MODLITBA PRO PRAKTIKUJÍCÍ NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA


Náš Pane Ježíši Kriste v nebi, na zemi, v moři, v zóně vymístění, na planetě Nula i v naší jedné sjednocené sentientní mysli. V čistotě našeho srdce, s kladným a dobrým úmyslem světíme Tvoji Přirozenost jako Absolutně Svatou a Pozitivní. Přijď Tvá Láska a Tvá Moudrost, Tvé Dobro a Tvá Pravda i Tvé Pozitivní konání a Tvá Víra a ať se natrvalo ustanoví ve všech aspektech našeho života! Ať se koná Tvá vůle všude ve jsoucnu a bytí i v zóně vymístění a na planetě Nula i v našich životech, jak se koná od věčnosti v nebi. Dej nám dnes vše potřebné pro náš denní život v souladu s povahou pozitivního stavu. Odpusť nám naše problémy a nedostatky, jak i my odpouštíme problémy a nedostatky jiných. A nenech nás, abychom se uváděli do jakéhokoliv pokušení, ale osvoboď nás od lákavosti zel a nepravd negativního stavu a ztotožnění se s nimi. Neboť Tvoje jest sláva a moc a království i všechno ostatní navždy, do věčnosti. Amen.

 

jezis-buh-a-holubice.jpg