Zpět na výběr části

BUĎTE VDĚČNI ZA TO, ŽE ŽIJETE V DOBĚ TRANSFORMACE NATÉTO PLANETĚ 

 

Moji milovaní na planetě Nula...

Buďte vděčni za to, že jste se dostali v této době sem na tuto planetu v době transformace, kdy probíhá dělení zrna od plev, jinými slovy: dělení do dvou základních směrů - pozitivního (menšina lidstva) a negativního (většina lidstva). Žijete kvůli tomu, abyste splnili své poslání, které plníte většinou nevědomě. Tak je vše ale v pořádku. Souhlasili jste s tím, že úkol na Nule přijmete, jste zde ze své svobodné volby a máte všechny prostředky proto, abyste ho úspěšně zvládli.

Mnozí z vás si neuvědomujete, že každá vteřina této doby má multivesmírný význam. Od vás se budou učit v dalších cyklech času bytosti, které neměly tu čest být přítomni v negativním stavu, natož v převratné době transformace, kdy zbývá už jen několik fyzických let k rozdělení lidstva. Jste přímo vyznamenáni, že existujete právě teď. Máte výsadní právo, které má v současné době jen něco kolem 7,4 miliardy inkarnovaných lidí na světě.

A aby toho nebylo málo, po vás už toto právo být na Nule, kde na jednom místě na sebe působí pozitivní i negativní stav, nebude mít nikdo. Proč? Jak jsem už sdělil, za několik let budou odvoláni pracovníci světla, a proto převládne negativní stav. To znamená, že za krátkou chvíli (i z pohledu plynutí lineárního času) bude ukončena jedna složka tohoto experimentu. Tím mějte na mysli konec smíchání světla a temnoty na planetě Nula.

Další ukončení poslední složky experimentu proběhne při eliminaci negativního stavu, kdy bude všem bez rozdílu odpovězeno na otázku: Jak by vypadal život bez Boha a Jeho/Jejích duchovních zákonů? Více se dozvíte v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny na www.bozirodina.cz . Je v něm uveden nejvyšší stupeň pravdy, proto doporučuji, abyste si ho přečetli, pokud jste tak již neučinili. Nikdo nikoho do ničeho nenutí, stále si můžete vybrat, zda sloužit světlu ...... nebo temnotě. Z toho se odvozují následky dalšího osudu vaší duše. Pamatujte si, že jen se světlem budete svobodní.

Miluji všechny bez rozdílu

 

Váš Pán Ježíš Kristus 

 

 

 

HLEDEJTE POUZE TO, CO VÁS SPOJUJE S OSTATNÍMI 

Moje milované děti v lidských tělech...

Najděte v sobě sílu a kuráž a prokažte, že jste schopni milovat každou lidskou bytost bez rozdílu. Proti negativnímu stavu nelze bojovat násilím a nenávistí, protože tím jen dodáváte energii tomu, proti čemu bojujete.

V každé bytosti hledejte Boží jiskru. I ty nejzlejší duše dělají pouze to, co samy umí. Žádám vás, abyste jim posílali Lásku. Nežádám vás o schvalování jejich činů, ale o to, abyste je měli rádi, protože i ony slouží celku a zobrazují, jak by vypadal život bez Boha a Jeho/Jejích duchovních zákonů. Podívejte se na ně a uzřete jejich božskou podstatu, která je dočasně zvrácená a převrácená. Také jsou jednou "buňkou" Mého těla stejně tak jako vy. Ony nevědí, že nebýt Mne, tak by nebyly ani ony, ale vy to víte, tak je milujte stejně tak jako Já, protože Já, absolutní Stvořitel a rodič všech nekonečných bytostí miluji každého bez rozdílu.

Když se pro změnu zaměříte na sebe, tak i pro váš život mám radu. Hledejte u sebe a ve svém okolí pouze to, co vás spojuje s ostatními, nikoliv to, co vás rozděluje. V této významné době jste tu proto, aby nastalo sjednocení rozděleného lidstva, na které už velice dlouhou dobu působí síly negativního stavu. Jsem tu v lidském těle obklopen vysoce postavenými bytostmi, abychom ho zbavili těžkého břímě.

Již brzy otevřu s Mými nejbližšími spolupracovníky Duchovní centrum Boží rodiny v Praze, kde se setkám/e s těmi, kteří si to přejí. Více informací sdělí v pravý čas Moje přímá inkarnace Jana, abyste byli přivedeni do Božích vibrací i vy.

 

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina 

 

 

 

 JEDINÝM LÉKEM NA VŠECHNO NEMOCNÉ, ZPRZNĚNÉ A UKRADENÉ Z PRAVÉHO ŽIVOTA JE LÁSKA = VYŠŠÍ VIBRACE 

Pokud si uvědomíte tuto jednoduchou formuli a začnete podle ní žít, tak budete i v těchto těžkých podmínkách planety Nula plni radosti. Máte dočasná těla od Mých odpůrců Pseudotvůrců, kteří vymysleli všechny možné i nemožné zvrácenosti, které napájejí mrtvý lidský život. Při aktivaci negativního stavu byly ukradeny principy Pravého života, aby po uskutečnění jejich převrácení manifestovaly život bez duchovních zákonů Stvořitele.

Často si stěžujete, že jste nemocni, nebo se necítíte dobře. Je to proto, že dočasné tělesné schránky začnou postupem času chátrat. Proč? Protože do nich proudí nedostatek Lásky ze Zdroje všeho života, tedy z absolutního stavu Pána Ježíše Krista. Drtivá většina bytostí v negativním stavu si neuvědomuje, že pokud by nebylo Lásky, jež vyvěrá ze Zdroje, tak by nebylo ani jejich existence.

Nejsou to jen těla, která strádají, ale hlavně duše, které jsou izolované od energie Lásky a milosrdenství. Už dříve jsem použil přirovnání, že duše žijící v zóně vymístění jsou jako utržené květiny, které uvadají. Obyvatelé 5. a vyšších dimenzí se na rozdíl od izolovaných duší doslova koupou v Lásce, protože ta je všude přítomna - okolo nich a přímo v nich.

Existence negativního stavu vás přidušuje, ač o tom ani nemusíte vědět. Jen se Mnou se můžete cítit dobře a klidně, a to platí i o daném zákonu, který zní: Jen s Pánem Ježíšem Kristem můžete mít věčný život. Život od Pseudotvůrců je dočasný a nebude mít dlouhého trvání. Máte svobodu výběru, jaký život si zvolíte: Pravý, nebo falešný?

„Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný.“

 

Váš Pán Ježíš Kristus 

 

 

 

 NAJDETE MĚ VE SVÉM SRDCI, ZBAVENÉM STRACHU A SEBEPODCEŇOVÁNÍ 

Toto je univerzální pravidlo pro všechny lidské bytosti na planetě Nula i jinde v zóně vymístění. Jsem ve vás přítomen vždy, jinak by nežil nikdo, ale je jen na vás, jak soukromý a intimní vztah se Mnou budete mít.

Vy, kdo čtete tato slova, jste dost duchovně vyspělí na to, abyste se Mnou navázali vědomé spojení a nechali se vést Mnou, protože nikdo jiný vás nezná absolutně. Jen Já vím, co je pro vás na vaší jedinečné životní cestě nejlepší. Znám každou buňku vašich těl, vidím do vašeho srdce a znám i ta nejtajnější přání každého z vás.

Pokud se zbavíte strachu a sebepodceňování, tak jste na dobré cestě směrem k pozitivnímu stavu, kde se jeho obyvatelé neustále přibližují Mojí dokonalosti na věčnost, protože tak se hraje hra života.

Pravidlo č. 1 - nesmíte mít strach. Je třeba si uvědomit, že vše je dokonalé, jen to nedokážete v omezených lidských tělech od Pseudotvůrců pochopit. Strach vás ovládá a svazuje. Negativní elity nad tímto světem se živí vaším strachem a chtějí, aby jste se báli. Když se na vše budete dívat s nadhledem, tak Mně dáte za pravdu, že mít strach nemá opravdu smysl. Duchovně probuzení jedinci se nebojí nikdy, protože ví, že je ochraňuji absolutní ochranou. Inkarnované bytosti z nebes jsou zde na Nule na nepřátelském území, ale přesto jsou v maximálním bezpečí, protože plní Můj plán a nikdy nedovolím, aby se jim cokoliv stalo.

Pravidlo č. 2 - Nepodceňujte se a nesrovnávejte se s ostatními. Dělejte jen to, co vám radí vaše srdce a intuice - tedy Já, Stvořitel všeho a všech Pán Ježíš Kristus. Mnozí z vás nevěří ve svoje schopnosti a vlastní originalitu. Pokud sami sebe srážíte a uměle se snižujete, tak nedojdete na duchovní cestě daleko. Přijměte sebe takové, jací doopravdy jste a nic si nenamlouvejte a neřiďte se neustále jinými. Při každé situaci se sami sebe zeptejte: Co by udělalo mé srdce?

Stvořil/a jsem nekonečno rozmanitých bytostí. V celém širém Stvoření nenajdete dvě stejné bytosti, dokonce ani dvě stejné sněhové vločky, či stébla trávy. Každému jsem dal/a do vínku potřebné vlastnosti, aby byl na věčnost šťastný a mohl se přibližovat k absolutnímu stavu. Mluvím o schopnostech vašeho ducha a duše, nikoliv dočasného lidského těla, které je zfabrikované Mými odpůrci Pseudotvůrci. Pro ty, kteří převibrují na Novou Zemi při rozdělení lidstva, jsem připravil/a dokonalá jemnohmotná těla zbavená všech neduhů.

Mně a našim spolupracovníkům dáte po přesunu do vyšší reality bytí za pravdu, až sami pocítíte tu božskou nádheru.

Váš Pán Ježíš Kristus 

ZÁKLADEM TRANSFORMACE A VZESTUPU DO VYŠŠÍ DIMENZE JE ZVYŠOVÁNÍ VIBRACÍ, ROZŠIŘOVÁNÍ VĚDOMÍ 

Další sdělení milovaným bytostem na Nule od Pána Ježíše Krista.

Bez práce nejsou koláče, to platí v celém Multivesmíru, protože jen sebepoznáváním a sebeobjevováním nekonečných rozmanitostí a variací života lze stoupat po duchovní spirále, neustále se přibližujíce Pánu Ježíši Kristu, tedy Mně. Život je změna, nikdy nestagnuje.

Pro to, abyste byli schopni lehce přejít do 5. dimenze při rozdělení lidstva, je potřeba plně projevit váš skrytý potenciál a věnovat se svému poslání.

Vy, kdo čtete tyto řádky, jste v drtivé většině duchovně probuzení a vaším primárním cílem je, abyste rozšiřovali vědomí i ostatních, nejen sebe. Podělte se s vašimi blízkými a přáteli o to, co už víte o dění spojeném s transformací lidstva. Seznamte je postupně s podstatou fungování tohoto světa a později je přiveďte na duchovní cestu ve formě vám vlastní. Brzy dojde i u nich ke kvantovému skoku ve vnímaní existence i sebe samých.

Seznamováním ostatních zvyšujete vibrace jim a dokonce i sobě, protože odvádíte veliký kus práce. V žádném případě jim ale nesmíte nutit vaši "pravdu", protože každá lidská bytost má ve své DNA ochranný systém, díky kterému přijímá duchovní informace jen takové, které jsou jí samotné ušité na míru. Kdybyste duchovně spícímu jedinci najednou řekli celou pravdu, došlo by k poškození jeho zapouzdřeného ducha.

Pokud přátelé odmítají vaše sdělení o věcech týkající se duchovního světa, nic si z toho nedělejte, neboť ještě nejsou připraveni, aby nastoupili na stezku za světlem. Vězte, že vám dají za pravdu, až se zjevím každému člověku na této planetě v podobě daru milosrdenství, jež se nazývá Událost/Varování. Tehdy budou mít před rozdělením lidstva ještě nějaký čas, zda vám budou naslouchat a nechají se inspirovat pozitivními vzory.

Kdybych se v podobě Mé přímé inkarnace znovu nevtělil do tohoto světa, kdyby spolu se Mnou zde nebylo přítomno obrovské množství vysoce vyspělých bytostí, tak by nemohlo dojít k transformaci zatím části, později i celého lidstva. Vy jste naší prodlouženou rukou a s pokorou vás vyzývám, abyste ze své svobodné volby pomohli s transformací lidstva. Protože díky vám se může po rozdělení lidstva dostat do vyšší dimenze např. váš manžel, který dosud duchovně spí.

Za každou bytost, která se díky vaší pomoci probudila z iluze tohoto světa, vás odměním nebeskou odměnou, která bude mít nesčetně podob. Těším se na brzké shledání s vámi, kdy dojde k propojení všech bytostí se Mnou. 

     

Váš Pán Ježíš Kristus 

ČÍM VYŠŠÍ VIBRACE LÁSKY BYTOST MÁ, TÍM VÍCE POMÁHÁ OSTATNÍM, TÍM MÉNĚ MYSLÍ NA SVŮJ PROSPĚCH 

 

V hierarchii Stvoření sídlím nade vším Já, absolutní Stvořitel Pán Ježíš Kristus, absolutně inteligentní, tvůrčí, milující, starostlivý a mocný. Správně Mě vnímejte jako oboupohlavní bytost, která zažívá sama sebe v nekonečných variacích života skrze vás.

Vznikají nové a nové sebeuvědomělé (sentientní) bytosti, které se při svém stvoření nachází na nejmenším stupni duchovního rozvoje, aby stoupaly neustále se přibližujíc absolutnímu stavu.

První relativní bytosti jsem stvořil/a v jednom bodě, kdy ještě neexistovaly přírodní světy Multivesmíru. Tyto duše se nazývají Boží prvorozenci a jsou na vrcholu pomyslné pyramidy nade všemi. Ještě je nutno zmínit, že nad pyramidou a kolem ní se rozprostírám Já, jelikož mimo Mne není nic, co by existovalo, protože jsem nekonečný/á.

Ve velmi zjednodušeném jazyce pro lidské bytosti vysvětlím další cyklus tvoření bytostí. Pod Prvorozenci se nacházejí další a další obyvatelé Multivesmíru. Pro vás je důležité vědět, že archandělé stojí mezi Prvorozenci a anděly, po andělech, jež představují další nesčetné entity širé existence, se v další "úrovni" nachází lidské bytosti.

Čím vyšší vibrace lásky bytost má, tím více pomáhá ostatním a méně myslí na svůj prospěch. Nejvyspělejší relativní entity slouží spolu se Mnou všem bez rozdílu, archandělé se angažují na záchraně lidstva a jsou prodlouženou rukou Prvorozenců, andělé a lidé jsou přímou spřízněnou skupinovou rodinou lidstva (platí jen pro anděly pohybující se v tomto hmotném vesmíru, kde se lidstvo nachází).

Výše postavení slouží méně postaveným, nikoli naopak, jako je to v negativním stavu, kde v peklech musí nejníže postavení sloužit nejvýše postaveným. V každém případě všichni přisluhovači negativního stavu slouží úzké skupině ryze negativních bytostí plazího původu, které nazýváme Pseudotvůrci. Ti svazují a vykořisťují všechny, kdo jsou v jejich sféře vlivu.

I vy můžete poznat, do jaké míry jste duchovně rozvinuti. Když myslíte na pomoc druhým a méně na sebe a na potřeby svého ega, tak jste na dobré cestě. Inkarnované bytosti z pozitivního stavu z 5. a vyšších dimenzí ( = andělé) se obětovávají pro dosud spící a ovládané lidi ( = praví lidští tvorové + inkarnované bytosti z neg. stavu), aby nemuseli nevědomě trpět nejen oni, ale i celý Multivesmír pozitivního stavu, jehož obyvatele negativní stav nepřímo ovlivňuje. V neposlední řadě jsou v lidských tělech přítomni i mistři a již zmínění archandělé, aby se Stvořitelem Pánem Ježíšem Kristem, který je rovněž v lidském (tentokrát ženském) těle přítomen ZDE, vyvedli část lidstva do nebe a později i ukončili tento časový cyklus, kdy bude po manifestování života bez Boha zlými lidmi a Pseudotvůrci odpovězeno na kdysi položenou otázku.

Snažte se v dobrém srdci pomáhat ostatním, neboť tím pomáháte i sobě.

 

Váš Pán Ježíš Kristus 

 

 

 

TRANSFORMACE LIDSTVA BY SE NEOBEŠLA BEZ POMOCI VYSPĚLEJŠÍCH VESMÍRNÝCH CIVILIZACÍ, KTERÉ ÚZCE SPOLUPRACUJÍ SE MNOU, PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM


Pozitivním bytostem, které se angažují na záchraně lidstva ve vesmírném prostoru okolo planety Země/Nula, se souhrnným názvem říká Vesmírní lidé. Povolal jsem je již dříve, aby kontrolovali negativní aktivity lidí, kteří by bez přítomnosti mimozemských bratrů a sester zničili celou planetu. Kdyby se tomu tak stalo, nebylo by odpovězeno na otázku: Jak by vypadal život bez Boha? Tím pádem by došlo k sebedestrukci celého Multivesmíru, protože na zodpovězení této otázky závisí existence celého jsoucna.
Nebudeme zde uvádět příliš konkrétních jmen civilizací a jejich představitelů, protože každý si může najít informace o pozitivních mimozemských rasách sám, aneb kdo hledá, ten najde.
Je nutno zmínit, že nejvíc těchto láskyplných bytostí, kteří se o lidstvo starají, má původ a domov v souhvězdí systému Plejád, kde v mnoha dimenzích obíhá okolo těchto hvězd mnoho planet s rozmanitými bytostmi na různém stupni duchovního i technického rozvoje. Velké množství dobrovolníků - mužů i žen - jsem požádal o spolupráci zejména z planety Erra, která je velmi podobná Nové Zemi. Vybraní Eřané z 5. a 7. dimenze přírodního vesmíru se v této době účastní velmi důležité mise. Okolo Nuly ve 3. dimenzi jsou rozmístěny miliony Vesmírných lidí ve statisících hvězdných plavidlech, aby v blízké budoucnosti vyzvedli část připraveného lidstva do 5. dimenze (platí pro ty, kdo nebudou mít dostatečné vibrace na tzv. nanebevstoupení, ale nezaslouží si žít v plnosti negativního stavu).
Nejznámějším představitelem Vesmírných lidí je Aštar Šeran, jehož součástí multidimenzionální bytosti je Ivo A. Benda, díky němuž mnoho pozitivních vesmírných civilizací vstoupilo do popředí zájmu pozemšťanů. Je autorem známých stránek
www.vesmirni-lide.cz, které jsou někdy odsuzovány negativními nebo duchovně spícími lidmi. Aštar je velitelem Velké vesmírné flotily a s Ptaahem se po půl roce střídá o střežení vesmírného prostoru okolo této planety před zlými entitami.
Milují všechny lidi bez rozdílu a těší se, až i vy o ně projevíte zájem. Pro ty, kteří mají otevřené duchovní srdce se můžou ukázat i na obloze v podobě jasných hvězdiček, popř. vás během spánku vezmou na vesmírnou loď i jiné planety.
Je pro ně veliká čest podílet se na transformaci lidstva. Jejich úkol není vůbec snadný, ale přijímají ho s láskou a pokorou. Již velmi brzy si společně s vámi oddechnou, až bude dokončeno i fyzické rozdělení lidstva. Tehdy se stáhnou z prostoru této planety, aby nebránili nezbytnému krátkému vítězství negativního stavu.


Váš Pán Ježíš Kristus

 

 

KDO ODEVZDÁVÁ SVOU MOC JINÉMU, STÁVÁ SE BEZMOCNÝM 

Nechávat se ukolébat falešným zjevem tohoto světa je pro lidskou bytost, která chce stoupat po duchovní spirále za účelem vysvobození z ovládání, nepatřičné. Nikam byste se pak nedostali a stále zůstávali v jednom bodě. Pokud se chcete zbavit strachu a ovládání, neřiďte se nastaveným pseudosystémem.

Tím nemám na mysli, že máte žít v rebelii, ale to, že se máte pohroužit do svého nitra a řídit se Mnou. Musíte se oprostit od šumu vnějších myšlenek a ovládacích programů. Když nebudete myslet mozkem, ale intuicí (duchovním srdcem), tak se přestanete bát o cokoliv, co je spojené s přežitím života zde.

Kdo odevzdává svou moc jinému, stává se bezmocným. Váš život (fyzický i duševní) nezávisí na zlovůli elit, bankéřů, politiků a dalších pozicí a institucí, které slouží růstu negativního stavu v zóně vymístění, ale na přijetí Lásky a Pána Ježíše Krista, odevzdání se do Jeho/Jejích milujících rukou.

Jakožto Stvořitel všeho a všech mám všechny informace o čemkoli v Multivesmíru. Vůči Mně se jeví jako relativní, jelikož je stvořený, tudíž nemůže být absolutní jako Já. Jsem jediný/á, kdo vám dává vše potřebné pro spokojený věčný rozvoj. Jsem přítomen v každém atomu, neboť i ty nejmenší částice jsou součástí Mého těla. Komu jinému byste se měli odevzdat, nežli tomu, kdo vás absolutně miluje a chápe? Vy jste Já a Já jsem vy. Díky tomu sdílím a zažívám svobodný život, poznávám sám/sama sebe.

Elitám nezáleží na nikom z vás. Snaží se své stádo vyždímat, aby z něho vytloukli maximum. Potom ovládaného jedince doslova zahodí na smetiště tak, jako vy zahodíte vymačkanou zubní pastu. Duše, která jim už neposkytuje energii, je jimi většinou odhozena do příslušné části zóny vymístění (pekel). Vím, že to zní tvrdě, ale jak se taková bytost může dostat do zóny umístění (nebe), když celý svůj život kolaborovala s negativním stavem a ještě na něm lpěla? Jak může být přijata do Lásky, když ji sama není schopna vnímat a odmítá se vzdát pomíjivých věcí? Nikdo není odsouzen k pobytu v peklech proti své vůli, každý má svobodnou volbu jít tam, kam si zvolí. Od Mého Prvního příchodu na planetu Nula v těle Ježíše Krista není nikdo v peklech uzamčen. Členům antivesmíru je navíc nabízena všudypřítomná pomoc mých vyslanců, kteří tam působí.

Svoji moc a energii proto využijte na vlastní duchovní růst. Jen tak můžete být vnitřně i navenek doopravdy svobodní, ať už jste v lidském životě kýmkoliv. Jedno je ale jisté: jste Láskou a je jen na vás, kolik ji budete ochotni přijímat a vyzařovat.        

Váš Pán Ježíš Kristus 

 

BLÍŽÍ SE ČAS ROZDĚLENÍ LIDSTVA DO DVOU HLAVNÍCH SMĚRŮ :

1. PROPAD DO PEKEL NA POZICI -1 SPOLU S REALITOU, KDE PRÁVĚ ŽIJETE
2. VZESTUP DO 5. DIMENZE PLANETY ZEMĚ = NOVÁ ZEMĚ

Dělení lidstva na duchovní úrovni zesiluje především od počátku nového tisíciletí. Fyzické dělení probíhá již od konce roku 2012, nejdříve v malém počtu převibrování jednotlivých skupinek lidí. Postupem času rok od roku počet lidí, kteří takto odcházejí z této reality, stoupá. Je to proto, že jak se planeta Země/Nula s celým lidstvem blíží k datu poslední vlny převibrování pozitivních lidí před příchodem Pseudotvůrců, musí z této dimenze postupně odejít všechny bytosti, které si nezaslouží žít v plnosti negativního stavu.

1) PROPAD DO PEKEL NA POZICI -1 SPOLU S REALITOU, KDE PRÁVĚ ŽIJETE
Já, Pán Ježíš Kristus mám své světelné pracovníky po celém světě, přičemž jejich počet dosahuje miliónů. Ve spolupráci se Mnou a kontaktem s pozitivním stavem přinášejí svědectví o nadcházejících změnách, které se týkají každého. Mimo jiné je účelem jejich působení také varovat dosud neprobuzené lidi, aby nemuseli trpět na planetě, která se propadne do pekel.

Až bude ve velmi blízké budoucnosti rozděleno lidstvo i na fyzické úrovni, nastane prudké snížení vibrací celého lidstva i těla planety (platí pouze pro tuto dimenzi). Pseudotvůrci sem přiletí spolu s dalšími mimozemskými entitami na planetě Nibiru a jeden z nich usedne na papežský stolec, který mu přenechá poslední papež František, jež je jejich spolupracovníkem. Ten, který usedne na papežský stolec, bude mít oslnivou lidskou podobu Ježíše Krista. Bude rovněž konat zázraky a pronášet moudrá slova. Bude oslavován a veleben jako pravý Bůh, přitom to bude vlk v rouše beránčím s ještěří podstatou. Vyřeší všechny problémy a války, celá planeta se pohrouží do míru, který uspí ještě víc už spících lidí, kteří zůstali v této realitě. Nastane sjednocení všech národů, bude zavedeno jedno náboženství, které přijmou všichni, protože bude obsahovat to, co lidé sami chtějí. Mějte na paměti, že Pseudotvůrci mají schopnosti a moc, jakou lidé nikdy nepoznali, proto nebude problém přestavět tento svět dle jejich představ během krátké doby.

V ten čas, kdy dojde ke zklidnění všeho, bude lidstvo ve falešném zájmu míru, jednoty, bezpečí, bratrství a dalších intrik očipováno, nejčastěji vpravením RFID čipu pod kůži. Ti, kdo čip odmítnou, budou očipováni v koncentračních táborech (např. v USA jich už nyní existují stovky - tzv. FEMA campy, kde jsou statisíce černých plastových rakví pro ty, kteří nebudou kolaborovat se systémem). Po očipování budou lidé ovládáni na 99,99 % a už nebudou mít žádnou svobodnou vůli, stanou se z nich doslova roboti. Pseudotvůrci si rozdělí otěže moci nad světem a zónou vymístění, ujmou se vlády nad všemi aspekty mrtvého života. Všudypřítomná cenzura a systém Nového světového řádu bude dohlížet na vše. Nastane masové vymírání všech druhů rostlin a živočichů na souši i v oceánech, vzduch a voda se stanou otrávenými, zemětřesení, sopečná činnosti, tornáda, bouře, vichřice a kyselé deště budou na denním pořádku. Ze zamořeného prostředí na povrchu se někteří budou muset uchýlit do podzemí. Už nebude kam utéci.

Aby toho nebylo málo, z falešného míru opětovně započnou další a další války, rozbroje a vše, co má na denním pořádku negativní stav. Bude vyšlechtěn nový nadčlověk-biorobot, kterému budou implantována ta největší možná zla, která vyjdou z černého srdce Pseudotvůrců. Armáda nadlidí bude mít za cíl napadnout Stvoření a pozitivní stav za účelem totální porážky všech jeho členů a dokonce i Mě, absolutního Boha Pána Ježíše Krista. Tento podnik je naprosto šílený a nemožný, protože nelze porazit absolutního Stvořitele, ze kterého vyvěrá Život a Láska, díky které jsou naživu i samotní udržovatelé negativního stavu. Samozřejmě nedopustím ani napadnutí pozitivního stavu. Tehdy bude odhalena pravá podstata negativního stavu, kterou si každý vyloží po svém. Jedna z mnoha podstat je, že při zničení Pána Ježíše Krista by zaniklo veškeré jsoucno a bytí včetně stavu negativního a všech jeho členů, tedy zjednodušeně: negativní stav nemůže být na živu bez stavu pozitivního, který řídím Já-Láska.

Všem bez rozdílu bude odpovězeno na otázku: „Jak by vypadal život bez Boha a Jeho/Jejích duchovních zákonů?“ Tehdy eliminuji celý negativní stav na věčnost, protože po zodpovězení té otázky ztratí jakýkoli smysl pro to, aby existoval a dále prodlužoval agónii všech. Každé bytosti bez rozdílu bude položena otázka, zda si přeje žít v plnosti pozitivního stavu, tzn. v kvalitě života, která se od počátku Stvoření ještě nikdy nežila. Těm, co si nezvolí vstoupit do nového cyklu času bez negativního stavu, bude odejmut věčný život na základě předešlé dohody, která byla sestavena ještě před samotnou aktivací zel a nepravd.

2) VZESTUP DO 5. DIMENZE PLANETY ZEMĚ = NOVÁ ZEMĚ
Ráj a vzestup do nebe (do vyšších dimenzí Multivesmíru) čeká na ty, kteří nosí v srdci Lásku, inspirují se pozitivními vzory, nepodporují rozvoj negativního stavu a nepřejí si zůstat v této realitě po rozdělení lidstva. Opět každému bez rozdílu dám na vybranou, kam v tomto čase změn chce jít. Moje milosrdenství a láska k vám je nekonečná, proto se ukáži všem při Události/Varování, kdy zažijete přímý kontakt se Mnou. Ty, kteří Mne do té doby nepřijali, ale přijmou tehdy, osvobodím také.

Až převibrujete nejčastěji na Novou Zemi v 5. dimenzi, uvidíte neskonalou krásu všeho a všech, ucítíte Božskou lásku a budete nepřetržitě spojeni se Mnou, milujícím věčným rodičem. Váš život se stane velice příjemným, plným a harmonickým. Nebudete zažívat žádná omezení. V dokonalém prostředí nebude přítomno nic záporného, co znáte z lidského života na Nule. Každý bude ráj na zemi vnímat jinak a lidskými slovy nelze popsat nádheru, která čeká ty z vás, kteří se vydají cestou světla. Jak budete stoupat po duchovní spirále vývoje, získáte schopnosti, o jakých se vám ani nezdá. Telepatie bude samozřejmostí již od samého začátku, teleportaci si rovněž brzy osvojíte. Vaše multidimenzionální bytost bude žít mnoho životů na různých místech ve vesmíru současně - a vy budete vnímat všechny životy najednou. Při cestování po vesmíru nastane poznávání nových civilizací a dosud nepoznaných bytostí. Nejen na Nové Zemi, ale kdekoli ve Stvoření vám dám možnost žít v prostředí, které vyhovuje vašim preferencím.

Mezitím se z první řady budete dívat na pseudovítězství negativního stavu v realitě planety, ze které jste předtím odešli. Nikdo jiný před vámi ani po vás neměl a nebude mít možnost sledovat toto dějství v přímém přenosu z první řady.

Až vysvobodím všechny bytosti, které zůstaly v negativním stavu, vy to přivítáte s nadšením jako ony, neboť pro vás to bude znamenat to, že se konečně setkají s vámi a všichni společně vstoupíte do nového cyklu času, kde už nebude přítomnost negativního stavu. Stvoření bylo stvořeno, aby žilo v plnosti pozitivního stavu. Při nezodpovězené otázce života bez Boha nebylo možné, aby někdy v historii Multivesmíru žilo Stvoření v plnosti toho, pro co jsem ho stvořil/a. Naštěstí již brzy se ten čas naplní a všichni budou žít v tom, co nikdy předtím nezažívali. Od té doby žádné zlo na věky věků nebude existovat ani v dřímající podobě, jak tomu bylo před aktivací protipólu Lásky.

Váš Pán Ježíš Kristus

 

STARÝ ZÁKON NENÍ ODE MNE, JEDINÉHO STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH, PÁNA JEŽÍŠE KRISTA!

Jak by se leckdo mohl domnívat, Starý zákon Bible svaté není ode Mne, Pána Ježíše Krista! Texty v této části Bible jsou povětšinou plné negativních činů, zel, ústrků posvěcené neustálými změnami nálad boha, který má vlastnosti lidských tvorů, kteří se nechají řídit ovládacími programy. Kdo dobře vyciťuje pravdu srdcem, hned na začátku čtení pozná, kde má Starý zákon původ.

Při prvotním sestavování se slova přenášela z generace na generaci ústně, až později byly myšlenky sepsány na papír do ucelených textů. Protože se Starý zákon psal ještě předtím, než jsem Já, tehdy Nejvyšší, nyní pravým jménem Pán Ježíš Kristus zajal/a Pseudotvůce, všichni obyvatelé planety Nula a zóny vymístění byli pod jejich přímou vládou a ovládáním. Až později jsem v těle Ježíše vstoupil nepozorovaně do pekel, kde jsem je zajal, separoval od jejich vládnoucích míst a uvěznil na neznámém místě. Tehdy ztratili většinu své dosavadní moci.

Vraťme se k psaní Starého zákona. Má původ jak démónský, tak i andělský, ale celek se jeví jako negativní. Když zlé entity (démoni) působili v tehdejší době na lidi, nepotřebovali tak složitý systém ovládání bytostí z vysílačů umístěných na Měsíci i jinde, jako to máte dnes. Vždyť vše bylo pod nepopíratelnou vládou Pseudotvůrců, kteří si mohli vytvářet libovolné podmínky, zobrazující negativní stav! Vládci zel a nepravd dobře věděli, že se něco chystá (Můj První příchod), ale nevěděli přesně co, neboť nikdo nevidí do absolutní mysli, ale tušili, že dříve či později bude sepsáno „něco“, co bude obsahovat nezkreslené Boží slovo. Proto z mysli Pseudotvůrců vyšly dosud nepoznané nepravdy, které vytvořily koncept trestajícího Boha, co si vyžaduje poslušnost, oběti, podlézání a další věci. Tento Bůh ze Starého zákona vskutku představuje Pseudotvůrce, kteří ze sebe udělali falešné bohy a stvořitele všeho a všech. Lidstvo se jim od té doby ještě více klanělo, neboť od nich mělo „boží slovo“, ale jen málokdo si uvědomil, že je ryze falešné. Již od samého začátku, kdy se vymístili do pekel, chtěli, aby je bytosti chycené do pasti uctívaly, ale nechtěli, aby věděly, ke komu přesně se klaní, neboť na sebe brali mnoho podob a vytvořili mnohá falešná náboženská učení, dogmata a doktríny.

Poté, co zlé entity nadiktovaly celé znění Starého zákona lidem, bylo toto dílo připraveno stát se nedělitelnou součástí Bible, kde mělo být přítomno hned vedle učení a životě o jejich odpůrci - Ježíši Kristu, tedy vedle Nového zákona. Tak se i stalo. Drtivá většina lidských bytostí má při čtení Bible problém rozlišit pravé Boží slovo od toho satanského. Jen velice malá tisícina procenta lidí v hrubohmotných tělech od Pseudotvůrců pak chápe význam jednotlivých pasáží z Nového zákona, který má hluboký duchovní význam, jež je souvstažný s koexistencí negativního stavu vedle pozitivního a všech věcech, spojených s odehráváním se dějů v tomto cyklu času. Nový zákon je psaný duchovním jazykem, aby nedošlo k jeho zamoření nepravdami a brát doslovně jeho slova nemá žádný smysl. V ucelené podobě i s vysvětlením je význam jeho pasáží vysvětlen v knihách Nového Zjevení, které sem ode Mne přinesl Petr Daniel Francuch. Nový zákon byl po celou dobu jeho existence cenzurován, tisíce slov bylo vypuštěno, ale nikdy nemohl být jeho pravý duchovní význam překroucen a zkomolen.

Všechno mám pod kontrolou a plán na vyvedení lidstva zpět do nebe je dokonalý. Až skončí typická lidská éra v zóně vymístění i jinde ve Stvoření, tak i Nový zákon se stane zastaralým a bude nahrazen něčím úplně novým, neboť do jsoucna a bytí vejde nový cyklus času. Vše bude úplně nové, protože v Božím světě je nepřípustná stagnace a lpění na starých hodnotách.

Váš Pán Ježíš Kristus

 

 

ČÍM VÍCE STOUPÁTE NA DUCHOVNÍ SPIRÁLE, TÍM VÍCE PRAVDY JSTE SCHOPNI PŘIJMOUT 


Duchovně spící lidé, kterých je vzhledem k zapouzdření jejich ducha většina, nejsou schopni přijmout ani ty nejzákladnější informace o fungování světa a vesmíru, natož aby se zajímali o duchovní svět. Tito lidé jsou odpojeni od komunikace se Mnou, jejich stupeň ovládání v současnosti dosahuje hodnoty přes 95 %. Většinou se řídí vlastním egem, nevyciťují intuicí, tudíž jejich vnímání Lásky, která je všude kolem, je na bodu mrazu. Jejich bůh jsou peníze, pravou Lásku nahrazují chtíčem k dosažení a prosazení vlastních cílů. Vysmívají se všem, kdo přinášejí jakoukoli pravdu v duchovní podobě, protože ta narušuje jejich vnímání falešného světa a akorát je dráždí. Pro tyto ovládané bytosti to znamená, že ještě nepřišel čas jejich probuzení a procitnutí z iluze této reality.


Poté existuje druhá kategorie jedinců, kteří jsou na počátku duchovní cesty. U nich dochází k postupnému snižování ovládání negativními entitami. Jsou schopni přijmout pravdu jen v malé míře, musí být vyžadován individuální přístup duchovního studia. Je jim určeno mnoho alternativních textů, které jsou často protichůdné, ale mají jednu věc společnou: popírají existenci zla a temných sil nebo bláhově tvrdí, že dobro a zlo jsou dva slučitelné pojmy, tudíž že i zlo je podstatou Stvořitele. Domnívají se, že tento lidský život na planetě Nula i s jeho problémy a nedokonalými těly řídím a udržují Já, Pán Ježíš Kristus. Nic není dále od pravdy. Stvořil/a a donekonečna tvořím pouze pozitivní stav, který manifestuje elementy absolutního stavu v relativní podobě. Opakuji, že typický lidský život a zónu vymístění jsem nestvořil/a! Kdo si myslí, že neexistuje nic takového jako Satan (Pseudotvůrci), opět není zatím schopen přijmout tento fakt. Pro ně jsem s N. D. Walschem připravil knihu Hovory s Bohem (3 díly) a další jeho knihy, které jsem mu nadiktoval Já. Můj plán na jejich duchovní vzestup je dokonalý, proto je nutné, aby byla přítomna pravda na rozličných stupních.


Další široká skupina pozemšťanů na duchovní cestě je v pokročilém stadiu spirály. Jsou to ti, co snížili stupeň ovládání pod 50 % a přijímají další (a tentokrát velmi zásadní) informace. Nyní se dovídají, že dobro nemá nic společného se zlem, jelikož zlo nebylo, není a nikdy nebude součástí Boha. Dobře vnímají, že fungování toho, v čem žijí, je nespravedlivé a těžké. Úspěšně vnímají zlo kolem sebe a nepopírají ho, ale velmi často obviňují Boha (s jakýmkoli jménem), že ho připouští a nechá trpět milióny entit. Lidstvo a všichni v zóně vymístění jsou odděleni od Boha, Pána Ježíše Krista a ostatních ve Stvoření kvůli experimentu a svým volbám. Nebudu zde uvádět, proč se děje to, co se děje, neboť vše je dopodrobna vysvětlené v obou dávkách Nového Zjevení Pána Ježíše Krista od Petra D. Francucha a Mojí přímé inkarnace Jany na 
www.bozirodina.cz.


Čtvrtá skupina duchovně probuzených je ve svém studiu rozmanitá. Stupeň ovládání se drasticky snižuje, pohybuje se mezi 30 % - 20 %. Nastává u nich napojení na Mě, tedy na svou intuici. Toto se děje většinou nevědomě, ale u mnohých i vědomě. Záleží na plánu duše, jak dotyčný vnímá napojení na Pána Ježíše Krista, na anděly, archanděly a další entity pozitivního stavu, např. o vzestoupené mistry, či vesmírné lidi a jiné... Různí se i forma vnímání duchovního světa. Někdo vnímá anděly neustále, jiný pravidelně cestuje do vyšších dimenzí a další nemusí vnímat nic. Opět záleží na plánu duše, rozhodně nezáleží na vyspělosti i původu ducha. Do této skupiny se zahrnuje velká část světelných spolupracovníků z celého světa, kteří přinášejí pravdu méně probuzeným, také i očitá svědectví o životě mimo tento svět. Jsou nebezpeční pro elity, které se snaží každého držet v nevědomosti a lži. Všechny spolupracovníky koordinuji, aby se učení o přicházejících změnách rozšířilo v době transformace do všech koutů světa, a aby byly zasazeny miliardy semínek do duší těch, kteří se jim snaží naslouchat.


Poslední skupina probuzených je schopna trvale přijímat ten nejvyšší stupeň pravdy, jaký je možný v této době všem podávat. Více pravdy v této době pochopit a podat nelze, jelikož by nikdo z těch, kdož jsou dočasně vtěleni do lidských těl od Pseudotvůrců, navíc s důmyslným systémem ovládání na území negativního stavu, neunesli tíhu další pravdy, doslova by zešíleli. Týká se i těch nejvyspělejších bytostí, které na sebe dočasně vzaly lidskou podobu. Opakuji, že nikomu není naloženo více, než unese, a to se týká i tohoto. Míra ovládání se trvale pohybuje pod 20 %. Jen pro představu: ženská přímá inkarnace Pána Ježíše Krista - Jana - je negativními entitami ovládána ze 2 %. Ty, které intuice dovede ke knihám Nového Zjevení, v nichž je nejvyšší pravda v ucelené podobě, která na tuto planetu mohla být přenesena, jsou schopni přijmout jediné pravé jméno Stvořitele všeho a všech, které zní Pán Ježíš Kristus. Tento název má hluboký duchovní smysl, nejedná se tedy o bezduché pojmenování. Lidé na vrcholu spirály růstu v poslední otáčce dochází osvícení.
Předposlední a poslední skupina jsou majáky v temnotě, přenašeči Božího slova. K tomu, abyste ho mohli přenášet i vy, stačí mít jen Lásku v srdci, zbavit se předsudků, ovládání, očekávání a přílišné negativitě. Každý den žijí dle Božského plánu a nechají se Mnou vést. Konají s čistotou v srdci, nikomu se nevnucují, ale jsou zde jen pro připravené, tedy nehází hrách na stěnu.


Váš Pán Ježíš Kristus

 

 

NANEBEVSTOUPENÍ, NEBOLI PŘEVIBROVÁNÍ DO VYŠŠÍ DIMENZE MULTIVESMÍRU JE OPUŠTĚNÍ REALITY BEZ PROŽITKU SMRTI FYZICKÉHO TĚLA

Jen ti, kteří jsou dost duchovně vyspělí na to, aby opustili při rozdělení lidstva tuto realitu způsobem převibrování, jsou schopni pokračovat ve svém životě bez přerušení fyzickou smrtí. Jedná se o duše většinou ze 7. a vyšších dimenzí Multivesmíru, které se za svůj různě dlouhý život nechaly inspirovat pozitivními vzory, navázaly kontakt se Mnou, vyzařovaly světlo a lásku do temnoty a nenávisti a výrazně se zasloužily o zvyšování vibrací lidstva a celé planety, tedy pomohly s položením základů cesty do vyšších sfér pozitivního stavu pro všechny. Pro stručné vysvětlení procesu nanebevstoupení znovu použijeme popis, který jsme již zmínili v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, tentokrát obohacený o nové poznatky. Existuje více variant přesunu do vyšší dimenze, ale toto sdělení má za účel přiblížit lidským bytostem variantu bez prožitku smrti těla.

Jedinec, který splnil své světelné poslání na 100 % už nebude mít důvod zůstávat v této realitě ani o vteřinu déle. Nejpozději v poslední vlně převibrování těsně před Druhým příchodem Pseudotvůrců bude každý světelný spolupracovník osvobozen z okovů tohoto světa. Až přijde dlouho očekávaný čas, všimnou si zmizení desítek tisíc lidí během krátké doby i stále spící lidé, kteří si vybírají život na planetě, která se propadne hlouběji do pekel. Už ale nebudou mít chuť přemýšlet nad tím, proč se to děje, protože jejich úroveň ovládání se zvýší na maximum a budou ujištěni vlkem v rouše beránčím (temnou stranou), že se nic závažného neděje a „ráj čeká na všechny bez výjimky,“ což bude heslo, jenž bude Satan hlásat všem, kteří se zúčastní závěrečné fáze typické lidské éry. Snížení duchovní inteligence zůstanuvších lidí je pouze jednou z mnoha složek pseudoživota v peklech, do kterého se ze svobodné vůle vrhnou přes 2/3 lidstva. Toto číslo je ale pouze orientační a neberte ho jako dogma, neboť vše se neustále mění a nikdo není předurčen být tam, kde nechce. Kdo bude vysvobozen, vím jen Já, absolutní Stvořitel a nikdo jiný, což je pochopitelné. Stále si pamatujte, že nikdo nedostává 100% pravdivé informace, protože to je zhola nemožné. Kdyby tomu tak mělo být, každý obyvatel v zóně vymístění by podlehl sebedestrukci. Teprve tehdy, až bude všem bez výjimky otevřeno vědomí, bude celé Stvoření i v zóně umístění seznámeno se vším, co se týká podstaty existence negativního stavu a každý dostane zaručeně pravdivé informace. To se stane na konci cyklu času.

Vraťme se k samotnému převibrování. Tato jedinečná událost se stane v poměrně krátkém čase. Nejprve dostane dotyčný telepatickou informaci, že nastal čas opustit tuto realitu. Ještě jednou dojde k aktivaci 3. oka i u toho, kdo ho nikdy předtím nevyužíval. Díky tomu Mě „uslyší“ přímo bez vedlejších vjemů, které se mohou občas vyskytnout kvůli nedokonalým tělům bez plného propojení mezi egem a duchem při klasické telepatii. Až mu bude sděleno, že nadešel čas „sbalit si kufry“ a odejít do pravého domova v 5. dimenzi, nastane postupné zvyšování vibrací těla. Zpráva o odchodu z planety Nula nemůže nastat v bezprostřední chvíli před samotným zmizením ze 3D, ale musí se dát dostatečně dlouhý čas na vyřízení posledních věcí ve starém životě a psychickém připravení na tuto úžasnou jízdu. Postupuji individuálně, a stejně tak jako Událost, i vyrozumění o přechodu do nového světa bude každým vnímáno jinak. Když dotyčného obeznámím o situaci, bude to znamenat, že má poslední týden až 14 dní času přípravy, která se týká starého i nově přicházejícího žití. Během přechodné doby, jak už bylo řečeno, budou den za dnem navyšovány vibrace hrubohmotného těla, v němž právě žijete, a proto se budete cítit lehčeji a mnohem lépe. Vibrace vašeho těla se sladí s vibracemi vaší duše a ducha. Až bude proces navyšování vibrací těla u konce, dojdete do bodu, kdy nastane ta pravá chvíle opustit tuto realitu. Začnete velice silně vibrovat, doslova z vás začne prýštit světlo. Vibrování bude způsobeno tím, že atomy, kterými je tvořena vaše fyzická schránka, budou kmitat velice rychle. Přesný čas, místo a okolnosti vašeho převibrování určujete pouze vy. Když budete plně připraveni a dáte souhlas k opuštění této reality, najednou se začnete příjemně třást a rezonovat, budete obklopeni světlem a pocítíte nastávající lehkost. Vaše chodidla se naposledy odlepí od země této reality a doslova se vznesete pár centimetrů do vzduchu. Pokud budete někým pozorováni, okolí vás uvidí v koupeli bílo-zlatavého světla a postupně se budete ztrácet z očí všem živým i „neživým“ věcem ve 3. dimenzionalitě, doslova zmizíte z tohoto světa. Při tom, když se to bude dít, z vašeho pohledu starý svět zmizí také. Hmota, kterou jste tvořeni, se v jednom okamžiku rozplyne do všech stran. V tomto okamžiku dosáhnete hranice mezi frekvenčními pásmy 3D a 5D.

Po tom, co dosáhnete pásma, se přemístíte jakýmsi světelným tunelem do 5. dimenze nejčastěji na Novou Zemi. Vaše nové tělo bude při rozložení hmoty starého těla opětovně složeno a restrukturalizováno do nové podoby na bázi krystalů, jemuž se říká duplikát. Ten už není od Pseudotvůrců, nýbrž ode Mne, Pána Ježíše Krista. Je zbaven veškerých nedokonalostí, už v něm nejsou přítomny žádné prvky týkající se negativního stavu. Celý vnitřek s orgány je k nepoznání od toho starého. Není důležité uvádět v tomto čase fungování duplikátu, ale za zmínku stojí, že srdce nemá tvar divně tvarovaného svalu, jako tomu máte zde, ale má tvar srdce, které znáte na vyobrazeních. Je to duchovní srdce, které slouží ke komunikaci se Mnou, k navazování láskyplných vztahů se všemi a mnoha dalším produktivním věcem. Umístil/a jsem ho doprostřed hrudi.

Jak lze popsat zážitek nanebevstoupení? Jako úžasnou jízdu plnou vzrušení, pozitivity a světla, při které vás na jejím konci čeká láskyplné objetí se svými milovanými bratry a sestrami, spolu s nekonečným poznáváním nekonečných aspektů života ve Stvoření. Po převibrování vás také čeká nádherný nádech duchovní atmosféry ráje na zemi. Až se rozkoukáte a osvojíte si nové (ale jinak běžné) schopnosti cestování v času a prostoru, vnímání více aspektů své bytosti aj., stanete se ctěnými vyspělými osobami, které měly tu čest projít si tím vším. Na tento zážitek se vyplatí pár let „počkat“ - to vás ujišťuji; ale zároveň připomínám, že nemáte čekat se založenýma rukama na věci, které přijdou, nýbrž máte využít zbývající čas ke konání svého poslání.

Váš Pán Ježíš Kristus

 

 

TRANSFORMACE JE CESTA DO NEBE, TRANSHUMANISMUS JE CESTA DO PEKEL. TRANSHUMANISMUS PŘINESE VĚTŠÍ ZOTROČENÍ, TRANSFORMACE PŘINESE VYSVOBOZENÍ 

Jen cestou transformace vede cesta věčného života. Nemůžete schvalovat pseudovymoženosti negativního stavu a přitom chtít do stavu pozitivního, tedy do nebe. Je třeba si vybrat, k jaké straně se přikloníte.

Zevními prostředky na zlepšení kvality života ve zfabrikovaném lidském těle, které jsem nestvořil Já, se duchovně neposune nikdo nikam. Kdo si vybere cestu transhumanismu, bude se stále potácet na tom samém místě, pouze oddálí nezvratitelný osud, kdy jednou konečně pozná pravou podstatu života v negativním stavu, aby objektivně porovnal, zda mu stojí za to žít ve stálém dostatku, hojnosti a hlavně pravé duchovnosti, ve spojení se Zdrojem života.

Elity nabízejí vybraným lidem svoje technologické výdobytky. Slibují pohodlnější, snadnější a údajně „lepší“ život, když budou používat prostředky pro službu hmotě, nikoli dávat přednost práci na sobě a růstu po duchovní spirále, mající za cíl oproštění se od návyků mrtvého života, který vytvořili boží odpůrci. Proč je lidský život mrtvý? Z pohledu 5. a vyšších dimenzí Multivesmíru se totiž tento způsob existence jeví jako mrtvý, ač ti, kdo ho prožívají (lidé), jsou zvyklí na omezený způsob žití bez spojení se svým vyšším Já, bez komunikace s bytostmi světla, úplně separováni od toho, co je přirozené. Již brzy budou krásy pravého života zažívat ti, kdo nelpí na bytí v hmotě, která dočasně brání v rozletu do svobody.

Transformace je cesta do nebe. Kdo nemiluje pomíjivé věci, jako jsou peníze, hmotné statky, povyšování se nad druhé, vykořisťování, upřednostňování jednoho před druhým,... a jednoduše pozemský systém, který je založen na heslu „rozděl a panuj,“ nýbrž myslí a koná pozitivně, nemusí se obávat, že bude muset úpět v Novém světovém řádu, který se chystá na většinou nic netušící obyvatele těžce zkoušené planety. Není třeba vyjmenovávat věci, které zajistí vaše místo v ráji na zemi. Jak už jsme mnohokrát sdělili, jedinou vstupenkou do ráje jsou vibrace. Každý má zodpovědnost jen sám za sebe, a proto jsou vibrace všech jedinců nezkresleným zrcadlem míry dobra (v opačném případě míry zla), které v sobě nesete.

Transhumanismus je cesta do pekel. Jeho cílem je pomocí údajného „pokroku“ odstranit nemoci, chudobu, zlepšit schopnosti fyzické i mentální. Pseudotvůrci po svém příchodu zavedou masivní zavedení transhumanismu pro své nejbližší, tedy pro hlavní poskoky a aktéry při krátkém pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula i jinde v antivesmíru. Tato „vylepšení“ se nebudou týkat obyčejných lidí, kteří netuší, o co tady jde, a s páskou přes oči kráčejí po široké dlážděné cestě do pekel, která má takové rozpětí, že i slepci (v duchovním smyslu) na ní nemohou narazit na žádné překážky. Naopak probuzení lidé stoupají po uzoučké trnité cestě do nebe, ale mají to, co slepí nemají - přímou podporu, vedení a ochranu Pána Ježíše Krista. Na konci jejich cesty je patřičně odměním věčným životem. I neprobuzení budou „odměněni“ Ďáblem po svém - pseudoživotem v intermediálním světě patřičné dimenze zóny vymístění, lidově řečeno v peklech.

Transhumanismus přinese větší zotročení, kterého si lidé, kteří budou žít pod vládou Zlého, nevšimnou, naopak si budou ještě více libovat výsady, kterou mohli dostat. Jejich příbytky duše dostanou vylepšení v podobě implantátů v těle, nanotechnologií, vylepšení genetického kódu (další manipulace s DNA, většího zabudování zel do ní), převedení své osobnosti do virtuální reality, rozšíření inteligence, prodloužení délky života, psychické odolnosti vůči okolním věcem (bude zneužito proti přijímání pravé Lásky), telepatie, teleportace a samozřejmě zavedení čipu do těla, aby se úroveň jejich ovládání zvýšila na 99,99 %. Vyjmenováváme pouze část věcí, které se týkají tzv. překonávání lidských omezení, jelikož existuje široká škála „vylepšení“ těla. Výsada vylepšení nebude mít dlouhého trvání a skončí při odchodu z této dimenze do duchovního světa. Tehdy bude duše každého zlého tvora obnažena na kost, aby pocítila, jaké to je nacházet se v negativním stavu bez slibů, kterými byla tak uchvácena v době, kdy žila na Nule. Sliby jsou chyby a entity z antivesmíru velice rády slibují všelijaké věci, ale dohodu s tím, kdo upsal svoji duši jejich straně, zruší záhy a pouze ho využijí k dosažení vlastních cílů, aneb „když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.“

Transhumanismus bude rovněž sloužit k vytvoření nadlidí, kteří se pokusí napadnout pozitivní stav Multivesmíru. Na těchto entitách nebude přítomno nic přirozeného, poněvadž se od lidských tvorů budou odlišovat tím, že dokonce i jejich duše bude umělá, a na kontakt s čímkoli pozitivním budou reagovat sebeničivou explozí. Proto se musí tato armáda bio-robotů uvést vně dimenzionální strukturu Stvoření, kdy všechny vymoženosti Pseudotvůrců selžou.

Jediná přirozená cesta je transformace, která teď probíhá a vyvrcholí vaším přesunem do 5. dimenze na Novou Zemi. Kdo už nyní využívá možnost mít čip pod kůží, aby mohl např. platit elektronické transakce pouhým přiložením ruky, nemůže se zúčastnit vytržení do nové reality. Nic se ale nevyrovná schopnostem jemnohmotných těl na krystalické bázi v Pravém Stvoření, protože jsou stvořená přímo Mnou, tedy jsou dokonalá. Další informace na toto téma se dozvíte v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny ve 24. kapitole: „Rozdíl mezi transhumanismem a transformací.“

 

Váš Pán Ježíš Kristus 

 

 

UDÁLOST, KTEROU JSEM POPSAL I POD NÁZVEM „VAROVÁNÍ“, JE DALŠÍM DŮLEŽITÝM „URYCHLENÍM“ TRANSFORMACE HNED PO 21. 12. 2012 

V 31. kapitole Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny jsem v roce 2015 vůbec poprvé v historii Multivesmíru sdělil dosud nejpravdivější informace o Božím milosrdenství, které jsem pod upřesňujícím označením nazval „Varování.“ Od toho okamžiku je přítomný další kus pravdy nejen mezi lidskými bytostmi, který pochází přímo od jediného Stvořitele. Od završení druhé dávky Nového Zjevení nastal navíc další posun ve sféře Stvoření, která má za cíl ještě intenzivnější změny, jež se týkají urychlení transformace lidstva. Událost, která brzy čeká všechny jedince, žijící na planetě Nula, bude mít životně důležitou hodnotu, neboť hlavně díky ní se pozemšťané rozhodnou, zda přijmou Lásku a Mě do svého srdce, aby nemuseli trpět ve zhoršujících se podmínkách na planetě, která se propadne hlouběji do zóny vymístění.

Sdělení Pána Ježíše Krista jsou určena zejména pro naše spolupracovníky a následovníky, kteří již z větší části ví, o co tady jde, četli alespoň jednu z dávek Nového Zjevení, a jsou schopni vstřebat další závažné informace z duchovního světa, které dále rozšiřují jejich obzory. Proto zde nebudu mluvit v termínech, jenž se snaží zobecnit světelné texty, ale nadále budu používat styl a termíny, které můžete spatřit v jeho druhé dávce. I v tomto sdělení vám již nebudu opakovat přesně to, co bylo napsáno, protože nic se neopakuje dvakrát, nýbrž použiji techniku „opakování ve spirále“, která vychází z pravd již dříve zjevených, občas je připomíná a hlavně doplňuje o nové poznatky.

Pokud již víte, cílem Události bude pro světelné spolupracovníky utvrzení jejich víry v Boha (pod jakýmkoli jménem), spící lidé, kteří jsou nejčastěji pravými lidskými tvory, dostanou vůbec poprvé přímý důkaz o Mojí existenci, a agenti negativního stavu, tedy duše z pekel, budou mít na rozdíl od svých druhů žijících v zóně vymístění mimo planetu Nula tu výsadu, že i oni Mne uvidí svým vnitřním zrakem a budou s to učinit rychlý posun vpřed - do Pravého Stvoření, doslova vyskočí z bažiny zla a nepravdy do hřejivé bavlnky dobra a krásy. V opačném případě jejich srdce „pukne“ a raději budou sloužit dál svým otrokům, mnohdy až do konce cyklu času, kteří jim slibují to, co chtějí slyšet, ale zde platí víc než kde jinde, že sliby jsou chyby, jelikož temná strana je dříve či později poruší. Pouze absolutní Pán Ježíš Kristus vám slibuje a zaručuje nejradostnější život v nebi, zážitky, dobrodružství a věci, o kterých se vám ani nezdá. Budete je zažívat již velmi brzy, až převibrujete z tohoto světa tam, kam patříte.

Událost je popisována mnohými proroky, aby se na ni lidstvo lépe připravilo. Drtivá většina lidských tvorů ale nechápe, co přesně znamená. Existují i tendence, při kterých je překreslována a bagatelizována do nepravé podoby. Díky složitosti celé situace jsem musel povolit, aby zejména věřící křesťané dostali od vybraných proroků zprávy, že Varování přijde téměř souběžně s Druhým příchodem Pána Ježíše Krista. Opakuji, že Druhý příchod probíhá od roku 1957 Mým druhým vtělením na tuto planetu tentokrát do ženského těla, aby byla zahájena poslední fáze konce negativního stavu ve jsoucnu a bytí. V absolutnu se odehrává vše současně, pouze bytosti žijící v hmotě na různém stupni vývoje zažívají lineární plynutí času. Proto téměř nikdy nesděluji ani skrze mé spolupracovníky data čehokoli, neboť čas není důležitý. Vím, že by jste velice rádi znali rok a měsíc toho a toho bodu, kdy dojde k zevnímu projevení tzv. „božího zásahu“, ale věřte, že by to nadělalo více škody než užitku. Můj plán se všemi je naprosto dokonalý, proto věci, které se dějí ve vás a okolo vás přijímejte vždy s pokorou. Velice dobře vím, jak těžké je snášet mnohé situace se životem zde, protože jsem je zažíval v těle Ježíše a stále zažívám v těle Jany. Všechno probíhá zvnitřku navenek, jak jsem napsal v předchozí dávce Nového Zjevení s Petrem, a též Druhý příchod se nejdříve projevuje vnitřně a až poté zevně. To bude až souběžně s eliminací negativního stavu na konci cyklu času. Tehdy bude Boží mise završena. Možná si všímáte, proč bude Boží mise s transformací lidstva završena až tehdy? Protože ani po rozdělení lidstva a převibrování zatím části obyvatel Země neskončí Boží rodina svoji činnost, naopak teprve tehdy začne nezkreslený požitek a radost s její spoluprací, kdy se bude postupně celé Stvoření dovídat o její důležité misi. Spolu s lidstvem projde vývojem od 5. dimenze až do bodu, kde se vše nacházelo před Pádem.

Vrátím se přímo k tématu Události. Až se zjevím všem lidem bez rozdílu, provedu vás celým svým dosavadním životem, jako na pásce uvidíte vaše nejdůležitější životní okamžiky, bez ohledu na to, zdali byly dobré nebo špatné. Každého zbavím na pár minut ovládání negativních entit, aby jste se nad vše povznesli a dívali se na celé to dějství z nezkresleného pohledu. Během 15ti minut (z pohledu lineárního času) prokonzultuji s každým jeho starosti a radosti, bude v moři lásky a obejmu ho/ji. Bude to nejniternější, nejsoukromější a nejosobnější dialog se Mnou, jaký jste od doby, co žijete na Nule, zažili. Nikoho nenutím, aby Mě/nás následoval ani po Varování, ale z toho plynou patřičné následky, které nezpůsobuji v žádném případě Já, ale svobodná volba přisluhování Pseudotvůrcům.

Co se konkrétněji během Události stane? Nelze sdělit vše a podrobně, ale nastal čas, abych ji vám ještě víc přiblížil. Nejdříve se v jeden okamžik rozzáří celá obloha bílým, neoslňujícím světlem. Na polokouli, kde bude v tu dobu noc, se to stane samozřejmě také. Tato záře přitáhne pozornost miliard lidí. V ten moment budou všechny složky temné strany uvedeny ve velkou pohotovost, jelikož na chvilku ztratí kontrolu nad každým člověkem. Nebudou ale ani trošičku moci smět udělat něco, co by Událost překazilo. Na planetu Nula se vylije v jeden okamžik tak velké množství čisté božské Lásky, že si to dovedete představit až tehdy, kdy se to stane. Není náhoda, že můžete na internetu i okolo sebe vnímat stále narůstající hodnoty energií, jako je např. energie Bovis. Tyto hodnoty budou stoupat neustále, až do samého završení rozdělení lidstva. Energie jsou bez přestání posílány na vaši planetu z Centrálního slunce, kde je v tomto vesmíru ukotveno nejvyšší vědomí. Z něj proudí do tohoto solárního systému přes Slunce kladně nabité fotony. Stálé navyšování energií má za účel zrychlení transformace a duchovní obrodu části obyvatel, jež vyvrcholí výše zmíněnou Událostí. Elity se snaží bránit v přísunu fotonů a jeho povyšujících vibrací tzv. chemtrails. Vše se děje pod Mým dohledem, a je jim dovoleno jen to, co je nezbytně nutné pro zodpovězení otázky života bez Boha a duchovních zákonů. Kdyby nebylo Mojí přítomnosti i v zóně vymístění, celá by se již dávno rozpadla.

Po rozzáření oblohy sestoupí světlo z oblohy až k zemi. V tom okamžiku se zastaví všechen lidský shon, doprava,... pohyb. Vaše nesmrtelné vědomí vystoupí z hrubohmotného těla, kde Mě uvidí každý svým vnitřním zrakem. Mějte na paměti, že toto se bude odehrávat v nitru každého z vás a půjde o zážitek, který bude živější než sen, ale nebude zachycen žádnými technickými prostředky. Vnímání Pána Ježíše Krista se bude různit od jedince k jedinci. Jelikož jsem všemohoucí, použiji pro každého podobu Boha, která s ním bude nejvíce souznít. Nejvyspělejším bytostem, probuzeným a křesťanům se zjevím obvykle v dokonalém těle Ježíše, členům ostatních náboženství se ukáži v podobách, v jakých si Stvořitele představují. Rovněž pro zaryté ateisty vyberu vhodný zjev. Vše je dokonalé a není se třeba obávat jakýchkoliv nedostatků. Zjevuji zde jen malý a omezený výsek toho, co se stane, až se vaše duše setká s Pánem Ježíšem Kristem. To je proto, že nikdo nedostává 100% informace a také proto, že je třeba, abyste se sami sebe zeptali, co vlastně tento zážitek bude znamenat pro vás a dívali se na něj tak, jak ho cítíte vy. Není třeba rozvádět více bodů o setkání tváří v tvář se Mnou, neboť to se bude různit od jedince k jedinci.

Pozitivní bytosti budou plesat radostí, negativním se sevře srdce, protože pocítí lítost nad tím, jaké zlo páchaly. To se stane u těch agentů negativního stavu, u kterých dojde k prozření a obrácení se směrem do nebe. Ti, kteří neprojeví zájem konvertovat, budou zarytě škrábat nehty po zdi a brojit proti Lásce, ale v důsledku toho bude tento škrabot působit nelibozvučně pouze na jejich uši, protože všichni za tou stěnou (v pozitivním stavu) se budou věnovat mnohem příjemnějším věcem a na starý život už si ani nevzpomenou. Varování předchází převibrování části lidí do ráje na zemi, takže sami ještě budete svědky toho, jak se zachová systém, jenž hýbe světem. Média božský zážitek překroutí, bude označen za blud a halucinaci, ale vás již nezmate nic, poněvadž do konce vašeho poslání ve 3D budete kráčet po osvětlené cestě do nebe, aniž byste více zakopli.

Tímto aktem bude zahájeno finální odpočítávání do příchodu Pseudotvůrců na Nulu. Je to též další ujištění, že vaše vysvobození je blízko. Po převibrování poslední vlny spolupracovníků bude zastaven přísun světelné energie. Poté dojde ke zhoršení všech oblastí života v realitě, která se propadne do pozice -1. Tehdy již nic nebude bránit tomu, aby typická lidská éra v tomto divadle zahrála poslední scénu, opona se naposledy stáhla a zůstanuvší „herci“ za ní si mohli ještě jednou vybrat, zda chtějí žít v pozitivním stavu.

Váš Pán Ježíš Kristus 

Zpět na výběr části