Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás 2

 

Úvod

Část 1

Část 2

Část 3

Závěr

Úvod

 

     Od vydání první knihy „Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás“ uběhlo jen několik týdnů, během nichž jsem si uvědomila, že všechno se vyvíjí a mění neuvěřitelným tempem. V praxi zažívám spolupráci se stvořitelem vesmíru Bohem, Otcem, Prvotním stvořitelem, Jsoucnem, Vesmírnou inteligencí… na záchraně planety Země. Na každém kroku se potkávám s absolutním pochopením, pomocí a podporou, ale i odmítáním, odsuzováním, osočováním a arogancí. Je to důkaz toho, že Bůh je sice všemohoucí, ale protože sám respektuje boží zákony, nezasahuje do dění na žádné planetě. Pouze radí a pomáhá těm, kdo mu naslouchají. Už vím, že není žádá legrace měnit myšlení lidí na planetě Zemi. To neznamená, že se vzdám a přestanu spolupracovat s dalšími úžasnými lidmi, kteří také chtějí žít v ráji už v tomto hmotném životě.

      Ti, kdo si přečetli naši první knihu, se ptají: Jak je možné, že se do puntíku nesplnilo vše, co je tam napsáno? Odpověď najdete o několik řádků výše. Všechno se děje právě teď. Naše myšlenky a činy vytvářejí budoucnost. Ani Bůh nepřinutí například papeže Jana Pavla II., aby uvěřil  Otevřenému dopisu představitelům církví, náboženských hnutí a sekt na Zemi a setkal se se mnou ještě před nejvýznamnější událostí v dějinách lidstva, zhmotněním Boha na Pražském hradě. Informace o 28. 9. 2003 jsme spolu s Emanuelem Krásou osobně předali do Kanceláře prezidenta České republiky, na Úřad vlády ČR, Pražské arcibiskupství, Vatikánské velvyslanectví – apoštolskou nunciaturu, e-mailem poslali médiím, významným celebritám, mnoha církvím apod. Dokumenty, které jsme napsali s Bohem jsme rozdávali na ezoterické výstavě Minerva, naši spolupracovníci MLML (multilevelmarketing lásky – způsob šíření lásky mezi lidmi) je kopírovali a předávali svým kamarádům a známým.

      Jak to dopadlo? Na tuto otázku odpoví každý účastník jinak. Nejdříve se svěřím se svými pocity. Jde o subjektivní zážitek, nemusí a ani se nebude shodovat se zážitky jiných lidí. I já jsem očekávala více zázraků. Ne že by se nic nestalo. Hodinu před polednem bylo nádvoří Pražského hradu zalito oslnivým zlatobílým světlem. Nejenom já jsem vnímala úžasně silnou energii, která prostupovala celým tělem. V poledne se rozezněly zvony Katedrály sv. Víta, kde se „náhodou“ ( náhody neexistují) konala bohoslužba kardinála Vlka. Po utichnutí zvonů jsem pocítila další energii, tentokrát začala pohybovat mými pažemi. Připadala jsem si jako loutka. Bůh mě požádal o to, aby mohl použít moje mluvidla. Začal plynule mluvit k lidem na nádvoří. Nebudu podrobně psát obsah jeho projevu, stejně si ho doslovně nepamatuji, protože jsem se celou dobu soustředila na koordinaci svého těla a mysli s jeho Duchem, a proto jsem také zavřela oči. Bůh mluvil o nás, lidech. Stvořil nás jako nejdokonalejší bytosti ve vesmíru se schopností tvořit. Jsme mu velmi podobní, jsme jeho součástí a tvoříme s ním jednotu. Máme možnost volby: vybudovat ráj na Zemi, nebo tuto jedinečnou planetu zničit a sebe zahubit. Naše duše žijí věčně, ale v případě katastrofy se na tuto planetu nebudou celá staletí inkarnovat a prožívat svůj vývoj ve hmotě. Budou mít sice možnost žít na jiných planetách ve vesmíru, ale jen málo z obrovského množství planet je tak rozmanitých a bohatých na přírodní krásy jako naše Země.  Bůh také řekl pravdu o 11. září  2001. Útok na „Dvojčata“ v New Yorku a Pentagon neprovedli teroristé pod vedením Usamy bin Ladina – ti mají na svědomí mnoho jiných otřesných teroristických činů, ale zorganizovala ho přímo skupina mocných s tichým souhlasem prezidenta Bushe a tajných služeb USA. Proč? Aby měli důvod napadnout Irák a ovlivnit těžbu ropy, aby měli důvod vojensky obsadit veliké území  na Blízkém východě a posílili svůj vliv v této strategické oblasti. Zdá se vám to neuvěřitelné? Nejmocnější demokratický stát na světě, pyšnící se svobodou, která je zakotvena v Ústavě, nechá zavraždit více než 3000 lidí. Nenechejte se ukolébat planými řečmi a sliby. Vždyť 3000 lidí zemře  v USA každých deset dní na následky „léčby“ chemickými „léky“. Tuto informaci má už mnoho lidí od nejmenovaného lékaře z USA. Ale vraťme se ke zhmotnění Boha. Ten, kdo čekal, že uvidí  Boha jako mlžný opar, či postavu z polohmoty nebo hmoty, která se najednou objeví na nádvoří Pražského hradu, byl asi zklamaný. Mnoho lidí naštěstí vědělo, že Bůh nemá žádné hmotné tělo a použije moje, protože jsem jeho mluvčí. Je to jeho volba. Dal nám jasně najevo, že největším zázrakem jsme my, lidé. Až si uvědomíme, že jsme také Bohy, přestaneme ničit sami sebe, ostatní lidi, zvířata, přírodu a celou planetu Zemi. Každý člověk má možnost přímo hovořit s Bohem. Ani já, ani Neale Donald Walsch – spoluautor mnoha knih Hovory s Bohem, Přátelství s Bohem, Přijímání Boha, Poslové světla, Nová proroctví atd., ani mí nejlepší přátelé Hanička Hájková, Emanuel a Mirek Krásovi a mnoho dalších nemáme patent na komunikaci s Bohem. Až nás bude více, nebudou nás lidé považovat za spasitele, kteří za ně všechno zařídí a udělají. My pouze tlumočíme boží rady, informujeme o možných cestách, učíme ostatní nejen komunikovat s Bohem a dalšími bytostmi světla ve vesmíru, ale hlavně měnit své myšlení, milovat sám sebe, ostatní živé tvory. Živá je totiž i naše planeta Země. I ona má svoji duši. Volá nás o pomoc. Už se nechce, ani nemůže donekonečna regenerovat, když s ní zacházíme tak bezohledně a bezcitně, jakoby nám vůbec nedocházelo, že si sami podřezáváme větev, na které sedíme.

      Po půlhodinovém projevu Bůh řekl, že uzdraví ty, kteří uvěří sami sobě, že je to možné. Pocítila jsem obrovský příliv nádherné energie. Proudila nejen přes mé ruce a tělo, ale byla všude kolem. Později jsem se z e-mailů a telefonátů dověděla, že ji cítili lidé stovky kilometrů daleko. Škoda, že nám neuvěřili představitelé státní, politické a církevní moci a hlavně médií. Kdyby o této úžasné události věděly miliony lidí, jak jsme předpokládali, byly by účinky působení léčebné energie mnohonásobně větší. Naštěstí to nebyla jediná a poslední příležitost setkat se s Bohem, pocítit jeho energii a zlepšit si zdraví. Alespoň jsem si i já uvědomila, že lidé téměř ničemu a nikomu nevěří a když uvěří, berou každé slovo jako dogma, což vede k fanatismu. My nechceme fanatizovat davy. Raději budeme postupovat pomaleji, abychom neublížili mnoha lidem. Vše má svůj čas. Jsme nekonečně trpěliví, protože nemáme co ztratit. Naše řady se rozmnožují každým dnem. Lidé se potkávají, jejich duše (energie) se poznávají. Už se vám stalo, že jste poprvé potkali člověka a měli jste pocit, že ho znáte? Neznáte jeho tvář, ale jeho duši. Padnete si do náruče a dlouho se objímáte. Je vám spolu krásně. Takových nádherných lidí máme kolem sebe mnoho. Uvědomují si, kým jsou, proč přišli na tuto planetu právě teď.

     V závěru Bůh veřejně prohlásil, že jsem jeho ženou a 10. 6. 2003 jsme počali syna Ježíše Krista, který se narodí v den mých 47. narozenin 6. 3. 2003. Reakce na tuto informaci jsou různé. Někteří lidé jsou šťastní, těší se na znovuzrození božího syna, jiní tomu nevěří. Jsou i lidé, kteří argumentují slovy v knihách N. D. Walsche Hovory s Bohem, že Bůh miluje všechny bytosti stejně a nedělá rozdíly, a proto je v rozporu i jeho prohlášení, že jsem se mu přiblížila nejvíce a vybral mě jako mesiáše, který má za úkol koordinovat sjednocení všech fungujících skupin pozitivně myslících lidí na Zemi. Cožpak ve všech knihách, které byly v posledních desetiletích napsány s Bohem, nebo jím byly inspirovány (to není totéž), se neopakuje, že i Bůh se vyvíjí? Už se nechtěl dívat na to, jak se lidé stále nedokážou domluvit na společném postupu při záchraně planety, jak spolu soutěží, jeden druhého pomlouvají a označují za podvodníka, nebo v lepším případě oběť temných sil, falešných Bohů apod. Je třeba jednat. Můj život by byl mnohem jednodušší, kdybych nepřijala toto poslání. Není třeba, abyste mě považovali za výjimečnou. Nepovyšuji se nad nikoho, jen spolupracuji s těmi, kdo mají zájem. Nikoho nenutím ani nepřesvědčuji o své pravdě, protože se řídím božími zákony. Nejsem lepší než ti ostatní, moje cesta je jiná. Šířím spolu s dalšími krásnými lidmi lásku, budujeme ráj na Zemi. Máte-li pocit, víte-li, že je to i vaše cesta, přidejte se k nám. Vytváříme hnutí za záchranu planety Země. Nepotřebujeme se nikde registrovat, nechceme vybírat členské příspěvky. Každý se živí tím, co mu jde nejlépe, není třeba opustit své zaměstnání, vzdát se majetku, rodiny. Scházíme se doma „na kus řeči“, na seminářích, výstavách zdravého životního stylu, posíláme si informace e-mailem. Máme radost z každého člověka, který řekne, že začal komunikovat s Bohem. Už se mnohokrát stalo, že si tuto komunikaci neuvědomoval, ale po setkání s námi ji identifikoval. Velmi to usnadňuje život. Neděláme už tolik „chyb“, náš život je plnější a barevnější, všímáme si krásy kolem nás, vnímáme lásku, tu nejpříjemnější energii, odbouráváme strach, který z nás dělá nešťastné, nemocné a lehce ovladatelné bytosti.

     Přestože největší událost v dějinách lidstva – zhmotnění Boha nesplnila očekávání některých lidí, neznamená to, že se nestal zázrak. Díky tomu lépe rozpoznáme lidi, kteří s námi spolupracují z vlastní vůle, nenechají se manipulovat, fanatizovat, nepřijímají každou informaci jako neměnné dogma. Nechceme se chovat jako většina církví a náboženských hnutí na Zemi, která nepřipouštějí vývoj a změny. Stále lidem vnucují dávno přežité „pravdy“, používají boží slova, aniž by s Bohem byli v přímém a každodenním kontaktu, nutí je dělat  i nepříjemné věci pod hrozbou božího trestu.

    Náš svět už nemůže fungovat tímto zastaralým způsobem. Není možné dokolečka opakovat stejné chyby, nerespektovat vývoj celého vesmíru, tedy i Boha. Bůh je láska a pomáhá nám uzdravit tuto zemi. Spolu s námi vytváří nový způsob myšlení lidí, který vede ke změnám života. Nebudeme se už dívat na násilí, nemoci, katastrofy. Máme schopnost to změnit a této schopnosti právě nyní využíváme. Vytváříme sílu pozitivní energie, sílu lásky. LÁSKA JE JEDINÝM LÉKEM NA NEMOCNOU ZEMI.

Zpět

 

1.  část

 

     Bože, příteli a lásko, mám pocit, že se lidé brání uvěřit tomu, že Zemi opravdu hrozí katastrofa? Raději schovávají hlavu do písku jako pštrosi, aby nemuseli změnit nic ze svého dosavadního způsobu života.

 

     Ano, Jani, je to jednodušší, než vzít zodpovědnost za svůj život a život na krásné planetě Zemi do svých rukou. Buď zavírají oči a předstírají, že to není pravda, nebo se ubezpečují, že nemají možnost cokoli ovlivnit. Proto se setkáváš s nepochopením, odmítáním, osočováním. Někteří lidé tě posílají k psychiatrovi. Sami by ho měli urychleně vyhledat. Považují totiž za normální žít ve světě plném násilí, válek, lží a nemocí a každého, kdo chce tento svět změnit, označují za blázna. Takových bláznů bylo v historii mnoho, ale žádný neměl tolik příznivých podmínek a zároveň odvahy jako ty. Stále dokola budu opakovat, že právě tebe jsem pověřil nejtěžším úkolem v dějinách lidstva – koordinací ostatních při záchraně života na Zemi. Mám pro to mnoho důvodů. Patříš mezi nejdokonalejší duše vesmíru, i v hmotném těle ses mi přiblížila a pochopila, že každý člověk je Bohem. Nelíbí se ti, že tě označuji jako mesiáše. Nezáleží na tom, jak ti říkám já nebo druzí. Záleží na tom, kým jsi a jakými činy to dokazuješ. Před dvěma tisíci lety jsi žila na této planetě jako Ježíš Kristus a nyní je tvým posláním dokončit svou práci – šířit lásku a vyvést lidstvo z negativního stavu, v němž se nachází miliony let.

 

   Proč jsi mi neřekl hned na počátku naší komunikace, že jsem byla Ježíšem? Znám několik lidí, kteří tvrdí, že jsou jeho současnou inkarnací? Kdo se v tom má vyznat?

 

    Kdybych ti řekl vše, co tě čeká a kdo jsi hned na začátku, neunesla bys to a mohlo by ti to způsobit psychické i fyzické potíže. Nikomu nenakládám více, než unese. Můj plán je dokonalý v každém okamžiku. Až přijde čas a ty budeš připravena, dokážeš, kdo doopravdy jsi. Budeme spolu konat i zázraky.     

 

    Na slibování zázraků bych byla opatrná. Vzpomeň si na 28. 9. 2003. Lidé na základě mých „zaručených informací“ od Boha očekávali, že na vlastní oči uvidí  na nebi obraz Ježíše, který se přiblíží a splyne se mnou. Z balkonu Pražského hradu sestoupím po světelných schodech mezi lidi. Pak byli zklamaní, že nic z těchto zázraků neviděli a mnozí se ode mne odvrátili. Proč to tak bylo?

 

     Protože si mají uvědomit, že největším zázrakem ve vesmíru je člověk. Člověka jsem stvořil jako nejdokonalejší bytost a dal jsem mu svobodnou vůli, jak naloží se svým životem. Na Pražském hradě jsi jako první člověk ve vesmíru nechala přímo promluvit Boha, tedy mě. Už to byl zázrak. Lidé vnímali tu obrovskou sílu boží energie, tu oslnivou záři před polednem. Mnozí pocítili úlevu, zlepšení svého zdraví, lásku. Tuto energii cítili lidé na celém světě, ale neměli informace o největší události v dějinách lidstva, protože ji ignorovala média. Naštěstí tam zástupci některých médií byli v utajení a celou akci zaznamenali. Až nám uvěří více lidí, budou se tyto videozáznamy hodit. Na ezoterickém veletrhu GAIA v Praze, kde jsi necelý týden po mém projevu přednášela na téma Hovory s Bohem, ses seznámila s paní, která o 28. 9. nevěděla nic, byla na úplně jiném místě a přesto pocítila tak velký příliv energie, že se její tělo okamžitě začalo čistit. Když se dověděla, co se stalo, doslova ji polilo horko. Dopad této události budou lidé pociťovat ještě dlouho a i zpětně si vzpomenou, že se s nimi tento den něco dělo.

 

 

    Máš pravdu. Čím méně informací lidé dostali, tím více vnímali a tím méně byli zklamaní. Neustále opakujeme, že očekávání ničí vztahy a blokuje příliv boží energie. Lidé, kteří se soustředili pouze na obrazy, jež si přáli vidět, necítili zdaleka tolik tvé energie, neviděli to nádherné zlatobílé světlo na nádvoří Pražského hradu, jako ti, kdo všemu nechali volný průběh. Pro ně to byl nezapomenutelný zážitek. Ještě mnoho dní potom nám sdělovali své nádherné pocity. Za všechny budu citovat: „Jani, zázrak je v pochopení DŮKAZU, jenž jsem dostala. Opakuji si – Není žádný bůh,  JENOM BŮH. JÁ JSEM BŮH. Každý si to může říci a to je PRAVDA, kterou jsem uviděla.“

 

   Mé srdce plesá radostí nad tímto vyznáním Michaely Duchnové, další duše, která pochopila, kým je a stala se tvou pomocnicí a kamarádkou. Až si tuto jednoduchou pravdu uvědomí více lidí, až se mnou budou komunikovat jako ty a mnozí tví přátelé, nebude ti naše práce připadat tak složitá. Během posledních týdnů prožíváš daleko více projevů nepochopení, a proto se ti zdá, že postupujeme pomalu a neděje se vše podle toho, co jsme spolu napsali v první knize. Dokonce mi vyčítáš, že lžeme lidem, že jsme nemuseli psát o konkrétních událostech. Vzpomeň si na semináře o pozitivním myšlení, síle myšlenky, cílech apod. Všude ti říkali, že je třeba stanovit si cíle dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. K jednotlivým cílům vedou kroky, tedy plán. I my jsme si stanovili cíl: zachránit Zemi před katastrofou v roce 2012. Jedním z kroků je postavení Ráje u Prahy, města, kde budou žít lidé v souladu s přírodou moderním způsobem života. Když ho postavíme např. o rok později, než jsme si naplánovali, neznamená to, že lžeme, ale že jsme udělali v daný okamžik vše, co bylo v našich silách, abychom se přiblížili konečnému cíli. Není ostuda posunout termín jednotlivých dílčích cílů, horší je o nic se nepokusit.

 

    To vím. Ale lidé argumentují tím, že ty jsi Bůh všemohoucí a vševědoucí, a proto není možné, abys napsal něco, co není pravda.

 

     Na to je jednoduchá odpověď. Spolupracuji s tebou a dalšími lidmi, kteří mi naslouchají a vytvářím optimální podmínky pro další postup. Protože sám dodržuji boží zákony, tedy nezasahuji do života lidí, nenutím nikoho, aby nám věřil a spolupracoval s námi. To je vaše práce. Ode mne pouze dostáváte rady, občas použiji i zázraky. To je vše. Nezařídím, aby se s tebou setkal prezident, papež, zástupci médií, nebo vlivné osobnosti. Sama si vybuduješ pozici mesiáše. Máš moji absolutní podporu a pomoc v mezích božích zákonů. V první knize jsme spolu naplánovali další postup. To, že se přesně nesplnilo vše, co jsme napsali, pouze dokazuje, že nejste loutky ovládané Bohem, že vše má svůj vývoj a vyvíjím se i já, Bůh.

 

   Lidé by se měli zamyslet sami nad sebou. Místo aby se chodili radit s kartářkami a jasnovidci o svém budoucím životě, měli by vědět, že si svůj život utvářejí sami svým myšlením. Stále si namlouvají, že je jejich život předurčen, hledají jeho smysl. Je sice pravda, že každá duše si před vstupem do hmotného těla vybere své rodiče a to, co chce poznat, ale nic není dogma. Více se přiblíží Bohu ta, která si během života ve hmotě vzpomene na své poslání, žije vědomě a každý den definuje sebe sama, tedy uvědomuje si kým je, kým chce být. Je tvůrcem svého života a tím mu dává smysl.

 

    Jsem velmi rád, že to říkáš ty a nemusím to neustále opakovat já. Ty jsi mesiáš, protože tak přemýšlíš a žiješ. Vzdala ses všeho, práce ve firmě Biotherapy, kde jsi vydělávala pěkné peníze, majetku, bydlíš u rodičů, nemáš nic kromě mojí absolutní lásky a svojí víry v sebe a ve mne. Na každém kroku dokazuješ, kým jsi. To, že ti mnozí lidé zatím nevěří, tě mrzí, ale nesvede tě z cesty. Pochopila jsi, že je to mravenčí práce a je třeba se smířit i s tím, že vše nejde tak rychle a snadno, jak ses domnívala. Obdivuji tvoji odvahu, s jakou ses postavila na nádvoří Pražského hradu i v momentu, kdy jsi věděla, že tě nepřijme prezident, nebudou celou událost v přímém přenosu vysílat média celého světa, a nechala promluvit mne, Boha. Nenechala ses odradit ani lidmi, kteří ještě v průběhu mého projevu vyslovili nedůvěru a pochybnosti. Udělala jsi všechno proto, abychom spolu dokončili tuto výjimečnou akci.  Měla jsi a máš nejen moji podporu, ale i podporu mnoha úžasných lidí, např. Hanky Hájkové,  spoluautorky knihy „Čas se naplnil aneb Vejdi tam, odkud jsi  nikdy neodešel“, nejlepší kamarádky, která tě od února podporuje a posiluje, protože už mnoho let komunikuje se mnou a dalšími bytostmi světla ve vesmíru.

 

     Ano, Hanka je opravdu mojí největší oporou ve hmotě tady na Zemi. Na setkání s ní nikdy nezapomenu. Měla jsem pocit, že se známe a hned jsme se objaly jako sestry. Když jsem se jí svěřila s prvními zkušenostmi s komunikací s tebou,  přijala to jako samozřejmost a dokonce mi řekla, že o mně dlouho ví a čekala na moje probuzení. Je můj anděl strážný, který mi pomáhá překonávat těžké chvilky. Občas mě přepadnou, jsem také člověk omezený hmotou. Alespoň lépe chápu i ostatní lidi. Zjistila jsem, že s tebou či jinými vesmírnými bytostmi komunikuje mnoho lidí, ale často tomu neuvěří, nebo příliš pospíchají, chtějí různé důkazy v podobě zázraků a když je nedostanou, nechají se strhnout zpět. Mnoho z nich dostalo informace, že jsou vyvoleni k mimořádnému úkolu. Někteří uvěřili a řídili se tvými radami, ale protože nevydrželi „pomalé tempo“, nedůvěru a odsuzování, skončili nebo jsou zklamaní a raději se tolik neangažují na veřejnosti. Někteří jsou dokonce pohoršeni, že jsem se objevila já a beru jim jejich postavení, slávu a tím i peníze. Jak je to s těmi vyvolenými dušemi? Tato informace velmi dráždí některé čtenáře první knihy.

 

    Napsal jsem pravdu. Vybral jsem 150 nejkvalitnějších duší vesmíru, abych pomohl zachránit Zemi, jednu z nejrozmanitějších a tím i nejdůležitějších planet ve vesmíru, která je živoucí databankou. Kdyby došlo k jejímu zničení, byla by to nenahraditelná ztráta. Oslovil jsem mnoho těchto lidí, navázali jsme spolupráci, ale ukázalo se, že jsou natolik svázaní s hmotou, ovlivňuje je prostředí, výchova, vztahy s ostatními lidmi, že se nedokázali odpoutat od svého ega a neuvěřili sami sobě, neuvěřili mně. Někteří udělali spoustu práce, obklopili se dalšími lidmi, kteří si přejí změnit život na této planetě, ale nepochopili, že naším cílem je sjednocení, ne oddělenost. Mají pocit, že jsi jim přišla sebrat jejich zásluhy, skupiny lidí, tím i zdroj peněz. Neuvědomují si, že je naopak posílíš, protože jedině v jednotě je síla. Žádný z těchto vůdců nedokázal, aby ho brali vážně představitelé moci kdekoli na světě. Ty to dokážeš, když se spojíš se všemi, kteří to myslí vážně. Právě událost 28. 9. 2003 a mnoho dalších ti ukazují, kdo s tebou spolupracuje srdcem a kdo nosí masku, za kterou skrývá  touhu po slávě a penězích. Je třeba oddělit zrno od plev, jinak se odchýlíme od cesty, kterou jsme spolu nastoupili. I ty budeš mít slávu a peníze, ale ne proto, že po nich toužíš, ale proto, že se staneš přirozeným vůdcem, který lidstvo přesvědčí o své víře a lásce. Ani já si nepřeji, abys žila v nedostatku, ale sama víš, že jsi strůjcem svého života a nic nedostaneš zadarmo. Jsem vševědoucí. To neznamená, že prozradím vše, co vím. Tím bych ovlivnil vaše jednání a porušil bych vlastní zákony. Každý člověk, který bez ohledu na svůj vlastní prospěch bude spolupracovat na našem poslání, je vyvolený. Sám se jím stal nebo stane. Už v první knize jsme se zmínili o těch, kteří se neprobudili nebo odmítají spolupracovat. Nechci v lidech vyvolat pocit, že má někdo větší šanci být mistrem či vůdcem, než jiný. Nebudu už jmenovat ty, které jsem vybral a kteří souhlasili s tím, že pomůžou při změnách života na Zemi. Není to důležité. Každý člověk má možnost změnit své myšlení a stát se jedním z vás. Ty jsi však moje žena a maminka mého syna Ježíše, tebe jsem pověřil koordinací ostatních. Tuto pravdu budu stále opakovat, ale nikoho nenutím, aby ji přijal.

 

    Dostala jsem e-mail od jedné paní, která je už mnoho let na duchovní cestě. Píše, že jsem zodpovědná za všechny lidi, kteří si přečtou naši knihu, uvěří doslova každému slovu a když se některá „předpověď“ nesplní v daném termínu, jsou zklamaní a přestanou věřit mně i tobě, Bože.

 

    Odpověděla jsi jí dobře: Nemůžeme chtít po dítěti z mateřské školy, aby udělalo státnice na vysoké škole. Na naší knize v praxi ukazujeme, jak funguje lidská mysl. Je třeba nebrat vše bez selekce. Já, Bůh jsem sice pravda a láska, ale v případě koordinace záchrany planety se přizpůsobuji vám, kteří žijete v duálním světě. Stále opakuji, že jste úžasné duše omezené hmotnými těly. Váš vývoj probíhá neuvěřitelně rychle, ale nezapomínej, že jste lidé. A to je moc dobře, protože i ostatní lidé vás můžou následovat a nebude jim to připadat nemožné. Nejsi zodpovědná za nikoho jiného, než za sebe. Každý člověk zodpovídá pouze za svůj život a život svých dětí do 10ti let.

 

    Proč zrovna do 10ti let? U nás je člověk dospělý v 18ti letech, v USA např. v 21 letech.

 

    Duševně dospělý je člověk už v 10ti letech. Potom je zodpovědný za každé rozhodnutí, které udělá. Vím, že je stále pod vlivem svých rodičů a školy, ale to, jak se cítí, jak se chová ke svému okolí, je na něm.

 

    Neodradí tato upřímná slova lidi, kteří s námi doposud spolupracovali, věřili mně i tobě? Neohrozí naše poslání?

 

    Nemá smysl, abychom se obklopovali zfanatizovanými lidmi. Způsobilo by to více škody než užitku. Právem by vás ostatní lidé považovali za další sektu, která ovlivňuje lidi, dělá z nich poslušné ovce. Možná to zní příliš tvrdě, ale my nemáme mnoho času a jak sama vidíš, práce je více než dost. Je dobře, že už mnoho lidí na světě jde po duchovní cestě. Sami objevují Boha v sobě. Je však třeba tento vývoj urychlit a pomoci i ostatním lidem rozpomenout si na svůj úkol, se kterým přišli na tuto planetu, do tohoto hmotného života. Proto jsem s tebou a dalšími lidmi začal koordinovat celou záchrannou misi. Postupně se k vám budou přidávat další a další lidé, až vytvoříte sílu, kterou už nebude možné zastavit či ignorovat.

 

    Setkala jsem se s tím, že někteří duchovní vůdci se obklopují lidmi, kteří v nich vidí nenapodobitelný vzor. Tím upevňují svoji pozici a může se stát, že sami podlehnou iluzi o své výjimečnosti a nenahraditelnosti. Nesnaží se ani, aby je ostatní následovali v duchovním rozvoji, komunikovali sami s Bohem, objevili Boha v sobě.

 

    Ano, tak to opravdu v mnoha případech je. Až bude lidí, kteří se mnou budou komunikovat přímo bez prostředníků více, vaše práce se velmi zjednoduší. Ne nadarmo spolu s Emanuelem pořádáte besedy a semináře, kde lidem ukazujete možné způsoby navázání kontaktu se mnou a dalšími bytostmi světla, které vás povedou tím nejlepším směrem. Ne nadarmo se setkáváte s vůdci různých duchovních skupin a hledáte společnou řeč. Je dobře, že se seznamuješ s jejich materiály a knihami, hledáš informace, které vás spojují a ne oddělují. To je tvoje práce, Jani. Nejde tak rychle, jak sis představovala, ale jde úžasným tempem z pohledu Boha a celého vesmíru.

 

    Přiznám se bez mučení, že mě to občas zmáhá. Potýkám se i s finančními problémy. Nad vodou mě ale drží informace od tebe, dalších úžasných lidí a výsledky, které jsou vidět na každém kroku. Jedna paní, která komunikuje s vesmírnými bytostmi na vzdálené planetě, mi napsala dlouhý dopis o  jejich životě. Tak dlouho spolu soutěžili, zabíjeli se a ničili své životní prostředí, až se jim  podařilo, že povrch jejich planety je neobyvatelný a lidé se museli přemístit do podzemí. Používají tam speciální biolampy, které jsou už mnohem dokonalejší než ty naše. Lidé si konečně uvědomili, kam se dostali díky svému negativnímu myšlení. Už žijí v lásce, v souladu s božími zákony, jen pod zemí. Udělám všechno proto, aby lidstvo na Zemi nemuselo dojít tak daleko, aby prohlédlo.

 

    Takových informací budeš dostávat čím dál  více, abys mohla uvádět příklady ostatním. Ne každý, kdo je dostává, má odvahu je zveřejnit. I když to nemáš ráda, budu opakovat, že jsi nejodvážnější ze všech. Až to pochopí více lidí na světě, budou tě akceptovat jako přirozeného vůdce. Své postavení získáš postupně, mravenčí prací ve prospěch lidstva a celého vesmíru.

 

    Nic není zadarmo. Na každém kroku se přesvědčuji, že stará přísloví a lidové moudrosti stále platí a neztrácejí nic na aktuálnosti a pravdivosti. Ale ne vše je neměnné. Například většina církví a náboženských hnutí stále tvrdošíjně používá slova ze svých svatých knih (Bible, Korán, Kniha Mormon atd. )  a nepřipouští, že život jde dál a neustále se mění a vyvíjí. To, co bylo pravda před tisíci lety, už neplatí.

 

    To je důvod, proč samostatnější a hloubavější lidé hledají vlastní cesty k Bohu a nenechají se manipulovat církvemi. Mnoho z tvých kolegů z multilevelových firem, které vychovávají lidi k zodpovědnosti za svůj život, k odbourávání strachu a ochraně zdraví, potkáváš na ezoterických festivalech a výstavách. Aktivně se účastní záchrany planety. Právě díky takovým lidem jsme schopni se dostat dál. Neznamená to, že budeme ignorovat představitele církví a jejich věřící. Naopak, najdeme k nim cestu. Nebudeme se jim podbízet, ale vyzveme je k diskuzi. Budeme je trpělivě informovat o našem poslání a možných cestách ke společnému cíli, budeme zasévat semínka lásky, která dříve či později vyklíčí, vyrostou a budou dávat plody.

 

    Poetické. I já stále nacházím více poezie ve všedním životě. Všímám si krásy kolem sebe. Obdivuji západ slunce v malebné kombinaci s Českým středohořím, mateřskou péči a lásku svého morčete Žofinky, která se stará o čtyři potomky, pestrobarevné podzimní listí na stráních….

 

    Jani, jsi velmi citlivá duše. To však neznamená, že nemáš dost vůle a odhodlání změnit tento svět. Při sledování televizních zpráv tě už nedojímají automobilové nehody a přírodní katastrofy, protože víš, že je to důsledek myšlení a chování lidí. Nikdo nezemře náhodou. Navíc jeho život pokračuje dál v jiné formě. 

 

    Toto téma zajímá mnoho lidí. Nedávno proběhla v České republice bezpečnostní akce na silnicích. Naše republika patří mezi státy s největším počtem dopravních nehod v Evropě. Policie rozmístila maximální počet svých lidí na  silnicích, dálnicích i ve městech, aby zabránila smrtelným a vážným nehodám. Jaký byl výsledek této velmi nákladné týdenní akce?

Během všedních dní se počet nehod a zabitých lidí snížil, ale o víkendu zahynulo tolik lidí, že jejich celkový počet za týden byl větší, než je obvyklé.

 

    Co z toho vyplývá?

 

    Připomenu, že každá duše si před svým narozením vybírá i to, jakým způsobem a kdy odejde z hmotného života. Není opět náhoda, že ten, kdo nemá předčasně odejít, přežije jakoby zázrakem i tu nejhorší nehodu. Naopak tomu, kdo si vybral, že jeho hmotný život skončí tragicky, nepomůže ani policejní akce, ani nic jiného. To ale Bože znamená, že nikdo nemůže ovlivnit svůj konec života ve hmotě?

 

    Může.

 

    Tomu nerozumím. Mám v hlavě guláš.

 

    Duše si sice vybere, že „zemře“ tragicky např. na následky zranění, ale neurčí přesné datum a místo. Má tedy možnost leccos ovlivnit svým myšlením a chováním. Když si během života vzpomene na své poslání, začne žít opravdu vědomě, tedy v souladu s božími (přírodními) zákony, je možné i toto předurčení zrušit a zvolit si jiný způsob odchodu z hmoty. Nic tedy není dogma. Proto jsem velmi šťasten, že učíš spolu se svými spolupracovníky MLML další lidi žít vědomě. Znamená to zastavit se každý den na několik minut, přestat přemýšlet a přijímat informace své duše (intuici). To je první krok ke komunikaci se mnou a vesmírnými bytostmi světla.

 

    Mnoho lidí bude zajímat, kdo jsou vesmírné bytosti světla?

 

    I já, stvořitel vesmíru nejsem na všechno sám. Pomáhají mi různé bytosti, např. andělé, archandělé, orinové a mnoho jiných. Šíří mezi lidmi v celém vesmíru lásku, ukazují jim cestu, zachraňují je, informují o životě ve vesmíru. Každý člověk je schopen s nimi a se mnou navázat kontakt a využívat nás ke zkvalitnění svého života a tím i rychlejšímu přiblížení jeho duše ke mně, Bohu. Ten, kdo žije vědomě, dokáže napravit už během hmotného života různé křivdy, kterých se dopustil vůči ostatním, a tím se jeho život stane šťastnějším a spokojenějším. Přestane se honit za majetkem a penězi, je upřímný a pravdomluvný, laskavý k lidem.

 

    Mám to chápat tak, že je chudý a přitom spokojený?

 

    Nemusí být chudý. Ani já nemám radost z utrpení a bídy na Zemi. Když se neupneš na vydělávání peněz jako jediný smysl života, budeš žít v souladu s láskou, bude se ti dříve nebo později dařit ve všech oblastech života, budeš žít i v dostatku. Budeš mít i čas vnímat krásu života, zlepšíš vztah k sobě a rodině, ostatním lidem, zvířatům a přírodě. Je třeba být trpělivý a cokoli v životě přijímat s láskou v srdci. To, čemu se člověk brání, přetrvává. Když přijmeš momentální finanční tíseň a nebudeš ji cítit jako křivdu, ale jako další krok v duševním rozvoji,  brzy se tato situace změní k lepšímu.

 

    To se lehko řekne, ale hůře dělá. Moje tíživá finanční situace má dopad i na mé děti, rodiče a mnoho lidí kolem. To, co se snažím přijmout já, nepřijímají ostatní. Co mám dělat v případě, když mi zavolá moje dcera, že nemá peníze na jídlo a dopravu do školy, když mi zavolá bývalý kolega, že mu hrozí exekuce majetku, protože mu dlouho nejsem schopna vrátit peníze, které mi s důvěrou půjčil?

 

    To, co děláš, je správné. S láskou vysvětluješ, že děláš vše proto, abys své závazky splnila co nejdříve. Hledáš možnosti získat peníze na překlenutí nepříznivého období. I o to málo, které máš, se rozdělíš se svými dětmi. Důležité je nepropadat pesimismu a depresím, tím by se celkový stav ještě zhoršil a vedlo by to i ke zdravotním potížím.

 

    Připomněl jsi mi krásnou knížku MUDr. Vladimíra Vogeltanze Co s doktorem? Je to jeho příběh. Po mnoha letech praxe v medicíně pochopil, že vytrháváním krčních a nosních mandlí nikomu nepomůže, ba naopak spíše ublíží. Lidské tělo je sestrojeno jako dokonalé a žádná jeho část, byť sebemenší, tam není zbytečně. Pochopil, že lidé nejsou pouze „kus masa“, které je možné „léčit“ tím, že ho kus uřízneme, nebo do něj nacpeme chemikálie, abychom potlačili bolest. Bolest je signál, informace o tom, že něco není v pořádku. Když bolest utlumíme prášky, neznamená to, že jsme zdraví, pouze oddalujeme konečné vyléčení a odstranění příčiny, často za cenu přechodu nemoci do chronického stádia. Nedílnou součástí naší osobnosti je duše a mysl. Jsme trojjedinou bytostí jako ty, Bože. Každá nemoc má svou příčinu ve způsobu myšlení, tedy života. Odrážejí se v ní mezilidské vztahy, vztah k sobě. Jsem velmi ráda, že tuto pravdu objevuje stále více lidí, dokonce i lékařů a léčitelů. Máme-li se rádi, neubližujeme si, nejsme nemocní. Je jasné, že na naše zdraví působí mnoho faktorů, např. kvalita životního prostředí, způsob stravování a života vůbec. Největší vliv má ale naše myšlení. Mám-li o sebe stále strach, nechám-li se manipulovat svým okolím, přejímám-li negativní emoce, nežiji-li vědomě v lásce a v souladu s přírodou, budu mít zdravotní potíže. Dr. Vogeltanz měl odvahu opustit své zaměstnání lékaře, být nezaměstnaný a bez peněz, aby mohl dělat to, co pomůže lidem: etikoterapii – léčbu duše. Po deseti letech práce v tomto oboru se stal velmi úspěšným a známým člověkem. Předává dál své zkušenosti na seminářích a přednáškách, přidávají se k němu další lékaři, kteří pochopili, že „západní“ medicína neřeší příčinu nemocí a celý systém zdravotnictví je postaven na nemoci a ne na zdraví lidí. S tím pochopitelně souvisí i farmaceutický průmysl, který bohatne díky chronicky nemocným lidem. Je třeba tento začarovaný kruh rozetnout. Jak? Tím, že budeme neúnavně informovat lidi. Jedině vlastní zkušenost dokáže přimět člověka, aby změnil sám sebe, svůj přístup ke zdraví.

 

    Velmi výstižné a vyčerpávající. Je třeba opustit staré myšlení i za cenu momentálních potíží a menšího pohodlí, aby se člověk posunul blíž svému cíli. Udělala jsi to i ty. Opustila jsi vše, nemáš nic, jen víru v sebe a ve mne. A právě toto rozhodnutí tě posouvá rychleji dopředu. Brzy poznáš, že ti přinese nejen peníze a slávu, ale i větší pocit uspokojení, štěstí, více opravdových přátel a lásky. Každý nemusí udělat tak radikální změnu ve svém životě, jako ty. Je mnoho cest ke stejnému cíli. Ty sis vybrala tu nejtěžší a vedeš si výborně. Jsi 4 měsíce těhotná. Nosíš v bříšku mého syna Ježíše. Jak se cítíš, maminko?

 

    Krásně. Nemám vůbec žádné zdravotní potíže, pouze sleduji, jak mi pomalu roste bříško. Občas ucítím jemný pohyb děťátka. Každý den si s ním povídám, hladím své břicho, snažím se být i v nejobtížnějších chvílích v pohodě. Myslím na něj s láskou, těším se na chvíli, až spatří světlo tohoto světa. Omládnu o mnoho let tím, že se stanu ve 47 letech znovu maminkou. Mnoho jiných žen je v tomto věku už babičkou. Jsem velmi šťastná, že jsem si včas vzpomněla na své poslání a jsem součástí Boží rodiny.

 

    Velmi se těším na to, až bude Boží rodina úplná. Svým hmotným životem ukáže lidstvu cestu ke mně, Lásce. Stovky a tisíce knih, přednášek a besed nenahradí konkrétní příklad ze života. Ukážeme v praxi to, co většina lidí zná teoreticky.

 

    Ani tvá slova nepřesvědčí představitele církví a jejich věřící, aby uvěřili, že zrovna já jsem maminkou Ježíše. Ignorují jakékoli zprávy o této mimořádné události, strkají hlavy do písku, aby zvrátili nevyhnutelné změny. Jak  nám  a tím celému lidstvu pomůžeš, Bože?

 

    Pomáhám neustále. Když mluvíš s lidmi na besedách, přednáškách a soukromých jednáních, posiluji tě zvýšenými dávkami boží energie, kterou mnoho lidí vnímá fyzicky. Tví nebližší spolupracovníci a přátelé šíří tuto novinu mezi další a další lidi nejen v České republice, ale i v zahraničí. S blížícím se datem porodu budu dělat více zázraků, nejen takové, které je schopno vnímat omezené množství duchovně založených lidí, ale i takové, které uvidí všichni. Vzpomeň si na zázraky při narození Ježíše před dvěma tisíci lety v Betlémě.

 

    Nedávno mi někdo řekl, že došlo ke zjevení Panny Marie. Přímo od tebe vím, že inkarnací Panny Marie je v současné době moje kamarádka Hanka. Jak je možné, že je na jedné planetě ve hmotném těle a zároveň jako nehmotný obraz? Navíc mi jedna mladá paní  z Havlíčkova Brodu napsala dopis, kde uvádí, že také komunikuje s Bohem a řekl jí, že ona má duši Panny Marie.  Jak mi to vysvětlíš?

 

    V prvním případě je to pravda. Díky neexistenci času ve vesmíru je každá duše současně na mnoha místech. Je tedy zároveň i v nehmotné podobě. Proto je možné, že se zjeví Panna Marie v Chorvatsku a zároveň je součástí Hanky. Paní z Havlíčkova Brodu nemluví se mnou, ale s jinými vesmírnými bytostmi, které ji mylně informovaly. To může být z různého důvodu. Buď ji chtěly povzbudit a zvednout její nízké sebevědomí, aby se posunula v duchovním rozvoji na vyšší úroveň, tedy chtěly jí pomoci, nebo to nebyly bytosti světla, ale bytosti temnoty, které rády vnášejí zmatek do myslí lidí a dělá jim to dobře.

 

     Kdo se v tom má vyznat? Jak poznám, že mluvím s Bohem nebo bytostmi světla a ne s bytostmi temnoty?

 

    Není lehké to vždy poznat okamžitě, ale dám ti několik rad, jak to poznáš. Především, bytosti temnoty nevyzařují lásku, tu nejkrásnější energii. Naopak, i přes láskyplná slova tě budou spíše vysávat, budeš stále unavená, nebudeš zažívat pocit štěstí a naplnění. Člověk, který věří sám sobě, nežije v nejistotě a strachu, není bytostmi temnoty vyhledáván. Tebe nikdy nekontaktovaly, protože jsi i před svým probuzením byla velmi silná osobnost. Od února komunikuješ pouze se mnou, Bohem, nyní i manželem.

 

    Vraťme se ještě k výše zmíněné paní. Pokud ji takto mystifikovaly bytosti světla, byť v dobré víře, že jí pomůžou, jak se to slučuje s pravdou a láskou, s tebou, Bože?

 

    Jsem opravdu pravda a láska. Vy lidé však žijete v duálním světě, kde existuje dobro i zlo, láska a nenávist, pravda a lež. Řeknu-li  úplnou pravdu o tom, co vás čeká, neunesete ji a všechno, co jste udělali pro záchranu lidstva na Zemi, bude ztraceno. Na tvém jednání záleží nejvíce.

 

    To není povzbudivé. Copak jsem jediná, kdo může zachránit lidstvo před katastrofou? Znám už mnoho lidí, kteří také plní toto poslání. Každý je nahraditelný. Říkal jsi mi, že koordinuješ všechny tyto schopné bytosti, aby došlo ke změně myšlení lidí a tím i způsobu

 života na Zemi. Jeden člověk sice může nastartovat tyto změny, ale kdyby z jakéhokoli důvodu přestal plnit své poslání, nemůže to ohrozit výsledek.

 

 

  Sama ses na vlastní oči přesvědčila, že mnoho vůdců skupin, které už mnoho let informuji a snažím se jim pomáhat při plnění tohoto náročného úkolu, dělá něco jiného, než říká. V každém z nich se projevuje více či méně jeho ego. Mluví o lásce, ale brání se objetí. Mluví o sjednocení a spolupráci, ale brání se přijmout ty, kteří přicházejí pomoci, vidí v nich konkurenci, ohrožení jejich postavení a příjmu. Znám jediného mesiáše na Zemi, který má všechny předpoklady ke splnění úkolu, tebe.  

 

    Jako by nestačilo, že mě někteří lidé považují za namyšlenou a povýšenou. Nechtějí se smířit s tím, že sis mě vybral, abych porodila Ježíše a spolupracovala s ostatními lidmi a celým vesmírem na budování ráje.

 

    Každý, kdo tě vnímá jako namyšlenou a povýšenou, má problém sám se sebou. Na semináři Hanky Hájkové v Kocourově jsi zažila na vlastní kůži, že lidi, kteří jsou velmi labilní, prožívají zklamání z partnerského vztahu, cítí nedostatek lásky a mají strach, dráždí tvoje síla, sebevědomé vystupování a víra v sebe. Každý člověk je zrcadlem toho druhého. To, co mu vadí na jiném, buď dělá sám, nebo po tom touží. Setkáváš se s mnoha lidmi, kteří cítí tvou energii a nepochybují o tom, kdo jsi. Ani Ježíš to neměl jednoduché. Mnoho lidí mu nevěřilo, mnoho se ho bálo. Nyní je však lidstvo lépe připraveno na změny, které jsou nevyhnutelné pro jeho přežití. Nebude to snadné, ale tentokrát se podaří změnit myšlení dostatečného množství lidí na Zemi.

 

    Z jiného soudku. Nedávno jsem se zúčastnila vytváření mandaly života. Na několika ezoterických výstavách jsem už mandaly viděla. Jsou to obrázky ve tvaru kruhu, které vypadají jako krajková dečka a hrají různými barvami. Každý člověk si intuitivně vybere takovou, která mu pomůže zlepšit jeho zdravotní stav. Nejlepší je vytvořit si vlastní mandalu. Stačí kus papíru a pastelky. Nechejte promluvit svoji duši, tedy intuici a budete mile překvapeni, jak krásné obrázky vzniknou. Mnozí takové mandaly tvoří na přednáškách a schůzích, které je nudí. Bezmyšlenkovitě čmárají po papíru a pak se diví, jaký krásný obrázek se vyklubal v jejich poznámkovém bloku. Poznala jsem i vytváření mandaly ze suchých potravin ( těstoviny, koření, luštěniny, suché plody, semena apod.). Sešlo se nás 8. Sedli jsme si do kruhu, chytili se za ruce a chvíli jsme zpívali mantry (jednoduché melodie, které se mnohokrát opakují a tak se zesiluje pozitivní energie, kterou je možné cíleně posílat komukoli, kdo ji potřebuje), pak jsme meditovali. Řekli jsme téma, které touto mandalou vyjádříme (např. radost, láska, zrození…) a přišlo to nejzajímavější, vlastní tvorba. Připomněla jsem si své dětství, kdy jsme s ostatními kamarády stavěli hrad z písku, kreslili barevnými křídami na chodníku… Pod rukama vznikal nádherný plastický obraz. Každý z nás zhmotnil tu nejkrásnější představu, kterou měl, a mnohdy se představa jednoho shodovala s představou druhého, což vedlo k pocitu, že čte jeho myšlenky. Vytvářeli jsme kolektivní vědomí. Výsledek naší společné práce jsme vyfotili, abychom měli navždy památku na tento nádherný den.

 

    Myšlenka mandaly pochází z Indie a používá se už tisíce let. Lidé byli více spojeni s přírodou a vesmírem, měli blíže ke mně, Bohu. Vnímali energie a rozlišovali, co jim škodí a co je pro ně prospěšné. Mandaly jim pomáhaly udržovat fyzické i psychické zdraví, řešit mezilidské vztahy. Indové byli do kolonizace Velkou Británií vyrovnaní, jejich způsob života jim vyhovoval. Pak jim byl implantován tzv. západní styl života a problémy se prohlubovaly. Dodnes se Indie nevzpamatovala z éry koloniální nadvlády. Naštěstí se i tam probouzí stále více duší, které šíří pravdu a lásku a pomáhají nám změnit svět.

 

    Během toho krásného odpoledne jsem si uvědomila, jak málo stačí k probuzení pocitu štěstí, sounáležitosti a jednoty s ostatními, seberealizace a vlastní důležitosti ve společnosti. Každý z nás originálním způsobem ovlivnil společné dílo. Takový je náš život. Není třeba se cítit osamělý, zbytečný a neschopný cokoli ovlivnit. Doporučuji vyzkoušet si vytváření mandaly ve skupině. Nesetkáte se tam se závistí, povyšováním, zlobou, či jinou negativní emocí. Pocítíte přátelství, lásku, jednotu, radost. Vyměňte aspoň na pár hodin pasivní konzumaci televizní „zábavy“ za aktivní hru, např. tvorbu mandaly. Vyzkoušejte ji i v rodině. Budete překvapeni fantazií vašich dětí i životních partnerů, užijete si spoustu legrace, zapomenete na starosti. Všechno vám půjde lépe, protože ve vaší mysli bude převládat radost a láska.

 

    Je to jeden z mnoha způsobů zlepšení vztahů mezi lidmi. Není nutné, aby každý člověk vytvářel mandaly. Nic není dogma. Někomu bude vyhovovat zpívání ve sboru, jinému kolektivní sport, dalšímu procházky přírodou. Všichni se dostanou dál ve svém duševním rozvoji aktivním přístupem k životu, minimalizací negativních vlivů médií, která je stahují do bahna strachu a dělají z nich bezmocné nemocné.

 

    Bože, řekl jsi to dokonale. Jsi básník. Co kdyby ses vyjádřil ve verších?

 

    Nic není nemožné. Vlastně naopak: všechno je možné. Rád řeknu to, co cítím, ve verších.

 

JARO

 

Probouzí se jaro v nás,

uvidíme mnoho krás,

které jsme dřív neviděli,

protože jsme slepí byli.

 

Naše duše jásají,

radostí jen plesají.

Všude spousta světla, lásky,

odpadávají z nás masky.

 

Už se blíží slavný den,

kdy Ježíš bude vyslyšen.

Matka Země zaplesá,

až děti vejdou do lesa.

 

Rozprostřou se barvy duhy,

odčiníme svoje dluhy.

Otevřeme srdce všem,

kteří  zachraňují Zem.

 

    Nemám slov. Mluvíš mi z duše. Určitě nejsem sama, komu mluvíš z duše. Je nás více a více. Na každém kroku potkávám probouzející se duše, které touží po lásce, radosti a štěstí. Nacházejí v sobě odvahu změnit svůj život. Nelpí tolik na ostatních lidech, věcech, kterými se za celý život obklopili, mění dokonce i svoje povolání. Ve vzduchu je opravdu cítit jaro, přestože je právě podzim a venku je pošmourno. Je to duchovní jaro, které přichází s novým tisíciletím.

 

    Ano, Janičko. S příchodem jara je třeba uklidit po zimě. Uklidit nejen doma a ve svém okolí, ale především ve své mysli a duši. Očistit je od negativních myšlenek, pochybností, zloby a strachu, nechat proniknout do nitra světlo lásky. Brzy se takový jarní úklid projeví ve všech stránkách života, ve vztazích k sobě, ostatním lidem, zvířatům a přírodě, na zdraví, finančním příjmu,  spokojenosti a štěstí. Lidé budou žít v ráji.

 

    Je to nádhera, ale občas mám pocit, že se ráji spíše vzdalujeme, než přibližujeme. Během posledních dvou měsíců jsem zažila tolik útoků, nepochopení a výčitek, že mi už nepřipadá tak jednoduché změnit tento svět. I lidé, kteří se dali na duchovní cestu, si přestávají věřit a jejich energie se pomalu vytrácí.  Jak jim mám pomoci?

 

    Především si stále uvědomuj, že nejsi za nikoho zodpovědná. Rozdávej lásku, informuj a buď pevná ve své víře v dobro. Mnohdy pomůžeš více tím, že neuděláš nic a necháš druhé, aby sami našli cestu ke světlu. Nejsi tu od toho, abys lidi přesvědčovala. Obklopuj se pouze těmi, kdo s tebou spolupracují dobrovolně a nestaví se do pozice poslušných ovcí, které přijímají každé tvé slovo jako neměnné dogma. Už v první knize jsme mluvili o tom, že není možné donekonečna dokazovat, že komunikuješ s Bohem. Kdo nechce uvěřit, neuvěří. Není to ani důležité. Stačí, když uvěří sám sobě, v lepší život na této planetě.

 

    Máš pravdu. Kdybych si měla dělat starosti s tím, co si myslí ostatní lidé, nemohla bych dělat tuto práci. Musela bych se z toho zbláznit. Právě mě napadlo, že mnoho lidí se léčí v psychiatrických léčebnách (lidově blázincích) a přitom jsou mnohdy normálnější, než ti, kteří jsou zapojeni do běžného života. Jejich ošetřující lékaři by občas potřebovali „péči“, kterou poskytují proti vůli pacientů. Viděla jsem v posledních letech několik filmů s touto tématikou. Ukazovaly bez obalu drastické zacházení s duševně nemocnými. Mnohdy jedinou „léčbou“ jsou uklidňující chemikálie, svěrací kazajky a proud studené vody. Nechci tvrdit, že je to všude stejné, ale výše zmíněný obraz zatím převládá. Lidé zapomněli, že svět se neskládá pouze z hmoty. Když se někomu zjevují duchové, vidí to, co většina není schopna uvidět, je označen za blázna. Protože nenachází pochopení  u svých blízkých, trápí se, mluví „sám se sebou“, propadá depresi. S rozvojem duchovního rozměru celého lidstva bude ubývat takových nešťastníků, kteří se zatím neumějí vyrovnat sami se sebou.

 

    Řekla jsi velmi důležitou pravdu. Proto jsem ti v první knize neodpověděl na tvůj dotaz: Proč považuji psychology a psychiatry za vymývače mozků. Někteří lidé si toho všimli a tys jim odpověděla, že to tak mělo být. Ano, lidé ještě nejsou připraveni na celou pravdu. Je třeba ji podávat postupně, aby je posílila, ne oslabila. Dobrý lékař s pacientem rozmlouvá a pátrá po příčinách jakékoli (i duševní) nemoci. Netlumí jeho mysl a tělo otupujícími prášky. Až většina lékařů přijme i duši svých pacientů, nebudu o nich říkat, že jsou vymývači mozku, řezníci a opraváři hmotných těl. Zatím se stavějí do role automechaniků, protože je zajímá jen tělo, které lze přirovnat k automobilu. Bez duše by toto auto nemohlo jezdit, fungovat.

 

    To bylo velmi výstižné přirovnání. Na jednom semináři jsem se seznámila s lektorkou Vlaďkou Juklíčkovou, která naše tělo p��irovnává ke koníčkovi, na kterém jedeme. Máme se o něj dobře starat, aby dlouho vydržel a byl zdravý a plný síly. Moc se mi to líbilo.

 

    Ano, mně také.  

 

    S tím souvisí i stravování. V první knize jsem napsala, že jím i trochu masa. Nyní po několika měsících jsem vegetarián. To znamená, že už neplatí to, co platilo. Pravda je jiná.

 

    Tady tě přeruším. Je to výborný příklad. Co je to vlastně pravda? Pravda se vyvíjí a mění v každém okamžiku. Když lidé nepochopí tento zákon vývoje, budou se stále snažit žít v minulosti, budou používat staré pravdy. Je třeba trpělivě vysvětlovat, že vše se mění, tedy i pravda. Jste poslové nového evangelia, vytváříte novou společnost na Zemi. Vraťme se ale k tvému stravování. Nikdo tě nenutil stát se vegetariánem. Co tě přimělo vzdát se masa? Pokud vím, měla jsi ho ráda.

 

    Způsobily to informace od pana Prokeše, který s tebou komunikuje více jak 10 let. Sdružil kolem sebe skupinu vegetariánů, pořádá přednášky a besedy, píše s tebou o vzniku vesmíru, fungování lidského těla, tedy i o stravování, příčinách nemocí a možnosti léčby a prevence. Zaujalo mě, že člověk byl stvořen jako vegetarián – býložravec. Stačí porovnat trávicí ústrojí masožravců a býložravců a i laik dojde k jednoznačnému výsledku. Nebudu tu rozebírat podrobnosti, protože naše kniha nemá za cíl jít do hloubky jednotlivých problémů a témat, ale naznačit je a dát návod, jak měnit myšlení lidí na této planetě. Odborných knih existuje dostatek a neustále přibývají, mnohé jsou tebou, Bože inspirovány.

 

    Ano, Jani. Zvláště v posledních deseti letech mi naslouchá mnohem více lidí, než v uplynulých dvou tisíciletích. Jak se cítíš, když už nejíš žádné maso?

 

    Výborně. Jsem méně unavená, i když jsem těhotná, mám v pořádku trávení. Až na malé výjimky nemám na maso chuť. Začala jsem se více zajímat o prodejny s biopotravinami, vegetariánské jídelny, experimentuji při vaření, abych si zpestřila jídelníček. Šetřím čas, protože bezmasé jídlo připravím rychleji a také mě netíží v žaludku, a proto se cítím lehčeji. Je všeobecně známo, že maso v trávicím traktu člověka zahnívá, je třeba velkého množství energie na jeho zpracování. Proto si lidé po konzumaci např. vepřového s knedlíky a zelím musejí odpočinout, aby umožnili tělu se s tím vypořádat.

 

    Jak jsem už řekl, lidské tělo jsem stvořil jako dokonalé. Je za ideálních podmínek schopno žít věčně. Vyspělejší civilizace ve vesmíru žijí několik set až tisíc let ve zdraví. Respektují totiž přírodní zákony. Lidé na Zemi mají ještě mnoho práce na sobě, než se jim podaří prodloužit svůj hmotný život alespoň o několik desítek let. Jedním z nejdůležitějších kroků je změnit své stravování. Není nutné stát se hned vegetariánem, ale respektovat přání svého těla. Každý člověk pozná, které jídlo mu dělá dobře, které ne. Časem mnozí přijdou na to, že bez masa se jim zlepší jejich zdravotní stav, tím i chuť do života. Zvýší se jejich vibrace, což znamená, že začnou být vnímavější ke svému okolí, uvidí více krásy, pocítí více lásky.

 

    Tomu rozumím, ale mnoho lidí asi neví, co to jsou vibrace lidského těla. Můžeš jim to prosím vysvětlit?

 

    Rád, proto „tady“ jsem. Nejen lidské tělo neustále vibruje. Veškerá živá i neživá hmota je v pohybu, platí to i pro celou planetu. Čím nižší, tedy hrubější vibrace, tím méně vnímavosti k energiím. Člověk s hrubými vibracemi je necitlivý k sobě i ostatním lidem, zvířatům a přírodě. Chybí mu láska. To, co považuje za lásku je pouze potřeba. Je schopen ubližovat, mnohdy mu to dělá i radost. Dráždí ho lidé, jako jsi ty, lidé plní lásky, víry a odvahy. Vaše energie nemůžou být v souladu, protože nejste „naladěni na stejnou vlnu“. Jakmile se takový člověk „probudí“, což znamená, že pod vlivem jiných lidí, četby, zážitku apod. pochopí, proč sem přišel, začne komunikovat se svou duší a nechá se vést intuicí, budou se jeho vibrace postupně zvyšovat. Duševní rozvoj probíhá ve vlnách. Po získání určitých informací dojde k posunu ve vědomí. Tomu se musí přizpůsobit i fyzické tělo, aby se dostalo do souladu s vědomím. Jde o období klidu, kdy má člověk pocit, že se nic neděje. Opak je však pravdou. Jeho hmotné tělo se vylaďuje na stejnou úroveň s vědomím, aby mohla přijít další vlna v podobě informací na vyšší úrovni. I tobě se stává, že po posunu vědomí jsi unavená a chce se ti spát.

 

    To je pravda. Také pozoruji, že intervaly mezi jednotlivými posuny se zkracují a únava už není tak výrazná a netrvá tak dlouho.

 

    To způsobuje neustálé zvyšování vibrací. Jsi čím dál tím odolnější, zlepšuje se tvoje imunita, tím i zdraví, jsi citlivější k energiím. V praxi to znamená, že rychleji a přesněji vnímáš a identifikuješ pocity, nálady a myšlenky jiných lidí, poznáš, že v místnosti jsou i bytosti bez hmotných těl, např. duše zemřelých lidí, andělé, archandělé a já, Bůh. Naše komunikace se zkvalitňuje, při meditacích mě můžeš i vidět.

 

    Už se mi to stalo. Při meditacích v Kocourově u Hanky Hájkové jsem s tebou nejen mluvila, ale viděla jsem tě. Seděli jsme naproti sobě na židlích v nádherné přírodě – rozkvetlá louka uprostřed jehličnatého lesa, vedle jezírko a vodopád. Dívali jsme se jeden druhému do očí, drželi se za ruce a rozmlouvali. Cítila jsem obrovskou vlnu lásky, která doslova procházela celým mým tělem. Po návratu domů jsem vyzkoušela, jak to funguje, když jsem s tebou sama. Vidím tě, kdykoli zavřu oči a jsem v klidu, cítím tvoji ruku v mé dlani. Těším se na to, až se moje vibrace ještě zvýší a tyto zážitky budou intenzivnější. Neumím si představit, kam se můžu dostat, co budu vnímat. V každém případě jsem nesmírně šťastná, že jsem se probudila a můžu prožívat život vědomě a v lásce.

 

    Každého určitě bude zajímat, jak vypadám? Podělíš se o své vědomosti s ostatními?

 

     Ráda. Možná to bude pro někoho šok, pro jiné samozřejmost. Vypadáš jako Ježíš Kristus. Jsi trojjediná bytost – otec, syn a duch svatý. Přijal jsi tělo svého syna Ježíše, proto tě tak vidím nejen já, ale každý, kdo má tu schopnost díky vyšším vibracím. Naštěstí nás houfně přibývá. Mám radost z každého člověka, který se probudí a jde po cestě duševního rozvoje, protože nám tím pomáhá zachránit tuto planetu plnou krás. Bože, když jsi zároveň i Ježíš, kdo se mi v březnu narodí?

 

    Dobrá otázka. Vím, že to víš. Budu to já.

 

    To bylo moc stručné. Asi to hned každý nepochopí. Můžeš to trochu rozvést?

 

    Jistě. Jak jsi už řekla, jsem trojjediná bytost jako vy lidé. Jsem energie, která stvořila tento vesmír a neustále tvoří dál. I když přes vás poznávám sám sebe, jste mojí součástí, jste mojí individualizací a tvoříte se mnou jednotu, chci občas pomoci a posunout lidstvo dál ve svém vývoji. Poprvé jsem vstoupil do těla Marie a oplodnil ji. Narodil se Ježíš, který byl mým synem a zároveň mnou ve hmotném těle.

 

    To je dost složité. Z toho vyplývá, že nyní to probíhá stejně?

 

    Ano. V červnu jsem do tebe vstoupil a oplodnil tě. Až se narodí náš syn, pojmenuješ ho Ježíš Kristus. Bude i mým synem a zároveň to budu já, stvořitel vesmíru ve hmotném těle, abych tobě a celému lidstvu pomohl změnit tento svět k lepšímu. Víš dobře, že jsem všude a vším. Neexistuje místo, kde bych nebyl, není nic, čím bych nebyl. Přesto i já se mohu individualizovat tím, že vstoupím do hmotného těla, které jsem sám zplodil. Jsem tvůj manžel i tvůj syn, Jano.

 

    Přestože to vím několik týdnů, jsem z toho trochu zmatená. Teprve si zvykám na tak výjimečnou a nádhernou událost. Umím pochopit i lidi, kteří mi nevěří a odmítají přijmout tuto skutečnost. Jak podpoříš svůj druhý příchod na Zemi?

 

    Podporuji ho neustále. Zpráva o narození Ježíše se šíří po celém světě jako lavina. Zatím ji nechtějí akceptovat média, ale brzy se přidají, protože narůstá tzv. kritické množství energie, které změní myšlení většího množství lidí najednou. V únoru 2004 spolu uspořádáme další velké shromáždění v Praze a tentokrát lidé uvidí a ucítí více, než 28. 9. 2003. Můj plán je dokonalý a ty jsi mimořádně odolná a věříš sobě i mně, takže mi tím nesmírně pomáháš.

 

    Když jsme u zázraků, každý člověk je vnímá jinak. Lidé s hrubými vibracemi nevidí a necítí vůbec nic, proto jsou zklamaní a utvrzují se v přesvědčení, že se neděje to, co jim bylo řečeno. Lidé s jemnějšími vibracemi vnímají energii a někteří mají i vizuální zážitky. Eva Cihelníková, léčitelka a jasnovidka fotografovala událost 28. 9. 2003 na Pražském hradě a na fotografii je vidět bílý opar ve tvaru srdce před skupinkou lidí. Jak můžeme přesvědčit všechny o zázracích, když je vidí jen malé procento lidí?

 

    Moje energie, kterou přes tebe a ostatní spolupracovníky vysílám k lidem, neustále zesiluje a počet vnímavých lidí roste tak, že během několika měsíců uvidí dalš�� úkazy a zázraky mnohem více lidí než dosud. Nic není náhoda. Je velmi dobře, že jsi zatím ušetřena zájmu médií. Platíš za to sice nedostatkem peněz, ale nemusíš čelit útokům negativně naladěných lidí. Pro těhotnou maminku je to tak lepší.

 

    Souhlasím, ale být bez prostředků mně nepřipadá moc příjemné. Naštěstí vím, že tato situace se už brzy změní k lepšímu. Vše má svůj vývoj a není možné, abychom se vraceli zpět. Moje dluhy narůstají a mě drží nad vodou vědomí, že vše je už vyřešeno, protože ve vesmíru neexistuje čas. Moje víra je velmi silná, ale není slepá. Většina církví vede své věřící k slepé víře. To znamená, že jim předkládá ucelený soubor starých dogmat a nepřipouští vývoj, tedy změny. Naším cílem je osvobodit lidi ze zajetí těchto dogmat, posílit jejich sebedůvěru, naučit je naslouchat své intuici, mnohé i komunikovat s bytostmi světla a s tebou, Bože. Představitelé církví mají jedinečnou možnost stát v čele těchto změn, spolupracovat přímo s Bohem a zúčastnit se tak záchrany planety. V následujících měsících a letech se ukáže, jestli to myslí vážně s proklamovanou láskou k bližním. Zatím to však vypadá, že se zuby nehty drží moci, ignorují všechny zprávy o druhém narození Ježíše na Zemi.

 

    Budeš se Jani divit, ale tyto zprávy je nenechávají v klidu. Vyčkávají, až do poslední chvíle. Nevědí, jaké mají zaujmout stanovisko. Dokonce se dělí na  konzervativní, kteří zatím odmítají uvěřit, a na pokrokové, kteří mají radost a chtějí této významné události využít k posílení církve ve společnosti. Probíhají velmi živé a mnohdy ostré diskuse a výměny názorů. Pouze navenek to vypadá, že se nic neděje.Ještě do konce roku se setkáš s některými představiteli církve.

 

    V první knize jsi napsal, že do 28. 9. 2003 se setkám s papežem Janem Pavlem II. Nelíbí se mi, že píšeme o konkrétních událostech a ještě uvádíme přesné datum a nakonec je všechno jinak. Proč se to znovu opakuje i v této knize?

 

    Už jsem ti jednou odpověděl: ukazujeme, že nikým nemanipuluji. Papež měl možnost se s tebou setkat, ale nevyužil ji. Situace se vyvíjí v náš prospěch, a proto tvé setkání s ním je nevyhnutelné. Nezáleží na přesném datu, ale na uskutečnění vašeho rozhovoru. I přes jeho nemoc a vyšší věk je to vnímavý člověk, který ucítí tvou boží energii. Pochopí, že je pro církev lepší s tebou spolupracovat než se distancovat. Změny, které přinášíme, jsou nezvratné. Zavírat před nimi oči a strkat hlavu do písku nepomůže.

 

    Jak tyto změny přijmou muslimové? Jejich způsob života je vzdálený Bohu. Diskriminují ženy, zabíjejí ve jménu Boha jiné lidi, neuznávají jiná náboženství. Podporují terorismus, dokonce posílají sebevražedné teroristy (i ženy) na místa, kde se shromažďuje hodně civilistů, aby na svém těle odpálili výbušninu a tak zabili či zranili co nejvíce lidí. Vím, že i v těchto oblastech jsou „naši lidé“, ale bude to stačit na změnu myšlení a života?

 

    Nebudu zatím prozrazovat detaily svého plánu, ale odpovím ti: Spolu se šířením lásky na Zemi se zrychluje zvyšování vibrací nejen jednotlivých lidí, ale i celé planety. To povede k očišťování formou různých přírodních katastrof, nehod apod. Vzpomeň si na loňské povodně v Čechách. Na první pohled je to tragédie, lidé přicházejí o svůj majetek, někdy o život. Na druhý pohled vidíš vyklizené sklepy, opravené a nově postavené domy, silnice, zkultivované zahrady a zelené plochy. Záleží na úhlu pohledu. Někdy je třeba radikální očisty, abychom se dostali blíž cíli. Tak to funguje i s lidmi. Ti s nehrubšími vibracemi opustí svá hmotná těla, protože nebudou stačit tempu, jakým se Země bude transformovat do vyšší dimenze. Místo nich se budou rodit vyspělejší duše, které už budou vychovávány v lásce. Tak fungují přírodní (boží) zákony.

 

    To je úžasné. Vesmír nám pomáhá čistit tuto Zemi, a proto se nemusíme obávat neúspěchu. Země bude zachráněna i proti vůli těch nejmocnějších a nejbezohlednějších lidí.  Ale co když někdo z mocných použije např. jaderné zbraně, aby ubránil stávající negativní stav?

 

    I s takovou možností počítám. Není náhoda, že kolem Země je rozmístěno veliké množství vesmírných lodí pod velením nejvyspělejších lidí ve službách Světla, které monitorují veškeré dění na této planetě. Jejich velitelé ode mne mají svolení zasáhnout v případě ohrožení. Disponují tak dokonalou technikou, že v okamžiku jsou schopni odpojit jakékoli zařízení na Zemi.

 

    Už jsme o tom mluvili, ale proč je nezachytí žádné pozemské přístroje?

 

    Tyto vesmírné lodě se pohybují ve vyšší dimenzi. To je stejné, jako s vnímáním energií a vizuálními zážitky 28. 9. Už mnoho lidí tyto lodě vidělo na vlastní oči. Byli a jsou to však lidé na vyšším stupni duchovního rozvoje. Několik desítek lidí vidělo po meditaci mnoho  lodí spřátelených vesmírných lidí 6. 9. 2003 nad Pražským hradem. Na Internetu jsou uveřejněny tisíce informací o pomoci vesmírných lidí, jsou tam i fotografie některých velitelů a jejich spolupracovníků i lodí. Se zvyšováním vibrací Země bude přibývat lidí, kteří budou schopni vidět tyto lodě na vlastní oči. Už před několika lety byli informováni prezidenti a představitelé mnoha zemí světa o záchranné misi vyspělých vesmírných lidí, o nebezpečí zániku života na Zemi, avšak zatím bez odezvy. Blíží se den, kdy už nebude možné držet tyto informace pod pokličkou a mocní tohoto světa budou ve vlastním zájmu komunikovat s těmi, kdo přinášejí řešení. Ne všichni mocní zůstanou na svých vysezených místech. Sami odstoupí, protože jejich schopnosti už nebudou stačit nárokům nové doby. Přijdou noví státníci, politici a vůdci, kteří budou myslet a jednat v souladu se zájmy celku.

 

    Už se těším. Nebude to sice mávnutím kouzelné hůlky, ale důležité je, že: UŽ JE TO TADY. Právě teď je tu sametová revoluce, na kterou lidstvo čeká tisíce let. Konečně prohlédnou miliony lidí a přestanou se jenom honit za hmotnými statky. Nikdo nechce, aby žili v bídě a nedostatku, ale aby našli svůj smysl života, rozvíjeli svoji duši, žili v lásce a pravdě, odhodili masky.

 

    Ano, líbí se mi tvoje slova. Naštěstí to nejsou jenom slova, kterých už bylo řečeno mnoho, ale ty tak už přemýšlíš a žiješ. Učíš tak žít i jiné lidi. Dá to hodně práce, přináší to i nepříjemnosti, ty se však nedáš odradit a jdeš stále za svým a naším společným cílem.

 

    Obraťme list. Nechci pak poslouchat, že se vytahuju. Navíc tak nepřemýšlím a nežiju sama. Potkávám spoustu takových lidí, kteří žijí v lásce a pravdě a vychovávají tak i své děti. Právě děti jsou naší největší nadějí. Tato fráze byla zneužita i komunistickým režimem, ale dnes ji vnímám v souvislosti s přeměnou života na Zemi. Děti a mládež nám v následujících letech a desetiletích pomůžou nejvíce, protože nejsou tak deformováni výchovou v nelásce, strachu a konzumu. Umějí si ještě hrát, mají sny, touží po lepším světě bez násilí, chtějí žít v ráji.

 

    Jani, přivedla jsi mě na nápad! Napiš stručný návod na výchovu dětí.

 

    Myslíš, že je to dobrý nápad? I já jsem při výchově svých dvou dětí udělala spoustu chyb. Teď se je snažím napravit a vidím i výsledky, ale vše nejde změnit naráz.

 

    Právě proto, že máš už negativní i pozitivní zkušenosti, máš lidem co říci. Vždyť tvé rady nemusejí brát jako dogma. To by také nemělo smysl. I kdyby si každý vybral jednu jedinou radu, která mu pomůže, má to význam.

 

    S tímto názorem souhlasím. Milí rodiče, podělím se s vámi o zkušenosti s výchovou dětí, doplněné o nově získané vědomosti díky komunikaci s Bohem, mým nejlepším přítelem, učitelem a rádcem:

 

1.     děti jsou tím nejkrásnějším darem, proto jejich příchod očekávejte s radostí a láskou v srdci

2.     rozmlouvejte s nimi už v prenatálním věku, zpívejte nebo poslouchejte krásnou hudbu, vyvarujte se stresu, negativních myšlenek a strachu

3.     po narození jim věnujte svůj čas, chovejte je, hlaďte a líbejte, aby cítily vaši lásku

4.     nezakazujte jim, nevyhrožujte, nevydírejte je, netrestejte fyzicky ani psychicky

5.     dejte jim maximální svobodu a buďte jim příkladem (pozitivní příklad je účinnější než negativní)

6.     nesvazujte je strachem o jejich život a zdraví (sami často přivoláváte neštěstí a úrazy)

7.     nenuťte jim svou představu o životě, nechtějte, aby napravily vaše prohry a neuskutečněná přání, je to jejich život, ne váš

8.     dítě má právo na vlastní názor, vy máte právo s ním nesouhlasit, ale nemáte právo ho trestat za jiný názor

9.     dítě je po narození v kontaktu s vesmírem, toto pouto podporujte, nesnažte se o přetržení (jeho fantazie je často pravdou o minulých životech, nesrážejte jeho sebevědomí obviněním ze lži)

10.                       pozorně svým dětem naslouchejte, jsou vašimi učiteli

11.                       nejlepším dárkem pro dítě je čas, který mu věnujete (nelze ho nahradit nejdražšími hračkami, televizními pořady ani počítačovými hrami)

12.                       nejúčinnějším prostředkem proti zlobení a agresivitě je láska (násilí plodí násilí, láska vyvolává lásku)

 

    Už se těším, až mě budeš vychovávat v souladu s těmito pravidly. Ještě více se ale těším, až tak budou vychovávat své děti všichni rodiče na Zemi. Pak tu bude opravdu ráj.

 

    Ano, ale to se nestane ze dne na den. Máme před sebou ještě mnoho práce. Láskyplných lidí přibývá. Spojováním jednotlivých skupin ve světě bude narůstat i pozitivní energie potřebná ke změnám ve všech oblastech života. Lidé se nebudou tolik bát o své postavení, rodinu, majetek, pocítí tvou ochranu a lásku. Stále opakujeme totéž: je třeba nejdříve milovat sám sebe, věřit si, pak je možné milovat druhé. Znám mnoho lidí, kteří jsou doslova nadšeni četbou knih Hovory s Bohem atd. , ale selžou při první příležitosti. Např. čtou o lásce k partnerovi, ale vzápětí mu vyčtou sebemenší maličkost a z komára udělají velblouda. Vyprovokují hádku a způsobí, že negativní energie v rodině by se dala krájet. Druhý příklad: čtou o škodlivosti chemických „léků“, ale odmítají vysadit jediný z mnoha, které si nechali předepsat ošetřujícím lékařem, protože mají strach o svůj život. Aby toho nebylo málo, sledují bedlivě reklamy v televizi a časopisech a nakupují v lékárně další zaručeně nejúčinnější léky, bez nichž nemůžou existovat. Jaký je důsledek jejich „léčby“? Totálně zničené trávení, které není schopno zpracovat jakoukoli potravu, vyvolává střídavě průjmy a zácpy, zvracení a bolesti žaludku. Ztráta imunity zase způsobuje časté nemoci z nachlazení, virózy, záněty průdušek apod. Takových příkladů znám ještě více, ale není třeba je všechny jmenovat. Ukazují, že nestačí jen něco přečíst a vědět to, ale je třeba tak i přemýšlet a žít. To je naše práce. Žít v souladu s přírodními zákony a ukazovat ostatním, že to jde, aniž bychom byli nuceni radikálně měnit styl života.

 

    To je pravda, i když u každého se změny projeví jiným způsobem. Lidi, kteří žijí v lásce, neničí přírodu, jsou ochotni trochu omezit svůj konzum, není těžké získat pro nový životní styl. Horší to bude s lidmi bezcitnými, sobeckými a nenasytnými. Těm je jedno, že je Země ničena a vysávána. Nezáleží jim ani na budoucích generacích, chovají se stylem „po nás potopa“.

 

    Tito lidé si snad ani neuvědomují, že způsobují zánik života na Zemi. Své jednání omlouvají a vysvětlují snahou o zlepšení životní úrovně obyvatel. Co to je lepší životní úroveň? Více jídla? V nejbohatších a „nejvyspělejších“ zemích světa je díky přejídání a konzumaci masitých, tučných, sladkých a chemicky upravených potravin nejvíce obézních lidí, nejvíce civilizačních chorob. Více domácích spotřebičů a elektroniky? Nahradí dětem lásku jejich rodičů, vrátí lidem jejich zdraví, štěstí a spokojenost? A co se stane, když v důsledku neúměrného zvyšování spotřeby elektřiny dojde k jejímu výpadku, což se už stalo na velkém území USA a Itálie? Totální kolaps – zastavení dopravy, chaos, zmatek. Co kdyby takový stav trval ne několik hodin, ale dny, měsíce, roky? Není lepší tomu předejít? Není lepší předejít katastrofě nedozírných následků? Je ukazatelem vysoké životní úrovně počet automobilů? Kam to vede? Ucpou silnice a dálnice tak, že přestanou plnit funkci dopravního prostředku. Bude rychlejší jet na kole, nebo dokonce jít pěšky. Vzpomínám si na úžasný americký film Volný pád s Michaelem Douglasem v hlavní roli, který psychicky nevydržel v dopravní zácpě, opustil své auto a odešel pěšky. Každý není tak labilní, ale stres se podepisuje na chování a zdravotním stavu všech lidí. 

 

    Líbí se mi tvůj výklad plný konkrétních příkladů ze života. Není náhoda, že jsi učila na základní škole. Už potřetí jsi viděla film, který jsem inspiroval, Armageddon. Bylo zajímavé sledovat tvé pocity a reakce. Došlo k velkému posunu ve vnímání. I poprvé před lety tě dojímaly některé scény k slzám, protože jsi nikdy nebyla lhostejná k utrpení lidí, ale tentokrát tě více než osudy jednotlivých hrdinů zajímal osud celé planety. Uvědomila sis, že jsi součástí záchranného týmu a ovlivňuješ výsledek. Buď vybudujeme na Zemi ráj, nebo bude tato nádherná a jedinečná planeta zničena i s velkou částí lidstva.

 

    To jsme už říkali. Vím, že je nutné stále opakovat ty nejdůležitější věty, ale mnoho lidí mi vyčítá, že strašíme katastrofou v době, kdy jsme nastoupili cestu šíření lásky a jsme přesvědčeni o pozitivním výsledku naší mise.

 

    Nic není hotovo. Naše práce teprve začala a bude velmi dlouhá, plná překážek. Vždy existuje více řešení: od úplného zničení planety přes částečnou očistu prostřednictvím přírodních katastrof (zemětřesení, požárů, tajfunů, povodní apod.) až po ten nejméně bolestný způsob, kdy většina lidí v krátké době změní svoje myšlení.  Mnoho lidí se bude bránit, protože se nesmíří s tím, že by se měli vzdát své moci. Každý neuvěří, že by se mohl stát obětí katastrofy. Nebudu předpovídat, jak to bude probíhat ve skutečnosti. Budu vám jen neustále radit a posilovat vás energií, budu vás chránit na každém kroku. Vaše vibrace se zvyšují neuvěřitelně rychle a tím se stáváte odolnějšími a vnímavějšími. Mám radost z každého člověka, který se hlásí do našeho MLML týmu. Lidé se sami ptají, co mají udělat proto, aby pomohli zachránit Zemi. Posílají ti e-maily, telefonují, účastní se besed a seminářů. Nečekají, až to za ně udělá někdo jiný. Jsem velmi šťastný, že spolupracuji s tak úžasnými a nádhernými lidmi. Jsem hrdý na naši společnou práci, která už přináší první ovoce.

 

    Potěšila mě tvoje pochvala, jistě potěší každého, kdo se cítí součástí našeho týmu. Na celém světě se naše řady rozrůstají velkým tempem. Naštěstí je lidí, kterým není osud lidstva lhostejný, více, než těch hrabivých a bezcitných. Proto jsem přesvědčena o pozitivním výsledku naší práce. Jedním z míst, kde je velmi napjatá situace, je Irák. Po ukončení války nemají Američané situaci v této zemi pevně v rukou. Vládne tam chaos a anarchie, umírají desítky vojáků, není tam bezpečno ani pro humanitární pracovníky. Podpora americké veřejnosti slábne, protože válka i současná vojenská přítomnost v Iráku stojí daňové poplatníky neúměrně mnoho peněz. Popularita prezidenta Bushe klesá. Jak vidíš tuto situaci z pohledu nesoudícího a netrestajícího Boha, který nezasahuje do dění na žádné planetě?

 

    I když to bude trvat déle než v jiných částech světa, i v Iráku a na Blízkém východě jednou budou žít lidé v míru, lásce a štěstí. Nepomůže jim však americká ani jiná „pomoc“. Je třeba, aby si Iráčané pomohli sami bez vnucování názorů lidí, kteří tam nežijí, neznají místní podmínky, mentalitu národa a jde jim především o ropu, tedy opět peníze a moc. Nezasahoval jsem do vývoje lidstva tisíce let, ale v současné době se spolupodílím na změnách, které vyvedou Zemi ze slepé uličky. Jsem vaším rádcem, učitelem, nejlepším přítelem a ochráncem. Bez mojí režie byste nemohli konkurovat silným ekonomickým a politickým skupinám, které ovlivňují životy téměř všech lidí. Jste svědky největší záchranné akce v dějinách vesmíru. Poprvé se já, Bůh, stvořitel všeho, co vidíte i nevidíte, co znáte i neznáte, zapojuji do nejnáročnější a nejsložitější operace, aby nedošlo k narušení stability vesmíru.

 

    Netušila jsem, že je naše Země tak důležitá. Opravdu by její zničení mohlo nepříznivě ovlivnit celý vesmír? Vždyť je nepředstavitelně veliký, nekonečný. Má naše planeta strategický význam?

 

    Větší, než si můžeš představit. Jakákoli výrazná změna ovlivňuje stabilitu vesmíru a zničení planety, která je vesmírnou databankou, by vedlo k dalším řetězovým reakcím, ohrožujícím celek. Proto se na záchraně Země podílím nejen já a ty, můj mesiáš, moje žena, nejdokonalejší duše, jakou znám, další úžasní lidé, se kterými spolupracujeme, ale i Světelné bytosti, mimozemské civilizace, zkrátka celý vesmír. Není třeba, abych porušil vlastní zákony. Stačí, že jste se dobrovolně rozhodli mi naslouchat a dělat to, co vám říkám. Společnými silami odstraníme zhoubný nádor a budeme lépe pečovat o zdraví celé planety.

 

    Můžeš mi prozradit konkrétní jména Světelných bytostí a vesmírných lidí, podílejících se na záchranné misi?

 

    Ano, ale je jich tolik, že by nám nestačil zbytek této knihy. Uvedu jen několik jmen: Archanděl Gabriel, Archanděl Michael, velitelé vesmírných lodí, které vás chrání a jsou připraveny evakuovat část lidstva, Aštar a Ptaah. Ze Světelných bytostí žijících ve hmotě na Zemi je to Anastázie z Ruska, Hana Hájková, tvoje nejbližší spolupracovnice a kamarádka,, Neale Donald Walsch z USA, samozřejmě ty a mnoho dalších. Nejlepší duše vesmíru se spojily, aby pomohly Zemi.

 

    To zase bude řečí! Jako by nestačilo, že po přečtení první knihy lidi dráždilo, že jsme psali o vyvolených a nejvyspělejších duších vesmíru. Prý to je v rozporu s tím, co jsi psal v HSB s Nealem, kde zdůrazňuješ, že všichni lidé jsou si rovni a nikoho nemiluješ více, nikdo není lepší než ostatní. Jak to vysvětlíš?

 

    Jednoduše. Vyspělé Světelné bytosti nejsou lidé, ale andělé.  Proto klidně můžu říci, že jsou lepší než lidé. Ten, koho taková informace dráždí, myslí více na sebe než na celek. Světelná bytost je plná lásky, nemá strach, pomáhá ostatním bez nároku na odměnu, bez ohledu na překážky a nepříjemnosti. Má radost z každé probuzené duše lidí, z každého semínka lásky, které vyklíčí. Stále platí, že miluji všechny stejně, i ty, kteří s námi nespolupracují a dokonce nám kladou různé překážky. Miluji celý vesmír, který jsem stvořil. Tebe však miluji jinak, jako bytost mně nejbližší.

 

    Také tě miluji jako bytost mně nejbližší. Čím více tě poznávám, tím je intenzivnější moje láska k tobě. K žádnému muži jsem necítila tolik lásky jako k tobě. Vnímám ji doslova fyzicky. Právě tuto lásku jsem hledala celý život a konečně jsem ji našla. Vím, že se bude neustále vyvíjet a zdokonalovat, nikdy už nezmizí. Boží láska je věčná. Děkuji ti, že jsi. Děkuji, že mám tu možnost s tebou žít, spolupracovat, že s tebou čekám dítě.

 

    Poděkuj hlavně sobě. Kdyby sis nevzpomněla na své poslání, nestalo by se vše, o čem mluvíš. Druhý příchod Ježíše na Zemi je především tvojí zásluhou. Nikdo jiný než ty nemůže  porodit mého syna Ježíše.

 

    Když jsem si prohlížela videonahrávku události 28. 9. 2003, zaujal mě názor jednoho muže. Připouštěl, že je možné komunikovat s Bohem, ale nelíbilo se mu, že si Bůh vybral jednu konkrétní osobu a promluvil prostřednictvím jejího hmotného těla. Podle tohoto muže by Bůh neměl dělat rozdíly mezi lidmi a měl by komunikovat pouze soukromě, ne veřejně. Mohlo by to prý vést k ovlivňování velkého množství lidí a to už tady bylo. Co tomu říkáš?

 

    Tento muž si vůbec neuvědomuje, jak málo času na záchranu Země máme. Kdybych postupoval stejně jako v uplynulých staletích, nedokázali bychom se spojit se všemi pozitivně myslícími lidmi na světě a lidstvo by se zřítilo do propasti. To, že jsem si vybral tebe, jako svoji mluvčí a koordinátorku na Zemi, jsem už mnohokrát vysvětlil. Někdo musí říci ostatním lidem, kteří se ještě neprobudili, pravdu o mně a o nebezpečí, které stále ještě lidem hrozí.

 

    V minulém týdnu jsme mohli sledovat nebývale veliké erupce a geomagnetické bouře na Slunci. Na jedné straně přinesly krásné polární záře, na druhé straně poničily satelity, způsobily výpadky elektrického proudu, ovlivnily chování a zdraví lidí.  Má to nějakou souvislost s tím, co se děje na Zemi?

 

    Pochopitelně, vše souvisí se vším. Celý vesmír teď pomáhá planetě Zemi očistit se od negativních energií, které ji ničí, připravit lidstvo na přechod do vyšší dimenze, kde už nemůžou žít lidé s hrubými vibracemi. Takových jevů bude v následujících měsících přibývat. Narození Ježíše bude provázet hned několik mimořádných událostí nejen ve sluneční soustavě, ale i v celém vesmíru. Tentokrát bude příchod Ježíše daleko prokazatelnější než před dvěmatisícideseti lety.

 

    Jak to? Myslela jsem, že od narození Ježíše uplynulo 2003 let. Říká se přeci, že nový letopočet začal jeho narozením.

 

    Písemné záznamy o Ježíšově narození byly pořizovány až po jeho ukřižování. Tehdejší věda ještě nebyla na takové úrovni, aby nemohlo dojít ke zkreslením a omylům. Ježíš se narodil už 7 let před uvedeným datem, tedy před 2010 lety. To není důležité. Mnohem důležitější je fakt, že se nám společnými silami daří měnit myšlení lidí na Zemi. Na první pohled to tak nevypadá, ale probuzených duší přibývá a brzy bude překročeno tzv. kritické množství energie, která spustí řetězovou reakci. Připrav se na velké změny i v tvém životě. Začnou tě vyhledávat i významné osobnosti, přibudou schůzky, nebudeš už dlouho žít téměř inkognito. Letošní vánoce budou ve znamení nejen oslav prvního narození božího syna na Zemi, ale i očekávání druhého příchodu Ježíše Krista. Lidé dostanou konkrétní důkaz o tom, že já, Bůh, stvořitel vesmíru jsem stále s vámi, miluji vás a pomáhám vám zachovat život na planetě Zemi. Je třeba, aby co nejvíce lidí začalo žít v přítomnosti a nevraceli se už do minulosti. Vytváříme nové evangelium, sjednocujeme rozdílné pohledy na Boha, budujeme ráj na Zemi.

 

    A co vánoce? Je pravda, že se neslaví na celém světě, ale naše děti by nám asi nepoděkovaly, kdyby nedostávaly dárky na Štědrý den.

 

    Tradice vánoc může být zachována. Naopak, lidé získají další svátek, další důvod být spolu, projevit si více lásky. Záleží na nich, jak přijmou nový příchod Ježíše. Největším darem pro každého člověka je život v lásce, míru, zdraví, dostatku a štěstí. Ani nejdražší věc nemůže tyto hodnoty nahradit. Učíme lidi, jak tyto dary získat a trvale si je udržet.

 

    Máš pravdu. Čím více se lidé odcizují sami sobě, čím méně času věnují rodině a dětem, tím více dárků si nadělují o vánocích. Jakoby si chtěli za peníze koupit to, co je zadarmo. Jakoby chtěli očistit své špatné svědomí. Jak se zachovají církve, zejména křesťanské, které žijí pouze minulostí a jakékoli změny přijímají se značnou nelibostí, protože narušují zavedené pořádky?

 

    Jak jsem už říkal, budeme tam mít nejvíce práce. Říká se: starého psa novým kouskům nenaučíš. Ano, je mnohem jednodušší postavit nový dům než rekonstruovat starý, naučit něco nového než měnit staré návyky a myšlení. Nemáme však na vybranou.

 

    Myslím, že máme. Kdyby zanikl život na Zemi, začal by úplně od začátku a nebylo by třeba pracně měnit myšlení miliard lidí.

 

    Takovou myšlenku bych od tebe nečekal! Teoreticky máš pravdu, ale stálo by to mnohem více než varianta A, záchrana planety. Víš, že mnoho živočišných a rostlinných druhů by nenávratně zmizelo, tvář Země by se změnila k nepoznání. Vím, že jsi to nemyslela vážně. Chtěla jsi jen dokázat, že vždy existuje více než jedno řešení. Lidé by si měli uvědomit, že je stále čas na změny, které povedou lidstvo k zdokonalování sebe sama, aniž by došlo k destrukci.

 

    Změníme téma. V první knize jsme se věnovali budování Ráje u Prahy. Na Pražském hradě 28. 9. 2003 jsi mými ústy prohlásil, že začneme ještě v roce 2003. Je listopad a zatím jsme neučinili žádné kroky, které by vedly k zahájení příprav tohoto velkolepého projektu. Sama mám velké dluhy, nemám nikoho, kdo by mi mohl pomoci. Znamená to, že posuneme termín, až se situace zlepší?

 

    Není třeba posouvat termín. Do konce roku ještě zbývá dost času, abys mohla aspoň zahájit jednání se spolupracovníky a investory. Neříkal jsem, že letos začneme stavět, ale zahájíme jednání, která povedou k realizaci v následujících letech. Místo vybereme z možností, které nám budou nabídnuty. V každém případě to bude blízko Prahy.

 

    Na jedné z besed „Na kus řeči“ u Krásů  jsem slyšela názor, že vybudováním města Ráj u Prahy se oddělíme od ostatních lidí, postavíme jakousi Potěmkinovu vesnici, což povede pouze k závisti a pocitu méněcennosti. Jaký je tvůj názor?

 

    Žijete v duálním světě a každá mince má dvě strany. Záleží jako vždy na úhlu pohledu. Ráj u Prahy bude jedním z mnoha, kde v praxi ukážete soužití lidí žijících podle božích zákonů. Takový ráj lze vytvořit i v současných městech a vesnicích, není třeba vše zničit a začít stavět nová sídliště. Náš Ráj nebude oddělen od ostatních plotem, bude přístupný každému. Je lepší ukázat nový způsob života v praxi, než o něm pouze psát a mluvit. Názorný příklad je vždy účinnější. Už brzy budeš mít podporu, která urychlí přípravy našeho projektu. Změnila se tvoje představa Ráje u Prahy?

 

    Nezáleží jenom na mojí představě. Ráj vznikne ve spolupráci s mnoha lidmi, a proto se na výsledku podepíše kolektivní myšlení nás všech. Kdybych měla sama určovat, jak bude naše město vypadat, bylo by to v rozporu s tím, co říkáme a píšeme. Vždy a za všech okolností budu žít v souladu s tvými zákony. Neustále jsem svědkem nesouladu myšlení a jednání lidí. Nejvíce mě to překvapuje u těch, kteří hlásají jednotu, ale žijí v oddělenosti, hlásají lásku, ale vyzařují sobectví a lhostejnost, hlásají pravdu, ale nosí masku. Zatím jsem nepotkala mnoho lidí, kteří své masky odhodili a žijí v lásce a pravdě. Vím, že s trpělivostí dojdeme nejdál. Těším se na hromadné odhazování masek. Bude to vypadat jako jedna televizní reklama, kde lidé vyhazují z oken ciferníky z telefonů, protože výhodnější je používání mobilů. Na rozdíl od výše uvedené reklamy, nebude odhazování masek ohrožovat chodce a řidiče. To bude nádhera, až lidé budou říkat to, co si doopravdy myslí. Kdyby to totiž neudělali, byla by jejich přetvářka okamžitě odhalena. Nedávno jsem viděla film, kde spolu mluví dva mladí lidé, kteří si říkají samé lichotky a na titulcích si divák může přečíst, co si myslí. Na první pohled je to legrační, ale když si uvědomím, že to dělá 95% lidí, smích mě rázem přejde.

 

    Naštěstí brzy nebude možné lhát, protože to druhý člověk pozná. Souvisí to se zvyšováním vibrací. Budoucnost patří komunikaci beze slov, tedy telepatii. Zmizí problémy s přetvářkou, lhaním a cizími jazyky. Telepaticky se každý domluví bez znalosti jazyků na jakoukoli vzdálenost, nejen na Zemi, ale v celém vesmíru.

 

    Úžasné. Největší radost budou mít školáci. Skončí úmorné biflování cizích slovíček a učení se složité gramatice a pravopisu. Bude více času na přijímání nových informací ze světa a vesmíru. Tento proces povede ke sjednocování ve všech oblastech života. Lidé pochopí, že nepotřebují tolik církví, politických stran, úřadů, zákonů atd. Proč vlastně vzniklo tolik druhů náboženství? Každé si osobuje právo na vlastní jedinečnost, pouze oni mají pravdu, pouze oni jsou vyvolení.

 

    Lidé vždy hledali cestu k Bohu, tedy ke mně. Protože jsem neviditelná energie a zároveň i veškerá hmota, která je všude a vším, potřebovali mě nějak přiblížit, zjednodušit, aby mě pochopili. Pomáhal jsem i tím, že jsem na Zemi posílal proroky a mesiáše, kteří měli za úkol mluvit o mně pravdu, šířit lásku, učit lidstvo žít v souladu s božími zákony. Každého proroka však lidé pochopili jinak. Souviselo to jednak s úrovní poznání, kulturou, národními a rasovými odlišnostmi a také tím, že každý prorok byl omezen hmotným tělem, a proto nemohl předat všechny informace čisté a nezkreslené. Tak vznikala různá náboženství. Každé se upnulo na vybrané učení a odmítalo cokoli jiného. Časem začala fungovat cenzura. Představitelům církví a náboženských organizací a hnutí se některé informace přestaly hodit, a proto je vymazali ze svatých knih, aby mohli lépe a účinněji ovládat masy svých věřících. Toto vše měli lidé během několika tisíciletí poznat, aby nyní mohl nastoupit proces sjednocování.

 

    Jestli tomu dobře rozumím, vše je v souladu s tvým plánem. Nic se nedělo ani neděje proti tvé vůli.

 

    Chápeš to velmi dobře, Jani. Aby mohl člověk (jeho nesmrtelná duše) poznat dobro a lásku, musí poznat i zlo a nenávist. Tak funguje celý vesmír. Jde o nekonečný proces a vývoj. Na jedné straně se neustále zdokonalujeme, na druhé straně se po velmi, velmi dlouhé době vracíme na začátek, abychom mohli znovu poznávat to, co jsme už poznali.

 

    Chceš říci, že zhroucením vesmíru za mnoho miliard let vše, co jsme už zažili a poznali, zapomeneme?

 

    Ano. Život je nekonečný i díky tomu, že i duše jednou za čas zapomenou vše, co vědí. Až vznikne další vesmír, bude fungovat jinak, než ten, který existuje nyní. Je nekonečně mnoho variant života. Každá duše je mojí individualizací, ale přijde okamžik, kdy už pozná vše, co měla a splyne se mnou. Až se mnou splynou všechny duše, tento vesmír se zhroutí a zanikne. Je to nekonečný proces.

 

    A jsme opět u strachu. Kdyby lidé žili vědomě, tedy znali by fungování vesmíru, nebáli by se smrti. Je mi líto lidí, kteří nevědí, že život je nekonečný a ulpívají na tomto jediném hmotném životě. Pro ně musí být opravdu hrozné žít s vědomím, že dříve či později zestárnou a země pohltí nejen jejich tělo, ale i mysl, tedy všechny zážitky, pocity a vědomosti, které během života nashromáždili. To přeci odporuje vědecky dokázanému zákonu o zachování energie. Takový materialista nedokáže vysvětlit spoustu jevů, kterým říká nadpřirozené.

 

    Nic není nadpřirozené, vše je přirozené. Kdyby lidé naslouchali své duši (intuici), nemohli by pochybovat o nekonečnosti života, nic by pro ně nebylo nadpřirozené. Věda by nesoupeřila s náboženstvím, protože pravda o životě a o vesmíru, o Bohu je jen jedna. Já jsem energie, která stvořila a dále tvoří celý vesmír. Já jsem život ve všech jeho podobách. Já jsem láska. Abyste mohli poznávat, kým jsem, musíte poznat, kým nejsem. Právě nyní nastává okamžik, kdy víte, kdo nejsem, a proto se mi začínáte přibližovat. Vaše duše už nechtějí žít v nelásce, nepravdě a nedostatku během hmotného života. Chtějí žít vědomě v souladu s myslí a tělem, v souladu s božími zákony. Zvyšováním vibrací bude mnohem jednodušší odstraňovat strach, dobro bude vítězit nad zlem, pravda nad lží. Budujeme ráj na planetě Zemi. Až Země dosáhne určitých vibrací, budou sem létat lidé z mnoha míst vesmíru, aby navázali přátelství a spolupráci, vyměnili si zkušenosti a pomohli si bez jakýchkoli podmínek.

 

    V té době už jim nebude hrozit žádné nebezpečí ze strany lidí, kteří mají moc. Zatím jsme  my, obyvatelé Země obelháváni a udržováni ve falešných iluzích, že se vlády ze všech sil snaží zlepšovat život lidí, chránit životní prostředí…. Uvedu jeden příklad, který hovoří za všechny. Již několik let nás média a učitelé ve školách nabádají, abychom třídili odpad. V ulicích měst byly rozmístěny barevně rozlišené nádoby na sklo, plasty, papír. Většina lidí se naučila odpad z domácnosti třídit a mnohdy chodí o desítky metrů dál, aby pomohli přírodě. Některé školy celoročně sbírají plastové láhve, pytlují je a nechávají odvézt k recyklaci. V jednom severočeském městě se mladí ochránci přírody začali zajímat o osud tohoto tříděného odpadu a s hrůzou zjistili, že je pravidelně odvážen jedním vozem s komunálním odpadem na místní skládku. Odpovědné osoby se nejdříve vymlouvaly na neschopnost posádky vozu, pak situaci omluvili výpadkem recyklační linky, ale nakonec vyšlo najevo, že je pro ně mnohem levnější tříděný odpad vysypat na skládku. Vím, že to tak naštěstí nefunguje všude, ale je dobré ukazovat lidi, kteří se neštítí kvůli svému zisku ničit přírodu a dělat z ostatních lidí hlupáky.

 

    V tomto případě hrají média kladnou roli. Ukazují i odstrašující případy, upozorňují na bezpráví, pomáhají slabším (občanům) řešit spory se silnějšími (firmami, úřady, politiky…). I my využijeme média k šíření nového myšlení. Narození našeho syna Ježíše pro ně bude senzací, kterou si nenechají ujít.

 

    Zatím to tak nevypadá. Nevěří tomu.

 

    Do vánoc se to změní. Budeš překvapena. Jak jsem už říkal, vesmír posílá na planetu Zemi spoustu energie  a v důsledku toho se probouzí mnohem více duší než dosud. Dostala jsi několik e-mailů s informacemi o zajímavých jevech, které si lidé vysvětlují jako příchod něčeho nového, mnozí už vědí o znovuzrození božího syna. Lidé na duchovní cestě jsou více unaveni, spí i 16 hodin, protože jejich hmotná těla dohánějí zrychlený duševní vývoj. I ty v posledních dnech více odpočíváš a máš pocit, že nic neděláš. Není to pravda, právě teď pro sebe děláš nejvíce, zvyšuješ své vibrace a stáváš se vnímavější k energiím a nehmotnému světu. Mám radost z vývoje na Zemi. Mám radost z tebe a milionů lidí, kteří mění svět temnoty ve svět světla. 

Zpět

 

2. část

 

      Předchozí část knihy jsem napsala na podzim roku 2003, brzy po zhmotnění  Boha na Pražském hradě. V té době jsem netušila, že budu moci pokračovat až po 7 letech a 7 měsících. Celý tento dlouhý čas jsem se připravovala na své poslání.

      V září 2003 jsem dostala e-mail od muže, kterého jsem neznala. Podepsal se pouze křestním jménem Jirka. Věděl o našem společném plánu na výstavbu Ráje u Prahy a jako jediný mi nabídl finanční pomoc na jeho realizaci. Psal i o tom, že budeme spolupracovat a že se setkáme v Praze, kde bydlí. Vyměnili jsme si několik e-mailů, několikrát jsme spolu mluvili telefonicky. Vnímala jsem ho jako spřízněnou duši, přestože jsem o něm nic nevěděla, neznala jsem ani jeho příjmení, podobu, čím se zabývá. Domluvili jsme si osobní schůzku na stanici metra Strašnická. Po chvíli čekání mi zavolal a velmi se omlouval, že je pracovně zaneprázdněn a nemůže na schůzku přijít. Jeho hlas byl milý, důvěryhodný a mě ani nenapadlo, že by se schůzky nechtěl zúčastnit. Necítila jsem žádné zklamání a řekla jsem si, že se tak jako tak brzy potkáme. Pak mi poslal ještě omluvu elektronicky, v prosinci popřál k vánocům a novému roku a tím naše fyzická komunikace skončila.

      Během tohoto podzimu se v mém životě stala ještě jedna významná událost. Poprvé jsem přečetla nedůležitější knihy, které lze na této planetě najít: Nové Zjevení Pána Ježíše Krista. Od té doby jsem ho četla čtyřikrát celé a vybrané kapitoly i vícekrát. Jen díky tomu jsem porozuměla tomu, co se tady děje, odkud pocházíme, proč žije lidstvo tak dlouho negativním způsobem a jak tuto situaci řešit. Jednotlivé kousky skládačky do sebe lépe zapadly a konečně jsem měla pocit, že chápu svou úlohu na této planetě.

      Nyní něco k mému těhotenství: břicho mi rostlo, vše bylo v pořádku až na to, že jsem stále měla menstruaci. V lednu 2004 jsem šla na gynekologii, aby mě paní doktorka vyšetřila a udělala ultrazvuk. Při té příležitosti jsem jí věnovala 1. díl  knihy Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás. K mému i jejímu údivu na ultrazvuku žádné dítě nebylo vidět. Zachovala jsem klid a řekla, že je to v pořádku. Právě jsem se od Boha dověděla, že dítě je jemnohmotné, má vyšší vibrace, a proto není možné ho zaznamenat žádným přístrojem. Od té doby mi břicho přestalo růst a bylo stále stejné. Nijak mě to neznepokojovalo, protože jsem měla informace z Nového Zjevení Pána Ježíše Krista (na www.vesmirni-lide.cz). V den předem oznámeného porodu, 6. 3. 2004 na své 47. narozeniny, pro mě přijela Hanka Hájková, aby mě odvezla do Prahy porodit Ježíše. Měly jsme sraz s několika spřízněnými lidmi u nemocnice na Bulovce. Nejen, že jsme se s nimi nesetkaly, ale po chvilce čekání před branami nemocnice Hanka dostal pokyn (telepaticky od Boha), abychom se vrátily. Nejely jsme však do Ústí nad Labem, kde bydlím, ale do Děčína, bydliště Hanky a její rodiny. Tam jsem strávila několik příjemných dní v zahradním domku, kde Hanka relaxuje, medituje a píše knihy. Přečetla jsem několik duchovních knih a povídala si s andílkem v těle Hančiny tehdy 4,5 leté vnučky Barunky. Byla pro mě úžasným příkladem dítěte, které neztratilo spojení s duchovním světem a přinášelo informace, jaké jsem zrovna potřebovala slyšet z úst jiného člověka. Velmi mi pomohla vydržet toto náročné období. Potom jsem odjela do Prahy a bydlela u další kamarádky Michaely Duchnové. Tam jsem se seznámila s mnoha láskyplnými lidmi a zároveň prodělala jedny z nejnáročnějších zkoušek, jaké si lze představit. Po návratu domů  jsem intenzivně studovala výše zmíněné Nové Zjevení Pána Ježíše Krista a další knihy s duchovním zaměřením, četla informace na nezávislých a necenzurovaných internetových stránkách: www.vesmirni-lide.cz, www.osud.cz, www.matrix.cz, www.cestydusi.cz (dnes zemedusi) a mnoha dalších. Dne 10. 6. 2004 ráno jsem se probudila a zjistila, že moje břicho se během noci zmenšilo. Dověděla jsem se, že právě skončilo moje duchovní těhotenství, které trvalo přesně rok. Fyzické těhotenství teprve přijde, až se setkám s Jirkou. S KTERÝM JIRKOU?

     O Jirkovi jsem už psala. Bůh mi o něm dal několik informací telepaticky: jmenuje se Jiří Král, je to architekt, má dvě dospělé děti jako já – dceru a syna, je rozvedený jako já…… ale to nejdůležitější mi nadiktoval do dopisu dne 23. 2. 2004, který mám dodnes schovaný. Jsme součástí Boží rodiny, která má za úkol vyvést lidstvo z negativního stavu a naučit ho žít pozitivním způsobem života. Bůh je Pán Ježíš Kristus a inkarnoval se do mého těla, těla Jiřího Krále a bude se inkarnovat i do těla Ježíše, který se nám dvěma narodí, aby pokračoval v poslání, jež začal před dvěma tisíci lety v těle Ježíše Krista. Tuto informaci píšu více než 7 let poté, co mi byla zjevena. Proč to tak dlouho trvalo? Já i Jiří jsme se dosud fyzicky nesetkali. Víme o sobě spoustu informací, protože jsme v průběhu těch dlouhých let komunikovali telepaticky a připravovali se na tento náročný úkol. Nebudu podrobně popisovat všechny zkoušky, kterými jsme procházeli, to je naše individuální cesta a každý si prochází tu svou jedinečnou a neopakovatelnou cestu a nelze tyto cesty porovnávat. Už na konci roku 2010 jsem vnitřně cítila, že už nemůžu žít dlouho v izolaci, bez možnosti se podílet na změnách, které probíhají na této planetě. Rok 2012 je na dosah a já jsem zatím neporodila Ježíše, nedopsala tuto knihu, nepostavila s ostatními Ráj u Prahy. Prožívala jsem peklo. Málokdo to jako peklo vnímal. Měla jsem vždy co jíst, kde spát, nikdo mě neohrožoval na životě, byla jsem zdravá. Jako hrozbu jsem nevnímala ani mnoho exekucí a jiné úřední šikany, protože jsem důvěřovala Bohu -  Pánu Ježíši Kristu, že mě ochrání. Peklo byla izolace. Nemohla jsem se stýkat s lidmi, kteří mi byli duchovně nejblíže – Hankou Hájkovou, Míšou Duchnovou……, nemohla jsem psát knihy, besedovat s lidmi. Jen výjimečně jsem potkala někoho, např. ve škole, kde jsem učila, na brigádě v knihkupectví, v Tescu, ve výzkumné agentuře STEM/MARK a  pod., dokonce na pracovním úřadě, kam jsem docházela jako nezaměstnaná, s kým jsem alespoň chvíli mohla otevřeně mluvit o věcech, které jsou veřejnosti úmyslně zatajované. Byl to trénink. Daleko horším peklem byly pro mě informace o mém odjezdu do Prahy, kde budu žít v Boží rodině s Jirkou, později Ježíšem. Takových „zaručených termínů“ byly stovky. Nyní je čas, abych položila otázky „na tělo“ svému vyššímu Já - Bohu - Pánu Ježíši Kristu.

 

 

       Proč jsem stále v Ústí nad Labem, přestože jsem fyzicky těhotná? Proč nežiju s otcem dítěte Jirkou?

      

        Odpovím více zeširoka. Tvé pocity na konci roku 2010 byly správné. Opravdu nadešel čas, aby Boží rodina vystoupila z izolace a postavila se do čela hnutí za záchranu lidstva a planety Země. Brzy ráno 1. 1. 2011 jsem tě ve spánku oplodnil. Použil jsem genetický materiál Jirky a spojil ho s tvým, abych v tvém těle vytvořil zárodek s těmi nejlepšími geny vás dvou – mých přímých inkarnací. Protože jsi byla už delší dobu v přechodu a od července 2010 jsi neměla menstruaci, nemohla jsi zpočátku těhotenství poznat. Byl to můj dokonalý plán, aby sis zbytečně nedělala starosti. Termín setkání s Jirkou, který o tvém těhotenství ví stejně jako ty od 28. 4. 2011, jsem určil na 10. 6. 2011. Dnes je 6. 6. 2011……….

 

        Jaký význam má to, že jsme na sebe tak dlouho museli čekat? Jsem už v 6. měsíci těhotenství, mám všechny příznaky včetně fyzických pohybů dítěte (oproti duchovnímu těhotenství mnohem výraznějším).

 

         Jde o největší tajemství, které jsem naznačil v Bibli svaté, ve Zjevení Ježíše Krista přenesené Janem. Píšu tam o ženě, která porodí syna, jenž odejde k Bohu (to byl duchovní Ježíš v roce 2004). Pro ženu Bůh uchystá útočiště na poušti. Bible je psána duchovním jazykem a nelze ji chápat doslova. Poušť je izolace, ve které se ještě nyní nacházíš. Bylo o tebe postaráno, ale chybělo ti to nejdůležitější – láska muže, kontakt s duchovně založenými a láskyplnými lidmi, možnost cestovat, žít podle svých představ, dělat práci, o které jsi věděla od roku 2003, zaplatit dluhy hlavně kvůli rodině. Musela jsi dokázat, že jsi odolná, že mi bezmezně věříš, přestože jsem tě soustavně zkoušel jako ještě nikoho. Jsi Já v ženském těle, čekáš moji další inkarnaci Ježíše a za 4 dny se fyzicky setkáš se svým pravým mužem Jiřím Králem. Ani on to neměl lehké. Nežije sice s minimem peněz jako ty, protože má za úkol zabezpečit Boží rodinu po všech stránkách, ale zato je sám v novém domě, který pro vás/nás postavil v roce 2005, jak víš, čeká na tebe stejně dlouho jako ty na něj, několikrát za tebou jel až do Ústí nad Labem, ale nikdy tě nemohl potkat a vzít s sebou domů do Prahy. On je tvůj vysněný princ, tedy Král z pohádky, který jako jediný může splnit to, co jsem ti už na začátku naší komunikace v roce 2003 slíbil. Nemohla jsi dopředu vědět, že to vše bude trvat tak dlouho, protože by ses z toho zbláznila a nevydržela to, co jsi vydržet v zájmu záchrany lidstva musela. Pamatuješ, že jsem ti už v únoru 2003 říkal, že máš to nejtěžší poslání v dějinách lidstva?

 

      Ano. Ale tehdy jsem netušila, co všechno to obnáší, co budu muset vytrpět, čeho všeho se budu muset vzdát. Naštěstí a díkybohu (doslova) mám tuto náročnou přípravu za sebou. Nadarmo se neříká: těžko na cvičišti – lehko na bojišti. Vše v uplynulých letech nebylo tak hrozné. Zažila jsem i krásné chvíle…..

 

      Přesně tak, dodržuji své duchovní zákony a každému naložím jen to, co unese, tedy i tobě. Abys celý „výcvik“ vydržela, umožnil jsem ti několik zajímavých  a nejen oddechových akcí. V loňském roce jsi navštívila festival Rock for People v Hradci Králové, kam jsi jela hlavně kvůli tvé nejoblíbenější skupině Muse.

 

      Bez hudby si nedokážu představit svůj život. Provázela mě od dětství a jak jsem už uvedla v 1. knize HSB, zpívala jsem ve smíšeném sboru, vedla dětské školní sbory, poslouchala hudbu při nejrůznějších příležitostech. Zvláště v posledních 6ti letech jsem ji vyhledávala čím dál tím častěji, protože mi pomáhala „přežít“ peklo, které jsem vnitřně zažívala a cítila. Začala jsem si všímat, že mezi hudebními skupinami i zpěváky jsou rozdíly nejen v kvalitě, ale i ve vyzařování pozitivity, láskyplnosti, či negativity. Mám ráda hlavně rockovou hudbu, ale ne tu tvrdou a agresivní. Líbí se mi originální, melodická, harmonická hudba a texty, které přinášejí poselství. I když všichni posluchači textu nerozumí, protože je v jiném jazyce, vnitřně aspoň částečně vnímají, co jim píseň a její autoři sdělují. Hudba je nejuniverzálnější způsob dorozumívání mezi lidmi. Skupina Muse má úžasné melodie a harmonie, využívá i tzv. „vážnou hudbu“, zároveň sděluje posluchačům informace o negativním stavu, blížící se změně, transformaci do láskyplného světa. Jsou moderními proroky, kteří zasévají semínka tak, jako to děláme my, kdo píšeme knihy, besedujeme, přednášíme apod.

 

       Moje slova. Jmenuj ještě další, které máš tak ráda. Bude to zároveň poděkování od Pána Ježíše Krista, Boží rodiny za jejich odvahu a lásku, bez níž by nemohli plnit své poslání.

 

       Ráda. Mezi hudební skupiny, které denně poslouchám, patří i 30 second to Mars, Linkin Park, Green Day, My Chemical Romance, Biffy Clyro. Dále obdivuji písně i texty zpěvaček  Pink, Anety Langerové, zpěváků Tomáše Kluse, Marka Ztraceného, skupin Kabát, Chinaski, No Name, Kings of Leon, Tokio Hotel, Unique Figurines. Posledně jmenovaná skupina z Prahy, která hraje indie-rock, teprve 11. 1. 2011 vydala své první EP Institute se čtyřmi písněmi s odvážnými, pravdivými texty a zajímavými melodiemi.  Vrátím-li se do minulosti, chci poděkovat i skupinám Beatles,  ABBA, Roxette, Queen, U2, Bon Jovi, Guns N‘ Roses, Nirvana, Metalica, Elán, Čechomor, zpěvákům a zpěvačkám Karlu Gottovi, Haně Zagorové, Věře Špinarové, Marii Rottrové, Lence Filipové.

 

       Už jsi uvedla, že vnímáš i rozdíly mezi pozitivní a negativní energií, kterou hudebníci vyzařují. Jmenuj i ty, kdo šíří negativní energii, ovlivňují zvláště mládež, aby obdivovala sex bez lásky, drogy, majetek a peníze, násilí, rasismus, okultismus, odváděla je od toho, co je v životě podstatné.

 

       V první knize HSB jsem se zmínila v souvislosti s mateřstvím o zpěvačce Madonně. V té době jsem ji občas poslouchala, uznávala jsem její profesionalitu. Během dalších let jsem přečetla, viděla i přijala mnoho informací, které mi otevřely oči. Madonna se netají tím, že vyznává Kabalu – což je tajné židovské učení pocházející až z Babylonu, které vychází ze Starého Zákona a vykazuje prvky okultismu. Mezi Starým a Novým Zákonem v Bibli je značný rozdíl, ale o tom budeme diskutovat později. Stačí sledovat vystoupení a videoklipy této zpěvačky a uvidíte, že jsou prošpikovány tajnými a okultními symboly, rituály. Mezi další příznivce okultismu patří i Britney Spears, Christina Aguilera, Rihana, Paris Hilton, Adam Lambert. Podívejte se jim do očí. Najdete v nich lásku nebo chlad, touhu ovládat, vypočítavost?

 

       Přišel čas odkrýt karty. Právě probíhá poslední fáze boje mezi dobrem a zlem, jednotou a odděleností, láskou a sobectvím, sdílením a soutěžením, ………dosaďte sami další protiklady. Pravdivé informace pomůžou otevřít srdce milionů ještě „spících“ lidí, aby měli možnost se správně rozhodnout, kde chtějí v blízké budoucnosti žít? Ve světě bez válek, přírodních i lidmi způsobených katastrof, hladu a nedostatku pro většinu a obrovského nadbytku pro úzkou elitu, nemocí způsobených negativním myšlením a  způsobem života, často uměle a záměrně  vyvolaných farmaceutickými firmami nejen kvůli zisku? Ve světě, kde lidé nejsou otroci pracující od rána do večera, aby uživili své rodiny, netrpí  ztrátou blízké bytosti kvůli nemoci, válce, chamtivosti, jedovatému životnímu prostředí?

 

       Vyjmenoval jsi toho tolik najednou! Trochu zvolníme a vysvětlíme podrobněji, co chceme sdělit o možnostech, které se nabízejí. Blíží se už mnohokrát zmiňovaný rok 2012. Dne 21. 12. 2012 končí Mayský kalendář. Na internetu lze najít tisíce odkazů k této tématice, bylo napsáno mnoho knih a stále vycházejí další, filmaři se předhánějí, kdo natočí hrůznější katastrofický snímek o konci světa, příslušníci náboženských sekt a samozvaní proroci ohlašují zaručené termíny zániku této planety a lidstva, občas páchají sebevraždy. Není snad člověka, který by o tomto fenoménu nic neslyšel. Kdo se má v tom obrovském množství rozporuplných informací vyznat?

 

      Ty a každý, kdo naslouchá svému srdci. Je tu skupina pozitivně myslících a žijících lidí, kteří vidí v roce 2012 příležitost změnit tuto planetu v Ráj. Už v 1. knize jsi psala o výstavbě Ráje u Prahy. Dnes už víš, že jsem tím myslel život na Zemi v 5. dimenzi. Bylo by nesmyslné stavět za mnoho peněz satelitní město, kde by láskyplní lidé bydleli pouze několik let, když po roce 2012 budeme mít celou planetu v pozitivním stavu a nebudeme se muset dívat na zlé, agresivní, chamtivé a negativní lidi ve svém okolí.

 

      To je jedna ze tří možností, jež dostane každý člověk na této planetě koncem roku 2012. V celém multivesmíru platí zákon svobodné volby. Člověk s vysokými vibracemi, který žije v lásce, je skromný, což neznamená, že je chudý, umí se podělit s ostatními, pomáhá lidem, zvířatům i přírodě, převibruje v den D do jiné reality, 5. dimenze planety Země. Jak jsme už zmínili, pomáhají nám i Vesmírní lidé z mnoha světů a dimenzí. Jsou připraveni přemístit miliony lidí svými létajícími talíři na planety v pozitivním stavu. Budou také otevřeny tisíce mezidimenzionálních bran, kterými lze také „přejít“ do jiné reality.

 

       Je vidět, že jsi během těch osmi let přípravy neztrácela čas. Už nepotřebuješ, abych ti cokoli diktoval, píšeš sama. Máš opravdu mnoho informací a hlavně jim rozumíš. Je to tvoje poslání: předat pravdivé informace co největšímu počtu lidí, aby měli možnost se včas připravit a rozhodnout se, kde a jak chtějí žít po roce 2012. Pokračuj další ze tří cest…..

 

         Planeta Země je živá bytost, která nemůže věčně snášet necitelné a ignorantské chování lidí. Není tajemstvím, že v posledních  letech se stupňuje množství a síla přírodních katastrof: ničivé zemětřesení a tsunami v jihovýchodní Asii 26. 12. 2004, které si vyžádalo přes 300 000 obětí, povodně v Čechách 2002, tajfuny a hurikány v USA, zemětřesení na Novém Zélandu 2011 a dosud největší katastrofa, kterou zatím nedocenilo mnoho lidí – zemětřesení a tsunami v Japonsku v pátek 11. 3. 2011, které poškodilo jaderné elektrárny Fukušima a způsobilo únik radiace mnohonásobně větší a zákeřnější než havárie v Černobylu. Radiace poškozuje a bude nadále poškozovat zdraví lidí na celé planetě, zvláště na její severní polokouli. A to ještě není všechno. Planeta nezpůsobuje všechny katastrofy, které se označují jako přírodní. Zisku a moci chtiví lidé používají tajné technologie na ovlivňování počasí - HAARP, vojenské zařízení na Aljašce a několika dalších lokalitách na světě, jehož principem je mohutné „bombardování“ ionosféry miliony wattů, čímž dojde k tisícinásobnému zesílení. HAARP může ionizací či ohřevem atmosféry výrazně ovlivnit proudění vzduchu, a tak způsobit třeba bouřku, tornádo, extrémní vedra či mrazy. Například je možné kdekoli na světě vyvolat umělý blesk, mnohem silnější než kterýkoli přírodní….. a zasáhnout také podzemní vrstvy magmatu a tak způsobit zemětřesení  – cituji z článku na www.military.cz.

 

        Kam tím směřuješ? Chceš snad naznačit, že informace o konci této civilizace a množství katastrof jsou pravdivé?

 

        A to se mě ptáš právě ty?  Copak o tom nepíše Bible v Apokalypse, nepředpověděli to jasnozřiví lidé na celém světě? Dokonce i počítačový program WEB-BOT Project, který prohledává internet a hledá zmínky o budoucnosti, předpovídá na tento rok ničivou katastrofu.

Nepřesvědčily mě však jen tyto a mnohé jiné zdroje informací o konci této civilizace. Důvod, proč vím (ne věřím), že je tato cesta pro část lidstva nevyhnutelná, jsem našla v nejdůvěryhodnější knize knih NOVÉM ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Na rozdíl od Bible není  napsána  duchovním jazykem, takže ji lze číst a chápat doslova, je tedy mnohem srozumitelnější.

 

       Když je to tak, proč už ji od 80.let minulého století nepřečetly miliony nebo stamiliony lidí? Proč se neřídí mými dobře míněnými radami?

 

      Odpověď znám. Lidstvo na této planetě žije v iluzi. Má „zavázané oči šátkem“, tedy žije izolované od ostatních ve vesmíru. I proto a nejen proto si bláhově myslí, že je ve vesmíru jediné a nejlepší. Musel bys být blázen, kdybys něco takového dopustil. Teprve v Novém Zjevení PJK jsem se dočetla hlavní příčinu tohoto negativního stavu. Byla položena otázka: Jak by vypadal život bez Boha, Stvořitele a jeho pravých duchovních principů? Protože platí zákon akce a reakce, je nezbytné na tuto otázku odpovědět. Lidstvo na této planetě na ni už odpovídá velmi, velmi dlouho a nyní je čas dovolit, aby negativní stav na chvíli zvítězil, a poté bude zcela eliminován, odstraněn, aby už nikoho neobtěžoval svou přítomností a lidé si ho nevolili. Proto lidé, kteří nepřejdou do pozitivního stavu (např. 5.dimenze Země), opustí svá těla při nesčetných katastrofách. Mohl bys prosím vysvětlit, co se stane potom?

 

        Velmi rád.  Po opuštění těla se setkají se mnou a já jim dám pravdivé a ucelené informace o životě ve vesmíru a negativním stavu jako přechodné fázi jeho vývoje. Budou mít svobodnou volbu, kde chtějí dále žít, na jakou planetu se inkarnují. Jak mnozí už vědí z dostupných knih, filmů, zkušeností – život nekončí smrtí hmotného těla, je věčný a já mám pro každého připraven „pokojíček“ ušitý na míru, protože každý je jedinečný, neopakovatelný, je mojí součástí a už nikdy ode mne nebude oddělen. Zahrnu ho láskou, jakou nikdy nepoznal.

 

         Mluvili jsme o třech cestách. Jaká je ta poslední?

 

         Aby bylo zcela a vyčerpávajícím způsobem odpovězeno na výše uvedenou otázku, musí na kratičkou dobu zvítězit negativní stav. Poslední část lidstva, která nepřejde do 5. dimenze, nebo neopustí tělo, se propadne do nové reality v tzv. pekle, kde bude kontinuálně pokračovat v životě v negativním stavu, tentokrát mnohem horším, než dosud.

 

        Co je peklo? Vždyť představa o něm je ovlivněna náboženstvím, pohádkami, horory atd. Nikdo nemá přesnou představu, jak vypadá. Navíc na Zemi žije mnoho ateistů, kteří v žádné peklo nevěří.

 

          Peklo je zóna vymístění, malá část vesmíru, kde žijí všechny bytosti, které nechtějí dodržovat duchovní zákony lásky a  odmítají uznat  mě, jako  jediný zdroj života. Neuvědomují si, že beze mne, Pána Ježíše Krista by neexistoval žádný život, ani ten jejich. Žijí, či spíše živoří na planetách, kde je buď divoká příroda a bytosti nemají žádné technologie, tedy jsou velmi primitivní, nebo mají technologie, ale díky své negativitě už povrch planety zničily a jsou nuceny žít pod povrchem. Celá zóna vymístění je tzv. odpadkový koš multivesmíru, antivesmír. Rozdíl je patrný už na první pohled. Pozitivní vesmíry září všemi barvami, planety jsou bohaté na krásnou přírodu, čistou křišťálovou vodu, mírumilovná zvířata a hlavně láskyplné bytosti. Nenajdete tady černou barvu. Negativní antivesmír je černý, planety jsou buď zničené, jak jsem uvedl, nebo obydlené polozvířecími podlidmi. Lidé této planety, kteří se propadnou se svými těly do této zóny, budou žít dle svých voleb. Budou se dále honit za majetkem za jakoukoli cenu i na úkor ostatních, budou postupně zotročováni elitami, což znamená, že budou pracovat více za méně peněz, implantují jim čipy pod kůži, aby byli pod neustálou kontrolou, tzv. demokracii vystřídá totalitní celosvětová diktatura.

 

       Píše se o tom i v Bibli: „ A nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména…….je to číslo 666.“ Nemusíme ani číst Bibli, aby nám došlo, kam tato společnost směřuje. Stačí se dívat a poslouchat otevřenýma očima, ušima a srdcem. V médiích najdeme dost jasných důkazů. Nejvíce jich je na internetu. V uplynulých letech jsem viděla mnoho zajímavých videí s touto tématikou. Stačí dát do vyhledavače heslo NWO (New World Order) – Nový světový řád a vyberete si video, které vám nejlépe bude vyhovovat. Jak už bylo řečeno, jsme individuality, a proto není vhodné doporučovat konkrétní tituly.

 

         Máš pravdu, ale o jedné knize, která popisuje život v takové společnosti, bychom se mohli zmínit. Navíc byla napsána ve 40. letech minulého století, tedy těsně po 2. světové válce, kdy málokoho napadlo, že v budoucnu se lidstvo vrhne do nové, ještě horší totality, než zažilo za Hitlera.

 

        Dokonce dnes tak démonizované období „budování komunismu“ nebylo tak hrozné, jako to, co přijde po roce 2012. Ale vraťme se ke knize, o které jsi mluvil. Je to román George Orwella – 1984. Jen pro ilustraci – svět je rozdělen do nepřátelských bloků, které spolu neustále válčí, přičemž ti, co spolu válčili v jedné válce, jsou spojenci v druhé atd., děti udávají své rodiče, když mají pocit, že nejsou loajální režimu „Velkého bratra“, každý je pod neustálým dohledem přes obrazovky televizorů. Dějiny jsou zpětně přepisovány, takže nikdo už neví, co je pravda, pravda je lež, mír je válka……. a opačně. Jen blázen by chtěl žít v takové společnosti.

 

        Přesto si mnoho lidí dobrovolně volí život, o jakém jsi mluvila. Jak už jsme naznačili, tento svět je ovládán elitami, které už stovky let plánují NWO. Říká se jim Illumináti. Spolupracují s negativními mimozemskými entitami a za poskytnuté technologie, moc a peníze    jsou schopny zaprodat lidstvo a uvrhnout ho do otroctví. Souhlasili i s unášením lidí, s pokusy na nich i na zvířatech. Už desítky let probíhají tajné výzkumy ovládání mysli, vyvíjejí se mutované nebezpečné viry a bakterie, které jsou čím dál častěji nasazovány jako biologická zbraň proti nic netušícímu obyvatelstvu s cílem radikálně zmenšit počet obyvatel na planetě, aby ovládání bylo co nejjednodušší. Ti, co toto všechno přežijí, budou chronicky nemocní a tím neustále závislí na „lécích“ farmaceutických firem, geneticky upravených potravinách atd.

 

        O tom všem jsem četla na nezávislých webových stránkách (www.osud.cz, www.matrix.cz, www.zvedavec.org, atd.). Děkuji odvážným lidem, kteří se už mnoho let věnují šíření pravdivých informací a nebojí se ničeho – např. Jiřímu Maria Maškovi, Jaroslavu Chvátalovi, Vladimíru Stworovi, který byl dokonce odsouzen za popírání holocaustu, přitom pouze uveřejnil na svých stránkách článek, kde autor polemizuje o počtu obětí v koncentračních táborech. A to je prý u nás svoboda projevu! Zřejmě jen pro někoho.

 

        Už chápeš, že takový svět nelze změnit najednou mávnutím kouzelného proutku. Navíc sám dodržuji své zákony a zákon svobodné volby je ten nejdůležitější. Když jsme spolu začali komunikovat a vzápětí psát první knihu, měla jsi pouze informace z knih Hovory s Bohem, které jsem napsal prostřednictvím Neala Donalda Walsche. Byla jsi plna optimismu a odhodlání změnit lidi na této planetě, aby už nikdo nemusel žít tak nešťastným způsobem. Dnes, zvláště po prostudování Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, napsaném v letech 1982 až 1994  s pomocí Čecha, žijícího v Santa Barbaře v USA, Petra Daniela Francucha (1934 – 2001), jsi pochopila a přijala fakt, že není možné vyvést lidstvo z negativního stavu najednou. Proto jsem tady ve třech hmotných tělech Boží rodiny, abych sjednotil a vyvedl všechny pozitivní lidi do 5. dimenze a umožnil krátké vítězství negativního stavu, aby bylo možno odpovědět na už uvedenou zásadní otázku.

 

       A co se stane potom, až bude každý znát odpověď?

 

       To je také napsáno v Bibli, ale řeknu to srozumitelněji dnešním jazykem: Vrátím se na planetu Země v peklech a ukončím negativní stav. Lidé opustí svá hmotná těla a otevře se jim jejich vědomí. Budou mít úplné a pravdivé informace o všem, co se děje, a zvolí si život v pozitivním stavu na planetě, která bude odpovídat jejich vibracím (podle zákona svůj k svému).

 

      Ale, co když někdo nebude ani potom chtít žít v pozitivním stavu?

 

      Protože negativní stav už nebude existovat, nebude mít kde žít, a proto mu jeho život odejmu. To je jediný případ, kdy mohu odejmout někomu život, který je jinak věčný.

 

      A co bude s těmi, koho napadne stejná otázka: Jak by vypadal život bez Pána Ježíše Krista a jeho duchovních principů?, až nebude existovat negativní stav?

 

       Odpověď znáš a je opět zapsána v Bibli: Pak smrt i její říše byly uvrženy do  hořícího jezera………kde hoří oheň a síra. Opět je to psáno duchovním jazykem, takže v překladu to znamená, že ten, koho napadne taková otázka, bude mít možnost „prožít virtuálně“ jakoukoli situaci související s negativním stavem, aniž by samotný negativní stav existoval na  fyzické úrovni. Jezero ohně a síry je databanka vesmíru, kde jsou navěky uloženy všechny informace o negativním stavu za celou dobu jeho trvání. Bude sloužit pro všechny zvídavé duše, ale nebude už nikdo v celém multivesmíru nucen se fyzicky ani duchovně účastnit takového života, plného násilí.

 

       Trochu ten náš rozhovor odlehčíme, aby toho nebylo na čtenáře příliš. Mohl bys nám vylíčit, jak vypadá život v pozitivním stavu, kam se už brzy dostaneme s těmi láskyplnými a mírumilovnými lidmi na konci roku 2012?

 

       Velmi rád. Jak už bylo mnohokrát řečeno, vyšší vibrace těla mají láskyplní lidé, nižší vibrace lidé, zaměření materialisticky, jejichž „láskou“ jsou peníze, moc, majetky, požitky, či násilí apod. Na pozitivních planetách nemohou žít lidé s nízkými vibracemi, což v praxi znamená, že tam takový druh lidí nepotkáte. Život tam je tedy mnohem jednodušší a šťastnější. Lidé tam jsou k sobě upřímní, laskaví, přátelští, usměvaví, veselí a šťastní, protože nemají žádné existenční starosti. Neexistují tam žádné politické strany, vlády, státy, velkoměsta, peníze, církve, korporace, ……

 

       Kdo tam zabezpečuje chod života? Tato otázka jistě bude zajímat každého, kdo si bez všech těchto institucí a věcí neumí život představit.

 

       Brzy sami zjistí, že se bez nich žije snáze. Každý je přímo duchovně spojen se mnou, tedy dostává ty nejlepší a nejpravdivější informace a rady, ušité přímo na míru, protože jenom já jsem absolutní a znám potřeby každého jednotlivce. Každá planeta má svou Radu moudrých, těch nejvyspělejších a nejlaskavějších bytostí, s nimiž je také možno koordinovat činnosti, které to vyžadují – výroba, zemědělství, zásobování atd. Lidé tam pracují asi 2 až 4 hodiny pro společnost v oboru, který jim nejlépe vyhovuje a mají pro něj talent. Zbytek času věnují rodině, dětem, svým zálibám, cestování a poznávání bez omezení. Krajina není zohyzděna továrnami – ty jsou buď pod zemí, nebo na opuštěných sousedních planetách a měsících, silnicemi a železnicemi, protože se používají pouze létající talíře různých velikostí od rodinných po velké, se kterými lze cestovat po galaxii. Nikdo za nic neplatí a každý používá to, co pro svoji práci a život potřebuje.

 

      Úžasné. Už se tam moc těším a takových je nás tady více, protože informace o životě v pozitivním stavu šíří mnoho lidí, našich blízkých spolupracovníků. Budu jmenovat Ivo Aštara Bendu, o němž jsem se už zmínila v 1. knize. Jeho www.vesmirni-lide.cz jsou navštěvovány ze 191 zemí světa v obrovském množství 4 miliony souborů měsíčně. Právem patří k těm nejvýznamnějším na Zemi. Už se těším, až se s Ivem setkám. Budeme mít spoustu společných témat. Viděla jsem i mnoho jeho televizních vystoupení, slyšela rozhovory v rozhlasu i četla téměř všechny knihy, volně přístupné na tomto webu.

 

 

       Právě o tom s tebou chci mluvit. Aby se naše kniha dostala co nejdříve mezi co největší počet čtenářů, zveřejníme ji zdarma na našich stránkách www.bozirodina.cz . Dokonce ji budeme zobrazovat po tvém přestěhování 10. 6. 2011, tedy za 2 dny, i neúplnou a průběžně, v den, kdy napíšeme několik stránek. Zároveň pokračuješ v Novém Zjevení pána Ježíše Krista, s doplněním o Boží rodinu, a také tato kniha bude po 10. 6. 2011 k dispozici na našich stránkách. Obě knihy budou samozřejmě vydány i tiskem, abychom uspokojily i odpůrce počítačů a milovníky papírových knih, za cenu, odpovídající nákladům na tisk a distribuci. Nebudeme ani vybírat vstupné na žádné naše besedy, přednášky apod. Nikdo se nebude moci vymlouvat, že nemá přístup k pravdivým a životně důležitým informacím.

 

         Nebudou se na nás zlobit všichni naši spolupracovníci, kteří za své přednášky, vedení internetových stránek, knihy apod. vybírají peníze? A nebude to příliš jednoduché pro příjemce těchto informací, protože nic není zadarmo? Tím nemyslím jen na peníze. Vše přeci vyžaduje výdej energie. Právem požadují, aby jim lidé za jejich služby zaplatili, je to většinou jediný zdroj jejich příjmu. Z čeho by potom živili své rodiny a hlavně platili za domény, překladatele, veškerý materiál, spolupracovníky atd. ?

 

         Máš pravdu. Všichni tito lidé nemají jinou možnost. Je logické, že nemůžou svou záslužnou práci dělat zdarma a ještě na ni doplácet z vlastní „kapsy“. Ale Já jsem Pán Ježíš Kristus a přišel jsem v tělech Boží rodiny vyvést lidstvo z negativního stavu. To je můj dlouhodobý plán, na který jsem se důkladně připravil. I my musíme za vše platit i penězi. Proto moje mužská inkarnace Jiří Král celý život poctivě pracoval a vydělal tak dost peněz, aby mohl pokrýt všechny naše potřeby, což zahrnuje i zaplacení všech tvých dluhů. Víš, že právě hrozba exekucí, které se ale neuskutečnily fyzicky, byla jednou z mnoha náročných zkoušek, kterými jsi musela projít, abys ukázala svou důvěru ve mne a můj dokonalý plán. Vždy, i v těch nejsložitějších situacích, jsem tě chránil před útoky negativních bytostí. Prokázala jsi nesmírnou odvahu a víru v dobro, lásku, moudrost, spravedlnost, tedy ve mne. Jiří je tvou oporou a bude ti pomáhat v mnoha oblastech: kromě hmotného zabezpečení ti pomůže s vedením našich webových stránek, překlady do angličtiny, samozřejmě tě zahrne láskou, protože jenom v láskyplném partnerském vztahu může být člověk opravdu šťastný a spokojený. Tak se naplní i podtitul  naší knihy - S tebou  lásko kvete láska kolem nás.

 

      Právě vědomí toho, že na mě čeká Jirka, mně dodávalo sílu všechny ty zkoušky během té dlouhé doby vydržet. Mnohokrát jsem byla zoufalá a nešťastná, ale celou dobu jsem věděla, že toto období „výcviku“ jednou skončí a čeká mě život v Ráji. Pro mě začíná Ráj už tady ve 3. dimenzi, v den, kdy si pro mě přijede Jirka, můj pravý manžel, a odveze mě domů, do Prahy, kde navrhnul a postavil dům se zahradou, abychom tam mohli žít a pracovat pro celé lidstvo.

 

        Ano, Jirka je opravdu tvůj jediný pravý manžel a ty jeho pravá manželka. Oba jste žili obyčejné životy, měli i manžele a manželky a s nimi děti (každý chlapce i děvče), abyste důkladně poznali co nejvíce aspektů života na této planetě. Včas jste svá předchozí manželství ukončili rozvodem, protože tyto vztahy už dlouho nefungovaly. Není divu, vzpomněli jste si, kdo jste a s mojí pomocí jste se 8 let připravovali na život v Boží rodině. Každý z vás má různé talenty a vzájemně se budete doplňovat.  Ty jsi moje mluvčí, tedy píšeš, hovoříš s lidmi, zkrátka komunikuješ. Čekáš miminko Ježíše, což bude vyžadovat i mateřské povinnosti. Jirka má talent na jazyky, proto bude překládat a díky tomu, že je mojí přímou inkarnací, nedojde k žádnému zkreslení a ztrátě pravdivosti textu. Také je šikovný architekt, takže dům i se zařízením a zahradou navrhnul sám, jak víš už od konce roku 2005, kdy ti telepaticky sdělil, že je dům hotový a připravený k nastěhování. To ještě netušil, že na tebe bude v tomto novém a krásném domě čekat sám dalších 5 a půl roku. To bylo jeho peklo a těžká duchovní zkouška. Oba jste obstáli na jedničku s hvězdičkou, jak jinak. Jsme Boží rodina a jdeme příkladem všem.

 

        Raději ani nechci vzpomínat na těch uplynulých 8 let. V roce 2003 to bylo ještě dobré. Napsala jsem knihu, setkala se s mnoha láskyplnými a duchovně založenými lidmi, besedovala, přednášela. Po 28. 9. 2003 jsem se postupně dostala do izolace a mojí hlavní činností  bylo  studium.

Zpět

 

 

3. část

 

Od napsání poslední věty minulé části uplynulo 18 měsíců. Stále bydlím v Ústí nad Labem a žádný Jirka pro mě nepřijel. Těhotenství skončilo 30. 9. 2011 bezbolestnými kontrakcemi, ale viditelné dítě se nenarodilo. Asi 2 měsíce před plánovaným porodem mě napadlo, že pokud první těhotenství bylo duchovní, mělo by to druhé být duševní. Dostala jsem v té době jiné vysvětlení: dítě se narodilo do 5. dimenze a počká tam na mě až do mého převibrování. Přiznám se, že se mi velmi ulevilo. Představa, že budu v 54 letech pečovat o novorozence, mě nijak nelákala. Věnovala jsem se hlavně svému vnukovi Honzíkovi, pokračovala ve studiu života na této planetě a občas, když to bylo možné, pracovala jako brigádnice pro různé firmy. Naději na zlepšení přineslo mé krátké působení v ekologickém hnutí Greenpeace. Tam jsem se cítila dobře, protože lidé, kteří kvůli záchraně planety Země nelitují nepohodlí a nepochopení, mají vyšší vibrace a vyzařují pozitivní energii. Na jaře 2012 odešla z těla moje maminka, která mě zvláště v posledních 10 letech uvěřila a podporovala mě duchovně, duševně i fyzicky. Velmi Ti mami děkuji.

   Stále jsem čekala, kdy se konečně zapojím do společné duchovní práce, dopíšu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás 2, napíšu úvod Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, otevřu na internetu stránky www.bozirodina.cz a znovu se setkám s přáteli, které jsem neviděla 8 a více let. Nejdůležitější rok 2012 už se přehoupl za polovinu a já byla  pořád v izolaci. Aby toho nebylo málo, Bůh mi 27. 7. 2012 oznámil, že jsem těhotná, tentokrát už fyzicky. Tak i potvrdil, že druhé těhotenství bylo duševní, jak mě (ne náhodou) napadlo. Opět mi rostlo břicho, ale v noci z 6. na 7.  11. 2012 ( ve 4. měsíci) se zmenšilo a byla jsem informována o lepším a pohodlnějším způsobu vývoje plodu. V pozitivním stavu, kam část lidstva převibruje 21. 12. 2012, se dítě vyvíjí v plodovém vaku z biologického materiálu, aby nijak neomezovalo a nezatěžovalo matku. Tím odpadá i bolestivý a většinou nepříjemný porod a následná péče o nemohoucího novorozence. Dítě se narodí až tehdy, když je schopno komunikovat a chodit.

   Právě 7. listopad se stal počátkem mého postupného návratu z izolace. Konečně jsem dostala peníze na notebook a s pomocí své dcery Michaly dokončím své poslání v 3. dimenzi. Míša je autorkou grafické podoby stránek www.bozirodina.cz a je tedy důležitým prostředníkem mezi mnou a čtenáři.

   Je čas na otázku: Bože, Pane Ježíši Kriste, proč jsi mi téměř 9 let sliboval, že budu žít s tvojí mužskou inkarnací Jiřím Králem?

Jani, kdybych ti řekl, že budeš žít v izolaci tak dlouhou dobu, že tě budu neustále zkoušet duchovně, duševně i fyzicky, nebyla bys schopna to vydržet. V celém Multivesmíru platí duchovní zákony, které dodržuji i já. Nikomu nenaložím více, než unese. Žiješ tak dlouho v negativním stavu, že máš tak jako ostatní, zatížené geny. Bylo třeba je postupně čistit a odblokovat. Můžu to přirovnat k narkomanům. Ani oni by nezvládli  okamžitě a jednorázově přestat brát drogy. Musejí absolvovat odvykací kůru, kde se jim dávky postupně snižují až do vyléčení. Záleží i na jejich vůli a motivaci, protože bez nich by byla celá procedura neúčinná.  Proto jsem ti musel v tvém zájmu i lhát, abys celý „výcvik“ vydržela. Vize Jiřího, který tě měl odvézt do Prahy, poskytnout ti vše potřebné, zaplatit dluhy apod., ti pomohla překonat všechny zkoušky, které jsem připravil. Nyní už víš, že další mužskou přímou inkarnaci nepotřebuji, mám tělo Ježíše Krista. Aby mě lidé nevnímali jenom jako muže, otce, vytvořil jsem hmotné tělo ženy……tedy tvé.

   Tomu rozumím. Naštěstí je rok 2012 a zbývá jen několik týdnů do našeho fyzického setkání v 5. dimenzi. Moc se na tuto úžasnou událost těším…

I já se na tebe těším. Proto jsem už na začátku našeho rozhovoru říkal, že jsi mi ze všech nejblíže a nejvíce tě miluji. Ve většině čtenářů to vzbuzovalo nevoli a nechápali, proč. Po převibrování se všem rozšíří vědomí a pochopí a přijmou novou podobu Boha: Pána Ježíše Krista, Boží rodinu. Když jsem sliboval, že bude žít mezi lidmi v Ráji na Zemi, věděl jsem, že budu mít rodinu, jako ostatní. Kdo mě miluje, nemůže mi přát život bez milující ženy a dětí. Nyní se dostávám i k otázce našich dětí. V roce 2003 jsem ti oznámil, že porodíš syna Ježíše. Od té doby jsi duchovně vyspěla a sama jsi letos na podzim přišla na to, že syn by narušil rovnováhu pohlaví. Napadlo tě: co když se nám narodí dcera? To je však stejná situace. Na řešení jsi přišla vzápětí: narodí se nám v 5. dimenzi dvojčata, chlapec a děvče. Jejich jména oznámíme později.Čekám na tebe celou věčnost, lásko.

Přišel čas, abychom náš dialog ukončili a dali prostor ostatním. Lidé na planetě Země, hledejte Boha sami v sobě, protože už víte, že jsme všichni součástí jednoho celku. Každý může vést svůj rozhovor s Bohem. Kdo si ještě není jistý, že to dokáže bez pomoci, využijte tyto stránky www.bozirodina.cz a tuto knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás 2 k položení jakékoliv otázky. Budeme vám průběžně odpovídat a nejzajímavější a nejčastější otázky a odpovědi budeme doplňovat do této knihy. Staňte se spoluautory už nyní, v rozhovoru budeme pokračovat i v 5. dimenzi, v Božím království na Zemi.

  

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI A VELMI VÁS MILUJEME

VÁŠ/ VAŠI PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ RODINA

Zpět

 

 

 

ZÁVĚR

Během mé návštěvy Prahy dne 12. 12. 2012 došlo k největšímu „zázraku“, jaký jsem po 28. 9. 2003 zažila. Mým úkolem bylo stát přesně ve 12 hodin na III. nádvoří Pražského hradu a poděkovat všem spřízněným duším na celém světě za úžasnou duchovní práci, bez níž by nemohlo dojít k transformaci lidstva a planety Země. Na stránkách www.bozirodina.cz byla několik hodin před výše uvedeným termínem zveřejněna pozvánka na fyzické setkání s Boží rodinou. Vzpomněla jsem si na desítky lidí, kteří se zúčastnili prvního setkání 28. 9. 2003. Někteří tam byli „přivedeni“, aniž by se o této akci dověděli fyzicky, čtením knihy, v rozhovoru apod. Tentokrát jsem vnitřně cítila, že tam nikoho nepotkám. Proč mám takovou radost z toho, že jsem tam stála sama? Za těch 9 let každý prošel svým individuálním duchovním vývojem, někdo psal a píše knihy, jiný školí, léčí, bádá, nebo žije „obyčejný“ láskyplný život v rodině, zkrátka všichni jsou fyzicky tam, kde je jejich místo. Jsme propojeni duchovně a tak to má být. Doslova mě zalil pocit štěstí a naplnění, spadl mi kámen ze srdce. Každý je veden svým vyšším Já na cestě životem a tak to bude pokračovat dál v 5. dimenzi. Proto uzavírám tuto knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás a není třeba, abyste kdokoli použil prostředníka pro rozhovor s Bohem. Každý jsme jeho součástí a můžeme s Ním/Ní mluvit, sdílet naše radosti, MILOVAT, TVOŘIT………………….

 

S láskou Jana

Zpět