PŘÍRUČKA PROBOUZEJÍCÍHO SE ČLOVĚKA | AUTOR: Michal R.

 

♣ DÍL 3: BOŽÍ MISE V ČESKO-SLOVENSKU ♣Čechy a Slovensko jsou místa, kde bije duchovní srdce planety Země. Stojí zde zástupy světelných legií andělů a archandělů, kteří jsou připraveni pomoci všem láskyplným lidem v této významné době transformace. Všechny oddíly nositelů světla vede Jediný Bůh, Pán Ježíš Kristus, který se postavil do čela náročné mise. Je zde již podruhé, tentokrát v těle ženy a žije na území Bohemie. 

Ó, nemyslete si, že Bůh, který se snížil na nejméně pohodlnou úroveň, to má snadné. Protože hrubé fyzické tělo v této realitě je plné nedokonalostí a chyb, které záměrně vytvořili boží odpůrci, tak ani On/Ona není ušetřen/a lidských strádání. Bohyně Jana Kyslíková trpí společně s námi, aby ukázala, že je možné milovat Pána Ježíše Krista i po desetiletích lidského života na této planetě, a aby společně s lidstvem stoupala po spirále duchovního růstu dimenzi po dimenzi zpátky k PJK, na ten nejvyšší stupeň, kde se nacházelo lidstvo na začátku tohoto cyklu času, dokud neodpadlo od Zdroje. 

Trpí v jiné podobě než trpěl Ježíš. Přesto si zažila mnoho poroby a útlaku, aby se jako Bůh již podruhé přiblížila obyčejným lidem s jejich problémy, aby zakusila typický lidský život, aby se stala jedním z nás. Až s námi dosáhne nejvyššího možného stupně poznání v tomto cyklu času, až bude eliminován úplně negativní stav, až si všichni oddechnou, její duch splyne s absolutním božstvím přesně tak, jako splynul duch Ježíše v roce 1987, když dokončil své poslání. 

Pán Ježíš Kristus si vybral nejporobenější, přesto duchovně nejbohatší národ na světě, tehdy Československo, dnes Česko a Slovensko, aby zde v roce 1957 započala druhá božská mise, která navazuje na první misi Ježíše. Druhá boží mise je v mnohem náročnější než ta první, protože se nic neopakuje dvakrát. Je o to zajímavější, že Stvořitel je přítomen fyzicky zde v této době konce, která je údobím před rozdělením lidstva. Z pohledu lineárního vnímání času jsme již malinký kousek před vstupem do nebe.

Nebojte se, nad Českem a Slovenskem se rozvinula světelná ochrana absolutního Stvořitele, která ochrání toto území a všechny spolupracovníky před vnějšími rušivými negativními vlivy. Duchové těchto dvou bratrských národů jsou v nejvyšší rovnováze a přenášejí světlo do všech, aby se posléze podíleli na dalším rozkvětu duchovních hodnot v 5. dimenzi na Nové Zemi. Neobávejte se další války, epidemie, teroru či uprchlické krize, která by mohla zničit hodnotný odkaz. Až do rozdělení lidstva je Česko a Slovensko pod ochranou. Těm, kteří vzestoupí, se do té doby v této realitě 3. dimenze nestane nic špatného z vnější strany. Můžete být oprávněně v klidu. 

Proto buďte hrdí, že jste příslušníci těchto národů, protože budete v jejich stopách kráčet i v novém světě, Ráji na Zemi. Český a slovenský národ nezahyne, v nový život povstane!

 

AUTOR: Michal R.

7. leden 2016

Zpět na výběr dílu