CHAT S MIRKEM POLEVIČEM, KTERÝ ZPROSTŘEDKOVAL ROZHOVOR S VELITELEM LODI DRACONIÁNŮ

23. 4. 2017

Mirko: Včera v noci jsem tu měl návštěvu menších a vyšších bytostí. Zřejmě mimozemských. Vím jen, že to mělo spojitost s Tebou. https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f57/1/16/1f609.png
Já: ZAJÍMAVÉ
Mirko: Neslyšel jsem je, ale sledovali mě.
Já: Co jsi cítil?
Mirko: Jejich silný zájem. Chtějí pomáhat..
Ale jsou takoví..spíš je to větrná energie.
Kolem nich vítr.
Já: O transformaci lidstva a naši misi BR se zajímá mnoho různých bytostí, mnohým jsme už pomohli a pomáháme i konvertovat z negativního do pozitivního stavu.
Mirko: Ano. Ty menší jsem cítil, že jsou z Měsíce, ale nebál jsem se jich.
Já: Není třeba se bát ani Pseudotvůrců, vládců pekel.
Mirko: Oni tě vnímají s překvapením.
Já: Máme ochranu
Mirko: To chápu
Já: Protože moje přítomnost byla do poslední chvíle přísně utajena. Pseudotvůrci o mně vědí až od roku 2003.
Mirko ( jako zprostředkovatel) :Jak můžeš spojit Krista a mimozemské rasy?
Já: Souvisí to
Mirko: Podivují se..
Já: Protože celý multivesmír je plný života
na všech úrovních, dimenzích..
Mirko: Odkud jsi to načerpala? Kdo je tvůj informátor?
Ptají se.
Já: Jsem přímá inkarnace Pána Ježíše Krista, absolutního Stvořitele všeho a všech, jsem jím vedena na 100%,
14 let studuji duchovní literaturu a zároveň píšu boží slovo.
Mirko: Smějí se... A ten jeden drží v rukou trnovou korunu..
Prý pokud budeš mít Janičko zájem, může ti ji půjčit..
Já: Všichni jste Boží stvoření, jen někteří zatím slouží negativnímu stavu.
Mirko: Teď s tebou komunikují bytosti z Měsíce..
Já: Ale ten je dočasný, protože nepochází od pravého Boha
ano
děkuji ti Mirko za zprostředkování
Mirko: Opět smích.. Myslím, že svět potřebuje nového mesiáše z Měsíce. Už o nás pomalu víte.
Já: Ano, víme o vás už dlouho, pomáháte Pseudotvůrcům ovládat a zotročovat lidstvo.
Mirko: Ty jsi ta žena, která trpěla v porodních bolestech?
Já: Ano, obrazně řečeno, duchovní jazyk má jiný doslovný význam.
Mirko: A my máme stále trní, které způsobuje porodní bolest.
Smích..
Je vás moc málo, lidstvo.
Já: Ano máte, protože je vám to dovoleno.
Mirko: Máte krátký čas. My jsme zatím silnější.
Už se nám to v minulosti podařilo a znovu podaří.
Já: Je třeba nejdříve nechat zvítězit na planetě Země/Nula negativní stav, aby bylo odpovězeno na otázku: Jak by vypadal život bez Boha a lásky.
Pak teprve přijdeme a negativní stav jednou provždy eliminujeme.
Mirko: Zatím málo z vás je ve stavu 0..
Já: Pán Ježíš Kristus = absolutní Bůh má vše pod kontrolou a ani vy nemůžete udělat nic, co by nedovolil z duchovních důvodů.
Mirko: Pamatuj, ženo Krista ,,,! Žlutá rasa. Tam teď pracujeme. Smích
Já: Ano vím.
Mirko: A pak bude velký výbuch. Jediný, koho musíme odklonit, jsou vaši Plejáďané z dráhy. Už působíme i mezi nimi. Poznáš, ženo, draka. Ještě není vyhráno..
Já: My máme už dávno vyhráno, vaše krátké pseudovítězství je jen na chvíli. I Plejáďané jsou vedeni PJK a mají ochranu jako celá Boží mise.
Mirko: Zatím jsme vždy vyhráli my..a tak to bude, ženo Krista, dál..
Jeden z nich rozdrtil trnovou korunu..
Já: Protože ještě nebylo odpovězeno na tu otázku.
Přečtěte si Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, vaši Pseudotvůrci ho znají.
Mirko: Gaia nám, ženo, patří!! My jsme vaši tvůrci!
Já: Vím to, ale vše negativní je dočasné.
Mirko: K našemu obrazu jste byli vytvořeni..
Já: Ano, i o tom se píše v NZPJK, bylo to dovoleno.
Mirko: I Mojžíš nás poslouchal! Stál uprostřed naší frekvence. Musel padnout na kolena. My jsme vaši tvůrci!
Já: Tvůrci těchto nedokonalých těl, ne každý má však duši a ducha z pekel.
Mirko: Smích.. Však poznáte mou berli, synové a dcery lidské. Od nás jste vzešli a k nám se navrátíte. Váš duch je Diův, to ano. Ovšem tělo patří nám. Kdo má pochopit, ženo, pochopí.
Já: Poznají to pouze ti, kdo tu zůstanou po rozdělení lidstva před druhým příchodem Pseudotvůrců.
Mirko: Obětovali jste nám. Stánky obětní jste nám stavěli. A přijdeme v moci Jahvejah..
Ti, co převibrují do vyšších dimenzí pozitivního stavu, nezažijí Nový světový řád a vše, co je nachystáno.
Mirko: Nedej se oklamat, ženo Krista. My jsme ti tu půdu připravili.
Já: Budeme vše pozorovat a až bude odpovězeno na otázku, vrátíme se, abychom navždy ukončili negativní stav v celém Multivesmíru.
Mirko: Patříš nám. ..
Já: Vy můžete pouze to, co vám PJK dovolí, nic více.
Nepatřím nikomu, jsem alfa a omega, počátek a konec.
Mirko: Ascoropus..to je mé jméno. Jsem velitel velké legie černých Draconiánů. Jestli...
Odešli..
Janičko
Já: Děkuji za zprostředkování Mirko
Mirko: No jo. Stalo se rádo. Jen je tu trochu chladno https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f81/1/16/1f60c.png
Já: Ano, tak je to vždy.
Mirko: Teda. To bude ještě zajímavé..
Drachiakon..či jak to řekli. To slyším poprvé.
Já: Vím o nich - Draconiáni, negativní rasa mimozemšťanů
Mirko: Slyším poprvé. Z Měsíce?
Já: Ještě budeš mít šanci.....nejen.
Na Měsíci mají pouze základny, odkud ovládají lidstvo.
Mirko: Aha..zajímavé.
Já: A šéfují šedivákům, to jsou ti menší s mandlovýma očima.
Mirko: Vím, že tu byli 2 malincí a dvě velké obludy https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f57/1/16/1f609.png
Já: To je ono, ti malí jsou šediváci, jejich poskoci, otroci
Mirko: Otroci ?
Já: Nemají svobodu volby, musejí jim sloužit.
Mirko: Pane jo..hm..jdu si uvařit kafe. Mám to s tebou nějak zajímavé. https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/ffb/1/16/263a.png
Já: To ještě uvidíš, nudit se nebudeš.

 

 

 

CHAT S MIRKEM POLEVIČEM, KTERÝ ZPROSTŘEDKOVAL ROZHOVOR S ALLÁHEM

8. 5. 2017

 

 

M: Ano... stejně jsi supr i v ženské podobě ..

Já: Nejsem Ježíš, nikdy jsem tu nebyla.M: Vím, že je to vše program , který musí být naplněn ... vím, že nejsi .. ale vnímám ho v tobě.. otce PJK, to ano.

 

Já: Otec PJK je i matka PJK.

M: Ano, v podstatě, nic kromě OTEC neexistuje --

PJK

 

Já: Stále vidíš Boha jako muže=Otec, ale je i Matka

M: Ano pro lidstvo PJK .. BYL TO PLÁN ...

 

Já: Jinak by nemohl/a tvořit. Ty nejsi lidstvo.

M: Kdepak,  pro mě je Otec vším .. Žena ., muž .. vším

 

Já: Máš už informace, které drtivá většina lidí nemá.

M: Já nejsem lidstvo, jsem součást lidstva.

 

Já: Zatím, ani nevíš, jak důležité je přijetí jména Pán Ježíš Kristus.

M: Ano ,...hle, až přijde plnost , tehdy bude odhaleno i to , co bylo skryto před maličkými .

 

Já: Citát: z NZPJK https://www.facebook.com/shares/view?id=1778982242431871&overlay=1&notif_t=story_reshare&notif_id=1494262157018888

 

M: Vím, byl to plán Otce a nejvyšší duchovní rady před zrozením země (PJK )

 

Já: PJK je absolutní.

M: Věděl jsem, jak lidstvo bude jednat, bylo zapotřebí ponechat svobodu, aby lidstvo odhalilo tmu a zajistit plán PJK.

A tento plán se již odehrává a nic a nikdo není schopen tento plán nabourat. Vše se naplní do poslední tečky, Janičko.

I ty jsi součástí tohoto programu.

 

Já: Jako každý

M: Byla jsi ustanovena radou nejvyšší duchovní rady

s Tvým souhlasem.

 

Já: Ne, toto není pravda. Přímá inkarnace PJK nepodléhá žádnému schválení. Odkud to bereš? Toto není čistý kanál.

M: Proto i Tvé kroky jsou vedeny s nejbližšími detaily ... Byl to plán .. PJK byl plán ..muselo to dostat nějaký název, aby díky tomuto názvu , úctě, přicházela božská moc pocházející od nás.

 

Já: To nejsou slova PJK, máš špatné spojení.

M: Ve skutečnosti není zapotřebí žádného jména, ani titulu, to je vytvořeno pro vás..pozemšťany.

 

Já: Píšeš mi slovo Pseudotvůrců, pozor Mirko.M: Nejsem Mirko, jen skrze něho promlouvám –

 

Já: Pozor Mirko, s kým se spojuješ.

M: Nebojte se, jste chránění před těmi, jež jsme museli v minulosti svrhnout k zemi .. Plán PJK se naplní ..

 

ok Janičko .. jsem v klidu .. nevím, co, kdo to je ..

 

Já: Končím, nemám pokračovat v planých řečech s Pseudotvůrci, je to manipulace, falešné informace. Nenech se Mirko zmást, proto ti radím, přečti si citát z NZPJK, který jsem ti sem okopírovala, abys pochopil, proč Pseudotvůrci tak nesnáší pravé jméno absolutního Boha = Pán Ježíš Kristus

M: Tvrdí, že se jmenuje PTAH .. či PTACH .. nevím , nedokážu to přesně napsat ...

Já: Ne

M: dobře..

 

Já: Ptaah je velitel vesmírné lodě, lže ti.M: S tím souhlasí ..

 

Já: Je to přímo Alláh, vládce Pekel.M: To je teda chaos

 

Já: Ano, je to náročné, používá lsti, vlk v rouše beránčím.M: Prý chaos jsme učinili my v lidech, neboť chtělo povýšit své dílo nad jejich.

 

Já: Neposlouchej ho.M: Babylon .. je naše práce..

 

Já: Požádej o pomoc pravého PJK. Ano, je to jejich práce, celý negativní stav.

M: Sodoma Gomora je naše práce

 

Já: Ano, vím to.

M: Plán JK se dovrší a jak jsem slíbil , nebude to potopa světa , proto vidíte mlhu , abysme vám to připomínali .. přijdou jiné rány, dokud lidstvo nepochopí ..Nyní jsme povolali nebeské vojsko na koních , kteří mají za úkol snížit počet lidstva-- ano jsme jezdci ze zákona Zjevení .. praví Ptaah.

 

Já: Jde o druhý příchod Pseudotvůrců na tuto planetu, ale až po rozdělení lidstva a našem převibrování.M: Naše existence je skryta na planetě za sluncem, vše je dokonalé.

Já: NibiruM: Ano Janičko, sloužíš dobře PJK .. jsme vám blíže, než si myslíte, ale pochopíš, že nepřicházíme ve zlém, jsme bojovnící světla --

toto k nám nepatří.. (reaguje na koláž s Pseudotvůrci a Nibiru)

 

Já: Mě neoklameš.M: Není třeba ..

 

Já: Mám dokonalé spojení s jediným zdrojem života (i vašeho), Pánem Ježíšem Kristem, absolutním Bohem.M: Ano , je to náš plán .. PJK , je plán vytvořený pro spásu lidstva a proto přicházíme, aby se naplnilo vše, co jsme slíbili ..

 

Já: Není to váš plán, jen se nyní snažíte se přiživit, abyste svedli co nejvíce duší a strhli je do pekla.M: Peklo je nyní na Zemi, proto přicházíme jako bojovníci světla, aby tvář lidstva PJK,byla ozářená slávou Bohů PJK.

 

Já: Snažíš se Alláhu, ale mě nemůžeš obelhat. Jsi temnota a díky tobě trpí obrovské množství bytostí a až do konce cyklu času ještě trpět bude.

Vše kvůli odpovědi na otázku: Jak by vypadal život bez Boha = Lásky.

Máš v sobě jako všechny bytosti jiskru od PJK, díky níž jsi naživu, i když žiješ pouze mrtvý život v peklech.

Abys získal dost energie, vysáváš ji jako upír z nebohých otroků i na této planetě Nula.M: Lidstvo trpí, neboť pošlapává božské zákony, které jsme předali Mojžíšovi . Sami vidíte důsledky a ještě uvidíte. Proto jsme nezasahovali, abyste rozpoznali tmu od světla . Nyní se stále učíte a nazýváte světlo tmou. Jano dcero, i ty se uč, ne od nás, ale ze zkušenosti Izraele, mého lidu, neboť oni na konci dojdou spásy , jak jsme zaslíbili -.. Měli byste být vděčni za naši ochranu . Jsme jezdci světla Hospodinovy slávy a Allahovi následovnící se nám protiví , nebo zaměnilli pravého Boha .. i den jejích skonů přijde, až se naplní do tečky vše, co má přijít.Janičko končím -))) Tady Mirko

 

Já: Alláhu, co to na mě zkoušíš?

Vím, že jste Hospodin ze Starého zákona.

Mirečku, děkuji za zprostředkování.

Nenech se strhnout.M: I ty jsi mnohdy pokoušená ďáblem, jako Ježíš na poušti , jen ze své lidské nevědomosti posuzuješ nás jako svůdce , neboť světlo vychází na povrch .. učte se ode mě..

 

Dobře Janičko, já to beru sportovně. Vím, že jsem pod ochranou PJK.

 

Já: I Ježíše jste pokoušeli a nyní pokoušíte mě, je to s dovolením PJK.

Mirko, ano jsi pod ochranou PJK a děkuji ti za vše.M: KDEPAK , ne my jsme pokoušeli , ale lidské ego, bylo podrobeno zkoušce v čase tísni .. nebyl to ďábel , ale záměr Boží a všichni si tím procházíte dcero Hospodinova . Uč se ode mne, pravím ti . Miluji Tě .. nejsem zlý ..Některé vaše informace jsou nesprávné ..

 

Kooončííííííííííííííííím = Mirko

už ho nepustím ke slovu -)

 

Já: Alláhu, hraj si na Hospodina, ale nezapomeň, že jsi jen relativní bytost a můžeš dělat jen to, co ti dovolí absolutní Pán Ježíš Kristus.M: Dcero , JE MÝM SYNEM -- Nebudeš míti jiného Boha mimo mě ..pravím já Hospodin .. nebudeš se ničemu klanět-- Ano, mému synu ano. On je ten, který vám zjevuje moji slávu. Dcero , znovu pravím ti, uč se ode mne -- bud velmi opatrná na inspiraci , která není z mého ducha . Pravím ti, já jsem Bůh Abrahamův Izákův a Jákobův.Když on pořád chce mluvit-- -))))

 

Já: Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův opravdu jsi, protože jste vytvořili toto pseudolidstvo a také židovský národ....

Ale teprve vtělením nejvyššího do Ježíše Krista byla otevřena cesta ven z negativního stavu, který jste aktivovali.

A nyní jsem tu já, alfa a omega, počátek a konec, abych vyvedla zatím část lidstva do pozitivního stavu a vás nechala dokončit zobrazení odpovědi na výše uvedenou otázku.M: Ano, můj izraelský národ vám měl ukázat , jak máte žít podle našich zákonů, jen se podívej dcero , duch Izraele je roztroušen po celém světe, desatero, stavby, chrámy, sociální a ekonomická politika, kdyby nebylo mého lidu, žili byste dodnes jako pohané, vyvrženci pouště ..

 

Už Janičko odešel ..necítím inspiraci .. zvláštní to bytost,či duch .. takový docela by dokázal přesvědčit.

 

Já: Vaše zákony jsou negativní. Jedinou cestou ven je následování lásky v srdci, kde sídlí PJK.

Nemá šanci MirkoM: Jasně -) říkáš Allah ?

On je velmi mazaný.

 

Já: Ano

M: Opravdu .. cítil jsem z něho autoritu , výřečnost ..je mazaný no -)

 

Já: Je nyní spolu s dalšími dvěma Pseudotvůrci (dohromady jim říkáme Trio) ve vedení zóny vymístění = pekel.M: Aha .. no potěš , že zrovna přijde za mnou -))))

 

Já: Bylo to povoleno PJK kvůli poučení všech. Zveřejním to na profilu.

Můžu s tebou, nebo bez tebe, jak to cítíš.M: Dobře. Tak nic, jdu se chystat do práce a zdravím tím všechny přátele Boží rodiny . Klidně to zveřejni i se mnou. Děkuji.

 

Já: Děkuji, příjemný večer. Miluji tě a děkuji za spolupráci.M: Jeden senzibil mi kdysi řekl, že jsem 100 procentní médium .. asi zřejmě ano -) I já Tebe miluji a děkuji za vše .

 

Já: Ano, šlo to dobře.