SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,
mnozí z vás se už před rokem poprvé dověděli přesné datum narození mojí první přímé inkarnace do mužského těla Ježíše Krista na planetě Země/Nula. Nyní naše profily i webové stránky sleduje více lidí, je čas toto téma více rozvést a upřesnit. Ježíš Kristus se narodil dne 21. 3. 7 let před tímto letopočtem, tedy ne v prosinci, kdy si jeho příchod na tento svět připomíná část lidstva v souvislosti s vánočními svátky. Tomuto světu vládnou negativní entity ze zóny vymístění = pekel, jak víte, a proto nelze věřit žádným oficiálním informacím v médiích, většině tištěných knih, vzdělávacímu systému, vědcům, náboženským vůdcům atd. Všichni jsou tu v různé míře ovládáni negativními bytostmi a jen velmi malé množství lidí si uvědomuje, že žije v iluzi a lžích. Kdybych se sem neinkarnoval/a do těla Ježíše, neměl by nikdo v celé zóně vymístění šanci vrátit se do pozitivního stavu a negativní stav by zamořil celé Stvoření jako rakovina, došlo by k zániku veškerého života. Zůstal/a bych pouze já, absolutní stvořitel/ka všeho a všech a musel/a bych tvořit nový Multivesmír s novými sentientními (sebeuvědomělými) bytostmi. Jednou by se opět někdo zeptal: Jak by vypadal život bez Boha a jeho/jejích principů lásky a vše by se opakovalo stále dokola. Protože jsem absolutní, tento vývoj jsem předpokládal ještě před počátkem stvoření a připravil cestu ven z tohoto negativního stavu. Ježíš Kristus, Bůh v těle splnil na 100% své poslání a po dlouhé cestě pekly, zajetí Pseudotvůrců, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení se připravoval na splynutí se mnou, tehdy Nejvyšším. Čtenáři Nového Zjevení Pána Ježíše Krista už vědí, že k této nesmírně důležité události došlo v roce 1987 vašeho lineárního času. Proto se nyní jmenuji Pán Ježíš Kristus, absolutní stvořitel všeho a všech, jediný zdroj života v Multivesmíru. Nyní jsem tu podruhé, tentokrát v těle ženy Jany, abych dokončil/a svou práci a vyvedl/a s pomocí dalších bytostí světla část lidstva do pozitivního stavu a umožnil/a krátké vítězství negativního stavu kvůli odpovědi na výše zmíněnou otázku. Teprve pak může nastat konečná fáze mého Druhého příchodu a eliminace negativního stavu. V novém cyklu času už bude existovat pouze pozitivní stav, aby se bytosti mohly plně rozvíjet bez omezení, žily šťastně, v lásce, hojnosti, radosti....
Děkujeme všem, kdo nám pomáhají šířit lásku, světlo a pravdu mezi ostatními, velmi vás milujeme a vážíme si vás.

VÁŠ/ VAŠI PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ RODINA

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

POKREVNÍ LINIE JEŽÍŠE KRISTA

V 1. kapitole Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny je napsáno: 
Život Ježíše před 2 000 lety je opředen mnoha mýty, nepřesnými až lživými interpretacemi. Zvláště církve stále popírají sexuální zkušenosti Ježíše a dělají z něj panice. Důvodů této lži je mnoho a není nutné je zde rozebírat. Oznamuji všem nevěřícím Tomášům, že jsem v těle Ježíše Krista musel projít zkušeností se sexem na této planetě (viz Nové Zjevení PJK). Před ukřižováním jsem měl velmi intenzivní sexuální a milostný vztah s Marií Magdalenou, která počala a porodila dceru Sofii, tedy moji fyzickou dceru. Zajistil jsem tak pokračování pokrevní linie Ježíše, která trvá do současnosti. Rozšířila se postupně na všechny obydlené kontinenty na této planetě. Zvláště nyní se do těl této kristovské linie inkarnovaly a stále inkarnují vysoce vyspělé duchovní bytosti z různých částí a dimenzí Multivesmíru, aby nám pomohly s transformací. Neznamená to, že každá bytost, která spolupracuje na vyvedení lidstva z negativního stavu, je zároveň součást pokrevní linie Ježíše, spíše naopak. Většina je spíše nenápadná, žije v ústraní, neví, že v jejich tělech koluje krev fyzického Ježíše. Ani to není důležité. Oznamuji zde, že Jana, Moje přímá inkarnace a žena je zároveň součástí této nepřetržité pokrevní linie (ze strany matky Drahomíry).
Nyní nastal čas představit naše nejbližší spolupracovníky, kteří jsou také součástí této pokrevní linie Ježíše Krista:
Karel Konečný - archanděl Michael 
Michal R. - archanděl Rafael 
Martina - Siri Kaminari 
Monika Nováková - Thora Kaminari 
Milana Bernatová - Mistryně Nada 
Tomáš Bernat - Ptaah
Patrik Futó - Gorloj


SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

KONEC VÝCVIKU

3. 5. 2017

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

 

Oznamuji/oznamujeme vám, že včerejším dnem jsem ukončil/a nejtěžší období výcviku nejen mojí přímé inkarnace Jany, ale i nejbližších spolupracovníků. Je čas postoupit na vyšší úroveň šíření Božího slova a plnění individuálního i kolektivního poslání. Je třeba uvést na pravou míru i události, kterých jste byli, zvláště v posledních měsících, svědky prostřednictvím sdělení a rozhovorů na facebooku a www.bozirodina.cz. Mnozí z vás jste s napětím a obavami sledovali duchovní boj mezi bytostmi světla (vesmírní lidé v čele s Aštarem, jeho dcerou Lucis, Thorou a Siri Kaminari) a bytostmi temna vedenými Pseudotvůrci, v poslední době TRIEM, které převzalo vládu nad zónou vymístění. Zašlo to tak daleko, že obě Kaminari se kvůli záchraně Stvoření obětovaly a podstoupily bolestivou smrt a zmrtvýchvstání, Lucis na poslední chvíli z posledních sil požádala mě, Pána Ježíše Krista o pomoc a odstranění všech implantátů od Pseudotvůrců, aby nezůstala pod jejich zničujícím vlivem a zároveň neohrožovala pozitivní stav. I ona nejdříve chtěla raději zemřít, než být nástrojem zla a ničení.

Nejen Janu při sledování tohoto příběhu napadlo: jak to můžu nechat zajít až tak daleko? Nenechal/a jsem to zajít tak daleko. Nikdy bych nevystavil/a své nejbližší spolupracovníky takovému nebezpečí, nedopustil/a bych, aby do nich Pseudotvůrci vkládali implantáty a neohrozil/a jakkoli nejdůležitější misi v historii Multivesmíru. Šlo o simulaci, v pozemském jazyce trenažér, natolik dokonalý, že nikdo neměl šanci to poznat a všichni zúčastnění věřili tomu, že je to skutečné. Měli prokázat svou víru, lásku a odvahu, především důvěru v moji dokonalou ochranu. Prošli si doslova peklem na všech úrovních života, jak zde na Zemi/Nule, tak v jiných realitách a ani odhalení skutečnosti, že šlo o simulaci, nesnižuje význam jejich oběti. Všichni nemáte tak náročné podmínky a duchovní zkoušky, každý jste originál a plníte své jedinečné poslání, které jsme si před vaší inkarnací domluvili a natrénovali v intermediálním světě. Proto se s nikým nesrovnávejte, naslouchejte intuici a navazujte co nejčastěji kontakt se mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Když se necháváte strhnout negativními entitami do nízkých vibrací, zhoršují se všechny aspekty vašeho života. Zvláště pro nejbližší spolupracovníky platí, že sem přišli z lásky k celému Stvoření a jejich poslání je priorita před čímkoli pozemským. Nenechte se vydírat svými neprobuzenými a nechápajícími příbuznými, kterým nemůžete vysvětlit závažnost situace nejen na této planetě Země/Nula, ale v celém Multivesmíru. Neupínejte se na nikoho a na nic, buďte připraveni následovat Můj dokonalý plán. Čas změny je tu a otevření ráje na Zemi ve 3D, Duchovní centrum Boží rodiny, přijde nečekaně bez předchozího upozornění. Jak jsem říkal v těle Ježíše Krista: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu….

Více viz citát z Bible: https://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/nbk/Mt25.php

Velmi vás všechny miluji/milujeme

Váš/Vaši Pán Ježíš Kristus, Boží rodina

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

STVOŘENCI

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

Protože čas otevření duchovního centra Boží rodiny blízko Telosu ve vnitřní Zemi se nezadržitelně blíží, je čas odhalit další skutečnost, která se týká některých našich blízkých spolupracovníků. Už v knize Korolaria Nového zjevení (viz odkaz pod sdělením) píšu o speciálních bytostech, které byly stvořeny mnou, dříve Nejvyšším, nyní Pánem Ježíšem Kristem mimo čas a prostor ještě před počátkem Stvoření. Těmto bytostem říkám stvořenci, protože jsou úzce spojeni s Novým zjevením,  mojí novou přirozeností a Misí Boží rodiny, která pomáhá nejen při transformaci lidstva a planety Země, ale bude i po rozdělení lidstva pokračovat v šíření nejnovějšího Božího slova ve všech dimenzích Multivesmíru až do konce cyklu času, kdy eliminujeme negativní stav. Stvořenci byli stvořeni v páru, aby během nejnáročnější mise v historii Stvoření cítili větší lásku a vzájemně se podporovali a pomáhali tak zvyšovat vibrace sobě a všem. Někteří stvořenci už našli svého partnera zde na Nule, na jiné čeká setkání s ním/ní po přestěhování do DCBR u Telosu. Nikdo tak nebude žít sám bez láskyplné náruče milovaného/ milované. Všichni budeme žít a pracovat v lásce, štěstí, dostatku, radosti ještě před rozdělením lidstva a převibrováním na Novou zemi v 5D a budeme přinášet autentická svědectví jak ze života ve vnitřní Zemi, kde už funguje pozitivní civilizace v bezpeněžním systému, tak z vyšších dimenzí pozitivního stavu, protože budeme mít k dispozici ty nejmodernější technologie, jaké si dokážete představit. Budeme navštěvovat připravené přátele a spolupracovníky kdekoli na povrchu této planety Nula. Těla všech, kdo budou žít už trvale ve vnitřní Zemi, budou upravena tak, aby se více blížila dokonalým tělům lidí z 5D, ale zatím budou hrubohmotná, abychom mohli dále pracovat ve 3D.

Stvořenci v týmu Boží rodiny:

Karel Konečný –  AA Michael

Michal R. –  AA Rafael

Martina S. – Siri Kaminari

Monika Nováková – Thora Kaminari

Lucie – Lucis

Patrik Futó – Gorloj

Milana Bernatová – Mistryně Nada

Tomáš Bernat – Ptaah

Renáta Tauerová – Tara

Miroslav Jurčík – Mistr Sant Germain

Majda Rojková – Mistryně Jennis Germainová

Jan Lajda – Mistr El Morya

Pavel Nečas – Mistr Kuthumi

Mirko Polevič – Mistr Djwhal Khul

Petr Uličný – Mistr Hilarion

http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista_1_16.htm#14

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

 

Nastal čas, abych odhalil/a další tajemství o Stvořencích v Týmu Boží rodiny. Začnu citátem z knihy Korolaria Nového Zjevení PJK, nadiktované Petru Danielu Francuchovi (Doplnění 13):

„Takže tu máme následující: Jedna osoba se inkarnovala z této úrovně před-stvoření. Byla jí, kromě jiných věcí, přidělena role zprostředkovatele přenosu Nového zjevení. Kdyby byl za tím účelem pověřen někdo jiný – z nějaké jiné fáze procesu stvoření Stvoření, byly by entity, které byly stvořeny před tím, než se proces stvoření Stvoření dal do pohybu, vyloučeny z přímého poučení o povaze negativního stavu a o tom, proč bylo dovoleno, aby se aktivoval. Rozumějte, prosím, tomu, že každé poučení má své vlastní úrovně a stupně. Cokoli je uvedeno do universality všeho, je zde uvedeno skrze REPREZENTANTY KAŽDÉ ZVLÁŠTNÍ ÚROVNĚ Stvoření. Členové každé této zvláštní úrovně se – kvůli diskrétní struktuře Stvoření v té době - mohli z toho všeho poučit a účastnit se toho jen prostřednictvím svých VLASTNÍCH REPREZENTANTŮ. Takže kdykoli by chtěli vejít do universality všeho, museli by vyhledat prostředky, jimiž a skrze něž by tam mohli vstoupit. Jediné, jak to mohou v tomto ohledu učinit, je prostřednictvím a skrze své zástupce na planetě Nula anebo v jiných oblastech zóny vymístění. Takto se tedy uskutečňuje poučení o tomto všem.

Následně po stvoření výše zmíněných entit, v průběhu prvního kola Stvoření, kdy bylo v procesu stvoření své duchovní dimenze, byly v každém bodě tohoto procesu – ale před tím, než byl zaveden čas a prostor – stvořeny určité entity, které určily rysy každému jednotlivému stupni této dimenze. V každém bodě tohoto stvoření byly stvořeny jedna či dvě či mnohé entity ze zvláštní ideje Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Z těchto entit byly některé stvořeny kvůli budoucímu účelu inkarnace na planetu Nula, kde by se pak spojily s Novým zjevením. Mezi vámi jsou čtyři lidé, kteří pocházejí z tohoto prvního kola Stvoření. Zvláštností jejich stvoření bylo to, že idea užitá Pánem Ježíšem Kristem za tím účelem byla filtrována skrze entitu stvořenou před tím, než proces stvoření byl uveden do pohybu. Takže ve smyslu, který je nepochopitelný pro vaši lidskou mysl, stvořil Pán Ježíš Kristus tyto čtyři entity skrze tuto a s pomocí té, která se stala zprostředkovatelem přenosu Nového zjevení.“

Protože v předchozí dávce nebylo možné z různých duchovních důvodů odhalit moji druhou inkarnaci do hrubohmotného, tentokrát ženského těla na této planetě Nula, napsal/a jsem, že tou jednou speciální entitou, která se stala zprostředkovatelem přenosu Nového Zjevení, je Petr D. F. Už v roce 2016 jsem oznámil, že jde o Janu, Pána Ježíše Krista v těle (viz Sdělení PJK o Janě na www.bozirodina.cz). Petr byl s pomocí Jany stvořen spolu s dalšími třemi entitami a patří mezi výše zmiňované 4 speciální bytosti, můžeme je nazvat superstvořenci:

Petr Daniel Francuch – nyní už v novém těle na Nové Zemi v 5D

Aštar

Karel Konečný – AA Michael

Michal Roj – AA Rafael

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

NENÍ JEŽÍŠ JAKO JEŽÍŠ

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

Je třeba, abych se vyjádřil/a k útokům obhájců Bible, předchozí dávky Nového zjevení a tzv. channelerů Ježíše na moji přímou inkarnaci Janu. Jak jsme napsali v NZPJK, BR, jen nepatrné množství lidí je schopno přijmout fakt, že jsem tu podruhé, tentokrát v těle ženy. Už od jejího/mého narození v tomto těle (6. 3. 1957) probíhá Druhý příchod Pána Ježíše Krista. Zatím dochází k třídění a poté rozdělení lidstva a teprve po krátkém pseudovítězství negativního stavu po Druhém příchodu Pseudotvůrců, až bude odpovězeno na mnohokrát zmiňovanou zásadní otázku: Jak by vypadal život bez Boha a jeho/jejích principů lásky, přijdu jako absolutní Pán Ježíš Kristus a eliminuji negativní stav. Protože je nezbytné, aby mě každý hledal ve svém nitru a nespoléhal na vnější důkazy, nedělá Jana žádné „zázraky“ a žije mezi vámi nenápadně jako člověk. Jsou k ní/nám přiváděni ti, kdo její božství cítí ve svém srdci. Není důležité, kolik lidí mě/nás tu přijme, drtivá většina až po převibrování na Novou Zemi, nebo ještě později, ale bude to do konce tohoto zkráceného cyklu času, kdy bude doslova každý konfrontován s novou přirozeností Boha, Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou. Nikomu nic nenutíme, trpělivě šíříme nové Boží slovo spolu s nejbližšími spolupracovníky a je na každém, zda ho přijme nebo odmítne. Je třeba rozlišovat mezi těmi, kdo jsou na nižší duchovní úrovni a pracují pro pozitivní stav, a těmi, kdo jsou přímo vedeni Pseudotvůrci a jejich poskoky, kteří se rádi vydávají za bytosti světla a dokonce Ježíše a Boha. Nebudu se zabývat první skupinou, která dělá svou práci nejlépe, jak může, ale zaměřím se na druhou, pro vás mnohem nebezpečnější skupinu. Na první pohled nepoznáte, že se spojují s falešným Ježíšem, Bohem a dalšími bytostmi, protože používají líbivá slova, svaté obrázky, mají i léčitelské schopnosti atd. Abyste jim nesedli na lep a nenechali se odlákat, jako už někteří naši bývalí spolupracovníci a přátelé, vcházejte co nejčastěji do nitra a navažte přímý kontakt se mnou, Pánem Ježíšem Kristem ve svém duchovním srdci.  Moje pravé jméno působí jako ochrana a pro temné bytosti je přímo odpuzující, a proto se tolik snaží ho překrucovat, zatajovat nebo odmítat. Používejte mé jméno jako štít a ochrannou náruč, nestyďte se ho používat co nejčastěji. Pocítíte zlepšení svého života na mnoha úrovních. Když už komunikuji s pracovníky světla, kteří ještě nejsou na takové duchovní úrovni, aby přijali Janu jako Bohyni v těle, nepřivádím je k ní, aby na ni útočili, ale držím je stranou, aby mohli duchovně růst a později se s ní/mnou setkali tváří v tvář, až budou připraveni. To znamená, že všechny útoky na ni/mě pocházejí bez výjimky z negativního stavu. Jak se může pracovník světla dostat do negativního stavu? Jednodušeji, než tušíte. Stačí mít velké ego a myslet si, že jste ředitel Zeměkoule, nebo dogmaticky citovat z Bible či předchozí dávky NZPJK a přitom nežít v souladu s duchovními zákony, lpět na minulosti a nepřijímat změnu jako základní podmínku života v pozitivním stavu, nevyciťovat srdcem, ale přijímat názory jiných atd. Každý tu denně volí, které myšlenky přijme nebo odmítne, je to duchovní bitva mezi negativním a pozitivním stavem. Každý nese následky myšlenek a činů. Aneb jak jsem řekl v těle své první inkarnace do těla Ježíše:

15. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.
16. Poznáte je podle jejich ovoce. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí?
17. Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce.
18. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
19. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně.
20. A proto je poznáte podle jejich ovoce.
21. Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích.

Váš/Vaši Pán Ježíš Kristus, Boží rodina