ROZHOVOR TOMÁŠE DOLEŽALA

13. 1. 2017

Dnes odpoledne:
Můj milý, zdravím tě, k tvému duchovnímu vývoji a cestě z negativního stavu: Vím, že jsi po dobu své cesty po r. 2012 byl plný energie, živosti, chuti a plánu, jak změnit situaci na planetě. Pracoval jsi dobře na psychické očistě od náplav NS, měl jsi výborné výsledky duchovního růstu a hodně čitelných a telepatických znamení. Byl jsi přesvědčen,  že je možné změnit tuto planetu na lepší místo už ve 3D. Inspirovali tě mnozí,  např. Ivo A. Benda, mnozí umělci, které jsi jakoby náhodou našel s jejich tvorbou a odvahou ukazovat pravdu, i vědci jako J. Fresco a jeho projekt Venus, nebo N. Tesla. Chtěl jsi začít měnit planetu hned a tady. Chvíli se ti hodně dařilo jak na duchovní cestě, tak i na fyzické rovině díky tvé neúnavné práci, kontrole tvých myšlenek, které jsi transformoval. Poté jsem tě dovedl po přečtení NZ PJK k novým nejpravdivějším informacím, díky tvé důvěře ve mne a dobře složeným duchovním zkouškám, tedy jsem tě poté nasměroval k NZ PJK BR, které napsala má bohyně Jana. Ze začátku jsi poslouchal NZ PJK BR opatrně, ale cítil jsi, že je velmi pravdivé. Již předtím jsi byl seznámen s astrálním cestováním, pozitivním myšlením, hloubkovou psychologií a ovládacími programy, mimo jiné. Otázky, které jsi měl na NZ PJK BR, jsi po sériích zkoušek rozluštil a pochopil (zejména jisté odlišnosti od NZ PJK od P.D. Francucha). V pravý čas ti byly ukázány správné odpovědi na tvé otázky. Nová zásadní informace pro tebe byla nezbytnost vítězství NS, což pro tebe byla jistou měrou zaskočující informace. Vím, že ses cítil mírně zklamán. Viděl jsi, že ti předtím vše šlo lehčeji než dřív a měl jsi stále představu, že Nová Země bude už tady na planetě ve 3D, že vše napravíme již zde. Postupně jsi pochopil a spojil si intuitivně více informací o pseudovítězství a víš, proč to tak musí být. Jsi nyní smířený s tím, že stará Země bude ještě chvíli po rozdělení lidstva sloužit jako jeviště pseudotvůrců a jejich pseudovítezství po tom, co převibruje veškerá část pozitivních lidí do 5D na Novou Zemi. Po tvém nelehkém, ale zvládnutém vyrovnání se s tím jsi začal opět pracovat na očistě sebe samého, planety, transformaci negativních myšlenek a vyzařování lásky. Věz, že jsem ti předtím nemohl říci celou pravdu, neunesl bys ji, dávám ti ji po dávkách. Proto jsem tě chránil od informací o pseudovítězství do jisté doby. 
Já: Ano vyrovnávám se s tím. Pocítil jsem mírnou bezmoc potom, co jsem se to dozvěděl, neměl tolik chuti pokračovat. Myslel jsem si, že se to obejde bez pseudovítězství. Teď již vím, co se děje ve větším rozsahu a jsem rád.
PJK: Ano vím, vše ti dávám v pravý čas v cyklech, jak si často všímáš. Teď ti je jasnější,  že jsi sem nic nepřišel zachraňovat, ale pomoci s vyvedením lidstva z NS. Můžeš to pojmout takto, představ si: jsi ve starém chátrajícím městě, ze kterého vede rozpadající se cesta. Ty přemýšlíš co, na jednu stranu tě napadá, že bys to tady měl celé opravit a vše dát do pořádku, ale když vidíš tu cestu z města, směřující ke krásně vycházejícímu slunci, máš pocit vyjít po ní. Za nedalekými kopci zjišťuješ, že vcházíš do zcela nového pohádkového kraje, město už za sebou nevidíš, ani tě nenapadne se na něj dívat. Vidíš před sebou pohádkovou krajinu, která září, voní a kvete, cítíš se v ní zcela doma, jsi šťastný a veselý, prostě sám sebou. Z toho plyne, že starý rozpadající se systém není proč spravovat, opravovat či velebit, ale najít z něj cestu a ukázat ji ostatním z 3D do 5 D.
Já: Ano zcela rozumím, moc ti děkuji s láskou, je mi to jasné.
PJK: Ano, já vím, vedu vás stále, jako doposud tě povedu dál. Víš, že ti vždy včas dám řešení a pomoc. S láskou Pán Ježíš Kristus

Já: Děkuji ti moc

 

15. 1. 2017

Dnes odpoledne při západu slunce:
PJK: Ano vím, přehrávají se ti v hlavě různé scénáře (modelové situace) Jak jsi nedávno četl u Pleji. 
Já: Ano to je pravda, některé jsou jen kousky jak vystříhané z filmu. Vesměs v nich jsou ukázány typicky lidské emoce. Co s tím mohu dělat PJK?
PJK: Všímej si, že ti naznačují, co řešit. Jistá místa, děje, osoby, bytosti, životní postoje. Odpracuj je klidně, během času pochopíš, co ti chtěly ukázat. Můžes v nich použít vše, co znáš. Princip odpuštění, intuice, vyzařování  lásky, neutralizace láskou. 
Já: Ano rozumím ti a děkuji ti. Budu je kontrolovat a směrovat k pozitivnímu směru a rozpuštění daných situací. 
PJK: Ještě k tomu, můj milý, ukazuji ti, s jakými osobami se máš setkat, jakou mají emoční výbavu, připravuji tě na nové řešení situace. Vím, že z nich cítíš uložené emoce, a to proto, abys věděl, co máš odpracovat ve svém (svých) tělech. Je to období zimního klidu, kde sis tuto světelnou práci zvolil. 
Já: Ano, prozářím je z nitra ven. Vím, že slouží k přípravám na nové změny a věřím, že pozitivní. Mohu se zeptat nyní na včerejší tančící hvězdu?
PJK: Ano jistě, na otázku ti odpovím otázkou: Věříš sám sobě, co jsi včera viděl?
Já: Ano věřím, viděl jsem ji jasně a přímo, jak létala.
PJK: Vidíš, chci abys z toho nebyl překvapený a zvládal jsi podobné situace s klidem bez extrémních emocí. Za poslední dobu jsi viděl více nevídaných úkazů na nebi. I dříve se ti ukazovaly přelety lodí rychlé i pomalejší. 
Já: Ano vím, že jsem je neviděl poprvé ani naposledy. Jen jsem chtěl jistotu, jestli to není USA nebo ti druzí. Ale pochopil jsem to po těch znameních, děkuji za ně.
PJK: Není a nebude to pro tebe žádná zvláštnost, je pro tebe dobré při těchto situacích používat a cvičit telepatii. 
Já: Ano telepatii jistě s tvou pomocí, vím že v ní mám stále typicky lidské faktory a chci snižovat jejich míru. 
PJK: Typicky lidské faktory tu samozřejmě hrají jistou měrou roli. Mísí se tady čisté energie PS a zatížené energie NS a vzniká třetí směr typicky lidský stav, který vnímáš prakticky denně. Jakmile na něm budeš pracovat, bude mizet a odhalovat nové pravdy. Uvědom si, kde jsi teď díky své práci. Často si uvědomuj, kde jsi ve svém vývoji. Vím, že se ti vývoj zdá někdy pomalý, ale uvědom si, že jde o vývoj celého planetárního vědomí. Proto řídím vše ve svém dokonalém plánu.
Já: Ano vím to i cítím. Vidím ten obrovský kus práce s časovým odstupem, i když si občas připadám na místě. Ale i to má svůj důvod, např. odpočinek. Velkou motivaci mi dává pocit při čtení, jakmile čtu nebo si prostě uvědomuji , že NS je jen dočasný a blíží se jeho konec. To mi velmi zvedá náladu, pocit a vědomí, že NS není věčný, že věčný je jen stav pozitivní, který jest z tebe, PJK. 
PJK: Jak říkáš, každý si oddechne od otravného NS s lidským stavem a nikoho ani nenapadne si po něm stýskat,  jakmile bude vše odhaleno. Děkuji ti za spolupráci Tome. Jsem tady stále a věčně pro tebe a pro všechny. Klidně pošli dnešní povídání Janě. S láskou mou Pán Ježíš Kristus
Já: Ano rád, děkuji ti za vše PJK
PJK: Příště zase o něčem novém Tomáši

 

 

22.1.2017


Já: Co dnes PJK?
PJK: Ahoj, máš tady rozhovor s Pseudotvůrci z předešlého mentálního cestování (cca dva týdny)
Já: Ano poslouchám:
Pseudotvůrci: Ty vyvolený Bohem, máme pro tebe nové zprávy, brzy ovládneme vaši planetu a zvítězíme. Nikdo nám nestojí v cestě, zlo a negace vůči PJK navždy zvítězí.
Já: Víte moc dobře, že zvítězíte na chvíli, rozhodně ne navždy. Naopak navždy bude váš pseudostav eliminován.
Pseudotvůrci: Však my víme, jen se snažíme o to, co umíme (klamat). Nikdo z nás není spokojen, jen se motáme dokola (recyklují staré). Vaše planeta je posledním naším cílem, zvítězit a něco opravit. Brzy k tomu dostaneme moc, ale tušíme,  že padneme stejně rychle, jak jsme povstali. 
Já: Ano, vše je ve vůli PJK a nic s tím vy ani vaše pseudostvoření nemůže udělat, jen to, co je vám dovoleno. 
Pseudotvůrci: Víme, že jen oddalujeme pád, víme, že jsi byl na Nibiru vymazat data z ovládacích systémů.
Já: Ano, je to pravda, nenechávám prostě nic náhodě. To, co vám slouží k mému ovládání, mohu kdykoliv bez podmínek vymazat. Není náhoda, že se mohu pohybovat přímo před vaším nosem bez toho, aniž byste mi ublížili. Pracuji pro PJK a nic mi nebrání v tom si s vámi psát v klidu, i když vím, že jste nejvýše postavené mocnosti pekel. Ale jste jen relativní.
Pseudotvůrci: My víme člověče, nemáme nad tebou moc, jsme vydáni napospas, naše pradávné síly nám byly odebrány, jsme slabší a slabší. 
Já: Máte možnost konvertovat do pozitivního stavu.
Pseudotvůrci: Někteří z nás konvertovali, ale někteří z nás zůstanou do konce.
Já: Ano, tuším to. Jen vám nabízím možnost. Vymažu další data z ovládacích programů o tom, co používáte o mně jako ovládací programy.
Pseudotvůrci: Vymaž si, co chceš, nemáme nad tebou kontrolu, je nám to jedno. Nemáme sílu s tím něco dělat. Jde nám jen o jedno, o vítězství na Nule s jakýmikoli  ztrátami. 
Já: Děkuji vám za rozhovor.
Večerní pokračování s PJK
PJK: K tomu rozhovoru s Pseudotvůrci. Je pravdivý. Není potřeba mít strach z ničeho, ani z jejich vysokého postavení. Jsem vždy s tebou.

Já: Ano děkuji ti za to. Teď se tě chci zeptat k objasnění toho, proč se s nimi mám setkávat. Něco jsem o tom četl v Korolariích NZ PJK.
PJK: Klidně si je přečti ještě jednou, dá ti to větší přehled, je to proto, že sis vybral tento úkol. Někdo z vás to má ve svých posláních kontaktovat se s druhou stranou. Informovat, co se děje na druhé straně. Viděl jsi, že máš silnou ochranu. Už několikrát ti naznačili, že vědí,  jak mají dopadnout , ale i přesto doufají, že to bude jinak. Jinak řečeno klamou informacemi, dělají ze sebe silnější, než jsou.  Jde o to, jestli jim to věříš nebo ne. 
Já: Nevěřím jim, cítím, že už jenom recyklují informace a ovládací programy a čekají na to, co jim zůstane na Zemi po odchodu světelných pracovníků.
PJK: Ano správně, zase ti říkám, budou nad tebou mít moc, jakou jim dáš, nyní mohou ovládat jen spící. Mají omezené schopnosti,  mohou pouze do 4D a dál ne. Je také důležité z Korolarií, že nad probuzenými nemají moc, čili jen takovou, jakou ten jistý jedinec očekává. Jinak řečeno: to, co od nich očekáváš,  ti s nimi spojí ovládací program. Radím ti zbavovat se jednotlivých očekávání z etap vývoje lidského života. Pomáhám ti s tím rád.
Já: Ano ta očekávání transformuji, snažím se o přítomnost bez očekávání. Moc ti děkuji za rozhovor PJK a posílám ti lásku. 
PJK: I já ti děkuji za povídání,  lásku násobím,  miluji vás.

 

24.1.2017

Já: Ahoj, můžeme mluvit? 
PJK: Ano jistě
Já: Uvědomuji si, že před převibrováním do 5D bude další život pokračovat bez lidského těla.
PJK: Ano velmi dobré uvědomění. Právě včas. Život v páté dimenzi je život bez pseudotěla. 
Já: To je super. Pamatuji si volnost a svobodu při plném energizování těla, kterým jsem dříve procházel, byl to skvělý pocit. 
PJK: Ano, já vím, pomáhali jsme ti s tím. Tyto pocity budou stále u duplikátu ( +5D tělo). Nikdy nekončící, stále svěží, neúnavné, čivé, mládí, jaké bude kdo chtít, čistá telepatie, bez zatížených genů od zóny vymístění, neodumírající, krásně zářící, láskyplné, plné projevení sexuality, duch - duše - tělo. S doživotní zárukou ode mě Pána Ježíše Krista. 
Já: (smích) Děláš si legraci.
PJK: Ano dělám. Teď vážně, je 100% čisté a tím 100% myslím 100% bez ohledu na to, jestli ještě existuje negativní stav nebo ne.
Já: Ano, já vím, prožil jsem ty pocity oddělenosti od lidského fyzického těla, nepopsatelné. 
PJK: Ano, ale pokaždé, ať po kratší či delší době, ses musel vrátit do fyziky.
Já: Ano, proto se těším na to, jakmile už nebudu muset do fyziky.
PJK: To se nechce nikomu, kdo pozná tento zážitek na vlastní kůži. Teď k tomu, co vše má, respektive nemá fyzické tělo od Pseudotvůrců: má jen 2 šroubovice DNA, rozdělený mozek, zatížené geny (zvířecí zkombinované s lidskými) má velmi omezené spojení s duchem a duší, řídí ho lidské ego, podléhá času velmi rychle, životnost je cca 70 let a to prakticky ve velmi zastaralém stavu. Nic v něm prostě nefunguje dobře. Dá se napravovat prací na sobě a částečně ho očišťovat jistými postupy. Zcela odpadá až po převibrování nebo smrti fyzického těla. 
Já: Ano vím. A duplikát ? Co o něm, prosím tě? 
PJK: Duplikát je plně funkční, nikdy nestárne, je 100% živý, všechny čisté geny a telepatie jedou na 100%, cítíš se v něm jako doma, nikdy nebolí, neobsahuje vůbec nic z toho, co je zfabrikováno v lidském těle. Životnost tisíce až desetitisíce let. 
Uč se představovat, vizualizovat a vyciťovat život bez lidského těla a napojovat se na život v duplikátu. 
Já: Ano budu provádět. Jsem velmi rád. 
PJK: Ano jistě, vše stíháš řešit. Jsi na tom dobře, i když jsi stále v lidském těle. Pseudotvůrci prostě nic dokonalého nevymyslí a nevymysleli. Dají ti vědět, tvá duše s nimi má v plánu další rozhovor, já budu u toho. 
Já: Ano vím, moc ti děkuji za povídání, s láskou Tomáš
Pošlu to dál .

 

 

25.1.2017 


Já: Máme dnes něco nového? Prosím tě.
PJK: Ano máme. Viděl jsi, že dochází k propojování informací více do sebe a v sobě, četl jsi příspěvky od světelných pracovníků a dávají ti spojení. Vidíš, jak je vše dobře načasované. Info světelné se spojuje více a více. Neviditelný internet duší, který tady je bez ohledu na to, kde jsi, jak jsi četl sdělení o akáši kronice a jejím propojování. 
Já: Ano zajímavé informace i obrázky dnes. Jen někdy to smetí mezi tím, než si najdu správný pohled. Ačkoliv vidím, že se vše zrychluje, cykly se zkracují, mohu očekávat něco nového PJK?
PJK: Ano, doba se zkracuje v cyklech a jednotlivé cykly se více a více propojují v sobě i do sebe. Vyzařuj lásku a třiď informace v mysli. Očekávej v klidu nová znamení, nové vize, nová spojení, nové dary. Připravuj se na převibrování a nedělej si starosti s tím co a jak. Prostě si uvědomuj přítomnost. Nic není absolutní v relativním světě. 
Já: Převibrování? Dobře nebudu si s tím dělat starosti, prostě to nechám projít duchem,duší i tělem. 
PJK: Víš, že čas hrát roli nebude. Odmysli si časové vzorce s tím spojené. Lásku do nich pusť, ať ti cestu zjeví. 
Já: Ano, vše je stále rychlejší. Mám se spojit s Pseudotvůrci? Myslím komunikačně? Zda- li je od nich něco důležitého k projednání?
PJK: Klidně se s nimi spoj, jsi v bezpečí. 
Já: Dobře, mám pocit, že mi chtějí něco ukázat, respektive odhalit fungování ovládacích programů (vidím je detailně popisované). Proč se tolik otevírají v poslední době, prosím tě? Něco se v nich změnilo, nebrání se, ani neútočí, jsou více otevřenější. 
PJK: Ano jsou, nebrání se, ani neútočí, protože vědí, že nemohou, nemají na to sílu, vědí, že by to bylo plýtvání. I na ně dopadá zákon karmy. A jednak proto, že se nyní učí být více otevřenější. K jejich objevení se na této planetě je to pro jejich roli potřebné.
Já: Chápu dobře, že se učí být  hodnými na lidi? Taktika vlk v rouše beránčím?
PJK: Ano správně, vědí, že musí získat tvář před lidmi, jinak nepochodí. 
Já: Tuto informaci už jsem tušil dřív, že se to začne projevovat. Teď poznávám, že jsem přímo u toho. Co mi k tomu PJK můžeš poradit, jak jednat, či nejednat s nimi? Jak pokračovat?
PJK: Je výborné Tomáši, že se o tom radíš přímo se mnou. Jak víš a uvědomuješ si zpětně, byl jsi připravovaný na tuto variantu jednat s nimi, od r. 2011 jsi tím několikrát prošel přes nesčetné úhly pohledu. Proto to cítíš dobře. Nic neočekáváš, jsi neutrální a hlavně víš, s kým jednáš, to ti dává jistotu, že jim nepropadneš, protože víš, co chtějí. A nic si z nich neděláš. Proto s nimi klidně jednej dál, i tento úkol je dočasný po jistou dobu. Vždy tě vedu a pomáhám.

 Já: Ano uvědomuji si vývoj od jejich útoků přes obranu po současnou neutralitu ke mně individuálně.
PJK: Ano, vědí, že s každým útokem proti tobě by jen plýtvali energií, nemají jí nazbyt, zvláště když vidí, že každý útok je neúčinný. Mnohdy tě paradoxně velmi posílil. Snaž se stále vyzařovat lásku a světlo. Tvé úkoly vždy ucítíš, uvidíš, vyciťuj láskyplným srdcem. Vše pokračuje dobře.
Já: Ano budu s láskou pokračovat.
PJK: Ano, vše je jak má být, jste přímo ve středu dění. Což je pro vás neocenitelnou zkušeností. Máte plnou ochranu a vedení.
Já: Moc ti děkuji, mám tě rád PJK.

 

 

26.1.2017


Já: PJK je tady sdělení pro dnešní den, prosím tě?
PJK: Ano je tady, věnováno očistě kolektivního i osobního vědomí, osvobození od lidského a negativního stavu.
Já: Ano děkuji ti, připravuji své nastavení ega pro dobrý příjem. 
PJK: Můžeme začít. Jak jsi viděl, funkce ovládacích programů je vrstvena (více vrstev + propojovací programy). To víš, již dlouhou dobu to novější ukazuje, odkud ty programy pocházejí. Viděl jsi, že jsou odvozeninou pravého života, například život na této planetě je několikerou odvozeninou z pravého přírodního stupně pravého stvoření. Negativní stav prostě jen odvozuje z pravého stvoření. Jak jsi zaslechl kouskem ucha, dnes ve zprávách vědci uvažují o tom, že život mohl vzniknout na Marsu. Samozřejmě taky nesmysl, jen odvozenina. Život vznikl přímo od stvořitele jeho/jejím nadělením. Ale negativní stav už ani sám neví, co je co, jaká je odvozenina od čeho. Důležité je, že máš jasno ty.
Já: Ano, když jim nevyjde Mars, mohou život odvodit i z jiných planet, mají jich tady ještě dost (samozřejmě vtip 
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f34/1/16/1f639.png). Dobře tedy, co s tím teď mohu PJK dělat, zvláště u odvozenin, které v rámci lidského života potřebuji (peníze, jídlo, potřeby)?
PJK: Prozařuj je láskou z nitra, ony postupně odpadnou a dají se do pravé pozice. Vzpomínáš si, když jsi řešil velké problémy a nejdříve jsi nevěděl, co s tím a potom jsi je nechal volně plynout, vyřešily se a teď na ně koukáš jak na maličkost.
Já: Ano, každý rok jsem si jich několik psal, co chci vnitřně i zevně vyřešit. 
PJK: Ano a vyšlo ti to. Řešil jsi totiž vše s láskou. Každá věc, či lidský problém v životě prošly několikrát odvozováním, čím více je odvozen, tím horši kvalita = negativní stav. Prací na odstraňování odvozenin pomáháš nejen sobě ale i kolektivu. 
Já: Ano, pracuji na tom stále, uvědomuji si odvozenost tohoto světa. 
PJK: Jak jsi viděl v ovládacím centru ještírků, mají jakoby různé mixy směsí odvozenin, které kombinují mezi sebou, výsledkem je nesmysl. Samozřejmě nic víc nelze čekat. Těmi směsicemi pak ovládají spíci lidi přes jejich životní pásky. 
Já: No viděl jsem jasně i tu část, kde byly pozitivnější programy (pěkné písničky, pozitivní internetové stránky), které se snažili kombinovat vkládáním horších odvozenin, ale moc jim to nešlo, spíš naopak, hodně se jim tím ovládání narušilo. 
PJK: To je dobrá připomínka, skutečně kombinují info od světelných duší s negativními  směsicemi ,ale nedaří se jim, vše jim v tom bodě padá, každý pozitivní umýsl má silnou ochranu a vyzařuje lásku. 
Já: Děkuji ti za povídání, ahoj.
PJK: Jsme zase jinde, děkuji ti, pamatuj: vše lidské je dočasné, láska je věčná, ahoj.

 

1. 2. 2017

Já: Pane Ježíši Kriste, chci se tě zeptat na to, jak jsi se stal ze Stvořitele prvotního všeho a všech Pánem Ježíšem Kristem. Můžeš mi o tom povědět více? Děkuji.
PJK: Ano, mohu. Dříve jsem byl čistou energií a vědomím, komunikoval jsem prostřednictvím andělů. Nemohl jsem se objevit fyzicky v jednom okamžiku tak, jak to znáte v současnosti. Proto jsem prošel fúzí Ježíšova těla, ze kterého díky ní byla odstraněna všechna zla a nepravdy (jednoduše řečeno). Nyní se díky tomuto aktu mohu v plně očištěném Ježíšově těle objevit kdekoli. Opanoval jsem negativní stav a v pozitivním stavu mohu být na nekonečně místech a časech současně.
Já: Děkuji ti za toto vysvětlení. Mám někdy pocit, že se mi se Stvořitelem prvotním všeho a všech komunikuje lépe a snáze. Jaké máš vysvětlení?
PJK: Tvá buněčná paměť si pamatuje čas, kdy tomu tak opravdu bylo, tedy před tím, než se stal Stvořitel Pánem Ježíšem Kristem. Proto si vybavuješ příjemné chvíle. Víš, že jsem se stal plně a stoprocentne Pánem Ježíšem Kristem v 80. letech minulého století, kdy byla také napsána kniha Nové Zjevení PJK od Petra D. Francucha. 
Já: Ano, rozumím ti. Jsem zvědavý na to, kdy se plně setkáme. Myslím ne jen duchovně, ale i fyzicky. Četl jsem i o tom Rumunsku. Dalo mi to novou krev do žil, protože miluji toto odhalování pravdy a cítím v tom kus sebe.
PJK: Setkáme se.
Já: Chci se setkat i s ostatními, třeba na vesmírné lodi Šáre. Přestává mě bavit ta hra na člověka. Je to opravdu konečná, doznívající loutkohra. Vidím přesně, co se děje. 
PJK: Nebude to dlouho trvat. Cítíš na vlastní kůži konec lidského snažení, je to pro tebe velká zkušenost. Znamení konce, čili i nového začátku, jsi viděl vícekrát. V poslední době to byly např. volby v USA, články o Nibiru, zprávy o mikročipech, objevení tajných podzemních sálů v Rumunsku (jak jsi právě zmínil) i jinde po světě. 
Já: Ano, ty sály mě velice zajímají. Cítím z nich kus sebe, vím, že jsme je v minulosti stavěli, dokonce i pyramidy. Pyramidy v Chichén Itzá mne vždy velmi přitahovaly.
Jen kdyby ti zednáři a ilumináti do toho nestrkali nos, protože vše zatajují. Stejné dělá i Vatikán. Nemám z nich však strach, ale spíše mě zdržují.
PJK: Nech je plavat, víš, že je vše dokonalé. Ty objevy jsou pravdivé, je jich po světě mnohem více (viz. Atlantida). 
Já: Dobře, děkuji ti za informace. Vím, že mají sposty tajných informací o historii, dávných kulturách, mimozemšťanech a neznámých technologiích, ale nic nevydávají na veřejnost. Je to jejich hra, nenesu odpovědnost za jejich karmu. 
Pane Ježíši Kriste, mám další malou otázku: Povídám si stále s tebou, nebo se do toho někdy zapojují i vesmírní lidé a andělé? Občas mám tento pocit.
PJK: Máš správný pocit. Součástí rozhovoru jsou i naši andělé. 
Ja: Dobře, pozdravuji je tedy přímou řečí: Pozdravuji vás vesmírní andělé a děkuji. 
Vesmírní lidé: Děkujeme s láskou.
Já: I já moc děkuji.
Vesmírní lidé: Zdravíme tě. Víme, že přemýšlíš o té knize.
Já: Přemýšlím. Dostal jsem ten impuls opět včera. Jen jsem hodnotil situaci. 
Vesmírní lidé: Nezůstávej jen u hodnocení. Raději jednej s láskou, s tou jde všechno lépe. 
Já: Já vím, je to dobrý nápad. Ano, s láskou jde vše a s vaší nezfabrikovanou DNA to jde jistě ještě lépe, ale já jsem teď člověk.
Vesmírní lidé: (smích) Víme, že jsi člověk, ale jen z části. I ty máš DNA, jejíž šroubovice se propojují. Na napsání knihy máš informací víc, než pouze na jeden svazek. Máš velký dar přijímat pravdivé informce z duchovního světa. 
Já: Ano, vím, o to si starost nedělám. Jde o to, že s tím nemám zkušenosti. Kniha se sama nevydá...
Vesmírní lidé: Víme, se vším ti pomáháme. Jakmile se do toho dostaneš, rozjedeš se více v otáčkách. 
Já: Zajímavá výzva. Myslím, že zkusit to mohu určitě.
Vesmírní lidé: Jsme s tebou. Nikam nespěchej, protože jsi tady a teď.
Já: Dobře tedy. S láskou děkuji, pozdravuji všechny i na lodích. Spojil jsem se na FB s Janou a dalšími vyspělými duchovními bytostmi. Zatím se moc nevyznám ve jménech těchto inkarnovaných vyspělých bytostí. Mluvil jsem s Janou o Bernatových a o tom, kdo jsem já. 
Vesmírní lidé: S tím si nedělej starosti. Víš moc dobře, že jsme všichni rodina. Názvy ti půjdou postupně v čistotě duše. Každý má svou ochranu, proto se vše dozvídáš postupně. Posíláme lásku, rádi s tebou komunikujeme. 
Já: Moc děkuji s láskou.

 

5. 2. 2017 ráno

Já: Dobrý den přeji, vypadá to dnes na pěkný den relativně. Zdravím PJK a vesmírné. Můžeme mluvit?
PJK: Ahoj s novostí krásného dne tě zdravím, máš opět nové zprávy a znamení. Včera, jak jsi četl to sdělení od PT a současně přitom jsi viděl začátek toho filmu, věděl jsi, že to je kus pseudotvůrčí práce. 
Já: Ano hned na začátku mi to bylo jasné, co znamenají ty scény s vesmírnými loděmi. (Muž z oceli)
PJK: Teď je ale nový den, je čas pokračovat ve světelné práci. Přijal jsi intuitivní sdělení od matky Země, po čase se ti vyjeví i do slov. Připravuje se na jaro a nové energie. Je dobré ji očišťovat od negativních energií, zvlášť místa jimi zasažená, stačí vysílat lásku, vše je prosté. 
Já: Já vím, dělám na tom. Je toho dost, těším se, až to přestane a nebudu muset ztrácet energii očistou, jen ta spolkne hodně energie. 
PJK: Máš pravdu, očista na planetě, ať osobní nebo planetární, si bere hodně enegie, to je rozdíl od pozitivního stavu, kde je vse 100% čisté a nemusí se energie používat na čištěění, neboť není špíny. Tady je to jiné, pokud si chceš udržovat minimum a snižovat negativní zatížení, potřebuješ stále očisťovat myšlenky a energie. Ale má to svůj smysl. 
Já: Ano vím, kvůli experimentu. S pseudotvůrci jsem měl vidění, ale čas se velmi zkrátil. Viděl jsem jen jejich postavy, o nic se nesnažili. Nevím, jestli to jen hrají, nebo jsou opravdu tak otupělí. 
PJK: Čím víc informací o nich víš, tím větší máš o nich přehled, prostě před tebou ztratili masku. Vědí, že nemá cenu se před tebou ukazovat a dělat , že jsou na koni, když jim to nespolkneš. Postupně se vzdají klamání dělat ze sebe víc než jsou. 
Jednoduše ti povím, že dobrý karetní trik po odhalení přestává být trikem. 
Já: To mi dokonale připomíná jednu situaci, co jsem nedávno zažil s těmi kartami. Vím dobře, co tím míníš. Teď půjdu ven. Děkuji za sdělení s láskou....
( navazani kontaktu s Ptaahem jsem ztratil, omlouvám se )


6. 2. 2017


Ptaah: Ahoj, zdravím tě
Já: Ahoj Ptaahu, právě se mi odehrává modelová situace v hlavě s vámi...
Ptaah: Ano, je lepší počasí, zima pomalu končí, chodí ti více rozhovorů.
Já: Jasně, to vítám, jen ty modelové situace jsou někdy otravné, omílají se většinou kolem jednoho problému a dál ani krok. 
Ptaah: To je v pořádku, zkouška pro tebe k vyjasnění MDB (multidimenzionálních bytostí) a jejich pásek. Víš, že ta situace se odvíjí od stále se opakujícího problému ve tvé současné situaci a ty teď hledáš řešení. Pomoci ti mohou pásky MDB.
Já: Cítím to teď jasně. Jak je mohu aktivovat nebo rozluštit Ptaahu, prosím tě?
Ptaah: Za prvé láskou a potom se ti ukáže další část pásky tvé MDB.
Já: Dobře, zkusím to v klidu doma, děkuji


Sdělení od GFS (Galaktické Federace Světla)
Zdravím tě, toto sdělení bude předáno skrze mě, neboť ke mně máš vysokou důvěru a jistotu správnosti sdělení, ale bude od nás všech za přímého svědectví Aštara, Gorloje, Pleji, Asket, Semjase, Hljary, Ortona a jiných.
Není ve formě rohovoru, ale přímého sdělení na tvou žádost o pomoc se zážitky, které ti každý den přicházejí na mysl. Přímo řečeno, nelehké situace, které ti sdělují tví bližní z jejich životů, které nemají jak řešit. Proto jsme se rozhodli, ať se to zdá jakkoliv opakované, dát vám další záchranný bod. Tím je pomoc uvědomit si vaši vlastní VÍRU. Vaše víra, kterou má každý z vás v srdci bez výjimky, jak jste žili a co jste prožili, je vaší jedinou nadějí, jak se zachránit z lopot lidských životů. Ve vašich životech vám nepomohou majetky, peníze, ani nikdo jiný bez ohledu na to, jak je duchovně vyspělý, pokud sami nevěříte. Pomáhat a radit lidem, kteří nevěří, je jak sázet semínka trávy do ohně. Člověk sám musí začít věřit. Bez toho je vše neplodné. Vaše srdce je magnet, který je naladěn na to, čemu věří. Vy sami musíte začít věřit v dobro, lásku a pozitivitu. Každá pozitivní změna začíná probuzením VÍRY. Není nic, co byste s vírou nezvládli, ale i naopak, není nic, co byste bez VÍRY zvládli. Možná se to zdá přísné, ale je to pravdivé. Je to princip a ukazatel připravenosti člověka na nové pozitivní změny. Víra doslova tvoří vaši budoucnost, proto je důležité věřit sám sobě i tomu, co opravdu chcete. Vaše přání má mít VÍRU. Jestliže ji nemá, stává se jen frází. Můžete si ověřit vaší intuicí, jakou VÍRU máte v to, co chcete, čemu věříte jednoduše v %. Čím vyšší procento VÍRY, tím vyšší jistota úspěchu. Sami si nastavte laťku VÍRY a zvyšujte ji. Víra je vaším mostem ke štěstí. Nenechte se stáhnout okolním světem a jeho problémy. Je to jen odpověď na zapomenutou VÍRU, odrazový můstek pro počátek růstu vaší individuální VÍRY. Představujte si přímku, nebo spirálu růstu vaší víry, jak narůstá směrem ke 100%. Nevadí, že někdy poklesne, zase ji zvednete vaším vedomím nahoru v jakékoliv situaci. V upřímném zvedání VÍRY vám přijdou zanedlouho důkazy, ale prvně je třeba začít u sebe.

S láskou členové Galaktické Federace Světla.

(Další rozhovor jsem ztratil, navázání kontaktu se Semjou)
Pokračování večer...
Já: Zdravím tě dnes s klidem. Tedy stále pracují typicky lidské programy. Jsou jako kobylky, stále více si uvědomuji umělost lidského života. Možná ty pásky pomohly. 
Ptaah: Hned tě přepojím, máš tady Semjase. 
Já: Dobře, jsem rád. Říkáš to jak telefonní ústředna.  https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fb3/1/16/1f638.png
Semjase: S láskou tě zdravím Tomáši, moc ráda tě vidím. 
Já: I já tebe, jsem potěšený.
Semjase: Jak se ti daří?
Já: Mně? Fajn, negativní stav je stranou, jen lidský stav se ozývá, potřebuji se zbavit dalších věcí, které jsou jimi přitahovány.
Semjase: Dobře, to ti šlo, dříve jsme ti říkali likvidátor negativních elementů. 
Já: Něco si pamatuji, mám rád pořádek, nebojím se zrušit cokoliv, co mi připadne jako zbytečnost. Nejsem hraboš, jak jsem říkával kdysi  https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f34/1/16/1f639.png. (Ti, co doma schovávají každý nesmysl)
Semjase: Je to důležité, pokud chceš zůstat čistý, je dobré nemít nadbytky věcí, ktere tě obírají o energii, i majetku. Víme, že jsi na tom hodně a důkladně pracoval. Neusínej na vavřínech, klidně pokračuj.
Já: Ano budu, víš ale, že ne každý to sdílí se mnou, musím brát ohled na ostatní, i když jejich názor postrádá dynamiku věci.
Když jsme u toho Plejo... Teď jsem ti řekl Plejo  https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f34/1/16/1f639.png, Semjo, jak mám přistupovat k dynamice? Vím, že je to velmi důležité. Víš, že některé věci jsou přímo pomalé v závislosti hlavně na kolektivu.
Semjase:  https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fdd/1/16/1f63b.png v pohodě, Pleja tě pozdravuje. S dynamikou je to samozřejmě důležité, nezůstávat ve stagnaci. Při zemi tě můžou držet zejména právě zmiňované věci, majetky, starosti o údržbu, které tě vysávají, proto někdy dynamika není taková, jaká by měla být. Ale to jistě vyřešíš.
Já: Ano, budu se snažit odstranit pocit vlastnictví. Posílam do toho světelné vibrace. To téma je pro mě palčivé, doufám, že ho brzy vyřeším. Nemám moc cit pro vlastnictví a zvlaště ne pro peníze, je to pro mě smetí. 
Semjase: Není divu, nikdy jsi na ně nebyl zvyklý, jsou pro tebe nepřirozené. V současné situaci, kdy je na planetě používán nemocný systém peněz, pracuje se takřka jenom pro zisk, peníze jsou ohniskem mnoha neshod. Ovladači znají jejich pravou moc, a proto si je budou hýčkat do poslední chvíle. 
Já: Ano vím, je to trn v patě, občas pozoruji situaci, jak si postupně NS podmanil díky penězům celý svět a skoro nikdo nic netuší, berou to jako samozřejmost. 
Semjase: Ano, slyšíš?  Ještírkům zvoní poplach, zjišťují, že někdo jim podkopává jejich největší ovládací program, jejich dokonalý finanční  systém, postavený na podvodech, ovládání, falešném nespravedlivém a mocenskohierarchickém systému ovládání hodnot života.Velmi si ho sami cení,neboť lidé si v něm libují a považují ho za výhodný a velmi luxusní. Proto tolik potřebují jejich ovládací liány finančního trhu. Ale lásku a otevřené srdce nikdy nelze opanovat umělými hodnotami. Vyzařuj lásku a nikdy tě nepolapí.
Já: Děkuji Semjo s láskou a radostí za radu.

12. 2. 2017

PJK zdravím tě, prosím o nový kontakt po provedení niterné očisty, děkuji.
PJK: Zdravím tě, můj milý Tomáši, čistil jsi teď sexuální oblast, zaměřenou na druhou čakru, je to sexuální čakra a je propojena se všemi ostatními. Proto se začneme více věnovat sexualitě a povídání o ní. Je tady Semjase, k tomuto tématu si s tebou ráda popovídá z několika důvodů: rozumíte si dobře a je zástupkyně ženské energie, a proto bude dobré s ní probírat toto téma sexuální energie.
Já: Děkuji přijímám její vibrace z nitra ven.
Semjase: Ahoj milovaný Tomáši, jsem tady. 
Já: Zdravím tě Semjase, téma je jasné a myslím, že toho máme k probrání hodně.
Semjase: Ano je. Víš moc dobře, co se stalo s lidskou sexualitou po tisíciletí v rukou pseudokřížení genů. Máš ve svém životě k porovnání mnohé úrovně. 
Já: Ano vím, co to obnáší, nejsem proti objasnit informace o sexualitě. Proto ti ponechávám slovo. Přece jenom jsi nyní na vyšší úrovni, než já, jako dočasný člověk a znáš mě možná více, jak já sebe v lidském těle. 
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fe/1/16/1f468.png
Semjase: Děkuji ti, stručně k tomu, co jest také k přečtení o sexualite v NZ PJK a NZ PJK BR. Lidská sexualita je podrobena všemožným genetickým upravám zvířecích pudů, negativního stavu a pozitivního stavu, proto je nyní  taková, jak ji znáte. Nedá se prakticky nijak srovnat s naší andělskou sexualitou. U nás není nic z těch energií zastoupeno, kromě pozitivních aspektů, ktere jsou minimálně obsaženy v lidské sexualitě k tomu, aby mohla vůbec fungovat. Jak jsi kdysi mohl poznat na vlastní pocit, co obsahuje pozitivní sexualita při dočasném vytržení z pseudotěla. 
Já: Ano vím, co myslíš:  nepopsatelné prožitky bez vlivu pocitu drhnutí (to je myslím to správné slovo). 
Semjase: Ano, jinak vyjádřeno: sex v lidském těle, zatíženém geny ze zóny vymístění, je velmi nekvalitní, neboť při sexu se předávají mezi partnery jejich DNA, zkušenosti, prožitky a dojde ke sdílení jejich energií, nebo jejich výměně ( pro upřesnění). A jakmile je tělo zatíženo negativními geny,dochází ke sdílení těchto pseudogenů, a proto sex mezi lidmi ve 3D těle na planetě nemůže nikdy dosáhnout zdaleka takové kvality. 
Já: Rozumím ti, žiju tady, nebudu tady tedy probírat do písmene sebe, ale mám to vyzkoušené na vlastní kůži 
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f34/1/16/1f639.png. Co tedy můžeme dělat Semjase?
Semjase: Jediná cesta je očistit sexuální zatížení ze zóny vymístění, otevírat se lásce s důvěrou a požádat o pomoc i ochranu anděly nebo přímo PJK s očišťováním.
Já: Dobře, není to někdy lehké a někdy je i velice nepříjemné pracovat na očišťování sexuality při silné empatii. I když vím, že je možné minimalizovat  zatížení, stále je tady silné karmické kolektivní pole, když ho takto nazvu.
Semjase: Máš pravdu, proto začínej/te u sebe ve svém energetickém a mentalním poli s ochranou PJK, vždy je důležitá. Bez vyšší podpory je pro člověka nemožné něco s tím udělat. S láskou a důvěrou v PJK a jeho/její prozřetelnost to jde. 

Já: Dobře, děkuji ti, vím, že toho je o sexualitě k probrání více, proto rád navážu kdykoliv jindy.
Semjase: Ano nebude to dlouho trvat, mám tě ráda. 
Já: Děkuji ti s důvěrou, ahoj 
https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fdd/1/16/1f63b.png

 

12. 2. 2017


Já: Semjase, zdravím tě. I když nevím ani proč, nyní cítím časovou nerozdělenost a intenzivní navýšení vibrací. Psal jsem si s Darinou, velmi pěkný rozhovor. Po tvém sdělení o sexualitě, které, jak cítím, bude pokračovat , se začaly projevovat energetické změny ( myslím tím pozitivní). 
Semjase: Byla jsem u toho, je to vámi, protože se více propojujete, nic není náhoda. Vím, co prožíváš za změny, dá se to nazvat přímo kvantovými kroky. 
Já: Ano, naprosto souhlasím. Cítím, že je to i sdělením o sexualitě.
Semjase: Jistěže ano, probereme a budeme to téma probírat více, je to potřeba nezavírat před tím oči. Víš moc dobře, že sexualita nesmí být omezena. Je to tvořivá energie PJK. Proto ji probereme důkladně.
Proto se nediv tomu, co se ti bude dít v dalším pokračování za odemykání DNA kódů.
Já: Ano dobře, těším se, teď jsem v pohodě. Můžeme tedy pokračovat v tématu sexuality. 
Semjase: Ano s radostí, je třeba si uvědomit, že sexualita není vyňata z ničeho v našem životě. Můžeš odstranit cokoliv ze své mysli, ale jakmile se nevěnuješ očišťování sexuální energie, stále tě bude brzdit. Proto před sdělením vždy odstraňuješ ( transformuješ) bloky, způsobené v sexuální oblasti,  jak na individuálních genech,  tak i v kolektivním měřítku. Je doslova důležité přetransformovat sexualitu a minimalizovat vliv negativních genů sexuality. Sexualita je součást tvořivosti. 
Já: Ano je mi jasné, co říkáš, jak je v Pánu Ježíši Kristu rovnost Mužství a Ženství.
Semjase: Zcela správně: rovnost ženské a mužské energie v harmonii. To je pandořina skříňka, kterou Pseudotvůrci použili k deformaci pozitivní sexuality, dali je do nerovnováhy. Teď je na vás i ve vašich DNA to napravit. Všichni máte vše, co potřebujete v sobě, nic více navenek není třeba.
Já: Ano vím, to vysvětluje, co jsem cítil: rovnost mužského a ženského principu.
Semjase: Ano v sexualitě 5D a výše je tato rovnováha nastolena v harmonii. Sexualita je zde něco pro člověka slovy nepopsatelného. Máš ji ve své DNA zakódovanou, jako vy všichni. 
Já: Dobře, rozumím skvěle. Je tedy čas pracovat na jejím rozkódování?
Semjase:  Ano, pracovat,  jak jinak, než otevřeným srdcem v lásce, očistit ji od nánosů lidských energií, zmutovaných po podob současného lidského pojímání sexuality. 
Já: Výborně, budu to sdílet dále, je to důležité téma.
Semjase: I proto cítíš intenzivní zvyšování vibrací sdílením pravdy.

 

15. 2. 2017

Já: Zdravím vesmírné přátele s láskou. Je tady dnes něco zajímavého k projednání?
Vesmírní: Zdravíme tě, Tomáši, jistě, každý den je něco nového k projednání, ale vidíme, že ti ještě myšlenky odbíhají jinam. Klidně si jdi vyřídit věci, které chceš.
Já: Děkuji vám s láskou.
...
Jsem tady v klidu, můžeme pokračovat.
Vesmírní: Je tady Semjase. 
Já: Fajn, vím tedy, o čem jistě bude rozhovor. Zdravím tě, Semjase a přijímám tě s láskou.
Semjase: Vítám tě opět s potěšením. Všiml sis jistě proubouzející se Země.
Já: Ano, je krásně, svítí slunce, začíná být teplo ve dne. Chci pokračovat v povídání o sexualitě.
Semjase: Ano budeme, je čas na další informace k probuzení, zejména očišťování od lidství a informomování o tom, co se děje na Zemi. Jak jsme probrali, je oblast lidské sexuality značně zatížena. Každý je zodpovědný za to, co má a jak se mu daří. Sexualita je tvořivou silou harmonie mužského a ženského elementu, respektive energií, které vyzařují z nitra ven. Sexualita není nijak cizí Bohu. Je vidět, že v náboženských kruzích není tomuto tématu věnováno dostatek pozornosti a spíše si hrají na mrtvého brouka.
Já: Ano vím, ale co mohu vlastně dělat pro znovunabytí sexuální energie z mého pravého života v jiných dimenzích pozitivního stavu, prosím tě?
Semjase: To víš přeci moc dobře: za prvé niterná práce na očišťování se z nitra ven s láskou a další přijde samo. 
Já: Dobře, klidně přijmu vaši pomoc. Víš, že zapomínání tady stále panuje nad lidskými hlavami, proto jsem vděčný za připomínání.
Semjase: Dobře říkáš o zapomínání. Proto jsi tady, abys pomohl lidem ze zapomnění. 
Já: Dobře, děkuji. 
Semjase: Fajn, cítíš dobře, večer si zase promluvíme.

 

16. 2. 2017 21:04


Ahoj Semjo a ostatní přátelé nebe
Semjase: Ahoj 
Já: Už se nenudím, jsem v pohodě.
Semjase: Výborně, jsme rádi, můžes si nyní vybrat, o čem chceš mluvit.
Já: Chci mluvit o propojování láskou všude a vyšší moci sexuality.  Jsem v této realitě stále zabržděný, ale vím, že vše pokračuje dle plánu PJK.
Semjase: K propojování dochází neustále v nitru, vše jde z nitra ven, proto i tyto informace vznikají nejdříve v nitru.
Já: Rád bych se s vámi setkal osobně, s Ptaahem a tebou a opravdu procítil, kdo jsem. Cítím, jak se mé lidské tělo snaží odhodit samo sebe. 
Semjase: Má to svůj čas, stále pracuje ochrana DNA, stejně jako propojování vás světelných pracovníků.
Já: Slýchávám, vídávám a prociťuji hodně znamení, ale přestává mi to stačit, cítím, ze chci víc.
Semjase: To je v pořádku, jakmile se naučíš jeden stupeň a zvládneš ho, pokračuješ do dalšího, vyššího levelu. Tedy v případě komunikace může dojít i k setkání, ale vždy záleží na bytosti, jakou si volí cestu.
Já: Děkuji, vše je teď jiné, nejradši bych prošel kvantovým skokem do 5. dimenze a už se nevracel, ale vím, že tady je ještě dost světelné práce.
Semjase: Stále je co dělat, motivace duchovního růstu je všude, nic ti neutíká, jsi tady a teď.
Já: Četl jsem povídáni od PT a uvědomuji si, jak jsou teď pro mě po čase prakticky nemožní. Po těch setkáních s nimi ztratili nade mnou moc.
Semjase: Ano do jisté míry. Stejně tu hraje ještě jejich hřistě ( tato planeta) svou roli. Ale vidíš, že jsi nepracoval marně. 
Já: Soucítím s nimi, jsou už v koncích. Vědí, co se stane i to, že se jim nepodaří zvítězit , jen na malou chvíli.
Semjase: To je plán PJK, který vede vše ke konci NS, proto i oni začli pociťovat bezmoc něco udělat, jen dohrát divadlo. 
Já: Skvěle, potom tu nebude nic z těch negativních odovzenin. Cítím radost, jakmile si uvědomím, co tady vše nebude: hlavně nevědomí, zapomnění, strach, peníze, ovládání a jiné odvozeniny NS.
Semjase: Ano, ten svět je už nadosah, proto vycházejí informace najevo.
Já: Teď propojování sexuální energie mužských a ženských principů... Mohu to přirovnat k červeno modrému jing jang, souměrnosti obou.
Semjase: Ano správně, ani jedno méně nebo více, to je dobré očistit do hloubky. Nech to prostě proplout láskou, nic víc nepotřebuješ. Jsme s tebou i PJK, jdi odpočívat, jde na tebe spánek.
Já: Moc vám děkuji, s láskou ahoj.

18. 2. 2017 10:01

Ptaah: Zdravím tě dnes, děkuji ti za spolupráci při šíření světelných informací. 
Já: I já tebe zdravím s úctou, dnes mám dostatek času na psaní.
Ptaah: Ano, proto dnes můžeš přijmout slibované sdělení od matky Země, lady Gaji (počeštěno), která stále potřebuje mnoho energie na udržování své existence ve třetí dimenzi, kde je zkoušena lidským stavem, který je neustále v částečném spánku, pouze někteří jsou dostatečně připraveni a ti pracují na jejím přetransformování do páté dimenze. 
Já: Děkuji, rád přijmu.  Ještě k tomu Zeusovi: četl jsem a přemýšlel jsem o tom, některé informace jsem pocítil v kontaktu s nimi v lednu. Ale to, že je Zeus v neutralitě, je pro mě nové.
Ptaah: Ano, vše se odehrává současně i v jiných dimenzích, proto ti přicházejí impulsy, jakoby jsi to již viděl, a proto jsi měl úkol se s nimi v lednu kontaktovat.  Zatím další velké kontakty s nimi nejsou v plánu pro tebe. Jen očistit se od jejich energií, ale u toho oni nemusejí být.
Já: Dobře Ptaahu, teď přijmu v klidu sdělení od matky Země.
Země: S věčnou láskou tě zdravím Tomáši, planetární bytost Lady Gaja, u vás ve třetí dimenzi nazývaná matka Země. Jak víš, jsem planeta, kde se vyobrazuje experiment: jak by vypadal život bez boha a jeho principů lásky. Jelikož přichází jaro a bude více světla i pozitivní transformační energie tady u vás, je čas pro jejich využití.
Já: Těší mě Gajo, promiň, že na tebe často zapomínám. Transformační energie se budu snažit využít co nejlépe pro blaho všeho a všech. Co můžeš poradit, prosím tě?
Země: Mohu ti říci, že mé tělo ve třetí dimenzi je poškozené, ale díky vesmírným a vám tady, kteří udržujete rovnováhu a PJK, jsem stále naživu. Jak víš, čas převibrování do páté dimenze je na dohled. Vše je v rukou PJK. Mohu ti říci jen to, co snese tvé nastavení a ani já nevím zdaleka vše. Jak víš, USA pořád praktikuje chemtrails, lidstvo stále dá víc na zisk než na lásku, a je jim jedno, do čeho se potápějí, to už ale nebude dlouho trvat. Po rozdělení lidstva a konečném vyjevení života bez PJK, dříve Prvotního stvořitele všeho a všech, bude konec všem útrapám, které v současnosti sužují planetu i lidstvo a nejen lidstvo. Po tomto si všichni z hluboka oddechnou, neb již nikdy více nebude tento stav v chodu, ani ve spánku. 
Já: Cítím bolest ve spojení s tebou. Rád bych ti pomáhal více, ale mohu jen to, co umím.
Země: Vše je propojené, pomáháš- li někomu, pomáháš i mně a naopak. Transformuješ části negativních zatížení z minulosti, za což ti děkuji. V novém světě to bude jiné, bohatě se ti odměním. Děkuji ti, že se mnou snášíš naši společnou bolest tohoto pokusu. Vím, že si občas říkáš, jestli to není lepší zrušit úplně a ukončit pokus, zvlášť když víš, že se blíží ke konci. Ale úplný konec to ještě není, stále musíme pokračovat.
Já: Moc ti děkuji Gajo. 
Země: Teď pro všechny světelné pracovníky: všichni, kdo vidíte nelásku a nepokoje v televizi, tisku, či naživo, posílejte lásku. Tak nejlépe pomůžete vyřešit negace. Všem vám moc děkuji. Láska nikdy nekončí.

18. 2. 2017 16:45
Ptaah: Zdravím tě v podvečer. Aktualizuješ si informace, což je důležité. Vždy, když přijmeš nové energie a informace, a ty přicházejí neustále, i když je nezaznamenáváš egem, se tvé nastavení mozku aktualizuje, například modelové situace, kdy nacházíš nové uplatnění daru a možnosti řešení s novými změnami. Jak ti řekla Gaja, potřebuje vysílat lásku co nejvíce, láska si najde cestu, kam potřebuje, do nejzasaženějších míst světa. Proto tě při práci s tím velmi bolí zuby. Jsou to znamení těchto míst změn, které potřebubují nejvíce ozářit láskou. Celá planeta je propojena, proto vše ovlivňuje vše každým směrem. Jedna živá bytost. Možná, kdyby si to lidé uvědomovali neustále, nemuseli by dělat tolik zbytečných věcí, jako plýtvání zdroji, války, majetnictví, neekologie a jiné. Ale to v přírodopise slyší děti jen zřídka, spíše vůbec ne. Bez ohledu na to, kolik je států a kudy, kam a jak vedou jejich hranice, je stejně planeta jedna živá buňka vesmíru. Jste totiž na jedné lodi a kdekoliv, ať na nejvzdálenějším místě světa, se objeví v trupu díra, máte problém i vy. Celistvost planety by se měla v přírodních vědách připomínat nejvíce, ne jak se to dělá teď, kde se věnuje pozornost méně důležitým tématům na úkor jednoty a celistvosti Země. Zemi nezajímá, kudy vede hraniční čára, nebo kde si člověk zakreslil do mapy body, kde má pozemek. Země je celistvá jednotná bytost. To neznamená, že hranice musí být vyloženě špatné, ale záleží na uvedomění, že je to jen relativní bod, nikoliv absolutní. Planeta Země ve 3D samozřejmě zůstane i nadále živá, ale to jen díky pomoci jiných bytostí po dobu experimentu, o kterém dobře víš. Žádné světové katastrofy nehrozí, atomové války ani srážka s Nibiru nebude. Nic, co by znamenalo konec planety. Na lokálních úrovních stále budou, jak je vidět, ve světě extrémní výkyvy počasí, sucha, povodně, zemětřesení, požáry a jiné katastrofy, které můžete sledovat v televizích. Tím nikoho rozhodně nechci strašit, ale to, co je důsledek negativního myšlení, se nějakým způsobem projevit musí. A nemohu v této situaci ani malovat růžové brýle, neboť planeta je silně zasažena negativními ovládacími programy, skrze které lidstvo jedná, a to se projevuje již zmíněnými extrémy. Proto tady funguje zákon setby a sklizně. Co zaseješ, to sklidíš. Na individuální úrovni to je stejné. Každý je plně odpovědný za to, jak jedná a nikdo si do života nepřitáhne nic, co by si nezvolil. Jedinou cestou z těchto situací je vyzařování lásky, která je lékem v těchto případech. Všichni, kdo takto jednají, jsou na správné cestě a jsou pod ochranou PJK. Proto to znovu opakujeme a bude to stále pravidlem víc, než jakékoliv zevní nařízení, směrnice, normy a cokoliv jiného, co může být předepsáno:  vyzařování lásky z nitra ven, nic jiného, co má zevní smysl zprvu nepomůže, jen nezištná láska a dobro, které pochází z PJK.
Já: Děkuji Ptaahu za sdělení k situaci na Zemi, věřím, že je vše v pořádku a cesta z NS je v nitru. Děkuji ti moc.

 Já: Ptaahu, vidím věci přímo přede mnou, které se dějí, pocity, které jsem cítil, i přátelství, které jsem navázal. Něco, za co jsem milionkrát vděčný. Jsme tady v přímé linii před něčím naprosto novým pro naše ega. Nemohu mlčet o tom, co vím.
Ptaah: Zdravím tě, je to úžasné. Vše ti dává smysl.
Já: Ano naprostý, těším se na další vývoj. Věci opět poskočily o dost velký kus. Vidím, jak se lidé rozhodují, kde být.
Ptaah: A to není vše, tvá duše má naplánováno mnohem více v daleko širším měřítku. Vše se vyvíjí progresivně. Nic ti nebrání v postupu do dalších sfér života. Jsem na tebe hrdý. To, co cítíš, jsou doteky 5. dimenze. Nic ti není předkládáno nadarmo.
Já: Přijímám nový pozitivní vývoj, jsem tady a teď.
Moc vám všem děkuji, těším se do nové dimenze. Pracuji pro planetu a pro PJK stejně jako pro blaho všech.

19. 2. 2017 12:57
Lady Gaja: jsem planeta Země v 5. dimenzi, vždy ráda vítám člověka, který má silnou touhu se změnit a zvýšit své vibrace. Pomáhá tím všem. Já jsem živoucí bytost na vysoké duchovní úrovni. Není proč si dávat podmínky, ale začít pracovat na svém vlastním pozitivním plánu duše. Duše vždy ví, co má dělat, ale ego někdy hned nepochopí plán duše, a proto je nesmírně důležité na sobě pracovat a odstraňovat své myšlenko-energetické bloky. Pomáháte tím všem. I mně ve třetí dimenzi, i když stále opakujeme větu: vše se se vším propojuje, tak je to stále více a více pravdou. Své pozitivní myšlení můžete přenastavit v meditaci, niterné pouti a požádáním o pomoc svou duchovní rodinu. Každý vám rád pomůže, prvotní rozhodnutí se vydat na duchovní cestu je ale na vás. Všichni se rozhodují dle okolností, ale málokdo srdcem bez vlivu okolností. Vše je dokonalé, vše, co se děje tady a teď má svůj účel a užitek. Vše je v plánu vašich duší, stejně i v mém plánu. Bez obav a strachu zvyšujte své vibrace, zbavte se minulosti, bloků a nánosů programového myšlení. Jsem s vámi a nejen já, ale miliony dalších světelných pracovníků v čele s absolutním bohem Pánem Ježíšem Kristem. Prociťujte, milujte, odpouštějte, měňte se, dávejte pozitivní směr, ale nic nenuťte. I toto sdělení není nucené, přijme ho jen ten, kdo chce. S láskou Lady Gaja z 5.dimenze.

21. 2. 2017 20:24
Já: Zdravím, cítím spojení se SEMJOU, můžeme mluvit o novém vývoji?
Semjase: Ano, můžeme. Nyní vidíš nový vývoj, který po neutralizování Zeuse nastal.
Já: Ano. Zachytávám spoustu zastaralých principů negativního stavu, které transformuji. Doslova mi z toho mrznou ruce. Ale viděl jsem i dobré znamení: blikající hvězdu opět zhasínající a rozsvěcující se. Je až k nevíře, že si toho nikdo jiný nevšimne.
Semjase: Je to tvá práce rušit negativní zákony zóny vymístění a udávat tím směr ke konverzi do pozitivního stavu. Víš, že lide hledí spíše k zemi než k nebi.
Hlavní je, že to vidíš ty. Jsme stále s tebou. Podporujeme tě. Transformace, kterou teď provádíš, jsou odštěpené a odvozené pseudozákony negativního stavu, které jsou v opozici vůči pravým principům PJK. Jejich odstranění poslouží všem i planetě.
Já: Budu v tom pokračovat, dokud to nebude čisté. Vypisuji je na papír a hned pálím v ohni. Jsou to myšlenkové vzorce, u kterých cítím přítomnost nízkých bytostí. Snažím se o nadhled a neutralitu.
Semjase: Víš, že si to zvládl nesčetněkrát, není tedy důvod myslet si něco jiného i o současnosti. Vím, že k lidské rase někdy cítíš zášť, a proto to raději děláš pro Matku Zemi.
Já: Máš pravdu. Lidská rasa, jestli ji tak mám nazvat, mě někdy dokáže naštvat. I když jsem stále v lidském těle, raději bych se vypořádal s Pseudotvůrci po svém.
Semjase: Vyzařuj lásku. Nenávist tě vibračně snižuje. Jsi stále pod vlivem pseudogenů, i když jejich míru snižuješ. Jak víš, lidské tělo je tímto zasaženo. S láskou vše vyřešíš. Jsou to tvé zkoušky, vypořádat se dobře s tvou inkarnací do lidského těla.
Já: Vím, že tyto transformační zkoušky budou k dobru a jsem rád za ty, kteří se probouzí. To pseudotělo si Pseudotvůrci opravdu vymysleli jako skládačku naruby. Vím, že jsem na tom dobře, ale i tak myslet si, že je s ním vše v pořádku, vezmeme-li v úvahu rozdíl mezi ním a duplikátem z 5D, je směšné.
Semjase: Ano, je to nepředstavitelný skok, a to dostáváš jen krátké pocity toho, co je to všechno vlastně zač. Pracuj dále v klidu na odstranění zatížení planety pseudomyšlenkami a na hlavu postavenými pseudoprincipy. S láskou rozpustíš vše, co potřebuješ. Víš, že je teď pro tebe volnější tempo po konverzi Zeuse do limba.
Já: Toho jsem si všiml, chvíli jsem s ním soucítil. Ale nemám čas nad někým plakat. Zvlášť, když hra ještě neskončila. Jsou tady další střepy, které po něm zůstaly. Je potřeba je rozpustit v lásce PJK. Nebudu otálet a zdržovat se maličkostmi. Je potřeba je okamžitě vyrušit.
...
Tady Ptaah, zdravím tě Tomáši.
Já: Zdravím tě Ptaahu, jsem tady. Cítím se nyní aktivně.
Ptaah: Ano, máš nové síly. Ty vzorce transformuješ dobře.
Já: Nedělám u nich kompromisy, jsou prolezle negativním stavem. Vkládám je do oceánu lásky k rozpuštění.
Ptaah: Správně, budeš teď mít na ně opět více času, proto ti teď přišly. I proto ti jsou odhalovány, pracuješ na nich. Je to tvůj individuální duchovní postup, stejně jak jsi k nám přišel. Začal jsi tím, že jsi vyhazoval z hlavy nepodstatné myšlenky lidského stavu. Proto můžeš více komunikovat s námi. Je to tvůj vlastní princip odpadkového koše, staré myšlenky odevzdáš do koše a objeví se nové. Je to jednoduchý princip pozitivních změn. Hodně lidí chce komunikovat s námi, ale neví jak. Kromě otevřeného je potřeba odstranit nečetné nánosy myšlenek. Jak chceš jinak pokračovat v něčem novém, když se ti stále objevuje smetí z minulosti?
Já: Děkuji ti Ptaahu, budu končit. Ještě jedna věc. Víš, že se tebe, ani nikoho jiného zatím nevyptávám na vztahy, kdo jsem a kdo jsou ostatní. Hodně jsem se ale teď dozvěděl na FB. Nechci to zatím rozebírat více. Jen chci, abys to věděl.
Ptaah: Vím to moc dobře, samozřejmě respektuji tvé rozhodnutí to zatím nerozebírat. S láskou Ptaah.

22. 2. 2017 22:18
Já: Zdravím tě Semjase, taktéž i další členy Galaktické federace světla pracující pro PJK.
Semjase: Zdravím tě s láskou. Vidíme, že pracuješ pilně na transformaci jak své, tak i pro celou planetu. Víš, že je to vše spolu propojené. Pomáháš-li sobě, pomáháš i ostatním. Stejně je to i naopak. Je dobře, že se očišťuješ. Vím, že se ti to zda nekonečné, ale má to svůj konec, po kterém nastává nový světlejší začátek.
Já: Děkuji ti s láskou, je to opravdu důležité, i když se to zdá někdy zcela malicherné.
Semjase: je to velmi důležité. Zde přichází sdělení od Ptaaha:
Zdravím obyvatele planety Země. V tomto čase vaše planeta potřebuje neustálé transformační práce. Víte všichni moc dobře, že je stále zasahována negativní karmou i současným vedením vašich vůdců. I když se to některým může jevit jako neustálé opakováni, není tomu tak. Je důležité lidstvu stále opakovat jeho situaci, neboť je neustále ve shonu a zapomíná na své pravé poslání. Samozřejmě u každého je to jinak. Záleží na duchovní vyspělosti. Odstraňováním negativních programů pomáháte všem. Je jich tady dost, ale s otevřenou náručí lásky to vše zvládnete. Otevřete oči a srdce lásce. Vše, co musíte udělat, je přikročit k prvnímu kroku, rozhodnuti je tedy jen na vás. To, co většina lidí žije, je ovládací program: televize, peníze, politika, lékařství, věda a další jsou pod vlivem ovládacích programů. Každý může transformovat svoji existenci. Láska rozpustí vše, co prozařujete svými srdci. Matka Země potřebuje vaši pomoc, jste její obyvatele. Vše se vám mnohonásobně vrátí. Plán PJK je dokonalý ve všech směrech. Vaše ega potřebuji propojit v jednotu a důvěru v PJK. Děkujeme všem za spolupráci. Všem, kdož jdou vstříc lásce a transformaci.
Ani Tomáš není bez zkoušek. To, že může přijímat naše sděleni, je díky tomu, že se tak rozhodl. Žádné sdělení není jen tak. Práce na svých starých myšlenkách a transformace každodenních ulpělých programů jsou cestou k nové komunikaci. Nikdo se nepohne bez toho, aniž by neudělal krok kupředu. Ve vašem případě to platí tak, že musíte nejdříve rozpustit v lásce své staré otisky z pobytu na zemi. Jakmile to uděláte, posouváte se dal a můžete pomáhat i ostatním. Například před hodinou jsme nemohli navázat spojení kvůli technice, která posílala sama na obrazovku písmenka a dělala si co chtěla. Poté Tomáš provedl očistu myšlenek a vše už funguje v pořádku. Toto neberte jako vychloubání, ale jako příklad, jak funguje komunikace. Nejde-li vám něco, jako např. že nejste schopni přijmout sdělení či cokoliv jiného, je to tím, že musíte ve své mysli odstranit staré nefunkční programy. Třeba techniku vypsání si svých starostí na papír, který je posléze spálen v ohni, používáme spolu již několik let. Tyto příklady jdou zřetelně všude. Je to jako na počítači, ve kterém je spousta starých programů, přičemž harddisk zahlcený vším možným, bude pracovat pomaleji, ale jakmile odstraníte staré programy, bude zase běžet optimálně, a tak je to i s vaší myslí ve 3D. Tímto ze sebe neděláme chytré, ale apelujeme na důležitost čištění myšlenek, jejichž čistota je životně důležitá pro duchovní růst. Odvaha pustit se starých programů je základem duchovního růstu spolu s otevíráním se lásce. S láskou předal Ptaah.
Já: Děkuji ti Ptaahu za sdělení a vracím se k Semji.
Semjase: To, co říká Ptaah, je pravda. Nic není možné začít na základech něčeho starého a nefunkčního. Je to jako stavět dům na písku. Následky znáš, postupně se sesune.
Já: Vím. Teď jde o to, kolik lidi to dělá?
Semjase: Není jich mnoho, ale jsou tady.
Já: V tomto případě bych uvítal místo skromného počtu trochu bohatší růst. Ale i tak díky za ně.
Semjase: Neboj. I když se ti zdá někdy tvá práce marná, jako když stál David proti Goliášovi, tvá práce bude plně mnohonásobně odměněna spolu se všemi, kdo takto pracují na transformaci a trpí spolu s planetou. Mám tě moc ráda.
Já: I já tebe. Děkuji s láskou tobě a všem v Galaktické federaci světla. Tomáš.

 

23. 2. 2017 21:28
Já: Zdravím vesmírné lidi s láskou.
Semjase: Ahoj, tady Semjase. Vidíš, jak se opět cyklus dokončuje. Práce na sobě je důležitá. Nadále pracuješ na neutralizaci negativních projevů a emocí a dáváš je do koše. Jinak řečeno postup negativních energií do neutrálního stavu s další transformací do pozitivního stavu.
Já: Ano, vidím postup, chci dále pokračovat svobodně na transformaci.
Semjase: Pomoc touto cestou se projevuje i na Matce Zemi. Je ráda za každou transformační pomoc. I my jsme rádi za probuzené i probouzející se lidi, ale není radno usínat na vavřínech. Práce stále pokračuje. V každé úrovni života. Ty, který sis vybral transformaci energií, máš teď vyšší rozhled, ale to neznamená, že máš konečnou. Jsi si vědom, že světelné činnosti, jež musíš vykonat, je mnoho. Limbo (neutrální stav) je otevřeno a vše, co trápí Matku Zemi, do něj může být posláno k neutralizaci.
Já: Děkuji s láskou, vše dávám do rukou PJK. Posílám další proudy pozitivní energie.
Semjase: Je tady Ptaah i ostatní.
Ptaah: Zdravím tě Tomáši. Díky vaší práci se probouzejí další bytosti, další bytosti konvertují z nižších úrovní do pozitivních dimenzí. Samozřejmě s postupem jim příslušným, ale to zde nyní nemusíme rozebírat. Vše se děje v plánu PJK.
Znovu říkám, že přestože se ti něco může zdát stokrát opakované, není to zbytečné. Uvědom si, že je tady stále spousta bytostí, které se probouzejí a rádi přijmou naše sdělení.
Já: Zdravím tě Ptaahu. Jsem si toho vědom. Teď se očišťuji směrem k přítomnosti. Viděl jsem opět nové informace.
Ptaah: Vše se aktualizuje v přítomnosti. Jak víš, po konci negativního stavu už nikdo nikdy neprožije takový život, jako je tady. Nic z toho nebude nikde k vidění naživo, proto je důležité dohrát tento experiment do konce. Posíláme ti proudy lásky.
Já: Děkuji ti. S láskou si rád zvyšuji vibrace a těším se, až budou zcela stabilní. Děkuji ti s radostí Ptaahu za sdělení.

24. 2. 2017 10:00
Já: Zdravím světelné bytosti pracující pro PJK na transformaci planety Země.
PJK: Zdravím tě Tomáši. Máš teď dobré spojení, proto ti zjevím část plánu, který máš ty i ostatní členové společný při práci na sobě i pro planetu Zemi.
Já: Děkuji ti PJK, rád předám. Můžeme začít s jednotlivými aspekty. Jsem připravený.
PJK: Nyní probíhá další vlna očisty Matky země, dokonce i zevně se to dá pociťovat. Změna počasí, silný vítr, oteplení a nastává více přísunu světla po zimě. Proto tady nyní uvedeme současné dění v jednoduchých a snadno pochopitelných bodech, zjevných každé světelné bytosti. Každý z vás zažívá různé aspekty svého jedinečného poslání. Mnozí z vás v těchto bodech zhlédnou sami sebe. Není kam spěchat, proto je dobré pracovat s pokorou a trpělivosti, a kdykoliv můžete mě nebo mé anděly poprosit o pomoc, učiňte tak. Láska spolu s otevřeným srdcem vám otevře nové dveře. Nic neodchází jen tak. Na uvolněné místo přijde vždy něco nového. Jak bude to nové dotyčným jedincem vnímáno, záleží už jen na jeho vlastním postoji. Je proto dobré pracovat s klidem, pokorou a jasně otevřeným srdcem na principu dobrovolnosti. Nyní přistoupíme k zjeveným bodům, které si každý může sám individualizovat:
+ Práce na sobě samém: prozařování svých osobních bloků láskou, kterou má v sobě, odpojování se těchto záporných elementů.
+ Světelná práce na sobě samém: vstupování do nitra, propojování své vlastní bytosti jednotou a láskou.
+ Pomoc Matce Zemi: vysílání lásky z nitra ven všemi směry jako ozdravující kůru, jež je vždy účinná.
+ Přijímání nových darů ducha s vděčností: každý dostává přesně ty dary ku pomoci na jeho životní cestě, které v danou chvíli nejvíce potřebuje.
+ S vděčností přijímat každého jako boží jiskru bez ohledu pro koho pracuje, přestože může pocházet z temné strany. Nikdo však nemůže být stoprocentně temný, každý má v sobě světlo a lásku mě, Pána Ježíše Krista. Proto na každého hleďte jako na nositele mých aspektů.
+ Pomoc při šíření světelných informací dle možností každého: nejzákladnější pomoc je být pozitivní a vyzařovat lásku. Poté zevní šíření pravdy, např. na internetu, na kterém se dají prozatím šířit i přijímat volné světelné informace.
+ Spojovat si v sobě informace, energie a pocity pozitivního charakteru láskou.
+ Pokusit se o napojení na mě, Pána Ježíše Krista nebo na vesmírné anděly pracující pro mě. Každému se to ihned nemusí podařit, ale opakované pokusy vedou k tomuto cíli. To znamená mít otevřené srdce a dobrovolně se očisťovat od nánosu každodenních myšlenek.
+ Pro vysoce duchovně probuzené bytosti i v tomto světě očišťovat astrální tělo planety od otisku negativních bytostí. Je velké množství bytostí z nižších úrovní existence se zájmem konvertovat do pozitivního stavu. Proto je dobré očišťovat od nich pozůstalé energie, zejm. v oblasti 4D, jež se posléze umisťují do limba (neutrálního stavu), kde už nemohou napáchat žádnou škodu.
+ Být si vědomí toho, že vše, co děláte, je dobrovolné a pro blaho celého Multivesmíru.
+ Propojovat své ego a duši, tzn. svou mysl a své pocity k dokonalé synchronicitě, tím se tedy více a více přibližovat ke mně, PJK.
+ Čím více jste čistší a pilnější, nikoliv uspěchaní, ale důkladní, máte při konání své světelné práce větší stupeň mé ochrany a zvyšujete si nadále své vibrace.

Nyní říkám znovu, že tímto nic nezařizuji ani nenakazuji, nic si z toho proto neberte jako příkaz od autority, ale jako pomoc ode mne, kterou můžete využít při konání své práce při transformaci planety Země, jež má nedozírný dosah na všechno. Vše je na bázi dobrovolnosti, nikoliv na bázi nařízení a nesvobody. Je rozdíl dělat práci jako přikázání a jako dobrovolnost. Uvědomujte si, prosím, rozdíl mezi přikázáním a dobrovolností, jaký obrovský rozdíl je mezi těmito dvěma směry. S láskou předal Pán Ježíš Kristus.
Já: Děkuji ti PJK. U těch posledních slov jsem cítil potřebu přehodnotit svůj přístup ke konání věcí z nutnosti či nátlaku a ke konání věcí ze svobodné volby.
PJK: Jistě, je to vše o myšlenkách na základě dobrovolnosti a bez zevního nátlaku.
Já: Pro tuto chvíli ti moc děkuji. Jdu dočišťovat vliv zevního nátlaku a přijímat více dobrovolnost. S láskou Tomáš.

24. 2. 2017 16:41
Semjase: Máme radost, rozpustil jsi další nahromaděné energie. Vše je zapotřebí vyrovnávat a harmonizovat. Jak víš, vše má dopad na vše, nic není nadarmo.
Já: Ano, dávám vše staré k transformaci. Nebojím se odstranit myšlenkový vzorec, ať se tváří jakkoliv vážně. Vím, že vše je svobodné vůle a volba. Jen je třeba si to uvědomovat stále.
Semjase: Víš moc dobře, že po odstranění starého přichází nové. Kdyby lidé více chápali zákony dynamiky a nebáli se opustit starý myšlenkový vzorec, byl by svět mnohem lepší, ačkoliv má každý jinou duchovní cestu.
Já: Vím. Nemohu nikomu nic nakazovat, aby to dělali tak či onak. Pracují na sobě jak mohu. Je pravdou, že se lidé začínají dělit do dvou směrů. Ti, co opouštějí starý monument systému, jaký tady je, a ti, co v něm nadále zůstávají. Já vím, že tento systém je k otroctví a ne ke svobodě. Znám ho již delší dobu i mimo lidský život a vím dobře, jak funguje i v nižších úrovních. Proto si nedovoluji v něm příliš plavat.
Semjase: Velmi dobře. Skončí jednou provždy, ale vše postupně. Jak víš, rok 2012 již odplynul a nastávají nové časy převibrování. Mnoho varování lidé dostávají, ale jejich televize toho moc neukazují. Možná občas něco jistého o globálním oteplování, ale to je asi všechno a s pravdou se jim ven nechce. USA a iluminátská hierarchie ví, co se děje, ale vše pečlivě zatajují. Ale nebude to možné do nekonečna. Každá kra jednou roztaje.
Já: Ano, to jistě. Soucítím s těmi, kdo zatím neprohlédli, co se děje a stále si myslí, že oficiální zprávy jsou pravdivé a konspirační teorie jen fikce. My však oba dobře víme, že opak je pravdou.
Semjase: Ano, ale teď je čas se opět zmírnit a jít s odvahou dál.
Já: Děkuji ti Semjase. Posílám pozitivní energie.
Semjase: My děkujeme všem, kteří spolupracují s láskou.

 

 

Tento rozhovor Tomáše s PJK je upraven kvůli lepší srozumitelnosti dle dokonalého plánu Pána Ježíše Krista prostřednictvím AA Rafaela v těle Michala

 

12. 3. 2017 19:08

 

PJK: Zdravím tě, milovaný Tomáši

Já: Ahoj PJK, odpusť mi prosím ty včerejší výčitky na tvůj účet, kterými jsem tě zasypal.

PJK: Je ti odpuštěno. Bylo to čištění tvého vztahu ke mně. Nyní lehce naváži na ranní sdělení biologlékaře. Prvně ti sdělil o intuitivním léčení svých starostí, jak je zjistit a odstranit. První možnost je odstranit pozitivní myšlenkou. Řeknu ti však upřesňující informace o této problematice, neboť pocházejí přímo z jediného absolutního Zdroje všeho života. Programové bloky negativního stavu ve své mysli, které do tebe přicházejí, můžeš odstranit pozitivní myšlenkou a rozpustit ve vyšších vibracích, jak ti řekli v předchozím sdělení biologlékaři, nebo je můžeš vložit přímo do mé absolutní prozřetelnosti a absolutní lásky. Jak víš, v absolutním stavu není nic negativního, jen tam jen 100% láska. Pokud se tedy pokusíš tento problém odstranit zcela sám, bez mojí přímé asistence, odstraňuješ něco relativního opět z vlastní relativní kondice. Tím si do jisté míry pomůžeš, ale nikdy nedojdeš k jeho úplnému odstranění, poněvadž těchto nánosů zel a nepravd se lze účinně zbavit jen prozářením absolutních léčivých elementů. První metoda je tedy do určité části účinná, ale v této době se už stává zastaralou a je třeba ji nahradit něčím novým. Tímto novým způsobem je výše zmíněné: Svěřit vše do mých rukou a zajistit si svou vůlí nezprostředkovaný vztah se svým Stvořitelem, a už se tolik neobracet se svými problémy na jiné prostředníky, když to jde daleko snadněji udělat takto. V těchto těžkých podmínkách planety Nula je to nejvíce efektivní. Pokud naleznete v podstatě své bytosti jakýkoliv problém blokující proudění čistých životních energií, pozitivních myšlenek, nebo i jiný defekt, kvůli němuž se necítíte dobře, vložte jej do rukou absolutní lásky, moudrosti a prozřetelnosti mě, Pána Ježíše Krista. Jak teď víš, je to ta nejlepší možnost se natrvalo zbavit všeho, co vás tíží a brání vám v rozletu na duchovní cestě. V blízkosti absolutního Zdroje se veškeré neladící energie dokonale rozpustí a jsou přeměněny na čisté stavební prvky, jež slouží pro další tvoření. Ještě jednou proto opakuji všem přítomným, že přímé vkládání svých problémů do rukou mé absolutní lásky je ta nejlepší cesta k vyřešení všeho, čeho se chcete jednou provždy zbavit.

Toto sdělení je doplněním k zesílené globální ochraně planety Země a světelných spolupracovníků, která je v současnosti spuštěná a bude se nadále zesilovat. Se vším se na mě, jediného pravého rodiče můžete kdykoliv obrátit. Miluji nezištně každou bytost. Toto ustanovení plyne ze samé podstaty Nové Přirozenosti Pána Ježíše Krista. Mimo jiné spočívá v tom, že jen já ze své pozice nejlépe vím, jak každému nejlépe pomoci a vyvést ho/ji z bažiny antivesmíru zpět Domů. Kdo žije v souladu s Božím plánem a důvěřuje mu, naslouchá své duši a nitru, kde sídlím, toho převedu přes všechny překážky a těžkosti a vyléčím všechny rány. Pro mě není nic nemožné. Děkuji ti za spolupráci.

 

Já: Děkuji ti Pane Ježíši Kriste. O pravdivosti tvých slov svědčí i mé klidné niterné pocity při příjmu tohoto sdělení. Výše zmíněné předám dál a opět zveřejním

 

16. 3. 2017 7:00

Já:  Zdravím, andělé kolem planety Země a děkuji vám za pomoc s transformací.
Ptaah: Ahoj Tomáši, je tady Ptaah. Zdravím tě v novém dni. Jak si opět svědkem nového propojování andělských bytostí na Zemi, dávám ti proto nové informace, tedy aktualizuji, jak víš, vše již máš v sobě.
Já: Ano vím, ale klidně je přeložím do slov. 
Ptaah: Dobře, pro ostatní je dobré šířit světelné informace jakýmikoliv prostředky bez nucení. Jsem rád, že pracuješ meditačně, na prvním stupni je to důležité, víš, že vše vychází z nitra ven. Proto je dobré začít ve svém nitru vysílat lásku do světa a poté se dostaví i zevní pokroky, jak můžeš cítit a vidět na sobě i na ostatních. 
Já: Ano vím a cítím je každým dnem. Vím, o čem mluvíš. Vím, že nemám kam spěchat, ani do 5D, ale jak ti jistě neuniklo, s kamarádem se bavíme často o tomto, a proto se tě chci zeptat, jestli můžeš nabídnout k tomuto osvětu.
Ptaah: Ano jistě, moc dobře víme o vašich rozhovorech a jsme rádi, vaše duše s námi také komunikují. Postupem času po kapkách se vám dostane ucelený pohled. Víš, že duše mají svůj plán kdy, jak a co dostanou v pravý čas. 
Převibrování do 5D je pod naším dohledem, pomáháme s tímto každému, stejně jako s odchodem dobrých duší, které nás často vidí při odchodu z tohoto světa do jiných světů. Každý je jedinečný, proto má každý jiný pohled. O převibrování do 5D je dost informací. Záleží na čistotě duše. Někteří mohou mezi světy cestovat vědomě či nevědomě, jiní se připravují. Pro tuto přípravu jsou používány (po jisté práci na sobě) mosty z bifrostu (duchovní molekula) kterými se můžeš dostat do těchto sfér. Jinak, jak víš, někteří z vás mají schopnost je již používat. Vše je bezpečné. Ale i tak je váš úkol prozatím tady na planetě Zemi. Vše se dokonale vyjeví postupem času, i cestování do 5D a jiných sfér. Jakmile budete dobře připraveni (zodpovědnost každého sám za sebe a práce na sobě), vaše duše si volí rychlost, jakost a dynamiku vývoje. O nic nepřijdete, vše je před vámi.
Já: Děkuji ti s láskou, vím dobře, že to přijde včas. A také, že to nebude nic složitého. Děkuji ti Ptaahu i ostatním za pomoc.
Ptaah: I my děkujeme, vše je na dobré cestě. Víme o vás dobře. Každý si může požádat o pomoc a vše se vám zjeví v pravý čas. Nezapomínejte, že každý má jinou úroveň a tím i jiný pohled na situaci. S láskou Ptaah.

Duchovní práce, která nejde vidět.
Duchovní očistná práce z nitra ven, otevíraní se lásce je důležitá individuální i skupinová práce. Kdo se více a více napojuje na své nitro, má neustále více a více duchovní síly a energie. Není třeba zoufat nad tím, že se ve fyzické realitě nic neděje, výsledky se dostaví v pravý čas. Každá vaše dobře splněná duchovní zkouška je pro blaho všeho a všech. Každý se může dobře poučit z vašich pozitivně splněných zkoušek. Začnete sami u sebe, nic není neřešitelné, pokud si uvědomíte, že vy jste řešením. Vše, co potřebujete, jste vy sami. Dočišťování vašich duší je prospěšné každému. Láska je klíčem k dobrému průchodu k novým změnám. Nic vás  nedrží na uzdě, jen vy sami. Každá duše vesmíru je na cestě ke svobodě. Vy máte nyní velkou možnost doslova poskočit o několik otáček nahoru. Jste kousek skládačky do celého obrazu. Přijměte zodpovědnost za svůj život, jeho obsah i obal. Jsou vám nyní nápomocny mocné energie probouzející se planety i celého vesmíru. Vše jest na svobodné volbě i vůli vás samých. Děkuji za spolupráci, s láskou v srdci Ptaah.

 

15. 3. 2017 22:27
Já: Zdravím vesmírné přatele, otevírám se svému vyššímu já k novému rozhovoru.
Semjase: Zdravím tě, posílám ti světelné energie.
Já: Děkuji ti, prosil jsem o nové změny.
Semjase: Ano, chodí ti neustále znamení. Jsi hodně venku. Máš teď klid a volnost. 
Já: Vzpomínám hodně na Atlantidu, těším se na nové energie. 
Semjase: Jak víš dobře, vše se ti dostává v takovém sledu, jaký je pro tebe nejlepší. 
Já: Vím, jsem šťastný, zdravý, mám se nyní dobře, vše se mi daří. S Pseudotvůrci to přestalo. Více se věnuji planetě. Mám radost i z těch uklízecích akcí. Víš, že mě ekologie hodně zajímá.
Semjase: Ano, na jaro je tady na planetě nová síla. Cítíš spánek, nebudu tě rušit, víš, co máš dělat. 
Já: Děkuji ti s láskou, Semjase, jistě se uvidíme nahoře, ahoj.

 18. 3. 2017 kolem 22:00
PJK můžeme se spojit? Děkuji ti.
PJK: Jistě, jsem stále s tebou, otevírají se ti nové cykly, dobře se připravuješ.
Já: Ano, mluvil jsem s Janou chvíli, poslala mi mail s PT v době, kdy se mi zrovna na chvíli ozval Allah. Řekl jsem mu krátce, že ho budu stále prozařovat a dal klid.
PJK: Ano není potřeba mít strach, ozařování láskou je důležité a velmi dobré, udělal jsi to správně.
Já: Mohu se s ním spojit s tvým dovolením?
PJK: Ano jistě, nový cyklus se zrychlí i tedy vaše pozice. Připrav se chvíli.
Já: Dobře, děkuji ti.
Prodýchání, vizualizace světlých barev pro novou odvahu...
Allah: Jsi tady zase, jak se ti líbí naše stvoření?
Já: Zdravím tě Allahu, mně se líbí, protože končí. Víš, mám nové síly od PJK, budu s tebou jednat hrdě a jako rovný s rovným. Proto se nezkoušej povyšovat, vlastně dělej si, co umíš. Víš, že se ke mně nedostaneš. Nemám smysl pro ovládací programy, je to smetí k odstranění.
Allah: Když tě nemůžeme dostat, aspoň ti to pěkně znechutíme, lidi kolem tebe, zábavu, peníze a vše, co je naše.
Já: Máš smysl pro humor, dnes jím sršíš. Odhalil jsem to, sám ses odhalil, co už vím. Když mě nemůžeš dostat, nastává znechucovací taktika. Znám to a opět vám mohu poděkovat za ukázku vašich ovládacích programů. Ale jak víš, prozařuji vše láskou.
Allah: Můžeš být jaký chceš, jsem připravený na převzetí otěží nad otroky.
Já: Jsi připravený i na konec tvé vlády? Známe se už dlouho, vím to, cítím z kousku tebe starého přítele.
Allah: Nepleť se mi do mé vlády.
Já: Já se tě nebojím, znám dokonale tvou taktiku, jsi čitelný a průhledný. Mohu s tebou jednat jako rovný s rovným bez ohledu na to, kdo jsi.
Allah: Nepodlehneš- li, podlehnou ostatní.
Já: Brzdi, znám tu povídačku, jak je uvidím trpět a vše, co se děje kolem. Je na čase ti vyrušit tvé vzorce o ovládání druhými a systémem.
Allah: Víme, jak tě mrzí, co vidíš kolem sebe, lidi a prostředí.
Já: Máš pravdu, ale vše podléhá změně, já jsem trpělivý. Lidi si sami zvolili a volí, co budou. Nemusím nikoho litovat.
Allah: A tvé nejbližší necháš v tom.. Víš dobře, že ne všichni jsou jako ty. Přidej se k nám a můžeš je mnohem více ochránit, než když zbaběle utečeš.
Já: Nemáš pravdu. Když si porovnám stav, když jsi pro mě neexistoval, bylo dobře, jak jsem si myslel, že jsi v neutralitě. Ale vím, že to byla ochrana PJK. Nemám proto žádný důvod sloužit negativnímu stavu. A jednou provždy ruším všechny vaše minulé, stávající i budoucí nabídky nadvlády nad zoufalstvím a chaosem. Víš moc dobře, že mi můžeš nabídnout jen a jen smetí. Já nejsem hlupák, abych volil tebe.
Allah: Měl bys zmizet, těším se na to, až tady nebudeš.
Já: Já jdu, opouštím s láskou a vděčností konverzaci s tebou. Líbila se mi. Dá-li PJK, promluvíme si opět. Děkuji s láskou Allahu.
Ukončení konverzace, bílou clonou vše vymizelo.
Já: PJK děkuji ti za umožnění komunikace a novou ochranu.
PJK: Dobrá ukázka jednání, máš nyní pár vzorečků, co jsi uzřel k transformaci před spaním. Jsem stále s tebou jako se všemi. S láskou ti přeji krásnou noc.
Já: Děkuji ti PJK
19. 3. 2017 8:20
Přeji krásný den na Zemi i nahoře, tady je teď dobře, můžeme mluvit?
Ano, tady je Ptaah.
Já: Děkuji ti za přijetí.
Ptaah: Zdravím tě, jsem rád, že opět prosvětluješ, co jest zastíněno.
Já: Včera jsem mluvil s Allahem a dnes jakoby se po něm slehla zem, což mi vůbec nevadí.
Ptaah: Jsi v ochraně PJK, víš, ze je vše s jeho dovolením.
Já: Ano vím, dal mi opět několik vzorců k odhalení, za což jsem velmi rád. Pěkně mi pomáhá vyciťovat jejich ovládací programy a eliminovat je. I ve srovnání s posledním rozhovorem jsem k jistým vzorcům byl imunní.
Ptaah: Ano, je to tvá zkouška odolnosti a také dar pro to, aby ses zbavil jejich ovládacích programů v sobě i kolem sebe.
Já: Ano, to mi je jasné. Jsem spokojený.
Ještě jedna věc, četl jsem včerejší rozhovor a vzpomínám si na ty stylistické chyby.
Ptaah: S tím si nedělej starosti, je to program od nich, zpochybňování. Každý, kdo má oči a je připravený, ví, o čem je sdělení a nesoudí textové chyby. Vše je v pořádku.
Já: Ano vím, budu s láskou pokračovat dál, děkuji ti za povídání.


ROZHOVOR TOMÁŠE DOLEŽALA S PJK A „NOVÝM ČLENEM“

 

Já: Zdravím vesmírné přátele a Pána Ježíše Krista, Boží rodinu.

PJK: Zdravím tě, Tomáši. Se smazanými sděleními i s tou knihou si nedělej starosti. Vše se díky mé absolutní prozřetelnosti mění a spěje to do nových, lepších variant. Nyní se tvá komunikace zrychlila díky vysokým vibracím. Už píšeme naše sdělení pomocí intuice elektronicky rovnou do počítače bez předešlého přepisu z papíru. S chybami si také nedělej starosti.

Nyní, jak jsi mohl sám zakusit v předešlých dnech, je na čase odhalit něco z Nové duchovní školy, kam jsou posíláni členové, kteří konvertovali z negativního stavu, a to i díky tobě a tvým spojencům z andělské říše v tělech, inkarnovaných zde na Zemi.

Jak víš a víte, existuje spousta bytostí, které konvertují, nebo již před časem konvertovaly do pozitivního stavu, kde postupně absolvují nové očistné procesy a přípravu na plné nanebevstoupeni, stejně jako vy. Tomáš měl možnost hovořit s jedním takovýmto členem, který už delší dobu v této mé Nové duchovní škole přebývá, a svou prací si odčiňuje svá zatížení v intermedialním světě, kdy jeho předchozí prací bylo pracovat jako programátor a ovladač lidské mysli. Říkejme mu zatím jen „nový člen.“ Je tady proto, aby vám ukázal, že vaše práce nese své plody, a nastínil pohled z nové perspektivy.

Nyní vám sdělí několik slov skrze Tomáše, abyste si udělali obrázek o tom, co se děje.

Nový člen: Dobrý den, světelné bytosti. Mé jméno zatím není podstatné. Nyní pracuji už zcela pro PJK a odčiňuji si své hříchy z minulosti, které nebyly dobré. Pracoval jsem jako programátor pro negativní stav v mínusové sféře, jak vy říkáte pekla. Byl jsem uzamčen v jedné kondici a stavu. Neustále jsme analyzovali a programovali nové ovládací programy, čímž jsme vám způsobovali nemalé potíže. Proto nejdříve prosím všechny, kdo jsou schopni mně a mým tehdejším kolegům odpustit, aby tak s čistým srdcem učinili, neboť toho velmi lituji.

Chci vám tímto sdělením pomoci pochopit, jaký je dosah vašeho působení, protože vaše vyzařování má velký smysl a rozhodně není marné.

Systém programování a analyzování informací, které jsme vám posílali do vašeho ega jistými impulsy přes vysílače a zevní věci, jimiž byl zajištěn chod pseudoživota, se v jistou dobu začal hroutit. Zpočátku jsme vše zvládali dobře, zalepovali jsme malé prasklinky v energoprotoplazmě, svědčících o duchovním probouzení bytosti. Ale v jistou dobu přišla větší vlna probouzejících se bytostí v masovém měřítku, na které jsme už nestačili, a proto musely nastupovat větší negativní mocnosti, jako jsou satanáši a pseudoarchandělé. Vy, jakožto světelné bytosti, jste individuálně více a více začali vyzařovat lásku, což na naše ovládací pásky, obsahujících veškeré informace o vás a vašich slabinách, působilo jako rozpouštědlo. Naše ovládací taktiky a strategie přestaly fungovat, a vy jste se stávali více a více svobodnými, jak se tomu děje dodnes. Vaše vyzařování lásky bylo zhoubou a postrachem pro naše ovládací jednotky a výsledky ovládacích snah. Tímto vám chci říci, že přestože je ovládací systém stále funkční, vaše vyzařování lásky má stále vyšší míru. Tím máte větší možnost se více a více zbavovat individuálních a kolektivních ovládacích programů. Vaše práce má obrovskou hodnotu. Teď tuto skutečnost mohu plně vyslovit. Tehdy jsme o tom ve službách Pseudotvůrců mluvit nemohli. Nyní vám přeji hodně štěstí a energie k dalšímu vyzařování lásky, která má mocnou sílu a ovládací programy proti ní nic nezmohou, protože se jí rozpouští vše špatné. Jsem rád, že jsem nyní v pozitivním stavu a kráčím dál. Je to i vaše velká zásluha, protože jste nás neustále prozařovali a prozařujete, což vede k postupnému uvědomění si své vlastní situace a možnosti konvertovat do pozitivního stavu. Velmi vám děkuji. Nyní již s vedením PJK se postupně zbavuji zatížení, které jsem si sám přivodil. Jsem rád, že vám teď mohu pomáhat, nikoliv škodit. Jasně chápu fakt, že zatím ne všichni na mě budete hledět jako na přítele. S láskou a trpělivostí, váš „nový člen.“

Já: Děkuji ti za sdělení a PJK za dohled a možnost toto zprostředkovat sem do 3D. S láskou a odvahou Tomáš. Těším se na další spolupráci a prozařování.

 

1. 4. 2017 17:59

Já: Zdravím po delší pauze vesmírné přátele, PJK a lady Gaju. Po dnešních silných útocích jsem se rozhodl opět přijmout nové sdělení. Mohu dostat více informací? Děkuji.

PJK: Zdravím tě, milovaný Tomáši. Čisti se a pokračuj nadále ve své práci. Ty útoky jsou jenom zkoušky, které tě posouvají dál. Odhalují ti to, co máš v sobě napravit.

Já: Jsem za to rád, miluji tebe i ostatní. Přeji si zcela nové, pozitivní změny. Přijmu od tebe novou individuální práci, jakou je potřeba teď vykonat.

PJK: Teď jsi měl čas na své fyzické záležitosti a nyní se opět vracíš k šíření světelných informací. Práce je připravena.

Já: Mohu vědět, jaká ta práce je obsahově?

PJK: Ano, zcela jistě. Jde o další meditace pro planetu, čištění negativních energií, posilování své víry a sebelásky.

Já: Děkuji ti PJK. Mám nyní navázat komunikaci s Triem Pseudotvůrců? Otravují mě totiž od včerejších pozdních hodin.

PJK: Cítíš to tak?

Já: Ano. Chci si to s nimi vyříkat, nebudu stát na místě a nic nedělat. Děkuji ti za zprostředkování.

Já: Navazuji kontakt s Pseudotvůrci, jejichž myšlenky jsem zachytil už kolem 10. hodiny, přičemž stále pracují ve svých ovlivňovacích snahách.


(Prodýchaní, klidové uvolnění...)


Já: Zdravím vedoucí Trio PT, vidím, že jste změnili taktiku, pracujete ve skupině. Já jsem na vás však připravený.

PT: Ahoj. Už náš to nudí, všechno se opakuje neustále dokola. Kéž bychom zanikli a nadále neexistovali.

Já: Můžete konvertovat do pozitivního stavu, víte, že je to možné.

PT: To nemůžeme, protože jsme úplně na dně. Znáš tyto pocity, i dnes ti osobně vypluly na povrch.

Já: Proč mi svěřujete vaše tajemství a jiné ovládáte?

PT: Protože ty se nenecháš ovládat, jsi příliš silný a víš, co se děje. V mnoha věcech s tebou sympatizujeme, ale jindy bychom tě na druhou stranu zničili.

Já: Já volím pozitivní stav. Vězte, že vše se jednou napraví a neustále se napravuje. Můžete poprosit PJK o pomoc.

PT: Nemůžeme! Příliš to bolí jenom na něj pomyslet. Trhá to naše těla i duše.

Já: Soucítím s vámi, vybrali jste si nelehkou roli. Nyní ukončuji s vděčností tento rozhovor a vracím se k PJK.

Já: PJK, děkuji ti za zprostředkování, cítím jejich zmar. Už bych s nimi nejraději nekomunikoval, bolí mě to, ale pokud to tak má být, dobře tedy.

PJK: Můj milovaný, i oni potřebují ukazovat směr. Jak víš, miluji všechny bez rozdílu. Kromě toho je mezi nimi tvá multidimenzionální bytost (MDB).

Já: O tom jsem už slyšel. Děkuji ti s láskou za toto povídání. Stále vyzařuji lásku a víru. Nyní prosím lady Gaju o kontakt.

Lady Gaja: Ahoj Tomáši. Víš, že každý to prožívá jinak. Někdo je šťastný, jiný se naopak trápí. Vytrvejte s láskou a dovolte si odvahy a optimismu. Děkuji všem za pomoc a podporu.

Já: Děkuji ti s láskou, rád se s tebou setkám přes bifrost v páté dimenzi.

Lady Gaja: Děje se tomu tak v astrálním cestování během spánku fyzického těla, pouze tvůj mozek si tyto vzpomínky nepamatuje.

Já: Těším se na to, kdy už to nebudu zapomínat. Miluji tě a jsem rád, že jsi a hřeješ nás láskou. S vděčností Tomáš.

Lady Gaja: S láskou pro tebe i pro všechny, vaše Gaja.