PŘÍRUČKA PROBOUZEJÍCÍHO SE ČLOVĚKA | AUTOR: Michal R.

♣ DÍL 5: BOŽÍ RODINA UKOTVILA V SRDCÍCH PŘIPRAVENÝCH ♣

 

 

V časech nelehkých se lidstvo posouvá dál, aby vzlétlo do nebe a vydalo se na cestu za Pánem Ježíšem Kristem, která nikdy neskončí. Boží rodina je fyzicky zde a otevírá všem upřímným hledačům a láskyplným duším srdce, aby snadněji našli světlo. S mnohými útlaky a úskalími pokračujeme dál až do zdárného konce. Mnoho z vás i nás se vtělilo do života lidského, aby ukázalo sebestředným bytostem, že je možné se oprostit od falše jejich života okamžitě - a najít cestu zpět do světla.

 

A tak v současnosti byly dokončeny přípravy pro dokonalou misi jediného Boha, jehož pravé jméno je Pán Ježíš Kristus, aby se právě teď v tomto roce 2016 projevil Jeho/Její plán i fyzicky v Duchovním centru Boží rodiny, které se otevře na místě, odkud vzešla duchovní moudrost do celého světa, v Praze. Andělé a archandělé již v minulých letech, desetiletích a stoletích položili základy pro ty, kteří přišli po nich.

 

Řád, sílu, harmonizaci, uzdravení a světlo dáváme těm, kteří si to přejí. Stali jsme se lidmi, abychom se přiblížili těm, kterým teď pomáháme. Nic nás nezlomí a nezastaví, protože přinášíme a spouštíme kotvu, jež je spojnicí na této planetě mezi zemí a nebem, pozitivním stavem.

 

Jednou dorazí domů všichni, ale Boží rodina urychlovala, urychluje a bude urychlovat vzestup celého člověčenstva, zatím jeho menší části, která je již připravená. Boží rodina duchovně i fyzicky ukotvila v srdcích připravených a archandělé spustili svoje mocné meče, aby čestně bránili Bohyni v ženském těle, přímou inkarnaci Pána Ježíše Krista.

 

Stojíme v tomto čase růstu s vámi a vy s námi. Děkujeme všem spřízněným duším a spolupracovníkům z celého světa. Brzy se setkáme na všech úrovních.

 

AUTOR: Michal R.

24. leden 2016

Zpět na výběr dílu