SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

PROPOJENÍ DUHOVÉHO MOSTU Z 9. DIMENZE S JANOU A GAIOU

 

 

Milované spřízněné duše a spolupracovníci Pána Ježíše Krista, Boží rodiny,

Během víkendu 17. až 18. září 2016 došlo k nesmírně důležité události, jejíž dosah je multivesmírný a v těchto tělech ji nemůžete zcela pochopit a přijmout. Jak víte, Boží rodina zde na Nule má mnoho spolupracovníků inkarnovaných z různých dimenzí a úrovní Multivesmíru, aby transformace lidstva a planety Země / Nula proběhla co nejlépe pro celé Stvoření. Každý má takové schopnosti, talenty a spojení s duchovním světem a se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, jaké potřebuje pro splnění svého jedinečného poslání. V našem týmu jsou i bytosti z 9. dimenze, které mají za úkol strážit nejvyšší úrovně Stvoření před negativním stavem. Před inkarnací Nejvyššího (Boha, Stvořitele všeho a všech) do těla Ježíše Krista se Pseudotvůrci dostali až do 9. dimenze a ohrožovali existenci celého Stvoření. V té „době“ se jim podařilo kontaminovat velkou část pozitivního stavu a bylo nutné jejich expanzi zastavit a vysvobodit bytosti z negativního stavu, jak bylo před jeho aktivací slíbeno Nejvyšším (nyní Pánem Ježíšem Kristem). Po ukřižování se Ježíš nepozorovaně dostal do sídla Pseudotvůrců v Peklech, zajal je a vzal jim většinu schopností, aby umožnil vysvobození z negativního stavu každému, kdo si to bude přát (více informací najdete v knihách Nové Zjevení Pána Ježíše Krista s Petrem Danielem Francuchem). Nyní pokračujeme s mojí druhou přímou inkarnací Janou ve spolupráci s miliony bytostí z pozitivního stavu v této Boží misi. V našem týmu jsou inkarnované bytosti i z 9.D, které jsou zároveň klíčem k duhovému mostu, propojujícímu 3.D až 9.D, aby sem proudily ještě silnější energie lásky ze Zdroje (od Pána Ježíše Krista) a byla umožněna snazší komunikace a rychlejší přemísťování bytostí na této planetě i napříč dimenzemi. Těmi klíči jsou Monika Nováková a Naru Kaminari (Martina). Obě se během několika týdnů dověděly o svém poslání a spojily se se svými rodinami v 9.D, aby mohly dne 13. 9. 2016 odemknout tento duhový most. Dalším krokem bylo jeho propojení s multidimenzionální bránou na planetě Země/Nula. Nejde však o žádný pevný bod nebo místo, ale o fyzické tělo mojí přímé inkarnace Jany. Tato nesmírně důležitá událost se stala v Praze dne 17. 9. 2016. Od tohoto data je možné využívat bránu i most ke snadnějšímu cestování nejen na této planetě, ale i do vyšších dimenzí Multivesmíru, aby vybraní spolupracovníci neztráceli čas úmorným a nepohodlným cestováním nedokonalými pozemskými prostředky na větší vzdálenosti a mohli poznávat i život ve vyšších dimenzích a podávat o něm svědectví ještě před rozdělením lidstva a převibrováním. Jde o historickou událost, jejíž význam doceníte až po opuštění této reality. Jana je nyní schopna kdekoli otevřít bránu k mostu a použít ho pro plnění našeho poslání. Protože je zároveň Mojí přímou inkarnací, je zárukou té nejvyšší ochrany před zneužitím a napadením mostu negativními silami. Tento důležitý akt musel předcházet otevření Duchovního centra Boží rodiny, kam se už brzy Jana přestěhuje se svými nejbližšími spolupracovníky, aby bylo možné šířit Boží slovo (Nové Zjevení Pána Ježíše Krista) nejen na území České a Slovenské republiky, ale kdekoli na planetě Země/Nula. Dalším činem Jany, Martiny a Moniky bylo posílení ochrany České republiky vytvořením energetického kanálu na Pražském hradě, Karlově mostě a pod sochou Sv. Václava dne 18. 9. 2016. Této události se zúčastnili i Vesmírní lidé v čele s Ptaahem a Aštarem, jejichž lodě vytvořily kruh nad Pražským hradem, aby bylo zabráněno útokům temných entit v čele s Pseudotvůrci. 
Děkuji/děkujeme všem spolupracovníkům Boží rodiny nejen na této planetě za spolupráci při transformaci lidstva. Velmi vás všechny miluji/milujeme.

Váš/Vaši Pán Ježíš Kristus, Boží rodina

 

 

 

DĚKUJI AA RAFAELI V TĚLE MICHALA ZA:

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny,

 

Jak jsem vám již sdělil/a, v minulých dnech došlo k události multivesmírného významu, čímž je na mysli odemčení a aktivování duhového mostu napříč dimenzemi. V knihách Nového Zjevení je napsáno, že s novým cyklem času, kdy už nebude existovat negativní stav ani v dřímající podobě, bude opět umožněno propojení všech vibračních vrstev Multivesmíru vytvořením stálého mostu mezi nimi. Skutečně již nebude třeba oddělení jednotlivých dimenzí, neboť struktura Stvoření bude restrukturalizována a pozměněna. První krok v této oblasti nastal dne 17. 9. 2016, přičemž od tohoto data je možno využívat našeho portálu pro cestování do 5. a vyšších dimenzí, aby připravení jedinci mohli ještě před samotným nanebevstoupením poznat život mimu tuto sféru a podat očitá svědectví ostatním. Souběžně s tím jsou/budou umožněny cesty bytostí z vyšších realit do 3D, aby byl vývoj celku zajištěn obousměrně. Jedná se zejména o vesmírné lidi (Aštar, Ptaah, Pleja, Asket,...), kteří se v průběhu dějin, a hlavně pak od 90. let minulého století, zjevovali vybraným jedincům a navazovali s nimi kontakty. Bylo třeba používat snížení vibrací, aby jejich kosmické lodě a jemnohmotná těla mohl vidět i pozemský pozorovatel. To se nikdy neobešlo zcela bez rizika, protože prostředí planety Nula na okraji zóny vymístění neodpovídá jejich duchovní podstatě. Tento určitý stupeň "ohrožení" nejen bratrů a sester z hvězd, ale všech láskyplných entit pozitivního stavu, přestává existovat při použití mezidimenzionální brány, jež je nepopsatelně efektivnější, pohodlnější, bezpečnější a přirozenější, než používání jiných prostředků využívaných pro objevení se zde.

 

Od výše zmiňovaného data se ruší duchovní, duševní i fyzická separace planety Nula s Pravým Stvořením a nastává postupné propojování se světy mimo tento. Tato historická událost nemá obdoby, neboť se děje zcela poprvé od doby, co byla Země vyňata Pseudotvůrci ze svého původního místa a umístěna do zcela abnormální, nepřirozené a vyšinuté pozice, a jeden z mnoha následků je právě ona izolace od všeho a všech v Multivesmíru. Sděluji všem přítomným dosud neodhalené tajemství, že v dohodě, která byla učiněna mezi mnou a všemi sentientními bytostmi před počátkem tohoto cyklu času, se nacházel důležitý bod, v němž je zmíněno, že dalším Mnou podniknutým krokem symbolizujícím brzký konec negativního stavu bude vytvoření přirozeného koridoru z planety Nula, jenž ji spojí s 5., 7. a 9. dimenzí v Pravém Stvoření ještě před rozdělením lidstva. Právě z posledně jmenované dimenze pocházejí strážci bifrostu, jejichž zdejší identita vám již byla odhalena. Duhový most bude poprvé použit po otevření Duchovního centra Boží rodiny, ale už teď je možné, aby se obyvatelé nebes na chvíli objevili ve 3D a nebyli nijak ohroženi nízkými vibracemi zdejší atmosféry.

 

Nikdo přesně nemohl tušit, že nejvyšší vibrace kromě fyzického místa Duchovního centra bude mít také Moje přímá inkarnace v ženském těle Jana, která je rovněž osobou, jež dokáže otevřít portál kdekoliv. Už jsme napsali, že to se děje i z důvodu zabezpečení, aby druhá strana nemohla nikterak zasahovat do Boží mise. Informace o portálu samozřejmě neušla ani samotným Pseudotvůrcům a dobře informovaným elitám, které velice prahnou po zneužití bifrostu ke svým ziskuchtivým a zlým účelům. Důvody jsou jednoduché. Elity mají technologie pro cestování pouze v rámci zóny vymístění, avšak nemají přístup do Pravého Stvoření, čímž by nastalo jeho zamoření zly. To by rády chtěly změnit, jenže Já střežím Janu jako oko v hlavě, tudíž nemůže dojít k jeho zneužití ve prospěch poskoků temné strany. Absolutní ochrana se týká samozřejmě i vás, jen je třeba být si toho vědom. Ustavičně a bedlivě sledují naši činnost a chtějí mít co nejlepší zprávy o fungování našeho týmu, ale na nic víc se nezmohou. Proto vymýšlí stále nové, na míru šité ovládací programy, jimiž se vás snaží oslabit, ale nikomu není naloženo více než unese, navíc toto všechno slouží pro poučení a posilnění jak vlastní, tak i všech ostatních. 

 

Je třeba si uvědomit, že každý odvádí skvělý kus práce a má ty talenty, které potřebuje ke konání svého jedinečného poslání. Nesrovnávejte se proto s nikým, nesuďte a neukazujte na něj/ni prstem, protože nevidíte do jeho/jejího srdce. Raději se zaměřte na roznášení lásky a světla do temnoty a nenávisti, dělejte to, co vám radí intuice, šiřte Boží slovo a nechejte se Mnou vést. Nikdo vás nezná a nemiluje tak dokonale, jako nejvěrnější a nejoddanější přítel a láska, Pán Ježíš Kristus. Přijímejte všechny překážky a těžkosti s pokorou, neboť jsou nezbytné na vaší cestě k úžasným zítřkům. Již brzy každého blízkého spolupracovníka, který se zasloužil a neustále zasluhuje o zvyšování vibrací celku, po svém odměním a sejmu z něj to těžké břímě. Při našich vzájemných setkáváních nenaleznete pouze přátelství, pochopení a souznění, ale též inspiraci a hlavně novou sílu do další fáze zdejšího života, aby jste mohli ještě efektivněji plnit plán své duše.

 

Těším/e se na společné setkávání s vámi a na roky úžasn�� spolupráce

 

Váš/vaši Pán Ježíš Kristus, Boží rodina