SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY SPOLUPRACOVNÍKŮM O DUCHOVNÍM CENTRU BOŽÍ RODINY

 

Milovaní nejbližší spolupracovníci Boží rodiny na planetě Země/Nula,
Přesně v den 60. narozenin mojí přímé inkarnace Jany zahájíme naplno naši Misi Boží rodiny mezi lidmi. Duchovní centrum BR je už připraveno přivítat nejen ji, Bohyni v těle, ale i několik dalších nejbližších spolupracovníků, kteří během uplynulého období prokázali, že jsou schopni i v těch nejtěžších podmínkách šířit Boží slovo, zejména Nové Zjevení Pána Ježíše Krista a Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny a plnit další náročné úkoly v souvislosti s jedinečným posláním, které dobrovolně přijali před svojí inkarnací do hrubohmotného těla na této planetě Země/Nula na okraji zóny vymístění (pekel). Vytvoříme komunitu, kde bude možné připraveným spřízněným duším ukázat život v pozitivním stavu bez otročení kvůli penězům na cokoli, v radosti a lásce. Nikdo nemá dopředu jisté, zda bude v této komunitě žít, ani ti, kdo byli pozváni. Je to stejné jako s oddělením zrna od plev během rozdělení lidstva. Nic není zadarmo, v tomto případě mluvím o duchovní práci na sobě, vědomém zvyšování vibrací, lásce a důvěře k nám, Pánu Ježíši Kristu, Boží rodině. DCBR není žádný zaopatřovací ústav pro ty, kdo dávají přednost vlastním touhám před plněním poslání. Stěhovat se budou pouze připravení, ostatní tak budou mít čas a motivaci zbavit se největších nánosů negativního stavu, aby byli vůbec schopni vydržet v prostředí s nejvyššími vibracemi na planetě. Budou tam zatím dojíždět na besedy a setkání s Janou a dalšími archanděly, mistry a anděly v tělech. Brzy také použijeme multidimenzionální bránu s bifrostem, abychom mohli cestovat jak na této planetě Země/Nula ve 3D, tak do vyšších dimenzí Multivesmíru. Přestože se Jana narodila 6. 3. 1957, oslava se bude konat až 12. 3. 2017, aby bylo dost času na opravu jejího těla, odpočinek a přivítání prvních obyvatel DCBR. Tímto definitivně končí etapa přípravy mojí přímé inkarnace a nejbližších spolupracovníků a zahajujeme etapu plného nasazení, abychom pomohli co největšímu počtu lidí převibrovat do 5D. Nikomu nepřejeme, aby musel zažívat vítězství negativního stavu po příchodu Pseudotvůrců pod vedením nejvyššího vládce Pekel Alláha. Každý má možnost se změnit, najít v sobě boží jiskru a vydat se cestou lásky ke mně/nám, jedinému zdroji života. 
Velmi vás všechny milujeme a těšíme se na osobní setkávání v DCBR blízko Prahy.

 

VÁŠ/VAŠI PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ RODINA

4. 3. 2017

 

 

 

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY O DCBR

14. 4. 2017

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

V uplynulých dvou letech jsme hned po dopsání Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny začali komunikovat s prvními čtenáři a spolupracovníky prostřednictvím e-mailu, později facebooku a dalších sociálních sítí a webových stránek, postupně jsme tvořili tým nejbližších spolupracovníků zejména z České a Slovenské republiky. Někteří spolupracovníci i z nejvyšších dimenzí Multivesmíru nevydrželi tlak Pseudotvůrců a jejich přisluhovačů z pekel a obrátili se k nám zády, ale vždy přišli další a pomáhali nám šířit Boží slovo nejen na internetu. Všichni do jednoho podstoupili nejnáročnější duchovní zkoušky, aby dokázali, že si zaslouží být součástí Boží mise. Od začátku roku 2016 jsme psali i o Duchovním centru Boží rodiny, kam se přestěhuje moje přímá inkarnace Jana s nejbližšími spolupracovníky, aby společně žili život v pozitivním stavu ještě před převibrováním na Novou zemi v 5D a měli lepší podmínky pro svou náročnou práci na této planetě Země/Nula. Z duchovních důvodů nebylo možné hned na začátku naší spolupráce říci úplnou pravdu, protože by ji nikdo nebyl schopen přijmout. Z Nového Zjevení PJK,BR víte, že pravdu dávkuji podle připravenosti každé bytosti. Nyní už nastal čas na odhalení místa DCBR: Je na nejbezpečnějším místě planety Země, blízko Telosu ve vnitřní Zemi pod horou Mount Shasta. Odtud budeme navštěvovat připravené lidi na celé planetě prostřednictvím bifrostu a létajících lodí vesmírných lidí, začneme pochopitelně na území ČR a SR.

Termín stěhování dostane každý spolupracovník telepaticky v předstihu, aby měl dost času na přípravu a ukončení svého pobytu na povrchu. Záleží na vibracích a připravenosti každého, proto vám radím, abyste se ještě více zaměřili na vcházení do nitra a co nejčastěji komunikovali se mnou, Pánem Ježíšem Kristem a členy své duchovní rodiny.

Těším se na další spolupráci, velmi vás miluji.

Váš/Vaši Pán Ježíš Kristus, Boží rodina