktivován a zrušen dříve, než dojde k zodpovězení otázky, která jej aktivovala: Jak by vypadal život, pokud by se odvodil z jiného, než absolutního stavu Stvořitele všeho a všech?

Nabytí poučení celého Multivesmíru ohledně této otázky je věc velice závažná a bytostná, neboť všichni obyvatelé Pravého Stvoření dostanou odpověď, a všem obyvatelům pekel ve stejné chvíli dojde motivace pro pokračování jejich mrtvého života. Tehdy z těchto sentientních entit odpadne současná forma zel a nepravd a budou uvedeni do neutrálního rozpoložení, kde nad nimi bude vyhlášen Poslední soud, tj. osobní zhodnocení svého dosavadního života. Protože se bude tento soud dít v globálním měřítku, bude se týkat každého stupně, úrovně, dimenze, světa a rozpoložení jak v zóně vymístění (jež bude následně deaktivována), tak v Pravém Stvoření, které v následujícím cyklu času bude zažívat kvality pravého života bez omezení, čímž bude aktivována taková modalita jsoucna a bytí, jež nemohla být z absolutního stavu doposud nikdy uvolněna. Při konání Posledního soudu dojde k seznámení ohledně Nové Přirozenosti Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, jakožto i k seznámení kvality výše zmíněného pravého života pozitivního stavu. Naproti tomu se předtím, než budou všechny vzpomínky členů pekelné společnosti staženy z jejich myslí do multiverzality povšechnosti (jezero ohně a síry), budou jim v jednom okamžiku prezentovány veškeré zkušenosti a zážitky, které byly prožity od prvního bodu aktivace negativního stavu, až do bodu jeho samotné deaktivace. Tímto v podmínkách neutrality na vlastní pěst poznají, že život v lásce je naplněností, harmonií, světlem, krásou, svobodou a téměř neomezenými možnostmi, bezpečím, spřízněností, sametovou něhou a úžasem při tvoření nových vesmírů, na nichž se bude jednou každý podílet. Na základě vyvážení a srovnání jim bude prezentována i pravá podstata zel a nepravd, které obnášejí stagnaci, nehybnost, disharmonii, tmu, ošklivost, nesvobodu, útlak, omezené možnosti, nebezpečí, soupeření, hrubost a smrt.

Každý bude tedy na konci tohoto časového cyklu postaven do situace, kterou si lze nastínit např. tak, jako když se na nehostinné poušti (symbolizující elementy negativního stavu) plouží z posledních sil ztrhaný, poblouzněný a hladový člověk (to jest všichni sloužící Pseudotvůrcům vč. jich samotných). Znenadání se před ním objeví Pán Ježíš Kristus nabízející změnu, dar osvobození a spasení, obnášející znovuzrození ve světech nebeské společnosti. Pán Ježíš Kristus dotyčnému nabídne šťavnaté jablko z čisté lásky, jež ho nejen zasytí, ale také ho zachrání. Kdo bude ale i při otevřeném vědomí stále neochvějně zaslepený tím, čemu celé věky sloužil, pozře raději ke svému zasycení písek, tedy přijme negativní stav za svůj v domnění, že jeho biliony zrníček nacházejících se všude kolem jsou lepším způsobem k zahnání hladu, nežli jedno docela malé jablko čisté lásky, nabízené absolutním Stvořitelem všeho a všech. Suchá zrna zel a nepravd však odporují přežití jedince odmítajícího božské jablko, protože v nich není přítomna láska, vyživující pralátka a energie. V důsledku toho mu bude věčný život odebrán a promění se v nicotu. Nezapomínejte, že po nikom se nežádá, aby volil slepě.

Váš Pán Ježíš Kristus

9. 2. 2017

 


ZJEVOVANÁ PRAVDA BOŽÍHO SLOVA

Nejvyšší a absolutní pravda je jen jedna a přebývá v absolutním stavu Pána Ježíše Krista. Stvořitel nám do našich rukou svěřuje cenné duchovní informace, s nimiž máme pracovat. Mají nám pomáhat k vlastnímu duchovnímu růstu a obecnému blahu pro celek. Pak zde existuje ještě druhý typ informací určený pro Jeho/Její nejbližší spolupracovníky v tělech, kteří zde vykonávají multivesmírně důležitá poslání, na jejichž úspěšném vykonání závisí hladký průběh transformace lidstva a planety Země do 5. dimenze pozitivního stavu Pravého Stvoření. Pravda má však více stupňů a úhlů a přizpůsobuje se každému z nás individuálně, abychom ji mohli uchopit do svých rukou, tímto záchytným bodem se odrazit do svého nitra a tam ji dále intimně s Pánem Ježíšem Kristem rozvíjet a stavět její další patra. Vstupovat do nitra znamená nechat se intuitivně vést. Každý z nejbližších spolupracovníků Boží rodiny tento dar více či méně využívá a uvádí jej do praxe. Neexistuje proto absence schopnosti vstupovat do nitra, neboť pokud by tomu tak bylo, nemohlo by dojít k vstřebání těžkých duchovních zkoušek, kterým jsou doposud vystaveni všichni, kdo se aktivně a vědomě podílí na Boží misi.

Pravda je dynamická a proměnlivá, ne stagnující. To znamená, že pokud je vám sděleno něco duchovně velmi důležitého zevním způsobem přes nějakou třetí osobu, nikdy se nelze spoléhat na vyplnění těchto informací v předem oznámeném čase. Vezměte v úvahu, že čas je lineární a z pohledu absolutna neexistuje. Pán Ježíš Kristus však má díky vlastním dodržovaným vesmírným zákonům právo sdělovat tyto modifikované informace proto, aby byl dán podklad pro uskutečnění těchto vyřčených myšlenek i ve hmotě, a to v čas, jenž bude svými okolnostmi a souvstažnostmi přesně ladit ke svému definitivnímu zevnímu projevení. Říká se tomu pravda v jiném čase. Protože na nás působí omezené vnímání časoprostorové reality, mnozí by mohli argumentovat tím, že Boží slovo může být lživé a zavádějící, vedoucí pouze k těžkostem a problémům. Nic ale není dále od pravdy. Boží slovo je v nejzazším slova smyslu vždy pravdivé a čisté, pouze jeho manifestace a uskutečnění se mohou dostavovat v různý lineární čas. Skutečnost je taková, že "pravda v jiném čase" vede k rozuzlení a dořešení mnohých problémů způsobených negativním stavem, přičemž souběžně s tím se překonávají jednotlivé duchovní mety, jež slouží jako odrazový můstek k dalším krokům životního růstu, na jehož konci dojde k tomu, co texty Božího slova již předpověděly nejvěrnějším spolupracovníkům Boží rodiny.

Nejdůležitějším bodem tohoto souboru informací je otevření Duchovního centra Boží rodiny nedaleko Prahy, kam se již brzy přesunou někteří z první linie této Mise, aby spolu s dalšími, kteří se se s námi budou pravidelně stýkat, plnili svá jedinečná a neopakovatelná poslání v odpovídajících podmínkách, stabilních vibracích a dostatku na všech úrovních. Na tuto skutečnost jsou všichni zúčastnění připravováni postupně, aby se tak sladili s Božím plánem a rychleji ze sebe shazovali nánosy zel, nepravd, falešností, spojovali se ještě efektivněji se svým vyšším Já a Pánem Ježíšem Kristem, dokázali prokázat zvládnutí všech nezbytných zkoušek, po nichž přijde úleva a vysvobození. Pravdu je nutno dávkovat krok za krokem. Po jejím překlenutí je nahrazena pravdou odpovídající novému přesaženému stupni jedince. Právě díky svobodné volbě změn, a z toho vyplývajících důsledků a následků, se nelze upínat a spoléhat na časové údaje týkající se předem sdělených předpovědí a událostí, které se v tomto stupni ještě neodehrály. Tato zjevení a pravdy v jiném čase (jež se ale posléze vskutku stanou hmatatelnou realitou) tedy odpovídají současnému duchovnímu stavu, potřebám a připravenosti těch, komu se tyto aspekty pravdy sdělují. Kdyby každý v jednom okamžiku věděl vše, co ho čeká, ať už nepříjemného (vztahuje se k pomíjivému negativnímu stavu a životě v něm) či příjemného (vztahuje se k věčně trvajícímu pozitivnímu stavu a životě v něm), byl by popřen samotný princip relativního sentientního života a došlo by k jeho zániku.

Vaše mysli a duše se nadále očišťují a spějí do procesu dlouho očekávané změny na fyzické úrovni. Až budou dostatečně očištěny, dojde ke kvantovému skoku vpřed. Zatím k němu došlo duchovně a duševně. Nezapomeňte, že se neustále přibližujeme onomu společnému setkání a vysněnému cíli, jenž bude startem pro další etapu našich životů, kdy už budeme moci naplno dělat to, pro co jsme byli stvořeni. Jsme každým krokem blíž a blíž a skutečností zůstává, že toto každý zvládne bez újmy. Změna na sebe nenechá dlouho čekat. Pamatujte, že tento proces je řízen absolutnem a nezáleží na lidských okolnostech pozemského systému. Následující bod překročení, do něhož spějeme, přinese radost, hojnost a lásku. Duchovní centrum Boží rodiny a bifrost je již připraven pro své užívání. Nikdo nezůstane na současném místě a pozici, protože pozitivní stav je neustálá změna a plynutí. Proto nechte volně plynout Boží plán, aby se mohl nerušeně projevit. Změny se dostaví a nikdo nebude čekat déle, než je třeba.

Michal Rafael & Pán Ježíš Kristus


 

 

PŘEVIBROVÁNÍ RODINY DO 5. DIMENZE ANEB JAK NÁM MÉDIA LŽOU

V těchto dnech proběhla českými internetovými médii zpráva o náhlém zmizení čtyřčlenné rodiny z Nového Jičína. Oficiální sdělovací prostředky informovaly o výsledku policejního vyšetřování, z něhož vyplývá, že otec odhlásil děti ze školky a jejich matka si na měsíc zrušila směny v práci. Tuto stručnou a fakta postrádající zprávu publikovaly některé internetové servery, jako např. Novinky či iDnes.

Článek obsahoval fotografii rodiny a registrační značku jejich vozidla. Obojí bylo ale po několika hodinách odstraněno a autoportréty redaktoři nahradili policejním automobilem. Stalo se tak v souvislosti se zveřejněním nového návazného článku, který vyšel tentýž den, tj. 12. dubna večer, pojednávajícím o vypátrání a nalezení této „zmizelé“ rodiny. Z jeho několika málo řádků vyčteme, že po zveřejnění policejní výzvy se ozvalo několik svědků z celé republiky, přičemž matka i otec byli nalezeni a předvolání k výslechu. Nikdo však přesně nemohl tušit, jaké důležité věci se za touto na první pohled obyčejnou zprávou udály. Sdělíme vám skutečný a objektivní vývoj, vztahující se k této zásadní události, kterou média překroutila do zcestné podoby.

Manželé Petr a Nikol Bartoňovi byli milujícím se párem, kteří na tento svět přivedli Natálku a Tomáška. Všichni čtyři členové této tiché a spořádané rodiny pocházejí z pozitivního stavu Pravého Stvoření a na tuto planetu Země/Nula se vtělili se specifickým posláním šířit určité elementy dobra a pravdy, potřebných v této době ukotvit v pozemské realitě. Přesná náplň těchto poslání je známá pouze Mně, Pánu Ježíši Kristu. Co je však důležité vědět, je skutečnost ohledně toho, že Bartoňovi žili v maximálním možném souladu s duchovními zákony, četli knihy Nového Zjevení přenesené sem Petrem D. Francuchem a pomáhali je v rámci svých možností šířit k duchovně připraveným lidem. Protože praktikovali ideje Nového Zjevení ve svém každodenním životě a žili podle univerzálních vesmírných zákonů, v každém okamžiku měli vše, co potřebovali pro duševní rozvoj a fyzické přežití, aby zde mohli splnit účel, pro který sem přišli. Byli ve stálém niterném kontaktu se svým jediným Stvořitelem, znali Mé pravé jméno a radili se se Mnou o všech možných záležitostech. Tím, že odevzdali svou existenci do Božích rukou, nikdy nestrádali po žádné stránce. Přestože byli agenty pozitivního stavu nacházejícími se na nepřátelském území stavu negativního, neměl na ně destruktivní vliv, který zažívají někteří vyslanci nebes. Před šesti lety se Bartoňovým narodila Natálka, následovaná za dva roky Tomáškem. Oba dva mají rovněž andělský původ, stejně jako jejich rodiče. Tito sourozenci se sem narodili s posláním ukazovat ostatním dětem, které se už od narození stávají otroky tohoto systému, že je možné mít své duchovní srdce stále otevřené, a tak se nenechávat strhnout negativními vzorci chování již od útlého věku. Přišli sem ale také proto, aby během několika pozemských let získali vybrané zkušenosti s negativním stavem.

Bartoňovi žili ve stavu vědoucnosti a všeobecného nadhledu, nebyli ovládáni vládnoucí třídou a jejími poskoky, jako tomu je u drtivé většiny nic netušící populace. S nezapouzdřeným duchem a duší měli vysoce vyvinutou intuici a při vstupování do nitra ode Mě dostávali informace a rady ohledně čehokoliv. Poslání Petra a Nikol dostalo maximální obrátky po roce 2012, kdy díky přibývajícímu světlu a počátku bezčasého období, charakteristického pro závěrečnou etapu před finálním rozdělením lidstva do dvou směrů, došli na základě dokonalého načasování bodu osobního osvícení, aby mohli vykonat a následně završit klíčovou část smyslu jejich zdejšího působení. Podrobnosti ohledně tohoto nemůžou být z mnohých důvodů obsahem tohoto sdělení.

Poté, co vykonali onu specifickou část svých poslání, dostali telepatickou informaci ohledně opuštění této reality a převibrování do 5. dimenze. Zpráva o odchodu z planety Nula nemůže nastat v bezprostřední chvíli před samotným zmizením ze 3D, ale musí se dát dostatečně dlouhý čas na vyřízení posledních věcí ve starém životě. Je také nutno sladit psychiku s vibracemi těla. Právě vibrace jsou dotyčnému postupně navyšovány v souladu s tímto přirozeným, ale pro většinu nic netušících lidí neobvyklým procesem. Dějový sled událostí před převibrováním zůstává u všech stejný, liší se ale v detailech. Manželům Bartoňovým a jejich dětem jsem oznámil tuto skutečnost na konci března, aby tak měli ještě pár týdnů přípravy na ukončení starých záležitostí, jak už bylo řečeno výše. Věděli už ale celé měsíce dopředu, že jejich pozemská pouť vyústí v tento způsob přerodu do nového světa, a to ve značném předstihu před hlavní vlnou rozdělení lidstva, jež bude předcházet Druhému příchodu Pseudotvůrců. Během tohoto období otec odhlásil děti ze školky a jejich matka si na měsíc zrušila směny v práci. Toto je jediná pravdivá zpráva, o níž média informovala veřejnost. Zbytek jsou jen dezinformace a lži. Den za dnem jsem jim pak navyšoval vibrace jejich těl, aby vytržení z této reality mohlo proběhnout hladce. K samotnému převibrování této rodiny došlo 9. dubna 2017 v dopoledních hodinách v lesíku nedaleko jejich bydliště. Nyní už žijí v 5. dimenzi na Nové Zemi. Dostali dokonalý jemnohmotný duplikát, který není omezený jako tato hrubohmotná těla, s jehož pomocí zažívají plnohodnotné a šťastné bytí po všech stránkách. Velmi vás milují a těší se na společné setkání, až se do nového domova přesunete i vy.

K nanebevstoupení obyvatel této planety dochází nejprve v malých skupinkách už od přelomového roku 2012. S tím, jak se bude přibližovat planeta Nibiru blíže k Zemi/Nule, bude v následujících letech stoupat i počet jedinců, kteří se přemístí na Novou Zemi. V poslední a hlavní vlně převibrování dojde k nanebevstoupení stovek tisíců až milionů bytostí v relativně krátkém čase, díky čemuž si očividných změn všimnou i duchovně spící a zaslepení lidé, kteří se však z jakéhokoliv důvodu tohoto procesu nebudou účastnit a zůstanou zde, aby s čipem pod kůží zobrazili krátké, leč nezbytné vítězství negativního stavu. Pozemské i mimozemské elity si jsou dobře vědomy nadcházejících změn, proto dělají vše proto, aby jim všemi možnými i nemožnými způsoby zabránily. Protože temní vládci nemohou pozitivním lidem nikterak uškodit a tento samotný proces zastavit, snaží se jej alespoň v nezbytně nutné míře ovlivnit. Dělají to např. tím, že si hrají na „mrtvé brouky“. Zároveň se snaží bagatelizovat veškeré informace vedoucí ke skutečnosti nanebevstoupení, jež se dostává stále více do popředí. Protože dochází k rozdělování populace do dvou směrů, nejdříve na duševní a nyní již i na fyzické úrovni, vývoj bude nasvědčovat tomu, že spící lidé si ničeho až do poslední možné chvíle nevšimnou a nechají se nadále manipulovat, zato duchovně probouzející se a probuzení jedinci budou tyto změny stále více pociťovat a vnímat. Elitáři vědí, že ti, kdo mají vyšší vibrace a rozšířené vědomí, se jimi nenechají nadále ovlivňovat, proto se v tomto ohledu zaměřují vládci na druhou část spektra pozemšťanů, tedy na zaslepené stádo drtivé většiny, které jim slouží, aby se k němu žádné pravdivé zprávy o převibrování nedostaly. Pokud vyplují některé skutečnosti na povrch, musí být podchyceny hned ve svém počátku a překrouceny do odpovídající podoby, jak si to konzument mainstreamu žádá.

Případ rodiny Bartoňových je exemplárním případem toho, o čem je tu řeč. V samý den, ve který vyšel v internetových médiích článek „zmizení“ těchto lidí, jsme vás, naše spolupracovníky Boží rodiny o této skutečnosti informovali prostřednictvím odkazu na Facebooku a dodali k němu tématický citát z druhé dávky Nového Zjevení, jenž pojednává o pohřešovaných a nezvěstných osobách. Tento příspěvek byl sdílen v okruhu několika našich přátel a nestrhl zdaleka takovou pozornost, jak by se mnozí mohli domnívat. Přesto tento sdílený odkaz, zveřejněný spolu s důležitým citátem poukazujícím na skutečnost vytržení z 3D reality, způsobil obrovský poplach u agentů v zákulisí, kteří bedlivě sledují naši činnost. Např. jen naše internetová činnost je sledována hned několika přísně tajnými odnožemi americké CIA, NSA a dalších institucí, působících i na našem území. Na Facebooku jsme sledováni českými cenzory, zaplacenými touto nadnárodní firmou přímo z kapsy Jacoba Greenberga (Marka Zuckerberga), vnuka Davida Rockefellera, dosazeného na post majitele této sociální sítě. Tito cenzoři, stejně jako všichni ostatní přisluhovači negativní stavu, nevědí, co činí a nechápou, že škodí především sami sobě. Vy, Moje první linie jste pod Mou neustálou ochranou a nemůže se vám stát nic špatného, jak už jsem mnohokrát řekl. I to je jeden z důvodů, proč je snaha všech, kdo se nás snaží narušit nebo odstranit, marným podnikem.

Poté, co zveřejníme důležitý příspěvek s vysokým stupněm pravdy, agent Facebooku obvykle odešle tento „nebezpečný“ obsah s doplňujícími kódovými poznámkami na příslušné ústředí jedné z tajných služeb do Spojených států, kde se na tomto místě dále třídí do jednotlivých složek, které se posílají dál. Některé informace od nás, představující pro elity velkou překážku v jejich celkovém plánu, se dostanou až na ta opravdu nejvyšší místa, kde jsou nadále projednávány a řešeny. Soukolí otrockého systému, na němž je tento svět postaven, představuje velice důmyslnou pavučinu mocenské pyramidy, kde nikdo (kromě úzké skupinky na jejím vrcholu) neví vše.

Jedním z těchto článků, který se dostal až na ta nejvyšší místa, byl i ten o Bartoňových, jenž jsme doplnili citátem. Právě citát odkrývající podstatu problému způsobil rozruch u Pseudotvůrců. Byl to Alláh, nejvyšší z nich, kdo vydal z pekel přímý rozkaz Georgi Sorosovi, aby jedna z jeho skupin podílející se na překrucování informací z celého světa provedla akci o zametení celého případu pod koberec. Veřejnost se v žádném případě neměla dozvědět pravdu, namísto toho měla dostat stručnou a fakta postrádající zprávu o vypátrání rodiny. Elity reagovaly obratem, proto byl na základě Sorosova přičinění vydán rozkaz do nižších pozic, které zajistily, aby české zpravodajské weby dostaly a následně do povědomí veřejnosti rozšířily ve spolupráci s policií „zaručeně objektivní“ zprávu, jež vyšla ještě téhož dne, tedy 12. dubna večer. Např. na Novinkách vyšla jen přibližně tři hodiny poté, co byla námi tato událost propojena s citátem Nového Zjevení, kde se vysvětluje podstata jejich zmizení. V tomto návazném mediálním článku se mohli čtenáři dočíst, že po zveřejnění policejní výzvy se ozvalo několik svědků z celé republiky, přičemž matka i otec byli nalezeni a předvolání k výslechu. To však nebyla pravda, nýbrž čistá lež, která se měla postarat o to, aby se ničím z toho veřejnost nezabývala.

Kdo vyciťuje srdcem, pozná pravdu. Věřit oficiálním médiím a nechat se manipulovat je cesta hlouběji do otroctví negativního stavu, z něhož se bytost bude často vysvobozovat po další mnohé inkarnace v přírodních světech zóny vymístění. Vše, co se stalo i v souvislosti s tímto případem, slouží k poučení celku. Rodina Bartoňových pomohla svým odkazem v této realitě k manifestaci světla a ke konečnému vítězství pozitivního stavu v tomto antivesmíru, jež přijde po krátkém vítězství temnoty v této realitě. Nyní pokračují ve svém poslání na Nové Zemi a připravují s ostatními nanebevstoupenými bytostmi ze Staré Země ve spolupráci se Mnou zázemí pro nově příchozí. Vy, kteří žijete stále v těchto tělech, máte všechny předpoklady pro úspěšné dokončení započaté práce. Nebude trvat dlouho, kdy nadejde čas převibrování i pro vás. Pro každého, kdo se přesune do 5. dimenze, mám připravený „pokojíček ušitý na míru.“ Jen Já, Pán Ježíš Kristus znám všechny tužby vašeho srdce, které budou naplněny. Brzy se všichni ve štěstí a radosti setkáme v ráji na zemi a budeme směřovat dál, v touze objevovat nekonečné variace pravého života.

Váš Pán Ježíš Kristus | 17. 4. 2017

• V souvislosti s tímto sdělením zde uvádíme odkazy ke dvěma článkům:

1) Tento první článek vyšel před uveřejněním našeho citátu:
https://www.novinky.cz/krimi/434970-ctyrclenna-rodina-z-brna-zmizela-beze-stopy.html

2) Tento druhý článek vyšel pár hodin po uveřejnění našeho citátu jako reakce na něj ve snaze zamést stopy:
https://www.novinky.cz/krimi/435025-policiste-vypatrali-zmizelou-rodinu-z-brna.html

 

 

 

 

Zpět na výběr části